fotka 2

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 787/6
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 138 006
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Ing. Dana Diváková
 
 
název: Centrum pro integraci cizinců v Ostravě
adresa: Českobratrská 2227/7, Ostrava 702 00
telefon: 596 112 626
e-mail: icostrava@suz.cz
web: http://www.integracnicentra.cz/MoravskoslezskyKraj/MSK.aspx
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Vývoda
 
 
název: Sbor a komunitní centrum Ostrava - Armáda Spásy
adresa: Božkova 65
telefon: 773770133
e-mail: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: maj. Janneke Rozema, kpt. Frieda Hanouwer
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/35
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/35 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/5 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/5Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30.dubna 635/5 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Odbor sociálních věcí
adresa: 30. dubna 3130/2d
telefon: 599 444 604
e-mail: MMarianek@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Mariánek
 
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz/
kontaktní osoby: Dana Diváková
 
 
název: Mgr. Hana Pajorová - Agentura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/ 121
telefon: +420 604 804 394
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Mgr.Hana Pajorová-Agentura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/121
telefon: +420 604 804 394
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Mgr. Hana Pajorová - Agentura Domácí Péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/121
telefon: +420 604 804 394
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Mgr. Hana Pajorová - Agentura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/ 121
telefon: 596 786 107
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Vzájemné soužití o. p. s.
adresa: Bieblova 404/8
telefon: 596 130 715
e-mail: vzajemnesouziti@vzajemnesouziti.cz
web: http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/
 
 
název: Vzájemné soužití - terénní program Pomocná ruka
adresa: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
telefon: 775 761 196
e-mail: pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
web: https://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní osoby: Mgr. et Mgr. Michaela Grebeníčková
 
 
název: TyfloCentrum, o.p.s.
adresa: Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava 702 00
telefon: 596 783 073
e-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková, DiS
 
 

Krajské a Městské úřady

název: ÚMOb Ostrava - Jih
adresa: Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
Horní 3
Ostrava - Jih
700 30
telefon: 599 430 450,
e-mail: lenka.podolinska@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Podolinská
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava
729 29
telefon: 599 443 281
e-mail: antoszyova@moap.mmo.cz
web: http://www.moap.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Alena Antoszyková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Magistrát města Ostravy
adresa: oddělení SPOD
30.dubna 3130/2c
729 30 Ostrava 1
telefon: 599 444 955
e-mail: KHiznajova@ostrava.cz
web: http://www.mmo­.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Hižnajová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

 
 
název: ÚMOb Nová Bělá
adresa: Mitrovická 342 /100
Ostrava-Nová Bělá
724 00
telefon: 599 424 206
e-mail: smasarikova@novabela.mmo.cz
web: http://www.novabela.mmo.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Masaříková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava
adresa: sociální odbor
náměstí Jurije Gagarina 5
Ostrava
710 16
telefon: 599 410 026
e-mail: zmatysek@slezska.cz
web: http://www.slezskaostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek
 
 
název: ÚMOb Michálkovice
adresa: odbor sociálních věcí
Čs. armády 106
Ostrava
715 00
telefon: 599 415 111
e-mail: jkachlova@michalkovice.ostrava.cz
web: http://www.michalkovice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Judita Kachlová
aktivita studenta
v místě praxe:
Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ÚMOb Radvanice a Bartovice
adresa: Těšínská 281
Ostrava
710 16
telefon: 599 416 117
e-mail: m.drobikova@radvanice.ostrava.cz
web: http://www.radvanice.mmo.cz/
kontaktní osoby: Markéta Drobíková, Dis.
 
 
název: ÚMOb Ostrava-Poruba
adresa: sociální odbor
Gen. Sochora 6013/2
Ostrava-Poruba
708 56
telefon: 599 481 553
e-mail: jglogarova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz/
kontaktní osoby: Bc. Glogarová Jana
 
 
název: ÚMOb Ostrava - Svinov
adresa: odbor sociálních věcí
Bílovecká 69
Ostrava
721 00
telefon: 599 421 038
e-mail: mgobelova@svinov.ostrava.cz
web: http://www.svinov.mmo.cz/
kontaktní osoby: Michaela Gobelová
 
 
název: ÚMOb Petřkovice
adresa: sociální úsek
Hlučínská 135
Ostrava
725 29
telefon: 599 429 107
e-mail: srobenkova@petrkovice.mmo.cz
web: http://www.petrkovice.mmo.cz/
kontaktní osoby: Ing. Šárka Robenková
 
 
název: ÚMOb Ostrava - Pustkovec
adresa: odbor sociálních věcí
Pustkovecká 47/64
Ostrava
708 00
telefon: 599 484 101
e-mail: vticha@pustkovec.ostrava.cz
web: http://www.pustkovec.mmo.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Eva Malchárková
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
telefon: 599442179
e-mail: holaskova@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana holásková
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
telefon: 599 442 635
e-mail: holubovay@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Yveta Holubová
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
telefon: 594 442 635
e-mail: holubovay@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Yveta Holubová
 
 
název: Úřad městského obvodu Vítkovice, Odbor sociálních věcí
adresa: Mírové náměstí 1, Ostrava - Vítkovice
e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Danuše Báliková
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Náměstí J. Gagarina 4
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Adamcová, vedoucí oddělení sociální práce, tel.: 599410020
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
adresa: Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 70030
web: http://www.ovajih.cz
 
 
název: Úřad Městského obvodu Ostrava - Poruba, Orgán sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Generála Sochora 6013/2, Ostrava - Poruba
kontaktní osoby: Bc. Jolana Tomanová, DiS.
 
 
název: ÚMOb Ostrava Poruba - odbor péče o občany, OSPOD
adresa: Gen.Sochora 6013/2, Ostrava - Poruba 70856
telefon: Bc. Jana Glogarová
e-mail: jglogarova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
 
 
název: ÚMOb Hrabová
adresa: Bažanova 4
web: http://www.ostrava-hrabova.cz/
 
 
název: Úřad městského obvodu Hošťálkovice
adresa: Rynky 277 Ostrava-Hošťálkovice 725 28
telefon: 420 599 428 102
e-mail: posta@hostalkovice.ostrava.cz
web: http://www.hostalkovice.cz
kontaktní osoby: Marie Najvárková
 
 
název: Magistrát města Ostrava - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
adresa: 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava
telefon: 599 444 992
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Magdalena Stavárková - sociální pracovník NRP
 
 
název: Úřad městského obvodu OV - Nová Ves
adresa: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves
telefon: vticha@novaves.ostrava.cz
web: http://www.novaves.ostrava.cz
kontaktní osoby: Veronika Tichá, DiS
 
 
název: ÚMOb Ostrava- Hošťálkovice, úsek sociálních věcí
adresa: Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
telefon: 599428106
e-mail: mnajvarkova@hostalkovice.ostrava.cz
web: http://www.hostalkovice.cz
kontaktní osoby: Marie Najvárková, sociální pracovnice
 
 
název: Úřad městského obvodu Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 516/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 599 453 227, 599 453 111
kontaktní osoby: Bc. Danuše Báliková
 
 
název: Úřad práce - Oddělení nepojistných sociálních dávek
adresa: Husova 7, Ostrava 730 81
 
 
název: Úřad městského obvodu Jih
adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Světlana Chytrošová
 
 
název: Úřad městského obvodu JIh
adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Radim Miklas
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava, oddělení sociálních služeb - odborné sociální poradenství
adresa: Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky
telefon: 724 676 629
e-mail: jlasevic@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Bc.Jan Lasevič
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 138/35
telefon: 599 410 011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník (OSPOD)
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě, Referát hmotné nouze pro Ostravu centrum
adresa: 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava
telefon: + 420 950 143 737
e-mail: martina.suderova@ot.mpsv.cz
kontaktní osoby: Martina Suderová
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava - oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Náměstí J.Gagarina 4, PSČ: 710 00 Slezská Ostrava
telefon: 599 410 011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: ÚMOb Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 516/1
telefon: 599 453 111
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Danuška Báliková
 
 
název: Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Ostrava - Poruba, gen. Sochora 6013, 708 00
telefon: 59481111
e-mail: info@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Glogarová Jana, Bc. Tomanová Jolana
 
 
název: městský úřad Stará Bělá
adresa: Junácká 127/343, 724 00 Stará Bělá
e-mail: posta@starabela.ostrava.cz
kontaktní osoby: Ing. Josef Holáň
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky - odd. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 224/63
telefon: 599 459 256
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Škrobánková, DiS.
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
telefon: 599 410 011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek, Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Odbor sociální péče
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 459 256
e-mail: skrobankova@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/cs
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Škrobánková, Dis.
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky - Odd. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 459 102
e-mail: urad@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/cs
kontaktní osoby: Ing. Marcela Kočová
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky - Odd. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 459 102
e-mail: urad@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/cs
kontaktní osoby: Ing. Marcela Kočová
 
 
název: ÚMOb Ostrava-Jih, Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Horní 791/3 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599430271
web: http://ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, odd péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
web: http://www.marianskehory.cz
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Slaná, DiS.
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava
telefon: 599 430 001
web: http://www.ovajih.cz/cs
kontaktní osoby: Bc. Lenka Podolinská
 
 
název: Magistrát města Ostravy - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti - Oddělení sociální práce a metodiky
adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
telefon: 604 226 143
e-mail: posta@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Urbanová
 
 
název: OSPOD Ostrava
adresa:
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava Jih
adresa: Horní 3 Ostrava Hrabůvka
telefon: 599430428
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Kolářová Kateřina, DiS.
 
 
název: Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30
telefon: 599 444 444
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad
 
 
název: Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30
telefon: 599 444 444
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
telefon: 595 622 222
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
web: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
kontaktní osoby: Bc. Renáta Zapletalová
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě
adresa:
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě
adresa:
 
 
název: ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor sociálních věcí
adresa: Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnepravni-ochrany-deti
 
 
název: OSPOD Slezská Ostrava
adresa: náměstí Jurije Gagarina č.4
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: ČR - Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Ostrava Zábřeh
adresa: Na Obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava
telefon: + 420 950 143 762
e-mail: vera.pospechova@ot.mpsv.cz
kontaktní osoby: Věra Pospěchová
 
 
název: Statutární měso Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
adresa: Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 70030
telefon: 599 430 465
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Vaňková
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Dr. E. Beneše 555/6, 729 29
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@moap.ostrava.cz
web: https://moap.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Spojovatelka
 
 
název: ÚMOb Radvanice a Bartovice
adresa: Těšínská 281/87
e-mail: posta@radvanice.ostrava.
web: http://www.radvanice.ostrava.cz
 
 
název: Magistrát města Ostravy - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti - oddělení SPOD
adresa: Prokešovo nám. 8, 702 00
telefon: 599443800
e-mail: jrovnakova@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti
kontaktní osoby: Mgr. Jaroslava Rovňáková
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: náměstí Dr.E.Beneše 555/6
729 29 Ostrava
web: https://moap.ostrava.cz/cs
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: 28.října 117, 702 18 Ostrava
telefon: 595 622 155
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
web: https://kr-moravskoslezsky.cz
kontaktní osoby: Mgr. MUDr. Eva Misiačková
 
 
název: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 224/63
Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
709 36
telefon: 599459102
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Bc. Jiřina Palková
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35, 710 16 Ostrava
telefon: 844 121 314
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Krásné Pole
adresa: Družební 576, Ostrava - Krásné Pole
telefon: 599426106
kontaktní osoby: Bc. Josef Šmída
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Krásné Pole
adresa: Družební 576, Ostrava - Krásné Pole
telefon: 599426106
kontaktní osoby: Bc. Josef Šmída
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava, oddělení sociálních služeb - Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hladnovská 119, Ostrava - Muglinov
telefon: 596 245 502
e-mail: dkolkova@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Darina Kolková, DiS.
 
 
název: ÚMOB Ostrava-Jih, odbor sociálně právní ochrany dětí, odloučené pracoviště
adresa: Provaznická 1244/62
telefon: 734 423 967
e-mail: simona.klimkova@ovajih.cz
web: https://ovajih.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Simona Klímková
 
 
název: ÚMOb Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, OSPOD
adresa: Přemyslovců 65, Ostrava, 709 00
telefon: 599459102
e-mail: posta@marianskehory.cz
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialne-pravni-ochrany-deti
kontaktní osoby: Mgr. Petra Štenclová , vedoucí odboru, Telefon: 599459229
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava
telefon: 599442936
web: http://www.moap.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Leona Večeřová, Bc. Jana Holásková
 
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6, Ostrava 702 00
telefon: 731462017
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Ing. Dana Diváková
 
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6, Ostrava 702 00
telefon: +420 595 136 342
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Ing.Dana Divaková
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Krejčí
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
adresa: Horní 791/3
telefon: 599430490
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Gen. Sochora6013/2, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 599 481 500
e-mail: info@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolana Tomanová, DiS.
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě, Mariánské Hory
adresa: Hudební 496/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/kontakty?fyz=1000000142002
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: 28. října 117, 702 18 OSTRAVA
web: http://www.msk.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Karin Běhálková
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, oddělení sociální práce
adresa: Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava
telefon: 599410011
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-davek-hmotne-nouze-pro-rodiny-s-nezaopatrenymi-detmi
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Adamcová
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
telefon: 599 430 271
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: ÚMOb Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 70800
telefon: 599 481 111
e-mail: posta@moporuba.cz
web: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/urad/urad
 
 
název: ÚMOb Pustkovec
adresa: Pustkovecká 64/47
telefon: 599484105
e-mail: podatelna@ostrava-pustkovec.cz
web: http://www.ostrava-pustkovec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radka Langrová Dis.
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
adresa: Bažanova 174/4
Hrabová
720 00 Ostrava 20
telefon: 599 420 101
e-mail: sekretariat@ostrava-hrabova.cz
web: http://ostrava-hrabova.cz/
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2
telefon: 599 481 111
e-mail: posta@moporuba.cz
web: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/kontakty-a-telefonni-seznam/kontakty
kontaktní osoby: Mgr. Alena Cwiková-599481550
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 63
telefon: 599459102200
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: -
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky
adresa: Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
telefon: 599 443 850
e-mail: m.urbanova@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Urbanová
 
 
název: Úmob Odbor sociálních věcí
adresa: Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Adamcová
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Náměstí J. Gagarina 4,710 00 Ostrava
telefon: 599 410 027
e-mail: vpeknik@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 70800 Ostrava-Poruba
telefon: 599 481 538
e-mail: lkunischova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kunischová
 
 
název: Oddělení sociálních služeb
adresa: Nádražní 110
telefon: 599442643
e-mail: kunzova@moap.ostrava.cz
web: https://moap.ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Kunzová
 
 
název: ÚMOb Ostrava Poruba - odbor rozvoje obvodu
adresa:
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor legislativní a právní
adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje
adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
kontaktní osoby: Jiřina Dudová
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
adresa: Bažanova 174/4 Ostrava - Hrabová 720 00
telefon: 599 420 101
e-mail: ZHaunerova@ostrava-hrabova.cz
web: http://ostrava-hrabova.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Bollogová, vedoucí odboru, tel.: 599420116, 725 996 475, e-mail: IBollogova@ostrava-hrabova.cz
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Stará Bělá
adresa: Junácká 127/343, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
telefon: 599424107
web: https://starabela.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Hana Jurečková, DiS.
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
adresa: odbor Sociálních věcí
Přemyslovců 224/63
Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
709 36
telefon: 599 459 269
e-mail: slana@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Slaná, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: MENS SANA, o.s.
adresa: MENS SANA o.s.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba
telefon: 608 944 503, 596 918 104
e-mail: m.grucmanova@menssana.cz
web: http://www.menssana.cz
kontaktní osoby: Martina Grucmanová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 108
Ostrava - Poruba
708 00
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz
web: http://ddz.cz/
kontaktní osoby: Ing. Alexej Beránek
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: ANIMA VIVA - Klub Kafe Ostrava
adresa: Čujkovova 3165/40a,
Ostrava-Zábřeh
700 30
telefon: 595 782 484
e-mail: klub.kafe.ostrava@volny.cz
web: http://www.animaviva.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Krestová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí ulici č. 56 v Ostravě-Vítkovicích
telefon: 599 502 633
e-mail: drabinova@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz/?page_id=78
kontaktní osoby: Ing. Pavla Drabinová
 
 
název: MENS SANA o. p. s.
adresa: Ukrajinská 1533/13
telefon: 608 944 503
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://www.menssana.cz
kontaktní osoby: Martina Grucmanová, DiS.
 
 
název: Spirála o.p.s.
adresa: Antonína Poledníka 1/2, Ostrava Jih 70300
web: http://www.spirala-ops.cz/
kontaktní osoby: Mgr.Darja Šlahorová
 
 
název: Občanské sdružení Anabell
adresa: Sokolská Třída 2587/81, Moravská Ostrava
telefon: 737 069 486
e-mail: ostrava@anabell.cz
web: http://www.anabell.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Starostková
 
 
název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje
adresa: Skautská 1081/9, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 596 912 612
e-mail: crpdz@crpdz.cz
web: http://www.crpdz.cz
kontaktní osoby: Ing. Alexej Beránek
 
 
název: Klub Mlýnek
adresa: Nádražní 365/196, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
telefon: 596 115 427
e-mail: klubmlynek@seznam.cz
web: http://klubmlynek.webnode.cz/
kontaktní osoby: Lucie Tesarčíková, dis.
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 1081, Ostrava 708 00
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz, info@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz
kontaktní osoby: Hana Ederová, Marcela Hlinovská
 
 
název: Sile Centrum denních služeb
adresa: Rolnická 55
telefon: 734769700
e-mail: siole@slezkadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc.Marta Machová
 
 
název: Siloe Ostrava, centrum denních služeb
adresa: Rolnická 55
telefon: 734769700
e-mail: siloe@slezkadiakonie.cz
web: http://www.slezkadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Marta Machová
 
 
název: MENS SANA, o.p.s.
adresa: Ukrajinská 1533/13
telefon: 596 918 104
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://www.menssana.cz
kontaktní osoby: Jaroslava Saidlová
 
 
název: Siloe Odtrava, Centrum dennéch služeb
adresa: Rolnická 55, Nová Ves709 00
telefon: 734 769 700
e-mail: siloe@slezkadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Milada Jánská
 
 
název: Chráněné bydlení sv. Alexandra
adresa: Holvekova 651/28
telefon: 733675704
kontaktní osoby: Bc. Šťukavcová Jarmila
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 1081
708 00 Ostrava
web: http://www.ddz.cz
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Dům duševního zdraví, Skautská 1081, 708 00 Ostrava
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz/
 
 
název: Spirála o.p.s
adresa: Čujkovova 40a, Ostrava - Jih
telefon: 595 782 484
e-mail: klubkafeostrava.spirala@seznam.cz
web: http://www.spirala-ops.cz/
 
 
název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje z.s.
adresa: Skautská 1081, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596 912 612
e-mail: lenka.pouchla@crpdz.cz
web: http://www.crpdz.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lenka Pouchlá, Dis.
 
 
název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s.
adresa: Skautská 1081, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596 912 612
e-mail: lenka.pouchla@crpdz.cz
web: http://www.crpdz.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Pouchlá, Dis.
 
 
název: Cenrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s.
adresa: Skautská 1081, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596912612
web: http://www.crpdz.cz
kontaktní osoby: Ing. Alexej Beránek
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautká1081/9 Ostrava-Poruba,70800
telefon: 596912009
e-mail: hana.ederova@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz
kontaktní osoby: Hana Ederová
 
 
název: Mensana, zú
adresa:
 
 
název: MENS SANA, z.ú.
adresa: Ukrajinská 1533/13
telefon: 596 918 104
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://menssana.cz/kontakt/
 
 

Menšiny

název: SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.s.
adresa: Palackého 13/49
Ostrava
702 00
telefon: 596 136 609, 724 161 932
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Johanna
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Vzájemné soužití - Helpale
adresa: Bieblova 8/404,
702 00 Ostrava.
telefon: 596 128 402
e-mail: poradna-souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.cz/?Helpale
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Mastná
aktivita studenta
v místě praxe:
Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Vesnička soužití
adresa: Betonářská 790/12
Ostrava - Muglinov
712 00
telefon: 731 625 873
e-mail: mirek.hodecek@caritas.cz
web: http://www.vesnickasouziti.caritas.cz/
kontaktní osoby: Ing. Miroslav Hodeček
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: CENTROM
adresa: Sirotčí 45a, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 599 526 051
e-mail: centrom@centrom.cz
web: http://centrom.cz/
kontaktní osoby: Jana Drábková-asistentka ředitelky -tel.: 734 428 705
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jekhetane - Společně
adresa: Palackého 25, Ostrava - Přívoz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Bc. Miroslav Honěk
 
 
název: Poradna pro občanství / občaská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3, Moravská Ostrava
telefon: 724 701613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lydia Poláčková
 
 
název: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3
telefon: 724701613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc.Lydia Poláčková
 
 
název: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3, moravská Ostrava
telefon: 724701613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lydia Poláčková
 
 
název: Centrom, o.s.
adresa: Sirotčí 45 a
telefon: 599526051
e-mail: centrom@centrom.cz
web: http://www.centrom.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Hantlová
 
 
název: Helpale,organizační jednoka Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 8, Moravská Ostrava 702000
web: http://www.vzajmnesouziti.cz
 
 
název: Helpale,organizační jednotka vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 8 , Moravská Ostrava 702000
telefon: 65497996
e-mail: poradna-souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/
kontaktní osoby: Mastná Lucie, Mgr. Helpale-ředitelka sociálních služeb
 
 
název: Vzájemné soužití - NZDM Liščina, KC
adresa: Sodná 25, Ostrava-Hrušov
telefon: +420 596 244 640, +420 777 760 199
e-mail: nzdmkcliscina@vzajemnesouziti.cz
web: https://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní osoby: Zdeněk Kroščen, Věra Kanalošová
 
 
název: Vzájemné soužití - NZDM Hrušov, KC
adresa:
 
 
název: Poradnapro občanství/Občanská a lidskápráva
adresa: Prokešov náměstí 618/3
telefon: 724 701 613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lýdia Poláčková
 
 
název: Pradna pro občanství / Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3
telefon: 724 701 613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc.Lýdia Polačková
 
 
název: Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 404/8
telefon: +420 777 760 190
e-mail: vzajemnesouziti@vzajemnesouziti.cz
web: http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/
kontaktní osoby: Bc. Simona Jirásková
 
 
název: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
adresa: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
telefon: 596 136 609
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Ředitelka organizace – statutární zástupce: Mgr. Helena Balabánová telefon: 596 136 609
 
 
název: Společně-Jekhetane o.p.s.
adresa: Božkova 65, 702 00
telefon: 725487228
e-mail: nizkoprah@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Adamkova
 
 
název: Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
telefon: 777 760 192
e-mail: helpale@vzajemnesouziti.cz
web: https://www.vzajemnesouziti.cz/terenni-pragramy
kontaktní osoby: Mgr. Mastná Lucie
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
adresa: Hladnovská 751/119,
Ostrava – Muglinov
712 00
telefon: 596 223 211
e-mail: uspseligova@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz/
kontaktní osoby: Ing. Tamara Šeligová
 
 
název: Tyfloservis Ostrava, o.p.s.
adresa: Sadová 5
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 783 227
e-mail: ostrava@tyfloservis.cz
web: http://www.tyfloservis.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Bohumil Bocviňok
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Integrační centrum Stonožka
adresa: Mitušova 4
Ostrava - Hrabůvka
700 30
telefon: 596 729 587
e-mail: cit@stonozkaostrava.cz
web: http://www.stonozkaostrava.cz
kontaktní osoby: Zuzana Kostelňáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.) 
 
název: Domov Beruška
adresa: Jandova 3023/4
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 599 503 176
e-mail: vedouciDB@ctyrlistekostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/domov-beruska
kontaktní osoby: Bc. Jana Vejlupková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči Projekt Výzva - podpora rodin s dětmi s postižením
adresa: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI o.s.
středisko VÝZVA
Syllabova 19
Ostrava–Zábřeh
703 86
telefon: 774244258
e-mail: tnogolova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Nogolová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov na Liščině
adresa: Na Liščině 342/10,
711 00 Ostrava - Hrušov
telefon: 596 223 280
e-mail: vedoucidl@uspostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/domov-na-liscine
kontaktní osoby: Bc. Anna Václahovská, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Mikasa o.s.
adresa: Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
telefon: 774 498 956
e-mail: predseda@mikasa-detem.cz
web: http://mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sabina Honová
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.s.
adresa: Bieblova 3, Ostrava 702 00
telefon: 596 115 318
e-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz
web: http://www.czp-msk.cz
kontaktní osoby: Jana Krepčoková, DiS - sociální pracovník
 
 
název: Archa, chráněné bydlení
adresa: Ke Kamenině 187/17, Ostrava - Hrušov 711 00
telefon: 731670763
 
 
název: Domov na Liščině
adresa: Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov
telefon: 596 223 280
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Matyášková
 
 
název: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Hladnovská 751/119, Ostrava- Muglinov, 712 00
telefon: 596 223 211
e-mail: uspostrava@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Anna Václahovská, DiS
 
 
název: Mikasa z.s. - denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením
adresa: Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
telefon: 774498956
e-mail: mikasa.ds@mikasa-detem.cz
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Aneta Naivertová
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči-Projekt VÝZVA-podpora rodin s dětmi a mladými lidmi s postižením
adresa: Syllabova 19
Ostrava-Zábřeh
70386
telefon: 774244258
e-mail: tnogolova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodinu.cz
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Nogolová, DiS.
 
 
název: Středisko pracovní rehabilitace
adresa: Ludvíka Podéště 1874, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596 954 480
e-mail: spr@sprostrava.cz
web: http://www.sprostrava.estranky.cz/
kontaktní osoby: PhDr. Lenka Hankeová
 
 
název: Chráněné bydlení Ostrava - Tvorkovských
adresa: Tvorkovských 9
kontaktní osoby: Michaela Nosová, DiS.
 
 
název: Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
adresa: 5. května 5376/1, 722 00 Ostrava-Třebovice
telefon: 599 503 151
e-mail: vedoucist@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz/kontakty
kontaktní osoby: Taťána Piskallová
 
 
název: Duhový dům - Slezská diakonie
adresa: Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 730 811 309
e-mail: soc.dozp@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Pavlína Macková, DiS.
 
 
název: OO SONS ČR Ostrava
adresa: Msgre Šrámka 1760/4
telefon: 596 783 083
e-mail: ostrava-odbocka@sons.cz
web: http://www.sons-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Vojvodíková
 
 
název: Středisko pracovní rehabilitace
adresa: L.Podéště 1874/4 - 708 00 Ostrava-Poruba
e-mail: spr@sprostrava.cz
web: http://www.sprostrava.cz
 
 
název: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Moravská Ostrava
telefon: 774 731 331
e-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková, Dis.
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
adresa: Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
telefon: 774 244 259
e-mail: abadzgonova@prorodiny.cz
web: http://www.vyzva.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová
 
 
název: Speciálně pedagogické centrum při Základní škole
adresa: Těšínská 98, Slezská Ostrava
telefon: 596238036
web: http://www.zs-tesinska.cz/spc
kontaktní osoby: Mgr. Hana Lidvínová
 
 
název: Duhový dům Ostrava
adresa: Klostermannova 1586/25
telefon: 736757533
e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Fritscherová
 
 
název: Domov na Liščině
adresa: Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov
 
 
název: Duhový dům - Slezská diakonie, Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči - Integrační klub Brána
adresa: Kostelní nám. 3172/1, 72802 Ostrava
telefon: 774244081
web: http://www.prorodiny.cz/
 
 
název: Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Stacionář Třebovice
adresa: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
telefon: 739 362 852
e-mail: vedouciST@ctyrlistekostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz
kontaktní osoby: Ing. Monika Šlahorková
 
 
název: Menssana, o.p.s
adresa: Ostrava-Poruba, ukrajinská 1583/13
web: http://menssana.cz/
 
 
název: Alfi z.s.
adresa: Chelčického 533/4, 702 00 Ostrava
 
 
název: ČMELÁČEK, z.s.
adresa: Mjr. Nováka 1455/34 Ostrava - Hrabůvka
telefon: +420 733 183 681
e-mail: barbora@cmelacek.cz
web: http://www.cmelacek.cz/
kontaktní osoby: Bc. Barbora Durčáková
 
 
název: Chráněné bydlení Čtyřlístek
adresa: Thomayerova 11/1338, 703 00 Ostrava – Vítkovice
telefon: 599 503 100, 736 258 738
e-mail: vedouciCHB@ctyrlistekostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz
kontaktní osoby: Barbora Rakošánová, DiS.
 
 
název: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
adresa: 28. října 286/10
telefon: 608 763 111
e-mail: csnn@csnn.cz
web: http://www.csnn.cz/
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Zarubová
 
 
název: Sdružení na pomoc zdravotně postiženým občanům KATO, z.s.
adresa: Mitušova 1072/65, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
telefon: 737 589 585
kontaktní osoby: Eva Suknarovská
 
 
název: Sdružení na pomoc zdravotně postiženým KATO, z.s.
adresa: Mitušova 1072/65, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
telefon: 737 589 585
kontaktní osoby: Eva Suknarovská
 
 
název: DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář
adresa: Klostermannova 1586/25
709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 731 128 887
e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Šilhavá
 
 
název: DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář
adresa: Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 731 128 887
e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Šilhavá
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči
adresa: Syllabova 19
telefon: 552 301 408
e-mail: brana@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.
 
 
název: ARPZPD Klub Stonožka Ostrava
adresa: Mitušova 1330/4
telefon: 596 729 587
e-mail: cit@stonozkaostrava.cz
web: http://www.stonozkaostrava.cz
kontaktní osoby: Jan Pucher
 
 
název: Mental Café
adresa: Dr.Švardy 3015/16, 700 30 Ostrava Bělský les
e-mail: Lucie.Gurecka@seznam.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Gurecká
 
 
název: Bílá holubice, z.s.
adresa: Černá louka 3187
telefon: 603950682
e-mail: xenie.kaduchova@bila-holubice.cz
web: http://www.bila-holubice.z
kontaktní osoby: Mgr. Xenie Kaduchová, ředitelka
 
 
název: Domov Třebovice
adresa: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
telefon: 596 223 211
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/chranene-bydleni-trebovice
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Piskallová
 
 
název: Domov Třebovice
adresa: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
telefon: 596 223 211
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Piskallová
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
adresa: Bieblova 3, 702 00 Ostrava
 
 
název: PRAPOS z.s.
adresa: Pavlovova 1625/65
telefon: 721293403
e-mail: reditelka@prapos.cz
web: http://www.prapos.cz
kontaktní osoby: Mgr.Lucie Habiballa
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
adresa: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice 70386
telefon: 774 232 442
e-mail: jkondiczova@prorodiny.cz
web: http://vyzva.prorodiny.cz/vyzva/kontakty/
kontaktní osoby: Jana Kondiczová Telefon: 774 232 442 E-mail: jkondiczova@prorodiny.cz
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
adresa: Kostelní náměstí 1/3172
telefon: 775644245
e-mail: jgoluchova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolana Goluchová DiS.
 
 

Nezaměstnaní

název: Asociace TRIGON
adresa: Skautská 1045; 708 00 Ostrava Poruba
telefon: +420602 121 820
e-mail: info@asociacetrigon.eu
web: http://www.asociacetrigon.eu
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Salyová, DiS.
 
 
název: ÚP ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Odbor nepojistných sociálních dávek, oddělení hmotné nouze - Jih
adresa: Hudební 496/2, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420950143762
e-mail: vera.pospechova@ot.mpsv.cz
web: http://mpsv.cz
kontaktní osoby: Bc. Věra Pospěchová
 
 
název: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Ostravě
adresa: Zahradní 368/12
telefon: 597093102
web: http://www.mpsv.cz
kontaktní osoby: Ing. arch. Yvona Jungová,ředitelka krajské pobočky
 
 
název: Krajský úřad ČR - krajská pobočka v Ostravě
adresa: Zahradní 368/12
telefon: 950143762
kontaktní osoby: Bc.Pospěchová Věra
 
 
název: Armáda spásy Adelante
adresa: U Nových Válcoven 9
 
 
název: Statutární město Ostrava, Odbor sociální péče
adresa: Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
telefon: 599 430 444
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Šťastová Jana
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro muže Palackého
adresa: Palackého 61
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 133 605
e-mail: mbekarkova@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Michaela Bekárková, DiS
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773770115
e-mail: socialni2_mdostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi?strana=kontakty
kontaktní osoby: Bc. Růžena Slavíčková
 
 
název: Prevence bezdomovectví Ostrava
adresa: Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1
telefon: 737 215 431
e-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-prevence-bezdomovectvi/#2
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 599 527 494
e-mail: cho.zdislava@caritas.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-zdislava/
kontaktní osoby: Bc. Monika Tvarůžková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Azylový dům pro muže
adresa: U Nových válcoven 347/9,
Ostrava-Hulváky
709 00
telefon: 596 620 650
e-mail: ad_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz/projekty.php?idp=34&lokace=ostrava
kontaktní osoby: Jiří Bednář
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov Přístav Ostrava
adresa: Holvekova 38
Ostrava - Kunčičky
718 00
telefon: 596 237 151
e-mail: henk_a_ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: kpt. Henk van Hattem
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Azylový dům Debora
adresa: Karpatská 40
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 596 787 437
e-mail: bockova.ostrava@diakoniecce.cz
web: http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
kontaktní osoby: Bc. Anita Bočková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Nová Šance
adresa: Podsedliště 73/415, 711 00 Ostrava - Koblov, areál bývalých kasáren
telefon: 731 265 982
web: http://koblov.cz
kontaktní osoby: Statutární zástupce: Petr Novák - ředitel sdružení
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov
e-mail: jczudek@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: Armáda spásy
adresa: U Nových válcoven 347/9
Ostrava-Mariánské Hory
709 00
telefon: 773770111
e-mail: socialni.cssostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-ostrava-marianske-hory?strana=kontakty
kontaktní osoby: Bc. Jarmila Tihelková
 
 
název: Armáda spásy,
adresa: Prevence bezdomovectví
Palackého 25
Ostrava 1
702 00
telefon: 773 770 139
e-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/prevence-bezdomovectvi?strana=kontakty
kontaktní osoby: Mgr. Iveta Malíková
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 596 611 962
e-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová, 737 215 431, 773 770 120
 
 
název: Sdružení azylových domů
adresa: Kollárová 16, Ostrava
telefon: 596630186
e-mail: info@azylovedomy.cz
web: http://www.azylovedomy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dominika Najvert
 
 
název: Služby Dobrého Pastýře
adresa: Markvartovická 20/22, Ludgeřovice
telefon: 595052494
web: http://www.sluzbydobrehopastyre.cz
kontaktní osoby: Alena Starobová, Dis.
 
 
název: Charitní středisko Sv. Lucie - Startovací byty
adresa: Erbenova 48, Ostrava-Vítkovice 703 00
telefon: 731 534 061, 731 646 782
e-mail: www.ostrava.charity.cz
web: http://cho.lucie@charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Eliška Horňáková, Petra Hořínková, DiS.
 
 
název: Domov Přístav 2
adresa: Zukalova 1401/3
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/domov-pristav-ii
kontaktní osoby: Mgr. Jan Vincenc
 
 
název: Centrum sociálních služeb AS pro ženy, Azylový dům Armády spásy pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 2980/25
702 00 Ostrava-Fifejdy
telefon: 737 215 431, 773 770 120
e-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová
 
 
název: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Ostrava - Poruba, gen. Sochora 6013, 708 00
telefon: 599481522
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Berousková Šárka
 
 
název: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová
 
 
název: Armáda spásy - Domov Přístav Ostrava - Zukalova
adresa: Zukalova 1401/3
telefon: 773 770 267
e-mail: lenka_plihalova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/domov-pristav-ii
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Lenka Plíhalová
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavyostrava.charita.cz - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14, Ostrava Zábřeh
telefon: 599527494
e-mail: cho.zdislava@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Al Sahebová
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14, OV-Zábřeh
telefon: 599527494
e-mail: cho.zdislavav@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Al Sahebová
 
 
název: Charitativní dům sv. Zdislavy
adresa: Kapitolní 14
telefon: 599 527 494
e-mail: cho.zdislava@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-zdislava/
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773 770 119
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi?strana=kontakty
kontaktní osoby: 773 770 115
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773 770 115
e-mail: socialni2_mdostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi?strana=kontakty
kontaktní osoby: Bc. Růžena Slavíčková
 
 
název: Centrum sociálních služeb Poruba
adresa: Vřesinská 2230/5
telefon: 596 630 208, 596 911 611
e-mail: eva.bocvinokova@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Eva Bocviňoková
 
 
název: Armáda spásy - Domov Přístav
adresa: Holvekova 612/38a, 718 00 Ostrava-Kunčičky
telefon: 773 770 126
e-mail: socialni_pristav@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-domov-pristav/#11
kontaktní osoby: Mgr. Jana Plačková
 
 
název: Azylový dům pro muže
adresa: U Nových válcoven 9 Ostrava
 
 
název: Nová šance, z.s.
adresa: Stará cesta 121/6
 
 
název: Charitní dům Sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum
adresa: Lidická 773/54, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 773 444 059
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/terenni-programy-benedikt-labre/
kontaktní osoby: Mgr. Ivo Křížka, Petr Matěj
 
 
název: Armáda spásy Adelante
adresa: U Nových válcoven 1571/9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 773 770 100
e-mail: cssostrava@armadaspasy.cz
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum - terénní programy
adresa: Lidická 54
telefon: 773444059
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/terenni-programy-benedikt-labre/
kontaktní osoby: Mgr. Ivo Křížka, Mgr. Marek Adámek Dis.
 
 
název: Armáda spásy, Adelante Ostrava
adresa: U Nových válcoven 1571/9
709 00 Ostrava-Hulváky
telefon: 773770101
web: http://www.armadaspasy.cz
 
 
název: Domov Přístav - Zukalova, Ostrava
adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava, 703 00
telefon: 737 215 421
e-mail: lenka_plihalova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Lenka Plíhalová
 
 
název: Charitní dům sv. Františka
adresa: Sirotčí 683/41, Ostrava - Vítkovice
telefon: 599 527 496
e-mail: frantisek@ostrava.charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Jiří Linart - vedoucí
 
 
název: Armáda spásy - Prevence bezdomovectví
adresa: Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh
kontaktní osoby: luciana.vadinska@armadaspasy.cz
 
 

Poradny

název: Diecézní charita ostravsko - opavská
adresa: Kratochvílova 3
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 127 262-4
e-mail: eva.dosedlova@caritas.cz
web: http://dchoo.caritas.cz/
kontaktní osoby: Ind. Eva Dosedlová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

 
 
název: Občanské sdružení Anabell, Kontaktní centrum Anabell Ostrava
adresa: Sokolská třída 81, Moravská Ostrava 702 00
telefon: 602236457
e-mail: ostrava@anabell.cz
web: http://www.anabell.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Starostková, vedoucí zařízení
 
 
název: Bílý kruh bezpečí, o. s.
adresa: 28. října 124, 702 00 Ostrava
telefon: 597 489 204
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
web: http://www.bkb.cz
kontaktní osoby: PhDr. Julius Kopčanský
 
 
název: Poradna Charity Ostrava
adresa: Jeremenkova 8
telefon: 5995269906
e-mail: cho.poradna@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Matulíková
 
 
název: Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Moravsoslezský kraj
adresa: Ostrčilova 2691/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
telefon: 736 751 206, 596 110 282
e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz
web: http://www.nrzp.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Kašpárková (vedoucí), Mgr. Markéta Dunděrová (odborný sociální poradce)
 
 
název: RENARKON o.p.s. - Drogová poradna
adresa: Maeriánskhoroská 1328/29
Moravská Ostrava 702 00
telefon: 596 638 806
e-mail: poradna@renarkon.cz
web: http://www.renarkon.cz
kontaktní osoby: Mgr. Břetislav Kantor
 
 
název: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3
telefon: 724 701 613
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lydia Poláčková
 
 
název: FAUST,o.s.
adresa: FAUST, o.s. (korespondenční adresa)
Průkopnická 20
700 30 Ostrava- Zábřeh
telefon: 602 967 468
e-mail: faust.ostrava@post.cz
web: http://www.faustos.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Hajderová, ředitelka FAUST,o.s.
 
 
název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3
telefon: 724701613
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lýdia Poláčková
 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava
adresa: Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory
 
 
název: Bílý kruh bezpečí
adresa: ulice 28 října 124, Ostrava
telefon: 597 489 204
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
web: http://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/
kontaktní osoby: PhDr. Julius Kopčanský
 
 
název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3, Ostrava, 702 00
telefon: 724 701 613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz/kontakty.html
kontaktní osoby: Mgr. Lýdia Poláčková
 
 
název: Mobilní Hospic Ondrášek o.p.s.
adresa: Mobilní Hospic Ondrášek o.p.s.
Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 459/11, 700 30
telefon: 724 975 275
e-mail: socialni@mhondrasek.cz
web: http://www.mhondrasek.cz
kontaktní osoby: Ředitelka: Bc. Bronislava Husovská, DiS.
 
 
název: ADRA, o.p.s.
adresa: Markova 600/6, Praha 5
telefon: 605 784 584
e-mail: zuzana.kuperova@adra.cz
web: http://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Kuperová
 
 
název: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3, Ostrava, 702 00
telefon: 724 701 613
e-mail: poradna@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Gniadková
 
 
název: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4
telefon: 774731330
e-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková, DiS.
 
 
název: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
adresa: Msgre Šrámka 1760/40
telefon: 774 731 331
e-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková DiS.
 
 
název: Centrum Anabell, z. ú.
adresa: Pivovarská 4/10
e-mail: posta@anabell.cz
web: http://www.anabell.cz/
 
 

Rodina a děti

název: Bílý nosorožec, o.p.s.
adresa: Ladislava Ševčíka 420/26
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 774 774 638
e-mail: vedeni@bilynosorozec.cz
web: http://www.bil­ynosoroze­c.cz
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Bartáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

 
 
název: Rodinná poradna
adresa: Jahnova 12
Ostrava Mariánské Hory
709 00
telefon: 599 455 120
e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/poradna/
kontaktní osoby: Mgr. Monika Chlopčíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Centrum rodinného poradenství, FOD Ostrava
adresa: pobočka Ostrava
Žerotínová 1
Moravská Ostrava
701 01

telefon: 596 111 132
e-mail: cnrp.ostrava@fod.cz
web: http://www.fod.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dita Tenglerová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Jahnova 12
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
telefon: 599 455 120
e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Kvarda
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče
adresa: Škrobálkova 16
Ostrava-Kunčičky
718 00
telefon: 596 237 196
e-mail: sandra.wintrova@dum-ostrava.cz
web: http://dum-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Sandra Wintrová
aktivita studenta
v místě praxe:
Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Krizové centrum Ostrava
adresa: Nádražní 196
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 110 883 - 5, 732 957 193
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
web: http://www.kriceos.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Ďásková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Výchovný ústav a školní jídelna,
adresa: Slezská 23
Ostrava-Hrabůvka
700 30
telefon: 595 781 288
e-mail: socialni@vum.cz
web: http://www.vum.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Němynář
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Spolu pro rodinu z.s. (Sdružení sociálních asistentů, z. s.)
adresa: Smetanovo náměstí 7/1180,
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 739 341 315
e-mail: socialni.asistence@centrum.cz
web: http://www.socialniasistence.cz/index.html
kontaktní osoby: Mgr. Dita Tenglerová
 
 
název: Vzájemné soužití: Hnízdo – Čiriklano Kher
adresa: Bieblova 6
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 111 840
e-mail: hnizdo.souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Bařínková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
adresa: Jedličkova
Ostrava - Zábřeh
700 44
telefon: 595 705 321
e-mail: info@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Kovalčíková
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. - RESPIT - odlehčovací služba, projekt VÝZVA
adresa: Kostelní nám. 3172
Ostrava 1
728 02
telefon: 774244259, 552301405
e-mail: abadzgonova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz/
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na školení na pracovišti.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Generála Píky 25
Ostrava - Fifejdy
702 00
telefon: 596 611 962
e-mail: sbor_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Rajdusová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Elpis Ostrava
adresa: Velká 19
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 615 935
e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Martina Vilínová, Dis.
 
 
název: Dětstký domov
adresa: Na Vizině 28
Ostrava - Slezská Ostrava
710 00
telefon: 596 247 763
e-mail: zastupce.vizina@quick.cz
kontaktní osoby: Eva Křemenová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Rodinné centrum
adresa: Čujkovova 31
Ostrava - Jih
700 30
telefon: 596 769 915
e-mail: rodinne.centrum@seznam.cz
web: http://rcentrum.com/
kontaktní osoby: Patricie Kajanová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Komunitní centrum Ostrava - Přívoz
adresa: Božkova 65
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 135 202
e-mail: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/projekty.php?idp=18&lokace=ostrava
kontaktní osoby: Mgr. Radka Kubišová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům na půl cesty Ostrava
adresa: Sokolská třída 62
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00
telefon: 732 759 747
e-mail: dpc@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Schwarzová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Rodičovské centrum KLUBÍČKO
adresa: Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 732 934 118
e-mail: cho.klubicko@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Taťána Lázničková - Praxe v současné době neposkytují !!!
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: MLADÍ LIDÉ - Středisko dětí a mládeže Michala Magone
adresa: Václava Košaře 12a
Ostrava-Dubina
700 30
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Jiří Hořínek
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Náruč – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Syllabova 20
Ostrava - Vítkovice
703 00
telefon: 595 781 711
e-mail: gurecka.ostrava@diakoniecce.cz
web: http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gurecká Lenka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Participace na komunitním plánování

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: pobočka Ostrava
Nádražní 410/171
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 112 341
e-mail: fod.ostrava@fod.cz
web: http://fod.cz/
kontaktní osoby: Petra Holenková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava
adresa: Jahnova 867/12,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 599 444 117
e-mail: kkolarova@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kolářová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Diagnostický ústav mládeže Ostrava
adresa: Zákrejsova 32
Ostrava – Přívoz
702 00
telefon: 596237196
e-mail: sekretariat@dum-ostrava.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Lucie Peroutková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Mediační Centrum Ostrava
adresa: Nádražní 171
702 00 Ostrava - Přívoz
telefon: 595 136 288
e-mail: info@mcova.cz
web: http://www.mcova.cz/
kontaktní osoby: Bc. Sabina Nováková, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - OSPOD
adresa: Přemyslovců 65, Ostrava
kontaktní osoby: PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 65
 
 
název: Azylový dům pro rodiny sdětmi
adresa: Na liščině 2
telefon: 596 629 483
e-mail: jczudek@slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Václava Košaře 12a, 700 30 Ostrava-Dubina
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2008080013
kontaktní osoby: Mgr. Kristýna Řehořová
 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: Nádražní 410/171
telefon: 596 112 341
e-mail: e-mail: fod.ostrava@fod.cz
web: http://www.fod-ostrava.cz/kontakt/
kontaktní osoby: Mgr. Hana Nalevajková
 
 
název: Odbor sociálních věcí ÚMOb Ostrava - Poruba, Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a mládeže
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 708 00 Ostrava -Poruba
telefon: 599 481 500, 599 581 520
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Glogarová, DiS., Bc. Jolana Tomanová, DiS.
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
adresa: Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 595 781 288
e-mail: socialni@vum.cz
web: http://www.vum.cz/
kontaktní osoby: sociální pracovnice Zuzana Janošová
 
 
název: Úřad MOb, Slezská Ostrava, odbor soc. věcí, odd. SPOD
adresa: Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
telefon: 599 410 026
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek
 
 
název: Úřad MOb, Slezská Ostrava, odbor soc. věcí, oSPOD
adresa: Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
telefon: 599 410 026
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek
 
 
název: Magistrát města Ostrava, Sociálně právní ochrana dětí, Husova 7
adresa: Husova 7 Ostrava
 
 
název: Duha Wings
adresa: Bedrnova 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh
telefon: 731 44 24 60
e-mail: stanakan@seznam.cz
web: http://www.duhawings.cz
kontaktní osoby: Stanislava Kantorová - statutární zástupce
 
 
název: Domov pro matky s dětmi
adresa: Dělnická 368, Ostrava - Poruba 708 00
telefon: 59 916 028
e-mail: cssporuba@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Vladislava Ševčíková
 
 
název: Centrum pro rodiče a děti Hello s r.o.
adresa: Fr. Formana 45, Ostrava Dubina
web: http://www.helloteddy.cz
kontaktní osoby: Lenka Nekorancová
 
 
název: Rodičovské centrum Klubíčko
adresa: Kostel Sv. Ducha, Pastorační centrum Jana Pavla II.
Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 731 646 782, 732 934 118
e-mail: cho.klubicko(at)charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Taťána Lázničková
 
 
název: Charita Osztrava - Rodičovské centrum Klubíčko - zařízení pro rodiče a děti
adresa: Kostel Sv. Ducha, Pastorační centrum Jana Pavla II.
Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 731 646 782, 732 934 118
e-mail: cho.klubicko(at)charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Petra Hořínková,DiS.
 
 
název: Charita Ostrava-Rodičovské centrum Klubíčko
adresa: Kostel Sv. Ducha, Pastorační centrum Jana Pavla II.
Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 731 646 782, 732 934 118
e-mail: cho.klubicko@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Hořínková Petra, DiS.
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Ostrava - Hrušov, Na Liščině 2
telefon: 596 629 483
e-mail: jczudek@slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh
telefon: +420 595 705 327
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Sociální pracovnice: Lenka Čermáková
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov
telefon: 596 629 483 725 399 467
e-mail: jczudek@slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: Vzájemné soužití - NZDK Zárubek - KC
adresa: Zárubecká 16, Sleská Ostrava
telefon: 777 760 198
e-mail: vzajemne.souziti@seznam.cz
web: http://vzajemnesouziti.estranky.cz
kontaktní osoby: Mgr. Simona Reichlová
 
 
název: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín
adresa: Hájkova 165/8, 70200 Ostrava
telefon: 777 528 254
e-mail: ddu.hajkova@centrum.cz
web: http://www.ddu.cz
kontaktní osoby: Bc. Martin Ryba
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Náměstí J.Gagarina 4, PSČ: 710 00 Slezská Ostrava
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.
adresa: Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava
telefon: 774244258
e-mail: tnogolova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Nogolová, DiS.
 
 
název: Saleziánské středisko volného času Don Bosco
adresa: Vítkovická 1949/28, 702 00
telefon: 599 526 361
e-mail: caha@ostrava.sdb.cz
web: http://ostrava.sdb.cz/
 
 
název: Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Václava Košaře 12a, 700 30 Ostrava-Dubina
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/ohrozene-deti-a-mladez/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-magone/
kontaktní osoby: Jaromír Matys
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Sokolská třída 2641/62, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
 
 
název: Slezská diakonie, Sociální asistence Ostrava, Bohumín
adresa: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves
e-mail: soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava Poruba
adresa:
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava
adresa: Na Vizině 28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
telefon: 731 106 880
e-mail: socialni.vizina@quick.cz
web: http://www.domov-vizina.cz
kontaktní osoby: sociální pracovnice: Ivana Sýkorová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava
adresa: Na Vizině 28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
telefon: 731 106 880
e-mail: magdalena.suhajova@domov-vizina.cz
web: http://www.domov-vizina.cz
kontaktní osoby: sociální pracovnice: Mgr. Magdaléna Šuhajoví, DiS.
 
 
název: Charita Ostrava
adresa: Kořenovského 1323/17
web: http://www.ostrava.charita.cz
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, 700 44
telefon: 595705321
e-mail: info@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Schikorová
 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Domov pro matky s dětmi
adresa: Budečská 1373/12
telefon: +420 599 455 101
e-mail: dmd@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/domov-pro-matky-s-detmi/
kontaktní osoby: Marie Eliášová
 
 
název: Azylový dům Debora pro matky s dětmi
adresa: Karpatská 1091/40, Ostrava - Zábřeh
telefon: 596 123 091
kontaktní osoby: Bc. Anita Bočková, DiS.
 
 
název: Odbor péče pro občany ÚMOB Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2
708 00 Ostrava-Poruba
web: http://www.moporuba.cz/
kontaktní osoby: Zuzana Olmová
 
 
název: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Náruč
adresa: Syllabova 20, 70300 Ostrava - Vítkovice
telefon: 595 781 711, 739 068 263, 734 875 457
web: http://ostrava.diakonie.cz www.diakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Gřešová, vedoucí - sociální pracovnice
 
 
název: Bílý nosorožec, o.p.s.
adresa: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 774 774 638
e-mail: vedeni@bilynosorozec.cz
web: http://www.bilynosorozec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Bartáková
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5 Ostrava - Zábřeh
telefon: 595 705 321
e-mail: info@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Schikorová
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5
telefon: 595 705 321
web: http://www.ddpd3.cz
kontaktní osoby: MUDr. Zdeněk Novotný
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: 28. října 117, Ostrava, 702 18
telefon: 595 622 222
web: http://www.kr-moravskoslezsky.cz
kontaktní osoby: Ing. Miroslava Lejsalová
 
 
název: Statutární město Ostrava – městský obvod Plesná
adresa: Dobroslavická 83/8
telefon: 599427102
e-mail: posta@plesna.ostrava.cz
web: http://www.plesna.cz/
kontaktní osoby: Zuzana Baierová Petrášová DiS.
 
 
název: ÚMOB-odbor péče pro občany
adresa: Gen. SSochora 6013/2
telefon: 599481111
web: http://www.moporuba.cz/cs/informacni-rozcestnik/socialni-pece-a-zdravi/odbor-pece-o-obcany-umob-poruba
kontaktní osoby: Zuzana Olmová
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, Ostrava - Zábřeh, 700 44
telefon: +420 595 705 301
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz
kontaktní osoby: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Mgr. Jana Schikorová, vedoucí sociální pracovnice
 
 
název: Odbor péče o občany
adresa: Gen. Sochora 6013/2
 
 
název: Odbor sociálně právní ochrany dětí Ostrava-Poruba
adresa: Ostrava Poruba, Gen. Sochora 6013/2
telefon: 599481520
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolana Tomanová vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
 
 
název: Magistrát města Ostravy - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: 30.dubna 3130/2d, 730 81, Ostrava
web: http://www.ostrava.cz
 
 
název: UMOb. Jih,
adresa: Horní 37
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ova.jih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: UMOb. Jih
adresa: Horní 3
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: UMOb. Jih
adresa: Horní 3
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Odbor sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Přemyslovců 65, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
e-mail: palata@marianskehory.cz
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: PhDr. Linda Nováková Palatá
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba, Odbor péče pro občany, Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 70800 Ostrava
telefon: +420 721 967 089
e-mail: svrozinova@moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Vrožínová
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí,školství,sportu a volnočasových aktivit
adresa: 30. Dubna 3130/2d, 730 81
telefon: 599444658
e-mail: lteufelova@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Teufelová DiS.
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
adresa: Syllabova 19, 703 86 Ostrava - Vítkovice
telefon: 774 232 442
e-mail: jkondiczova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Jana Kondiczová
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo náměstí 8
729 29 Ostrava
telefon: 599442635
web: http://www.moap.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/copy_of_oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti
kontaktní osoby: Bc. Yveta Holubová - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, Ostrava-Zábřeh 700 44
telefon: +420 595 705 321
web: http://www.ddpd3.cz
kontaktní osoby: Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. Jana Schikorová
 
 
název: Úřad Městského Obvodu Ostrava Jih
adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
web: http://www.ovajih.cz/cs
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava
adresa: Bukovanského 1355/25 710 00
Ostrava – Slezská Ostrava
telefon: 730 188 096
e-mail: info@ddov-bazaly.cz
web: http://www.ddov-bazaly.cz/
kontaktní osoby: Bc. Anna Cholevová
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
adresa: Bažanova 174/4, Ostrava - Hrabová
telefon: 599420112
e-mail: socialni1@ostrava-hrabova.cz
web: http://www.ostrava-hrabova.cz
kontaktní osoby: Jiřina Kelnarová
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava
telefon: 599442921
web: https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/copy_of_oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti
kontaktní osoby: Bc. Yveta Holubová
 
 
název: Fond ohrožených dětí - Centrum rodinného poradenství
adresa: Žerotínova 1, 702 00 Moravská Ostrava
telefon: 596111132
e-mail: cnrp@cnrp.cz
web: http://www.fod.cz; www.cnrp.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dita Tenglerová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Bukovanského 25, Ostrava-Slezská Ostrava
 
 
název: Pobočka Fondu ohrožených dětí v Ostravě
adresa: Pobočka FOD, Nádražní 410/171, Ostrava 702 00
telefon: 724 667 687
kontaktní osoby: Mgr. Radka Glogarová DiS.
 
 
název: Pobočka FOD Ostrava
adresa: Nádražní 410/171,Ostrava 702 00
telefon: 724 667 687
kontaktní osoby: Mgr.Radka Glogarová DiS.
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba - Odbor péče o občany
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 708 00 Ostrava
telefon: +420 599 481 520
e-mail: jtomanova@moporuba.cz
web: http://www.poruba.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolana Tomanová
 
 
název: Městký úřad
adresa: Štefánikova 1163
telefon: 556879471
kontaktní osoby: Dagmar Oprštěná
 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava - Náhradní rodinná péče
adresa: Tovární 3, Ostrava - Mariánské hory
web: http://www.css-ostrava.cz
 
 
název: OSPOD
adresa: 30. dubna 3130/2D,730 81
telefon: 599444655
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Obdržálková, Mgr. Jaroslava Rovňáková
 
 
název: OSPOD
adresa: Ul. 30. dubna 3130/2D, 730 81, Ostrava
telefon: +420 599 444 655
e-mail: mobdrzalkova@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Obdržálková
 
 
název: OSPOD Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Náměstí Dr. Edvarda Beneše
web: http://www.moap.ostrava.cz
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh
telefon: +420 595 705 301
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna
adresa: Škrobálkova 16
telefon: 596 237 197
e-mail: socialni@dum-ostrava.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Daráková
 
 
název: DIAKONIE ČCE, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - NÁRUČ
adresa: Syllabova 1306/20
web: http://www.diakonie.cz
 
 
název: ÚMO Ostrava- Jih, Odbor sociálních věcí
adresa: Horní 791/3, 70030 Ostrava, Hrabůvka
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Jana Dostálová, DiS.
 
 
název: Hnízdo
adresa: Bieblova 404/8
telefon: 775761187
e-mail: vzajemne.souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/
kontaktní osoby: Nikola Bardoňová
 
 
název: Vzájemné soužití - Tým Hnízdo - Čiriklano Kher
adresa: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
e-mail: hnizdo@vzajemnesouziti.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/clanky/hnizda.html
 
 
název: Faust o.s.
adresa: Průkopnická 20
700 30 Ostrava - Zábřeh
telefon: 602 967 468
e-mail: faust.ostrava@post.cz
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna,Ostrava-Slezské Ostrava,Bukovanského 25,příspěvková oranizace
adresa: Bukovanského 1355/25 710 00
Ostrava – Slezská Ostrava
telefon: 730188096
e-mail: socialni@ddov-bazaly.cz
web: http://www.ddov-bazaly.cz/kontakt.aspx.htm
kontaktní osoby: Bc.Anna Cholevová
 
 
název: SDRUŽENÍ-STOP
adresa: Trocnovská 6
telefon: 775 993 465
e-mail: info@sdruzeni-stop.cz
web: http://www.sdruzeni-stop.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivona Šťovíčková
 
 
název: Diakonie ČCE Ostrava, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč
adresa: Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1306
telefon: 595781711
e-mail: naruc.ostrava@diakonie.cz
web: http://www.ostrava.diakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Gřešová, vedoucí zařízení
 
 
název: Diakonie ČCE, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč
adresa: Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1306
telefon: 595781711
e-mail: naruc.ostrava@diakonie.cz
web: http://www.ostrava.diakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Gřešová
 
 
název: Odborné sociální poradenství - Vstupní byty
adresa: Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov
telefon: 725 876 755
e-mail: kkrenzelokova@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Krenželoková
 
 
název: Sdružení sociálních asistentů, z.s.
adresa: Smetanovo náměstí 7/1180, Ostrava
telefon: 724 794 102
e-mail: socialni.asistence@centrum.cz
web: http://www.socialniasistence.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dominika Najvert
 
 
název: Centrum sociálních služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Sokolská třída 2641/62
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
telefon: 599 455 181
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace
adresa: Ostrava - Slezská Ostrava
telefon: 730 199 096
web: http://www.ddov-bazaly.cz
kontaktní osoby: Bc. Anna Cholevová
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči
adresa: Kostelní náměstí 3172/1
telefon: 774244081
e-mail: cpr@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz/
kontaktní osoby: Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.
 
 
název: Charita Ostrava - CHARITNÍ DŮM SV. ZDISLAVY - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 599 527 494
e-mail: cho.zdislava@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-zdislava/
 
 
název: Poradna pro náhradní rodinnou péči
adresa: Hornická 2806/84
telefon: 596 115 943
e-mail: nrp@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/
kontaktní osoby: Monika Durajová, DiS.
 
 
název: Předškolní klub Kuřátko
adresa: Náměstí Svatopluka Čecha 732/1
702 00 Ostrava - Přívoz
web: http://predskolni-klub-kuratko-ostrava.webnode.cz/
 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
adresa: Sídlo a kontakt společnosti:
Jahnova 867/12
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 455 121
e-mail: css@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/centrum-socialnich-sluzeb-ostrava
kontaktní osoby: Jiří Drastík
 
 
název: Magistrát města Ostravy
adresa: Prokešovo náměstí 8
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamila Návratová
 
 
název: odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Prokešovo náměstí 8
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamila Návratová
 
 
název: Magistrát města Ostravy - Sociálně právní ochrana dětí
adresa: Prokešovo náměstí 8
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamila Návratová
 
 
název: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava
adresa: Repinova 19, 702 00 Ostrava
web: http://www.rcchaloupka.cz/
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Návratová
 
 
název: Vesnička soužití
adresa: Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00
e-mail: vesnicka.souziti@dchoo.charita.cz
web: http://ssi.charita.cz/vesnicka-souziti/
kontaktní osoby: Mgr. Soňa Mrhálková
 
 
název: Sdružení sociálních asistentů - Poradenské a mediační centrum
adresa: Žerotínova 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
telefon: 596 111 132
web: http://www.cnrp.cz, www.mcova.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Chudá. sociální pracovník, koordinátor Tel: 724 667 613 a Mgr. Kateřina Budíková, sociální pracovník,Tel: 724 667 715
 
 
název: OSPOD Ostrava-Jih
adresa: Provaznická 1244/62, Ostrava Hrabůvka
kontaktní osoby: Mgr. Tamara Mačudová
 
 
název: Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy 1a, 70030, Ostrava - Zábřeh
adresa: Kpt. Vajdy 1a, 70030, Ostrava - Zábřeh
telefon: +420 596 768 131
e-mail: spc.vajdy.ostrava@seznam.cz
web: http://www.zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/uvod
kontaktní osoby: Mgr. Rostislav Galia
 
 
název: azylový dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980
702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773 770 118
e-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-dum-pro-zeny-a-matky-s-detmi/#4
kontaktní osoby: Bc. Jiří Vonšík
 
 
název: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980
702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773 770 118
e-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-dum-pro-zeny-a-matky-s-detmi/#7
 
 
název: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
adresa: Areál MŠ Repinova 19, 702 00, Ostrava
telefon: 777 240 398
e-mail: edita@kozinova.com
web: http://rcchaloupka.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Edita Kozinová
 
 
název: Diecézní charita ostravso-opavská
adresa: Kratochvílova 3
telefon: 599 525 952
e-mail: eva.dosedlova@dchoo.charita.cz
web: http://www.dchoo.caritas.cz
kontaktní osoby: Ing. Eva Dosedlová
 
 
název: Charitativní středisko Michala Magone
adresa: Václava Kosaře 249/12
telefon: 734495078
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Venglářová
 
 
název: Charitní středisko Michala Magone-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina, 700 30
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Jiří Hořínek-vedoucí zařízení
 
 
název: Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
telefon: 599410027
e-mail: vpeknik@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnepravni-ochrany-deti
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Odbor sociálně právní ochrany dětí, Odloučené pracoviště
adresa: Provaznická 1244/62,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: +420 599 430 465
e-mail: marcela.stoszkova@ovajih.cz
web: http://ovajih.cz
 
 
název: OSPOD Ostrava-jih
adresa: Provaznická 1244/62, Ostrava Hrabůvka
 
 
název: Alfi, z. s.
adresa: Koblovská 257/134
telefon: 603337641
e-mail: info@alfi-ostrava.cz
web: http://www.alfi-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Mariánková
 
 
název: SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s.
adresa: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
 
 
název: Diakonie ČCE- středisko v Ostravě, ZDVOP Náruč
adresa: Syllabova 20
telefon: 595781711
web: http://ostrava.diakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Simona Pultarová
 
 
název: Diecezní charita ostravsko-opavská
adresa: Ostrava Kunčičky 71800
telefon: 733621638
kontaktní osoby: Bc. Helena Peškarová
 
 
název: Náhradní rodinná péče - Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.
adresa: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 733 714 048
e-mail: nrp@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/nahradni-rodinna-pece
kontaktní osoby: Mgr. Hana Schwarz
 
 
název: Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava
adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38
70200 Ostrava
telefon: 596 112 473
e-mail: ostrava@ranapece.cz
web: http://www.ranapece.cz/
kontaktní osoby: Bc. Vladimíra Salvetová
 
 
název: Sdružení pěstounů Polárka
adresa: Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
telefon: +420 605 302 534
e-mail: info@pestounipolarka.cz
web: http://www.pestounipolarka.cz/kontakt/
kontaktní osoby: Mgr. Anna Lazecká, ředitelka a sociální pracovnice
 
 
název: OSPOD
adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
web: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti
 
 
název: OSPOD Ostrava
adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
telefon: 599443838
web: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat
kontaktní osoby: Mgr. Kamila Návratová
 
 
název: AlFi, z.s.
adresa: Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava
telefon: +420 603 337 641
e-mail: info@alfi-ostrava.cz
web: http://www.alfi-ostrava.cz/
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
adresa: Odloučené pracoviště
Provaznická 1244/62
700 30 Ostrava
telefon: 599430465
e-mail: posta@ovajih.cz
web: https://ovajih.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Radka Miturová
 
 
název: Rodinná poradna
adresa: Jahnova 867/12
e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
 
 
název: Středisko sociální aktivizace Horizont
adresa: Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava-Kunčičky
telefon: 733 621 638
e-mail: horizont@dchoo.charita.cz
web: http://ssi.charita.cz/stredisko-socialni-aktivizace-horizont/
kontaktní osoby: Bc. Helena Peškarová
 
 
název: Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Na obvodu 1104/51
telefon: 776447499
e-mail: libor.mensik@mpsv.cz
web: http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/aktualni-projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/
kontaktní osoby: Mgr. Libor Menšík
 
 
název: Pedagogicko-psychologická poradna
adresa: 17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava – Poruba
telefon: 553 810 751
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Dostálová Petra
 
 
název: Vesnička soužití
adresa: Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00
telefon: 596 241 144
e-mail: vesnicka.souziti@dchoo.charita.cz
web: http://ssi.charita.cz/vesnicka-souziti/
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová
telefon: 596734527
e-mail: dd@ddhrabova.cz
web: https://www.ddhrabova.cz
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna Na Vizině
adresa: Na Vizině 28
Ostrava- Slezská Ostrava
710 00
telefon: 596 248 322
e-mail: domov@domov-vizina.cz
web: http://www.domov-vizina.cz
kontaktní osoby: Mgr. Magdalena Šuhajová
 
 
název: Sdružení sociálních asistentů - Poradenské a mediační centrum
adresa: Smetanovo náměstí 7/1180, Moravská Ostrava, pobočka Žerotínova 1, Moravská Ostrava
telefon: 739 341 315
e-mail: dita.tenglerova@gmail.com / cnrp@cnrp.cz
web: http://www.socialniasistence.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dita Tenglerová, Mgr. Petra Chudá
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava–Hrabůvka
adresa: Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 525 961
web: http://www.vum.cz/
 
 
název: Charitní dům sv. Alžběty
adresa: Zelená 2514/73
telefon: 599526006
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Adámková
 
 
název: CHaritní středisko Michala Magone krizová pomoc
adresa: Václava Košaře 249/12a
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@charita.cz
kontaktní osoby: Jiří Hořínek
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavy, azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 599527494
e-mail: cho.zdislava@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr, Dagmar Dančevská
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Odbor sociální péče, oddělení-sociálně právní ochrany
adresa: Provaznická 1244/62
700 30 Ostrava - Hrabůvka
web: http://www.ovajih.cz
 
 

Senioři

název: Dům pokojného stáří sv. Václava
adresa: Kubínova 44
Ostrava - Heřmanice
713 00
telefon: 596 236 411
e-mail: cho.vaclav@caritas.cz
web: http://ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Doležel
 
 
název: Domov pro seniory SLUNÍČKO
adresa: Syllabova 19
Ostrava - Vítkovice
703 00
telefon: +420 596 781 314 kl. 3149, 736 537 932
e-mail: sykorova@domovslunicko.cz
web: http://www.domovslunicko.cz
kontaktní osoby: Sýkorová Pavla
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
adresa: Žofinská 12
Ostrava- Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 123 091
e-mail: ostrava@diakoniecce.cz
web: http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz/
kontaktní osoby: Bc. Helena Jedináková
 
 
název: Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace
adresa: Čujkovova 25
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 596 745 478 - 80
e-mail: domov@cujkovova.cz
web: http://www.dscujkovova.estranky.cz/
kontaktní osoby: Ing. Bc. Magda Mertová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 56
Ostrava - Vítkovice
703 00
telefon: 599 502 624
e-mail: humpolikova@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Humpolíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: MC a Sociální asistence
adresa: Rolnická 55
Ostrava - Nová Ves
709 00
telefon: 596 611 804
e-mail: siloe@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/siloe.html
kontaktní osoby: Věra Nováková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Domov Korýtko, příspěvková organizace
adresa: Petruškova 2936/6
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 596 761 647
e-mail: info@domovkorytko.cz
web: http://www.domovkorytko.cz/
kontaktní osoby: Bc. Veronika Králová, DiS
 
 
název: Charitní dům sv. Alžběty
adresa: Zelená 2514, 709 00
telefon: 599 526 006
e-mail: cho.alzbeta.syllabova@caritas.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Martin Trubač
 
 
název: Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvátská 8
Ostrava - Výškovice
700 30
telefon: 599 508 505, 737 763 102
e-mail: lukashospic.ostrava@caritas.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/
kontaktní osoby: Bc. Věra Pražáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: SILOE Ostrava Odlehčovací služby
adresa: Rolnická 55
Ostrava-Nová Ves
709 00
telefon: 733 142 426
e-mail: soc.siloe@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/siloe-ostrava-odlehcovaci-sluzby
kontaktní osoby: Milada Jánská, DiS
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na školení na pracovišti.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům s pečovatelskou službou ASTRA
adresa: Ivana Sekaniny 16/1812
Ostrava-Poruba
708 00
telefon: 596944301
e-mail: cssporuba@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz/
kontaktní osoby: Bc. Vladislava Ševčíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem. 
 
název: Dům sv. Alžběty
adresa: Zelená 2514/73,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 599 526 912
e-mail: cho.alzbeta.zelena@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Monika Horváthová, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Agentura Slunce, o.p.s.
adresa: Patrice Lumumby 2608/66
Ostrava-Jih, 70030
telefon: +420 596 916 050
e-mail: agenturaslunce@seznam.cz
web: http://www.agenturaslunce.cz
kontaktní osoby: Bc. Věra Lomozníková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům sv. Františka
adresa: Sirotčí 683/41,
703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 599 527 496
e-mail: cho.frantisek@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Pantlíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.) 
 
název: Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
adresa: Opavská 4472/76
708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 599 508 111
e-mail: mmocidlanova@dsporuba.com
web: http://www.dsporuba.com
kontaktní osoby: Bc. Martina Močidlanová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava
adresa: Bohumínská 1056/71
telefon: 599 505 011
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz/
 
 
název: Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
adresa: Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 596 745 478-80
e-mail: domov@cujkovova.cz
web: http://www.dscujkovova.estranky.cz/
kontaktní osoby: Ing. Bc. Magda Mertová
 
 
název: ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU- JIH
adresa: HORNÍ 3, OSTRAVA- HRABŮVKA,703 00
telefon: (+420) 605 292 242
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Lukešová, .Bc. Lenka Podolínská
 
 
název: Úřad městského obvodu- Jih
adresa: Horní 3., Ostrava- Hrabůvka
telefon: (+420) 605 292 242
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Podolínská
 
 
název: Charita Ostrava - CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY- zařízení pro přechodný pobyt seniorů
adresa: Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 599 526 912
e-mail: cho.alzbeta.zelena@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/seniori/prechodny-pobyt-senioru-alzbeta/
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Jindřich Čáp
 
 
název: SILOE Ostrava Odlehčovací služby
adresa: Rolnická 55
telefon: 733 142 426
e-mail: soc.siloe@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/siloe-ostrava-odlehcovaci-sluzby
kontaktní osoby: Milada Jánská, DiS
 
 
název: SILOE Ostrava, centrum denních služeb
adresa: Rolnická 55, 709 00 Ostrava - Nová Ves
telefon: 733 142 425
e-mail: siloe@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Milada Jánská, DiS
 
 
název: Domov pro seniory Iris
adresa: Ostrava-Mariánské Hory, Rybářská 13
709 00 Ostrava
telefon: 596 621 689
e-mail: stejskalova@iris-ostrava.cz
web: http://www.iris-ostrava.cz
kontaktní osoby: ředitel: RNDr. Oldřich Šeremek, vedoucí sociálně zdravotního úseku: Mgr. Lenka Marcalíková
 
 
název: Domov pro seniory Iris
adresa: Ostrava-Mariánské Hory,příspěvková organizace
Rybářská 13
709 00 Ostrava
telefon: 596 621 689
e-mail: info@iris-ostrava.cz
web: http://www.iris-ostrava.cz
kontaktní osoby: ředitel: RNDr. Oldřich Šeremek vedoucí sociálně zdravotního úseku: Mgr. Lenka Marcalíková
 
 
název: Domov pro seniory Iris
adresa: Ostrava-Mariánské Hory,příspěvková organizace
Rybářská 13
709 00
telefon: 596 621 689
e-mail: info@iris-ostrava.cz
web: http://www.iris-ostrava.cz
kontaktní osoby: ředitel: RNDr. Oldřich Šeremek, vedoucí sociálně zdravotního úseku: Mgr. Lenka Marcalíková
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8
729 29 Ostrava
telefon: 599442179
e-mail: holaskova@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Holásková - vedoucí oddělení sociální péče
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Odborářská 72, Ostrava-jih
telefon: 596 788 901
e-mail: rarmila.herrmannova@ovajih.cz
kontaktní osoby: Radmila Herrmannová
 
 
název: Tísňová péče Dorkas
adresa: Rolnická 55
telefon: 596613513
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Horváthová, DiS.
 
 
název: Charitní dům sv. Alžběty
adresa: Zelená 2514, 709 00
telefon: 599 526 006
web: http://ostrava.caritas.cz/seniori/prechodny-pobyt-senioru-alzbeta/
kontaktní osoby: vedoucí střediska Mgr. Martin Trubač
 
 
název: Charitní dům svaté Alžběty
adresa: Syllabova 19
 
 
název: Domov pro seniory Lada
adresa: Lužická 4
telefon: 596729045
e-mail: info@domovlada.cz
web: http://www.domovlada.cz
kontaktní osoby: sociální pracovnice - Jana Krobotová
 
 
název: Domov pro seniory LADA
adresa: Lužická 4
telefon: 596729045
e-mail: info@domovlada.cz
web: http://www.domovlada.cz
kontaktní osoby: Sociální pracovnice Mgr. Dana Rojková
 
 
název: Slezská diakonie, DORKAS Ostrava, tísňová péče
adresa: Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves
telefon: 596 613 513
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Horváthová, DiS.
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava 710 00
telefon: 599 505 043
e-mail: stankova@dps.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Staňková, DiS.
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hladnovská 119a, Ostrava Muglinov
telefon: 596 645 502
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Kateřina Michalíková
 
 
název: Charitní pečovatelská služba Tereza
adresa: Charvatská 8, 700 30, Ostrava- Výškovice
telefon: 599 508 504,737 831 370
e-mail: cho.fops@charita.cz
web: http://www.ostrava.charitas.cz
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Novoveská 1168, Ostrava
telefon: 599 459 122
web: http://www.marianskehory.cz
kontaktní osoby: Dagmar Tokařová
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Šimáčkova 1148/27
telefon: 599459240
kontaktní osoby: Taťjána Ryboňová
 
 
název: ELIM Ostrava, pečovatelská služba
adresa: Rolnická 55
709 00 Ostrava-Nová Ves
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/elim-ostrava-pecovatelska-sluzba
 
 
název: Domov pro seniory Na Výminku, s.r.o.
adresa: Ostrava - Vítkovice
Syllabova 2953/19d
telefon: 725 466 644
e-mail: vankova.alena@post.cz
web: http://www.navyminku.cz
kontaktní osoby: Bc.Alena Vanková
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou Astra
adresa: I. Sekaniny 16/1812
telefon: 739 442 194
e-mail: jan.sebesta@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Jan Šebesta
 
 
název: Diakonie ČCE Ostrava, Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionář
adresa: Ostrava - Vítkovice,Syllabova 20
telefon: 595 781 611
e-mail: ostrava@diakonie.cz
web: http://www.ostrava.diakonie.cz
kontaktní osoby: . Mgr. Jitka Rýznarová
 
 
název: Domov ONDRÁŠ, p. o., Fryčovická 518, 739 44 Brušperk
adresa: Fryčovická 518, 739 44 Brušperk
telefon: 558 666 718
e-mail: Jurcikova@domovbrusperk.cz
web: http://www.domovbrusperk.cz
kontaktní osoby: Ředitelka - Libuše Jurčíková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava
adresa: Bohumínská 71/1056
telefon: 599 505 011
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz/
kontaktní osoby: Pavlína Staňková, Dis.
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec,Slezská Ostrava,příspěvková organizace
adresa: Bohumínská 71/1056,Slezská Ostrava
telefon: 599 505 011
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Pavlína Staňková,DiS.,Mgr. Jarmila Malůšková
 
 
název: DPS Hladnovská 119
adresa: Hladnovská 119, 712 00 Ostrava - Muglinov
telefon: 596 613 711
e-mail: kkrenzelokova@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Krenželoková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Bohumínská 1056/71, Ostrava - Slezská Ostrava
telefon: 599 505 011
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Malůšková
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hladnovská 119
kontaktní osoby: Mgr. Krenželoková Kateřina
 
 
název: ÚMOB Poruba - Odbor péče o občany
adresa: Gen. Sochora 6013/2
708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 599 481 111
e-mail: jglogarova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Glogarová
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Šimáčkova 27
kontaktní osoby: Taťjána Ryboňová
 
 
název: Diakonie ČCE, středisko v Ostravě – Pečovatelská služba v rodinách
adresa: Syllabova 19, 703 00 Ostrava Vítkovice
telefon: 596 115 721, 605 408 005
e-mail: hutnickova.ostrava@diakonie.cz
web: http://ostrava.diakonie.cz
kontaktní osoby: Jaroslava Hutníčková,DiS.
 
 
název: Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem
adresa: Odborářská 677/72, Hrabůvka, Ostrava, 700 30
telefon: 599430450
e-mail: lenka.podolinska@ovajih.cz
web: http://www.uvajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Podolinská, Dagmar Králová
 
 
název: Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
adresa: Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 596 745 478-80
web: http://www.dscujkovova.estranky.cz/
kontaktní osoby: Bc. Sylvie Boruňová, Dis.
 
 
název: Domov Sluníčko
adresa: Syllabova 19
telefon: 731 303 131
e-mail: petravranova@domovslunicko.cz
web: http://www.domovslunicko.cz
kontaktní osoby: Bc. Petra Vránová, Dis
 
 
název: Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko v Ostravě
adresa: Syllabova 1278/19, Ostrava-Vítkovice, 70300
telefon: 596123091
e-mail: ostrava@diakonie.cz
web: http://www.ostrava.diakonie.cz/
kontaktní osoby: Ing. Barbora Zedníková
 
 
název: Charita Ostrava - Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří
adresa:
e-mail: cho.vaclav@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: Ostrava-Radvanice, U Stavisek 65
telefon: 595 222 611
e-mail: gabriela.adamusova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr.Gabriela Adamusová, Mgr.Alžběta Maraliková
 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: Ostrava-Radvanice, U Stavisek 65
telefon: 595 222 611
e-mail: gabriela.adamusova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr.Gabriela Adamusová, Mgr.Alžběta Maraliková
 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: Ostrava Radvanice, U Stavisek 65
telefon: 595 222 611
e-mail: gabriela.adamusova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr Gabriela Adamusová, Mgr.Alžběta Maraliková
 
 
název: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Opavská 4472/76, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: +420 599 508 125; +420 599 508 100
e-mail: mmocidlanova@dsporuba.com
web: http://www.dsporuba.com/
kontaktní osoby: Bc. Martina Močidlanová
 
 
název: Domov Slunečnice, p. o.
adresa: Opavská 4472/76
 
 
název: Dům pro seniory Zlaté slunce
adresa: Patrice Lumumby 2608/66 Ostrava - Zábřeh
telefon: 596 916 050/733 156 932
e-mail: mailto:info@agenturaslunce.cz
web: http://www.agenturaslunce.cz/
kontaktní osoby: Mgr.Iveta Tvrdoňová
 
 
název: Domov pro seniory Zlaté Slunce
adresa: Patrice Lumumby 2608/66
telefon: 733156932
e-mail: info@agenturaslunce.cz
web: http://agenturaslunce.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Dvořáková
 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: U Stavisek 65, 716 00 Ostrava-Radvanice
telefon: 595 222 670
web: http://www.mnof.cz/dum-socialnich-sluzeb-dss--2808.html
kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Siverová
 
 
název: Domov Sluníčko
adresa: Syllabova 2886/19, Ostrava - Vítkovice
web: http://www.domovslunicko.cz/
 
 
název: Domov pro seniory IRIS, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace
adresa: Rybářská 13
telefon: 596 621 689
e-mail: marcalikova@iris-ostrava.cz
web: http://www.iris-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Marcalíková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Ostrava-Slezská Ostrava,
Bohumínská 71/1056,710 00
telefon: 599 505 045
e-mail: e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Bc.Staňková Pavlína
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Domov pro seniory Kamenec
Ostrava-Slezská Ostrava,
Bohumínská 71/1056, 710 00
telefon: 599505045
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Staňková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Domov pro seniory Kamenec,
Ostrava- Slezská Ostrava, Bohumínská 71/1056
telefon: 599505045
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Bc.Pavlína Staňková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Bohumínská 71/1056, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00
telefon: 599505045
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Staňková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Bohumínská 71/1056, Ostrava- Slezská Ostrava
telefon: 599505045
e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz
kontaktní osoby: Ředitel organizace Ing. Juraj Chomič, MBA
 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 56
703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 591 144 511
e-mail: info@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Andrea Gibejová, Bc. Martina Píchová
 
 
název: Agentura Zlaté Slunce o.p.s.
adresa: P.Lumumby 2608/66
Ostrava-Zábřeh, 700 30
telefon: 597093102
e-mail: agenturaslunce@seznam.cz
web: http://www.agenturaslunce.cz
kontaktní osoby: Vlasta Hrubošová
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Bohumínská 1056/71
telefon: 734 375 881
e-mail: fojtikova@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz/
kontaktní osoby: Bc. Karin Fojtíková
 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 56,70300
telefon: 727 993 239
e-mail: heczko.g@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Andrea Heczko Gibejová
 
 
název: Domov Korýtko, příspěvková organizace
adresa: Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 596 761 622
e-mail: info@domovkorytko.cz
web: http://www.domovkorytko.cz
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Menšíková
 
 
název: Domov pro seniory Kamenec
adresa: Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava
telefon: 599 505 011
e-mail: sypienova@dpd.ovanet.cz
web: http://www.dpskamenec.cz/
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Sypienová
 
 
název: Péče srdcem, z. ú.
adresa: Mírová 98/18
telefon: 777 147 587
e-mail: reditelka@pecesrdcem.cz
web: http://www.pecesrdcem.cz
kontaktní osoby: Jana Vávrová, ředitelka
 
 
název: Armáda spásy - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Marie Majerové 1733/6,708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 773 770 133
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Vopeláková
 
 
název: AGENTURA SLUNCE, o.p.s.
adresa: Patrice Lumumby 2608/66
telefon: 733156932
kontaktní osoby: Mgr. Monika Dvořáková
 
 
název: Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace
adresa: Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 596 745 478
 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: U Stavisek 65, 716 00 Ostrava - Radvanice
telefon: +420 595 222 670
e-mail: jarmila.siverova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s
adresa: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava
telefon: 596 115 318
e-mail: czp.ustredi@czp-msk.cz
web: http://www.czp-msk.cz
 
 

Školská zařízení

název: Speciálně pedagogické centrum
adresa: kpt. Vajdy 1a
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 596 768 131
e-mail: specskola@quick.cz
web: http://web.quick.cz/specskola
kontaktní osoby: Bc. Hana Motlochová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: ZŠ a MŠ Ukrajinská
adresa: Ukrajinská 1533/13
Ostrava – Poruba
708 00
telefon: 596 965 640
e-mail: zs@zsukrajinska.cz
web: http://www.zsukrajinska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Heřmanová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na školení na pracovišti.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Participace na komunitním plánování

 
 
název: Dětský domov A Školní jídelna, Bukovanského 25, Ostrava- Slezská Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Bukovanského 25
telefon: 733 609 344
e-mail: info@dov-bazaly.cz
web: http://www dětský domov ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Chodurová Eva
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna, Ostrava-Hrabová
adresa: Reymontova 2a, č.p.584, Ostrava-Hrabová, 720 00
telefon: 596 734 527
e-mail: wintrova@ddhrabova.cz
web: http://www.ddhrabova.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sandra Wintrová - sociální pracovnice, Mgr. Jaroslav Dvořák- ředitel
 
 
název: DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín – odloučené pracoviště v Ostravě
adresa: Hájkova 8
Ostrava-Přívoz
702 00
telefon: Bc. Martin Ryba 777 528 254
e-mail: ddu.hajkova@centrum.cz
web: http://ddu.cz
kontaktní osoby: Bc. Martin Ryba 777 528 254
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava- Hrabůvka
adresa: Slezská 23, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
telefon: 595 781 288
e-mail: socialni@vum.cz
web: http://www.vum.cz/index.php
kontaktní osoby: Zuzana Janošová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava
adresa: Na Vizině 28 , 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
telefon: 59 624 77 63
e-mail: socialni.vizina@quick.cz
web: http:// www.domov-vizina.cz
kontaktní osoby: Ivana Sýkorová
 
 
název: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace.
adresa: Ukrajinská 19
telefon: tel.: 596 965 647
e-mail: tpukraj@sendme.cz
web: http://www.specialniskola.cz
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
adresa: Slezská 49/23
telefon: 773 338 098
e-mail: reditel@vum.cz
web: http://www.vum.cz/
kontaktní osoby: Zuzana Janošová
 
 
název: DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA
adresa: Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16
kontaktní osoby: Mgr. Sandra Wintrová - sociální pracovnice
 
 
název: Centrum Pyramida
adresa: Pyramida, Ostravská univerzita v Ostravě, Bráfova 3, 701 17 Ostrava
telefon: 597 091 234
e-mail: referent.pyramida@osu.cz
web: http://www.pyramida.osu.cz
kontaktní osoby: Petr Figala
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Na Vizině 28,
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
telefon: 59 624 77 63
e-mail: ivana.sykorova@domov-vizina.cz
web: http://www.domov-vizina.cz
kontaktní osoby: sociální pracovnice Ivana Sýkorová
 
 
název: ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
adresa: Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba 708 00
telefon: 596937818
e-mail: special.skola@deaf-ostrava.cz
web: http://www.deaf-ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Bohumila Hříbková
 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež
adresa: Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky
telefon: 596 237 197
e-mail: sekretariat@dum-ostrava.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Michaela Daráková, DiS.
 
 
název: Výchovný ústav a školní jídelna
adresa: Slezská 23, Ostrava - Hrabůvka, odloučené pracoviště: 28. října 1885, Frýdek-Místek
telefon: 558 648 113 end_of_the_skype_highlighting
web: http://www.vum.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Tkáčová
 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
adresa: Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky
telefon: 596 238 941
e-mail: barbora.pavlicova@dum-ostrava.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz
kontaktní osoby: Barbora Pavlicová
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
adresa: Slezská 23
telefon: 595 781 288
web: http://www.vum.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Němynář - ředitel
 
 
název: Dětský domov - Vizina
adresa: Na Vizině 28 , 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
web: http://www.domov-vizina.cz/
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava Hrabůvka
adresa: Slezská 23, Ostrava Hrabůvka
telefon: 599 525 965
web: http://www.vum.cz/index.php
kontaktní osoby: Zuzana Janošová sociální pracovnice
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava Hrabůvka
adresa: Slezská 23, Ostrava Hrabůvka
telefon: 599 525 965
e-mail: socialni@vum.cz
web: http://www.vum.cz/index.php
kontaktní osoby: Zuzana Janošová
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava Hrabůvka
adresa: Slezská 23, Ostrava Hrabůvka, 70030
telefon: 595781288
e-mail: reditel@vum.cz
web: http://www.vum.cz
 
 
název: Speciálně pedagogické centrum pro poruchu autistického spektra a vady řeči
adresa: Ostrava - Zábřeh, kpt. Vajdy 1a, 700 30
telefon: 596 768 131
e-mail: spc.vajdy.ostrava@seznam.cz
web: http://www.zskptvajdy.cz
kontaktní osoby: Bc. Petra Ploháková Dis.
 
 
název: Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
adresa: Spartakovců 1153, Ostrava - Poruba, 708 00
telefon: 595 694 542
e-mail: bohumila.hribkova@deaf-ostrava.cz
web: http://www.deaf-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Bc. Bohumila Hříbková
 
 
název: Výchovný ústav, Ostrava - Hrabůvka
adresa: Slezská 23, 700 30
telefon: 595 781 288
web: http://www.vum.cz/
 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
adresa: Škrobálkova 16
718 00 Ostrava – Kunčičky
telefon: 596 238 940
e-mail: petr.krol@dum-ostrava.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Krol
 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
adresa: 718 00 Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16

telefon: 596 238 940
e-mail: petr.krol@ostrava-dum.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Krol
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka
adresa: Slezská 23, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
web: http://www.vum.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Němynář
 
 
název: Speciálně pedagogické centrum
adresa: Kpt. Vajdy 1a
 
 
název: Divadlo Tajfun o.s.
adresa: Na Jízdárně 2599/21, Moravská Ostrava, 702 00
telefon: +420777794187
e-mail: divadlotajfun@email.cz
web: http://www.divadlotajfun.cz
kontaktní osoby: Bc. Barbora Vašíčková, Mgr. Simona Lojková
 
 
název: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
adresa: Klegova 29, Ostrava-Hrabůvka, 70030
telefon: 596784723
e-mail: petra.kalouskova@zslukasove.cz
web: http://www.zslukasove.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Kalousková
 
 
název: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organiace
adresa: Klegova 29, Ostrava-Hrabůvka,70030
telefon: 596 784 723
e-mail: info@zslukasove.cz
web: http://zslukasove.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Kalousková
 
 
název: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
adresa: Klegova 29 Ostrava-Hrabůvka, 70030
telefon: 596 784 723
e-mail: info@zslukasove.cz
web: http://zslukasove.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra kalousková
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
adresa: Slezská 23, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
web: http://www.vum.cz/
 
 
název: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
adresa: Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba
telefon: 596 965 640
e-mail: zs@zsukrajinska.cz
web: http://www.zsukrajinska.cz
 
 
název: Mateřská škola Paprsek
adresa: Mjr.Nováka 1455/34
700 30 Ostrava - Hrabůvka
telefon: 604 899 904
e-mail: info@mspaprsek.cz
web: http://www.mspaprsek.cz
kontaktní osoby: Natalie Kaštovská
 
 
název: Základní škola, Ostrava- Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30
telefon: 596 768 131
e-mail: SPC.Vajdy.Ostrava @seznam.cz
web: http://www.zskptvajdy.cz/
kontaktní osoby: Bc. Hana Motlochová
 
 
název: Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30
telefon: 596 746 805 - 07
e-mail: info@zskptvajdy.cz
web: http://www.zskptvajdy.cz/
 
 
název: Základní škola, Ostava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a
adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30
telefon: 596 746 805 - 07
e-mail: info@zskptvajdy.cz
web: http://www.zskptvajdy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Hana Václavíková
 
 
název: Základní škola, Ostava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a
adresa: Adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30
telefon: 596 746 805 - 07
e-mail: info@zskptvajdy.cz
web: http://www.zskptvajdy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Hana Václavíková
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Na Vizině 28
Ostrava-Slezská Ostrava
telefon: 596 247 763
kontaktní osoby: Mgr. Ludmila Uhrová
 
 
název: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
adresa: 17. listopadu 1123/70, 70800 Ostrava-Poruba
telefon: 596909111
web: http://www.skolspec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Gilar
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna
adresa: Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová
telefon: 596 734 527
e-mail: dd@ddhrabova.cz
web: https://www.ddhrabova.cz/
kontaktní osoby: Sociální pracovnice, Mgr. Sandra Wintrová
 
 
název: Dětský domov Vizina
adresa: Na Vizině 28, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00
web: https://www.domov-vizina.cz
 
 

Uprchlíci a migranti

název: Regionální oddělení pobytu cizinců Ostrava - Vítkovice
adresa: Výstavní 55
web: http://www.mvcr.cz
 
 
název: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
adresa: Českobratrská 2227/7
702 00 Ostrava
telefon: +420 596 112 626
e-mail: icostrava@suz.cz
web: http://www.integracnicentra.cz
kontaktní osoby: Ing. Kamil Vývoda
 
 
název: Centrum na podporu integrace cizinců
adresa: Českobratrská 2227/7
telefon: tel.: +420 596 112 626
e-mail: icostrava@suz.cz
web: http://www.integracnicentra.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Vývoda
 
 
název: Centrum na podporu integrace cizinců Moravskoslezský kraj
adresa: Českobratrská 2227/7, 702 00
telefon: +420 596 112 626
e-mail: icostrava@suz.cz
web: http://www.integracnicentra.cz/MoravskoslezskyKraj/MSK.aspx#
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Vývoda
 
 
název: Organizace pro pomoc uprchlíkům
adresa: Českobratrská 2227/7
web: http://www.opu.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lada Letovancová
 
 

Uživatelé drog

název: Doléčovací centrum Renarkon o.p.s.
adresa: Mariánskohorská 29/1328
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 596 638 804, 724 148 882
e-mail: dc@renarkon.cz, veddc@renarkon.cz
web: http://www.renarkon.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Feller Stanieková, Ladislav Fabián, Bc. Tereza Trejbalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Renarkon - doléčovací centrum
adresa: Mariánskohorská 1328/29,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 596 612 529
e-mail: veddc@renarkon.cz
web: http://www.renarkon.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Feller Stanieková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: FAUST, o.s.
adresa: Průkopnická 20
700 30 Ostrava- Zábřeh
telefon: 602 967 468
e-mail: faust.ostrava@post.cz
web: http://www.faustos.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Hajderová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ARKA CZ, o.s.
adresa: Sokolská tř. 2587/81, 702 00 Ostrava
web: http://www.arka-alkohol.cz/
kontaktní osoby: Bc. Hana Cronová
 
 
název: Psychiatrie, protialkoholní záchytná stanice
adresa: Kounicova
telefon: 595223167
kontaktní osoby: p. Sidorová
 
 
název: Renarkon doléčovací centrum
adresa: Mariánskohorská 29/1328, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
telefon: 596 638 804
e-mail: dc@renarkon.cz
web: http://www.renarkon.cz/
kontaktní osoby: Iva Valášková
 
 
název: Renarkon - Kontaktní centrum a terenní programy
adresa: Halasova 16, Ostrava-Vítkovice
telefon: 595 627 005
web: http://www.renarkon.cz
kontaktní osoby: Bc. Beáta Oravcová, Bc. Beáta Oravcová
 
 
název: Centrum primární prevence
adresa:
 
 
název: ARKA CZ, o.s.
adresa: Hornická poliklinika
Sokolská tř. 2587/81
702 00
telefon: 734377810
e-mail: arka@email.cz
web: http://www.arka-alkohol.cz
kontaktní osoby: Bc. Hana Cronová
 
 
název: Terénní program Renarkon
adresa: Zengrova 69, Ostrava - Vítkovice
telefon: 774 719 357
e-mail: vedtpo@renarkon.cz
web: http://www.renarkon.cz
kontaktní osoby: Bc. Tomáš Pavelec
 
 

Věznice

název: Vazební věznice Ostrava
adresa: Havlíčkovo nábřeží 34a
Ostrava
701 28
telefon: 595 139 111
e-mail: info@vez.ova.justice.cz
web: http://www.vscr.cz/ostrava
kontaktní osoby: Poštulka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Věznice Heřmanice
adresa: Vězeňská služba ČR,
Orlovská 670/35
P.O.BOX č.2,
713 02 Ostrava
telefon: 595 220 111
e-mail: info@vez.her.justice.cz
web: http://hermanice.vscr.cz/
kontaktní osoby: Eliška Romanová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 

Zdravotnická zařízení

název: Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě, p.o.
adresa: Ukrajinská 1534
Ostrava - Poruba
708 00
telefon: 596 965 643
web: http://www.mnof.web4u.cz/drs/index.php
kontaktní osoby: Mgr. Darja Waczyńska
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Jiné činnosti (uveďte, prosím, jaké)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Městská nemocnice Ostrava, p.o.
adresa: Oddělení zdravotně-sociálních služeb
Nemocniční 20
Ostrava
728 80
telefon: 592 222 670, 736 757 492
e-mail: tatana.piskallova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Piskallová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - Poruba
adresa: útvar náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči
úsek sociálních pracovnic
17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 597372573
e-mail: marie.karaskova@fnspo.cz
web: http://www.fnspo.cz/
kontaktní osoby: Marie Karásková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: U Stavisek 65
Ostrava-Radvanice
716 00
telefon: 592 222 670, 736 757 492
e-mail: tatana.piskallova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz/oddeleni/socsluzby.php
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Piskallová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Dětské centrum Domeček, p.o.
adresa: Jedličkova 5
Ostrava - Zábřeh
700 44
telefon: 595 705 321
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Schikorová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům sociálních služeb
adresa: U Stavisek 65, Ostrava-Radvanice, 716 00
telefon: 595 222 670
e-mail: gabriela.adamusova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Adamusová zdravotně-sociální pracovník
 
 
název: Léčebna dlouhodobě nemocných
adresa: U Stavisek 65, 716 00 Ostrava - Radvanice
telefon: +420 595 222 605
e-mail: veronika.kanokova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Bc. Veronika Kaňoková
 
 
název: Vítkovická nemocnice
adresa: Zaluženského 1192/15, Ostrava Vítkovice 703 84
telefon: 595633044
web: http://www.nemvitkovice.cz
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, Ostrava - Zábřeh, 700 44
telefon: 595 705 301
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Lenka Čermaková
 
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava - Klinika dětské neurologie
adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
telefon: 597 373 518
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Liška
 
 
název: Vítkovická nemocnice a.s.
adresa: Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice
telefon: 595 633 085
kontaktní osoby: Chlebišová
 
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava
adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 553 048 730
e-mail: marie.karaskova@fno.cz
web: http://www.fno.cz
kontaktní osoby: Marie Karásková, DiS.
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
kontaktní osoby: Bc. Lucie Přibylová
 
 
název: Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě
adresa: Ukrajinská 1534
708 00 Ostrava - Poruba
telefon: +420 596 965 644
web: http://www.mnof.cz/detsky_rehabilitacni_stacionar/index.php
kontaktní osoby: primář MUDr. Jana Robenková
 
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava
adresa:
 
 
název: Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvátská 8, 700 30 Ostrava-Výškovice
telefon: 599 508 505
e-mail: lukashospic.ostrava@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Mgr. Věra Steblová
 
 
název: dětské centru Domeček příspěvková organizace
adresa: Ostrava - Zábřeh Jedličkova 5
telefon: +420 595 705 301
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Schikorová
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava
adresa: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
telefon: +420 596 193 517
e-mail: lucie.pribylova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Přibylová
 
 
název: DC Domeček
adresa: Jedličkova 5
telefon: +420 595 705 302
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Schikorová
 
 
název: Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvatská 8
Ostrava - Výškovice
700 30
telefon: 599 508 536
e-mail: lukashospic.ostrava@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/luzkova-hospicova-pece-hospic-sv-lukase/
kontaktní osoby: Mgr. Věra Steblová
 
 
název: CHARITNÍ STŘEDISKO SV. KRYŠTOFA - mobilní hospic a ošetřovatelská služba
adresa: Charvátská 8, 700 30 Ostrava-Výškovice
telefon: 733 676 601
e-mail: cho.krystof@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Petra Křetínská
 
 
název: Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvátská 8, 700 30 Ostrava - Výškovice
 
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava, úsek sociálních pracovnic
adresa: 17.listopadu 1790, 708 52, Ostrava-Poruba
telefon: 553048730
kontaktní osoby: Marie Karásková, DiS.
 
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava- Otorinolaryngologická klinika
adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
web: http://www.fno.cz
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava, oddělení neurochirurgie
adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
telefon: mnof@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Murasová
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava
adresa: Nemocniční 20, Ostrava Fifejdy
kontaktní osoby: Lucie Přibylová
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava,dům sociálních služeb
adresa: U Stavisek 65, Ostrava-Radvanice
telefon: 736 757 492
e-mail: mnof@mnof.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Siverová
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava, oddělení Interna A
adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava - Fifejdy
telefon: +420 596 194 297
e-mail: ludmila.palova@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
kontaktní osoby: Ludmila Palová
 
 
název: Městská nemocnice Ostrava
adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
telefon: +420 596 191 111 ; +420 556 541 111
e-mail: mnof@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz
 
 
název: Sanaatorium Jih
adresa: Pavlovova 2626/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 591 135 225, 553 630 001
e-mail: info@sanatoriumjih.cz
web: http://www.sanatoriumjih.cz/
 
 
název: Dětský rehabilitační stacionář při MNO
adresa: Ukrajinská 1534
telefon: +420 556 541 111
e-mail: mnof@mnof.cz
web: http://www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/detsky-rehabilitacni-stacionar-drs/
 
 
název: Hospic Svatého Mikuláše
adresa: Kořenského 1323/17
telefon: 737763102
kontaktní osoby: Bc. Věra Pražáková
 
 
název: Charita Ostrava, Hospic Sv. Lukáše
adresa: Kořenského 1323/17
telefon: 737 763 102
kontaktní osoby: Bc. Věra Pražáková
 
 
název: Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice
telefon: 599 508 505
e-mail: lukashospic.ostrava@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Vedoucí středska: Ing Jaroslav Doležel
 
 
název: Hospic sv. Lukáše - Charita Ostrava
adresa:
 
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava- Chirurgické oddělení A
adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
telefon: 597 375 706
e-mail: jitka.rutarova@fno.cz
web: http://www.fno.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavlína Homzová-vrchní sestra, Jitka Rutarová, DiS.-staniční sestra
 
 
název: Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvátská 785/8, Ostrava - Výškovice
telefon: 599 508 505, 732 178 501
e-mail: lukashospic.ostrava(at)charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/luzkova-hospicova-pece-hospic-sv-lukase/
 
 

Ostatní

název: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3,
Ostrava, 702 00
telefon: 724 701 613
e-mail: poradna@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz/
kontaktní osoby: Lýdia Poláčková
 
název: Mgr.Klára Janoštíková - AGENTURA SELMA
adresa: Hlavní třída 682/110, 708 00 Ostrava - Poruba
telefon: 420 773 993 359
e-mail: info@agenturaselma.cz
web: http://www.agenturaselma.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Klára Janoštíková
 
název: Probační a mediační služba ČR
adresa: 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz
telefon: 731 679 906
e-mail: jprivarova@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jaroslava Přívarová
 
název: Roska Ostrava
adresa: Markova 34, 700 30 Ostrava Zábřeh
telefon: 595 952 827, 774 805 848
e-mail: roska@roska-ostrava.cz
web: http://www.roska-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Naděžda Nováková, Petra Holendová DiS.
 
název: Charita sv. Alexandra
adresa: Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky
telefon: 596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz
web: http://www.charita-sv-alexandra.cz
 
název: Mobilní hospic Ondrášek
adresa: Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava - Zábřeh
telefon: 596 910 196
e-mail: mhondrasek@seznam.cz
web: http://www.mhondrasek.cz
kontaktní osoby: Mgr. Naďa Satolová
 
název: Středisko výchovné péče
adresa: Antašovická 258, Ostrava 711 00
 
název: Středisko pracovní rehabilitace
adresa: L.Podéště 1874/4, 708 00 Ostrava-Poruba
web: http://www.sprostrava.wz.cz/index.html
 
název: Občanské sdružení Nová šance
adresa: Podsedliště 73/415, 711 00 Ostrava - Koblov
telefon: 739 674 861
e-mail: toporcakova@koblov.cz
kontaktní osoby: Ing. Renata Toporčáková
 
název: Kontaktní centrum Anabell Ostrava
adresa: Hornická poliklinika
Sokolská třída 81
702 00 Ostrava
telefon: 602 236 457
web: http://www.anabell.cz
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské hory, 709 36
kontaktní osoby: Dagmar Tokařová
 
název: Centrum na podporu integrace cizinců
adresa: českobratrská 2227/7, Ostrava, 702 00
telefon: 725 148 522
e-mail: icostrava@suz.cz
web: http://www.integracnicentra.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Vývoda
 
název: Denní centrum pro seniory
adresa: Zelená 1263/27, Ostrava Mariánské Hory, 724 00
telefon: 599 526 912
web: http://www.ostrava-caritas.cz
kontaktní osoby: Jana Potribná
 
název: Poradna BKB Ostrava
adresa: 28. října 124, Ostrava, 702 00
telefon: 603 516 175
 
název: Poradna BKB Ostrava
adresa: 28. října 124, Ostrava, 702 00
telefon: 603 516 175
 
název: Úřad práce ČR - Hmotná nouze
adresa: Husova 7, Ostrava, 720 00
kontaktní osoby: Martina Suderová
 
název: Santia, spol s. r. o.
adresa: Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava
kontaktní osoby: Lucie Harudová - Ivanová
 
název: Sociální asistence Ostrava, Bohumín
adresa: Rolnická 55/360, Ostrava 709 00
telefon: 736 757 533
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Nikola Šimíková - vedoucí střediska
 
název: Pedagogicko psychologická poradna Ostrava - Zábřeh
adresa: KPT. Vajdy 1a, Ostrava 700 30
telefon: 553 810 701
web: http://ppp-ostrava.cz
kontaktní osoby: Věra Kňazovčíková
 
název: Vítkovická nemocnice, a.s.
adresa: Zalužanského 1192/15, Ostrava Vítkovice, 703 84
telefon: 724 649 938
kontaktní osoby: Martina Hyklová
 
název: Pečovatelská služba MOuP
adresa: OStrčilova 4, Ostrava, 702 00
telefon: 599 443 503
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Kunzová
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: gen. Sochora 2/6013
Ostrava Poruba
708 00
telefon: 599481550
e-mail: acwikova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Cwiková Alena
 
název: Charita Ostrava - Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza
adresa: Charvátská 8, Ostrava - Výškovice
telefon: 599 508 504; 737 831 370
e-mail: cho.chops@charita.cz
web: http://www.charita.cz
kontaktní osoby: PhDr. Michal Panáček
 
název: ABAK-počítadlo, občanské sdružení
adresa: 17.listopadu 1123
Ostrava - Poruba 708 00
telefon: 596 909 111
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa:
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Sokolová
 
název: Centrum náhradní rodinné péče
adresa:
kontaktní osoby: Mgr. Věra Doláková
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 56, Ostrava Vítkovice
telefon: 599 502 633
web: http://www.dmagnolie.cz/
kontaktní osoby: Ing. Pavla Drabinová
 
název: Mgr.Klára Janoštíková - AGENTURA SELMA
adresa: Hlavní třída 682/110, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: +420 773 993 359
e-mail: info@agenturaselma.cz
web: http://www.agenturaselma.cz
kontaktní osoby: Mgr. Klára Janoštíková
 
název: Úřad práce-odbor sociálnních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení příspěvku na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením
adresa: 30. dubna 3130/2c
telefon: 950 143 134
e-mail: radmila.vreska@ot.mpsv.cz
kontaktní osoby: Radmila Vřeská
 
název: Úřad práce Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení příspěvku na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením
adresa: 30. dubna 3130/2c
telefon: 950 143 430
e-mail: radmila.vreska@ot.mpsv.cz
kontaktní osoby: Radmila Vřeská
 
název: Tyfloservis
adresa: Sadová 5
telefon: 596 783 227
web: http://www.tyfloservis.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.
 
název: SocioFactor, s.r.o.
adresa:
web: http://www.sociofactor.eu
 
název: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Harantova 3152/28, Ostrava
telefon: 596112526
e-mail: atomaiova@smoap.cz
kontaktní osoby: Petr Smoleň, ředitel
 
název: Krizové centrum Ostrava
adresa: Nádražní 196
telefon: 596 110 882-3
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
web: http://www.kriceos.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Ďásková
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35, Ostrava
telefon: 599410027
e-mail: vpeknik@slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
název: Dětské centrum Domeček, Jedličkova 5
adresa: Jedličkova 5
telefon: +420 595 705 321
e-mail: info@ddpd3.cz
web: http://ddpd3.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Schikorová
 
název: ARKA CZ, o. s.
adresa: Sokolská tř. 81
telefon: 734 377 810
e-mail: arka@email.cz
web: http://www.arka-alkohol.cz/
kontaktní osoby: Bc. Hana Cronová
 
název: Armáda Spásy - prevence bezdomovectví
adresa: Palackého 25, 702 00, Ostrava 1
e-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
 
název: Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
adresa: Jiráskovo náměstí 1439/4, 702 00 Ostrava
telefon: 733 485 548
e-mail: veronika.vaskova@adra.cz
web: http://www.adra.cz
kontaktní osoby: Bc. Veronika Vašková
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb
adresa: Nádražní 110
telefon: 599442645
e-mail: antoszykova@moap.cz
web: https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/copy_of_oddeleni-pece-o-obcany
kontaktní osoby: Mgr. Alena Antoszyková
 
název: Fakultní nemocnice Ostrava - Oční klinika
adresa: 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 708 52
telefon: 597 375 952
e-mail: lukas.kolarcik@fno.cz
web: http://www.fno.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS.
 
název: Centrum sociálních služeb
adresa: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiří Drastík
 
název: Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih, odbor sociální péče
adresa: Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
telefon: 599 430 444
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Šťastová Jana
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16
adresa: Škrobálkova 16, Ostrava - Kunčičky
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Daráková
 
název: Centrum primární prevence, Renarkon o. p. s.
adresa: Mariánskohorská 31/1328, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 596 638 807
e-mail: cpp@renarkon.cz
web: http://www.cpp4u.cz/
 
název: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
adresa: 28. října 286/10
telefon: 776 047 108
e-mail: csnn@csnn.cz
web: http://www.csnn.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Aneta Hašková
 
název: Bílý nosorožec o.p.s.
adresa: Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava Hulváky
e-mail: vedeni@bilynosorozec.cz
 
název: Charita Ostrava
adresa: Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 596737691
web: http://www.caritas.cz
kontaktní osoby: Ing. Dalibor Kraut
 
název: TyfloCentrum Ostrava
adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Moravská Ostrava
telefon: 596 783 073
e-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz/
kontaktní osoby: Karel Kurland-ředitel
 
název: TELEPACE s. r. o.
adresa: Kostelní náměstí 2
telefon: 595 177 301
e-mail: info@tvnoe.cz
web: http://www.tvnoe.cz/
kontaktní osoby: Petr Kudela
 
název: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
adresa: Na Jízdárně 7/1245
telefon: 595 691 273
e-mail: arr@arr.cz
web: http://www.arr.cz
kontaktní osoby: Andrea Urbancová
 
název: Agentura pro sociální začleňování
adresa: Nádražní 120, 702 00
telefon: +420 727 849 363
e-mail: baturna.zuzana@vlada.cz
web: http://www.socialni-zaclenovani.cz/
kontaktní osoby: Ing. Zuzana Baturná
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Dana Diváková
 
název: Advanced World Transport
adresa: Hornopolní 3314/38, 702 62
telefon: 596 166 111
web: http://www.awt.eu/cs
kontaktní osoby: Kateřina pavlasová
 
název: Advanced World Transport a.s.
adresa: Hornopolní 3314/38
70200 Ostrava, Moravská Ostrava,
telefon: +420 596 166 203
e-mail: pavlasova@awt.eu
web: http://www.awt.eu/cs
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Pavlasová
 
název: Organizace S.T.O.P.
adresa: Trocnovská 6, Ostrava-Přívoz, 702 00
telefon: 775 993 465
e-mail: info@sdruzeni-stop.cz
web: http://www.sdruzeni-stop.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivona Šťovíčková
 
název: Organizace S.T.O.P.
adresa: Trocnovská 6, Ostrava-Přívoz, 702 00
telefon: 775 993 465
e-mail: info@sdruzeni-stop.cz
web: http://www.sdruzeni-stop.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivona Šťovíčková
 
název: Magistrát města Ostrava - Odbor strategického rozvoje
adresa: MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
web: http://www.ostrava.cz
 
název: Dětský domov Úsměv
adresa: Bukovanského 1355/25, 710 00 Ostrava 10
telefon: 730 188 096
e-mail: socialni@ddov-bazaly.cz
web: http://ddov-bazaly.cz
kontaktní osoby: Bc. Anna Cholevová
 
název: Odbor sociální ÚMOb Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2
telefon: 599 481 588
e-mail: snevolova@moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Silvie Nevolová
 
název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Hrabákova 1/1861
telefon: 950196523
e-mail: ivana.grunerova@mpsv.cz
web: http://www.mpsv.cz
kontaktní osoby: Ing. Ivana Grünerová
 
název: Magistrát města Ostrava - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálních služeb
adresa: Prokešovo náměstí 8
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ostrava.cz
 
název: Duhový dům
adresa:
 
název: Dům na půl cesty
adresa: Bozděchova 1792/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
telefon: 599 455 182
e-mail: dpc@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Daniel Zrasták
 
název: Charitní středisko Michala Magone
adresa: Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/ohrozene-deti-a-mladez/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-magone/
kontaktní osoby: Vedoucí střediska: Jiří Hořínek
 
název: Centrum sociálních služeb o. p. s.
adresa: Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz
telefon: 599 455 182
e-mail: dpc@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Daniel Zrasták
 
název: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Odbor sociální péče
adresa: Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, 700
30
telefon: 599 430 444
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Šťastová Jana
 
název: Odbor strategického rozvoje
adresa: Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
telefon: 420 599 443 382
kontaktní osoby: Ing. Václav Palička
 
název: Odbor strategického rozvoje
adresa: Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8
kontaktní osoby: Ing. Václav Palička
 
název: Prapos z. s. ( Sociálně terapeutická dílna KROKY)
adresa: Sociálně terapeutická dílna KROKY
Zborovská 2501/22
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 721 293 403
e-mail: socialnipracovnice@prapos.cz
web: http://www.prapos.cz
kontaktní osoby: Bc. Zuzana Vašková
 
název: PRAPOS z.s.
adresa: Zborovská 2501/22, 702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 721 293 403
e-mail: socialnipracovnice@prapos.cz
web: http://www.prapos.cz
kontaktní osoby: Bc. Zuzana Vašková
 
název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva o. p. s.
adresa: Prokešovo nám. 3, Ostrava
 
název: Armáda spásy - Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje
adresa: Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1
telefon: 777 497 004
e-mail: alena_valkova@armadaspasy.cz
web: https://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/oblastni-reditelstvi-moravskoslezskeho-kraje/
kontaktní osoby: Bc. Alena Válková
 
název: Kafira o.p.s.
adresa:
 
 
 
Projekt PRAXE