fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Město Jeseník, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Masarykovo náměstí 1/167
telefon: 584 498 111
web: http://www.mujes.cz
kontaktní osoby: Alena Kalinová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: ZAHRADA 2000 z. s.
adresa: Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník
telefon: 775 492 334
e-mail: info@zahrada2000.cz
web: http://www.zahrada2000.cz/
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro muže a ženy
adresa: O. Březiny 228/28, Jeseník 790 01
telefon: 589412669
e-mail: ad.jesenik@seznam.cz
kontaktní osoby: Bc. Kamil Archel
 
 

Poradny

název: Poradna pro rodinu, Jeseník
adresa: Dukelská 436, Jeseník 790 01
e-mail: kotkova@ssp-ol.cz
kontaktní osoby: Kotková Jana, DiS. - sociální pracovník
 
 

Rodina a děti

název: Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Jeseník
adresa: Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník
telefon: 584 414 035
e-mail: ppr.jesenik@ssp-ol.cz
web: http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/poradny-pro-rodinu/poradna-pro-rodinu-jesenik/
kontaktní osoby: Bc. Jana Kotková, DiS.
 
 
název: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek
adresa: Dukelská 456/13, Jeseník 790 01
telefon: 774 742 449
web: http://www.darmodej.cz/nzdm/
kontaktní osoby: Bc. Marie Vondrková
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Dukelská 1047/21, 790 01 Jeseník
telefon: 731 840 189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. Josef Vondrka
 
 
název: MěU Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD
adresa: Karla Čapka 1147/10, Jeseník
telefon: 584 498 445
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kovalčík
 
 

Senioři

název: Penzion pro seniory Jeseník
adresa: Beskydská 1298, 730 01, Jeseník
telefon: 584 411 331
kontaktní osoby: Bc. Alice Macečková
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
adresa: Priessnitzova 405
web: http://www.detskydomov-jesenik.com
 
 
název: Dětský domov se školní jídelnou
adresa: Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně
telefon: 584401116
e-mail: rediteldd@jesenik.com
web: https://www.detskydomov-jesenik.com/
kontaktní osoby: Filip Haltmar
 
 

Uživatelé drog

název: Darmoděj o.s.
adresa: Dukelská 456/13
telefon: 731 840 189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz/
kontaktní osoby: Josef Vondrka
 
 
název: Darmoděj z.ú.
adresa: Dukelská 456/13, Jeseník, 79001
telefon: 731840189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. Josef Vondrka
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Jesenická nemocnice, spol. s.r.o.
adresa: Liptovská 103, 790 32
web: http://www.jesnem.cz/
 
 

Ostatní

název: Člověk v tísni
adresa: Karla Čapka 1147/10
 
název: Středisko pečovatelské služby
adresa: Otakara Březiny 1370/26, Jeseník, 709 01
telefon: 724 341 075
kontaktní osoby: Bc. Jana Macková, DiS.
 
název: Úřad úráce ČR
adresa: Karla Čapka 1147/13. Jeseník, 790 01
telefon: 950 121 331
kontaktní osoby: Ing. Jana Procházková
 
název: Úřad práce ČR
adresa: Karla Čapka 1147/13, Jeseník 790 01
telefon: 950 121 331
kontaktní osoby: Ing. Jana Procházková
 
název: Darmoděj o.s.
adresa: Darmoděj o.s.
Dukelská 456/13
Jeseník
79001
telefon: 731840189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Vondrka
 
název: OSPOD Jeseník
adresa:
kontaktní osoby: Alena Kalinová
 
název: Zahrada 200 o.s. SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ CENTRUM
adresa: Na Mýtince 32
790 01 Jeseník (Dětřichov)
telefon: 584 401 195
e-mail: info@zahrada2000.cz
web: http://www.zahrada2000.cz/
kontaktní osoby: L. Čuláková - organizační a administrativně-technické záležitosti, sekretariát l.culakova@zahrada2000.cz, info@zahrada2000.cz
 
název: Darmoděj o.s.
adresa: Dukelská 456/13 790 01 Jeseník
telefon: 731840189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Josef Vondrka
 
název: Člověk v tísni, o.p.s.
adresa: Karla Čapka 1147, 790 01 Jeseník
telefon: 739 220 640
web: http://www.clovekvtisni.cz
kontaktní osoby: Bc. Michal Láš
 
název: Darmoděj z. ú.
adresa: Dukelská 456/13
telefon: 731 840 189
e-mail: administrativa.sro@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. Josef Vondrka
 
 
 
Projekt PRAXE