fotka 8 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: ÚMOb Brno - Komín
adresa: sociální oddělení
Vavřinecká 14
Brno
624 00
telefon: 541 428 164
e-mail: tatranova@komin.brno.cz
web: http://www.brno-komin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Helena Tatranová
 
 
název: ÚMČ Brno - Černovice
adresa: sociální odbor
Bolzanova 1
Brno
618 00
telefon: 548 129 851
e-mail: krejci.jarmila@cernovice.d-net.cz
web: http://www.brn­o.cz/­cernov­ice
kontaktní osoby: Krejčí Jarmila
 
 
název: Méstský úřad Brno, Starý Lískovec
adresa: Klobásova 9, Brno-Starý lískovec, 625 00
telefon: 547 139 205
web: http://www.staryliskovec.cz\index.html
kontaktní osoby: Bc. Renata Kuklínková
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Občanské sdružení Anabell
adresa: Milady Horákové 50
web: http://www.anabell.cz
 
 
název: Chráněné bydlení Ovečka
adresa: Hrnčířská 894/27, 602 00 Brno
telefon: 514 141 445
e-mail: chb.brno@diakonie.cz
web: https://brno.diakonie.cz/poskytovane-sluzby/lide-s-dlouhodobym-dusevnim-onemocnenim/chranene-bydleni-ovecka/
kontaktní osoby: Mgr. Lada Žertová
 
 

Menšiny

název: Společenství Romů na Moravě
adresa: Bratislavská 65a, 602 00, brno
telefon: +420 545 246 674
e-mail: srnm@srnm.cz
web: http://www.srnm.cz
kontaktní osoby: Ing. Karel Holomek, Jiřina Somsiová
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Nojmánek - domov pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Neumannova 251/11
Brno - střed
602 00
 
 
název: Ústav sociální péče pro zrakově postižené
adresa: Chrlické náměstí 2
Brno
643 00
telefon: 545 558 140
e-mail: rozborilova@uspchrlice.cz
web: http://www.uspchrlice.cz/
kontaktní osoby: Eliška Rozbořilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Liga vozíčkářů, z.ú.
adresa: Bzenecká 23
telefon: 537 021 493
e-mail: info@ligavozic.cz
web: http://www.ligavozic.cz
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Chytková
 
 

Poradny

název: Na počátku, o.s.
adresa: Soběšická 560/60,
614 00 Brno-Husovice
telefon: 548 221 405
e-mail: info@napocatku.cz
web: http://www.napocatku.cz
kontaktní osoby: Kamila Culíková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Preventivně informační skupina Policie ČR, Nový Jičín
adresa: Svatopluka Čecha 11,
741 11 Nový Jičín
telefon: 974 735 207, 208
e-mail: tisknj@mvcr.cz
web: http://www.policie.cz/clanek/adresy-a-telefonicke-kontakty-na-jednotliva-oddeleni-v-okrese-468044.aspx
kontaktní osoby: Zbyněk Tomšík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Brno, p.o.
adresa: Hlinky 132/136
Brno
603 00
telefon: 543210412
e-mail: pilatova@dcbrno.cz
web: http://www.dcbrno.cz/
kontaktní osoby: Ing. Eva Pilátová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Sdružení pěstounských rodin
adresa: Anenská 10
Brno
602 00
telefon: 543 249 141
e-mail: info@pestouni.cz
web: http://www.pestouni.cz/
kontaktní osoby: PhDr. Alena Michalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči
adresa: Josefská 1
Brno
602 00
telefon: 542 21 74 64
e-mail: crsp.brno@centrum.cz
web: http://www.crsp.cz
kontaktní osoby: Marcela Ondryjová
aktivita studenta
v místě praxe:
Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Občanské sdružení Janus
adresa: Novobranská 14, Brno 602 00
telefon: +420 775 785 325
kontaktní osoby: Jitka Nosková, DiS.
 
 
název: Úřad městské části Brno -Bosonohy
adresa: Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno-Bosonohy
telefon: 547 422 712
e-mail: socialni@bosonohy.brno.cz
web: http://www.bosonohy.cz/
kontaktní osoby: Veronika Helánová, DiS.
 
 
název: ÚMČ Brno - střed
adresa: Měnínská 4
telefon: 542526226
 
 
název: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever
adresa: Bratislavská 70, 602 00 Brno
telefon: 545 542 258
e-mail: osvz@sever.brno.cz
web: http://www.sever.brno.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Pagáčová
 
 
název: Klokánek Brno
adresa: Michalova 4/2586

628 00 Brno
telefon: 544 212 996
e-mail: klokanek.brno@fod.cz
web: http://www.klokanekbrno.cz
kontaktní osoby: Marcela Bublová
 
 

Senioři

název: Domov důchodců Kociánka, p.o.
adresa: Kociánka 1/8
Brno-Sadová
612 00
telefon: 541 321 336
e-mail: info@ddkocianka.cz
web: http://www.ddkocianka.cz/
kontaktní osoby: Helena Kolomazníková
 
 
název: Domov pokojného stáří Kamenná
adresa: Kamenná 204/29,
639 00 Brno-Štýřice
telefon: 543 212 845
e-mail: dpsk.brno@caritas.cz
web: http://www.brno.caritas.cz/
kontaktní osoby: Marekéta Chybová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov pro seniory Podpěrova
adresa: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
telefon: 734 830 796
e-mail: soc@pod.brno.cz
web: http://www.pod.brno.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Štafínová, DiS
 
 
název: Domov SANTINI, Domov NORBERTINUM
adresa: Křtiny 20
telefon: 603 437 854
e-mail: nemecka@lumina.cz
web: http://www.lumina.cz
kontaktní osoby: Mgr. Hana Německá
 
 
název: Domov pro seniory Foltýnova
adresa: Foltýnova 1008/21
telefon: 546220040
e-mail: dpdjana@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. et. Mgr. Jana Prajznerová
 
 
název: Domov pro seniory Holásecká
adresa: Holásecká 33, 620 00 Brno - Tuřany
telefon: +420 532 197 111
e-mail: info@hol.brno.cz
web: http://www.hol.brnods.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Zahradníková
 
 
název: Domov pro seniory Věstonická p.o.
adresa: Věstonická 4304/1
telefon: 544 121 511
e-mail: moncicak2358@seznam.cz
web: http://www.ves.brnods.cz/
kontaktní osoby: Bc. Hudečková (zást.ředitele)
 
 

Uprchlíci a migranti

název: SOZE, zapsaný spolek
adresa: Mostecká 855/5, 614 00 Brno
telefon: +420 545 213 643
e-mail: soze@soze.cz
web: http://www.soze.cz
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Hospic sv. Alžběty o.p.s.
adresa: Kamenná 207/36, 639 00 Brno
telefon: 543 421 494
e-mail: info@hospicbrno.cz
web: http://www.hospicbrno.cz
 
 
název: FN Brno
adresa: Jihlavská 20, Brno 625 00
telefon: 532232082
e-mail: dejlova.vilma@fnbrno.cz
kontaktní osoby: Vilma Dejlová
 
 

Ostatní

název: Kancelář veřejného ochránce práv
adresa: Údolní 39
Brno
602 00
telefon: 542 542 772
e-mail: lesa@ochrance.cz
web: http://www.ochrance.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petr Lesa
 
název: Santia s. r. o.
adresa: Šumavská 5, Brno, 602 00
e-mail: harudova@santia.cz
kontaktní osoby: Lucie Ivanová
 
název: Krizové centrum pro děti a dospívající
adresa: Hapalova 4, Brno 621 00
telefon: 549 272 850
e-mail: bizikova@centrum.cz
web: http://www.krizovecentrum.cz
 
název: Tichý svět, o. p. s.
adresa: Josefská 612/15, 602 00, Brno
telefon: +420 702 186 044
e-mail: ilona.kasparkova@tichysvet.cz
web: http://www.tichysvet.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ilona Kašpárková
 
 
 
Projekt PRAXE