fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Nerudova 20, Svitavy 568 02
web: http://www.svitavy.cz
kontaktní osoby: Miloslava Burešová - ředitelka AD
 
 

Rodina a děti

název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
adresa: Nám. Míru 123/50, 568 02 Svitavy
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Kolínská
 
 

Senioři

název: Seniorcentrum Svitavy s.r.o.
adresa: T. G. Masaryka 33A
568 02 Svitavy
telefon: 461 533 490
e-mail: seniorcentrum@svitavy.cz
web: http://www.seniorcentrum.svitavy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Leoš Pivoňka
 
 
 
 
Projekt PRAXE