fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: Centrum sociálních služeb Armáda Spásy
adresa: Čsl. Armády 837/36 bcd, 794 01
telefon: 737 215 429
e-mail: csskrnov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Jiří Loskot
 
 
název: Charita Krnov
adresa: Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
e-mail: monika.dudova@krnov.charita.cz
web: http://www.krnov.charita.cz
kontaktní osoby: Bc.Monika Dudová
 
 

Krajské a Městské úřady

název: Úřad práce ČR
adresa: Březinova 1018/1a
 
 
název: MÚ Krnov
adresa: Vodní 1
telefon: 554697111
e-mail: epodatelna@mukrnov.cz
web: http://www.krnov.cz
kontaktní osoby: Mgr. František Fojtík
 
 
název: Městský úřad Krnov - odbor sociální
adresa: Vodní 2148/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 1
telefon: 554 697 523
e-mail: lrapusak@mukrnov.cz
web: http://www.krnov.cz/
kontaktní osoby: Lubomír Rapušák
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Charitní dům Salvator
adresa: Švabinského 10
Krnov
794 01
telefon: 554 614 702
e-mail: cho.salvator@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2008080008
kontaktní osoby: Alice Posoldová
 
 
název: RÚT Krnov, sociální rehabilitace
adresa: Hlubčická 8, Krnov, 794 01
telefon: 733142404
e-mail: rut.kr@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: koordinátor střediska: Iva Volná
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Harmonie,příspěvková organizace
adresa: Za Drahou 3
telefon: 604135666
kontaktní osoby: Martina Kusová,Lenka Fojtíková DiS.
 
 
název: Harmonie,příspěvková organizace
adresa: Za Drahou 3
telefon: 604135666
e-mail: fojtikova@po-harmonie.cz,kusova@po-harmonie.cz
web: http://www.usp-harmonie.cz/
kontaktní osoby: Martina Kusová,Lenka Fojtíková DiS
 
 
název: Harmonie,p.o.
adresa: Za Drahou 3,794 01 Krnov
telefon: 604135666
e-mail: fojtikova@po-harmonie.cz,kusova@po-harmonie.cz
web: http://www.usp-harmonie.cz/
kontaktní osoby: Lenka Fojtíková DiS.,Martina Kusová
 
 
název: Slezská diakonie, Benjamín Krnov
adresa: SPC 54, Krnov 749 01
telefon: 733142402
e-mail: benjamin@sdk.cz
web: http://benjaminkrnov.webnode.cz
kontaktní osoby: Veronika Fofová
 
 
název: Slezská Diakonie – Sociálně terapeutické dílny EFFATHA Krnov
adresa: Hlubčická 294/9, Krnov, 794 01
telefon: 734 366 285, 734 366 287
e-mail: dilnykrnov@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Sylva Dorazilová
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Centrum sociálních služeb Krnov
adresa: Československé armády 837/36 bcd,
794 01, Krnov
 
 
název: Armáda spásy
adresa: Čsl. armády 837/36 bcd
telefon: 773 770 199
e-mail: katrin_surovkova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Katrin Surovková; Bc. Jiří Ivanov, DiS
 
 

Rodina a děti

název: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Nám. Míru 13, 794 01 Krnov
telefon: 734 439 347
e-mail: soc.as@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Ilona Radváková
 
 
název: Fond ohrožených dětí a AMT centrum
adresa: Hlavní náměstí 29
telefon: 724 667 611
web: http://www.fod.cz
kontaktní osoby: Mgr. Simona Kellerová
 
 
název: Armása spásy v České republice, z. s.
adresa: Opavská 26
794 01 Krnov
telefon: 773 770 213
e-mail: https://armadaspasy.cz/
web: https://armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Darina Vránová, dis.
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory
adresa: Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov
 
 
název: Domov pro seniory
adresa: Rooseveltova 2141/51, Krnov 794 01
telefon: 554 684 618
e-mail: socialni.ddkrnov@quick.cz
web: http://www.dskrnov.cz
 
 
název: Domov jistoty Devětsil
adresa: Ježník 1855/23, Krnov 794 01
e-mail: rediteldd@ddjzenik-devetsil.org
web: http://www.ddjeznik-devetsil.org
kontaktní osoby: Milena Baranová - ředitelka
 
 
název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
adresa: I.P. Pavlova 552/9, Krnov, Lůžka sociální péče, Město Albrechtice
telefon: 603557265
e-mail: popek.petr@szzkrnov.cz
web: http://www.szzkrnov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Popek
 
 
název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
adresa: I. P. Pavlova 552/9, Krnov
telefon: 603 557 265
e-mail: popek.petr@szzkrnov.cz
web: http://www.szzkrnov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Popek
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hlubčická 2190/26
telefon: 554614587
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hlubčická 2190/26
telefon: 554614587
e-mail: minolova.i@seznam.cz
web: http://www.krnov.cz/pronajem-bytu-v-domech-s-pecovatelskou-sluzbou/d-9138
kontaktní osoby: Ilona Minolová
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hlubčická 2190/26
telefon: 554614587
e-mail: minolova.i@seznam.cz
web: http://www.krnov.cz/pronajem-bytu-v-domech-s-pecovatelskou-sluzbou/d-9138
kontaktní osoby: Ilona Minolová
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hlubčická 2190/26
telefon: 554614587
e-mail: ssurmova@mukrnov.cz
kontaktní osoby: Ilona Minolová
 
 
název: Domov pro seniory Krnov
adresa: Rooseveltova 2141/51
web: http://www.dskrnov.cz
 
 
název: Charita Krnov
adresa: Hlubčická 297/3
telefon: 554 611 366
e-mail: monika.dudova@krnov.charita.cz
web: http//www.krnov.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Monika Dudová
 
 

Uživatelé drog

název: K-centrum KRYSTAL, o.s. KRYSTAL HELP
adresa: Svatováclavská 7, Krnov 794 01
kontaktní osoby: Martina Nováková, DiS
 
 
název: Krystal help
adresa: Svatováclavská 7
telefon: 554 620 177
e-mail: krystal.krnov@seznam.cz
web: http://www.krystalhelp.cz/
kontaktní osoby: Pavel Novák
 
 

Věznice

název: Probační mediační služba ČR
adresa: Opavská 5, Krnov, 794 01
telefon: 554 625 338
e-mail: phejatko@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Hejátko, vedoucí střediska
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
adresa: I. P. Pavlova 552/9, 794 01
telefon: 554690111
web: http://szzkrnov.cz
 
 
název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
adresa: I. P. Pavlova 9, 79401 Krnov
telefon: 554 690 111
web: http://www.szzkrnov.cz
kontaktní osoby: MUDr. Ladislav Václavec, MBA
 
 
název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
adresa: I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
telefon: 554 690 111
web: http://www.szzkrnov.cz
kontaktní osoby: MUDr. Ladislav Václavec, MBA
 
 

Ostatní

název: Poradenské centrum Krnov
adresa: Šmeralova 3, Krnov 794 01
e-mail: i.kminkova@sdk.cz
web: http://www.sdk.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Kmínková
 
název: Pečovatelská služba Krnov
adresa: Moravská 2, Krnov, 794 01
telefon: 544 614 587
kontaktní osoby: Pavlína Kryštofová
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: Náměstí míru 13, Krnov, 794 01
telefon: 724 667 611
kontaktní osoby: Dana Šťuková
 
název: Harmonie, p.o.
adresa: Opavská 294/40, Krnov 794 01
telefon: 734 417 922
kontaktní osoby: Vendula Bradová
 
název: Sociální asistence Krnov, Rýmařov
adresa: Náměstí míru 13, Krnov, 794 01
kontaktní osoby: Soňa Zvařičová
 
název: Charita Krnov
adresa: Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
telefon: 554 611 366
web: http://www.krnov.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Monika Dudová
 
 
 
Projekt PRAXE