fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Vysoké Mýto
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení Sociálně právní ochrany dětí
Jiráskova 179
Vysoké Mýto
566 32
telefon: 465 466 225
e-mail: tomas.salasek@vysoke-myto.cz
web: http://urad.vysoke-myto.cz/?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=456
kontaktní osoby: Lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru
 
 
název: MěÚ Přelouč
adresa: Odbor sociální
Masarykovo náměstí 25
Přelouč
535 33
telefon: 466 094 161
e-mail: odbor.socialni@mestoprelouc.cz
web: http://www.mestoprelouc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Dašková
 
 
název: MěÚ Litomyšl
adresa: odbor sociální péče
oddělení sociálně právní ochrany a prevence kriminality
Bří Šťastných 1000
Litomyšl
570 20
telefon: 461 653 432
e-mail: sylva.prikrylova@litomysl.cz
web: http://www.lit­omysl.­cz
kontaktní osoby: Mgr. Sylva Přikrylová
 
 
název: MěÚ Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1
Hlinsko
539 01
telefon: 469315371
e-mail: sokol@hlinsko.cz
web: http://www.hlinsko.cz/
kontaktní osoby: Ing. Bc. Jiří Sokol
 
 
název: Město Ústí nad Orlicí - Odbor sociálních služeb
adresa: Dělnická 1405
Ústí nad Orlicí 562 01
telefon: 777 736 328
e-mail: necekalova@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Nečekalová
 
 
název: Městský úřad Litomyšl
adresa:
telefon: 461 653 431
 
 
název: Městský úřad Litomyšl
adresa: Bří Šťastných 1000
 
 
název: MěÚ Litomyšl
adresa: J. E. Purkyně 918
570 20 Litomyšl
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Péče o duševní zdraví - region Pardubice
adresa: Bělehradská 389, Pardubice 530 09
telefon: 466 400 116
e-mail: info@pdz.cz
web: http://www.pdz.cz
kontaktní osoby: MUDr. Petr Hejzlar - ředitel sdružení
 
 
název: Péče o duševní zdraví
adresa: Malé Hamry 355, 562 01 Ústí nad Orlicí
telefon: 465 381 521
e-mail: pdz-uo@pdz.cz
web: http://www.pdz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jiřelová
 
 
název: NPK, a.s. Pardubická nemocnice, psychiatrické oddělení- denní stacionář
adresa: Kyjevská 44, Pardubice
telefon: 466 016 607
e-mail: posta.pardubice@nempk.cz
web: http://www.nempk.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lucie Faktorová
 
 

Menšiny

název: Most pro lidská práva
adresa: tř. 17. listopadu 216
Pardubice
530 02
telefon: 732754239
e-mail: info@mostlp.org
web: http://www.mostlp.org/
kontaktní osoby: Mgr. Zita Kudrnová,
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na školení na pracovišti.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Domov pod hradem Žampach
adresa: Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p.1
564 01 Žamberk
telefon: 465 618 184
e-mail: uspza@uspza.cz
web: http://www.uspza.cz
kontaktní osoby: PaedDr. Luděk Grätz
 
 
název: Berenika - Vysoké Mýto, o. p. s.
adresa: Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01
telefon: 468 003 470
e-mail: rehakova.berenika@seznam.cz
web: http://www.berenika-vm.cz/titulni-stranka-LxszwX7.html
kontaktní osoby: Řeháková Petra, vedoucí denního centra
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Nerudova 20, Svitavy 568 02
web: http://www.svitavy.cz
kontaktní osoby: Miloslava Burešová - ředitelka AD
 
 

Rodina a děti

název: Fond ohrožených dětí
adresa: pobočka Pardubice
Nerudova 880
Pardubice
530 02
telefon: 466 530 981
e-mail: fod.pardubice@fod.cz
web: http://www.fod.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martina Včelišová
aktivita studenta
v místě praxe:
Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice
adresa: Husova 623
Holice v Čechách
534 01
telefon: 466 682 120
e-mail: domov@holice.cz
web: http://www.holice.cz/domov
 
 
název: Veselá Společnost
adresa: agentura pro děti a mládež
Lupáčova 78
Chrudim
537 01
telefon: 469 622 016
e-mail: tabory@veselaspolecnost.cz
web: http://www.veselaspolecnost.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Renata Lédlová
 
 
název: Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Na Spravedlnosti 803
Pardubice
530 02
telefon: 466 636 077
e-mail: paprsek@skp-centrum.cz
web: http://skp-centrum.cz/azylovy-dum-pro-zeny.php
kontaktní osoby: Hana Benešová
 
 
název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
adresa: Nám. Míru 123/50, 568 02 Svitavy
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Kolínská
 
 
název: Obecně prospěšná společnost Dlaň životu
adresa: Hamry 107
web: http://www.dlanzivotu.cz/
 
 

Senioři

název: Dům pokojného stáří Naděje
adresa: náměstí Naděje 731
Vysoké Mýto
566 01
telefon: 465 424 825
e-mail: vysoke.myto@nadeje.cz
web: http://www.nadeje.cz/vysoke_myto
kontaktní osoby: Mgr. Monika Jetmarová
 
 
název: Seniorcentrum Svitavy s.r.o.
adresa: T. G. Masaryka 33A
568 02 Svitavy
telefon: 461 533 490
e-mail: seniorcentrum@svitavy.cz
web: http://www.seniorcentrum.svitavy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Leoš Pivoňka
 
 
název: Domov důchodců Ústí nad Orlicí
adresa: Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí
telefon: 465 521 061
e-mail: info@dduo.cz
web: http://www.dduo.cz
kontaktní osoby: Bc. Eva Plívová
 
 
název: Domov pro seniory Heřmanův Městec
adresa: Masarykovo nám. 37, 538 03 Heřmanův Městec
web: http://www.domov-hm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Klára Čížková
 
 
název: Farní charita Dolní Újezd
adresa: Dolní Újezd č. p. 613, 569 61 Dolní Újezd
telefon: 605 385 148
e-mail: chardolujezd@tiscali.cz
web: http://dolniujezd.charita.cz/
kontaktní osoby: Jana Kalibánová
 
 
název: Sociální služby města Moravská Třebová
adresa: Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová
telefon: 461 318 252
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz
web: http://ddmt.cz/
kontaktní osoby: Bc. Romana Holasová
 
 

Školská zařízení

název: Speciální základní škola Vysoké Mýto
adresa: Rokycanova 761
Vysoké Mýto
566 01
telefon: 465420787
e-mail: specialni.skola@worldonline.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Drábková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast na školení na pracovišti.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
adresa: Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí 562 01
telefon: 465 710 457
e-mail: zs.lazne@seznam.cz
web: http://www.specialnizs-ustino.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Stáňa Doležalová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: LDN Rybitví
adresa: Činžovních domů 140
Rybitví
533 54
telefon: 466 680 125
kontaktní osoby: Vlasta Choutková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Orlickoústecká nemocnice, a.s.
adresa: Orlickoústecká nemocnice, a.s., Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
telefon: 465 710 111
e-mail: postauo.hospital.cz
web: http://ou-nem.cz
 
 
název: Vysokomýtská nemocnice
adresa: ulice Hradecká 167, Vysoké Mýto 566 01; ulice Žižkova 271, Vysoké Mýto 566 01
telefon: 465 467 211
web: https://www.vmnemocnice.cz/index.php/oddleni-mainmenu-7?task=view&id=68#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2554998
kontaktní osoby: Mgr. Eva Havlíková - náměstek OŠE péče - 465 467 216
 
 

Ostatní

název: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
adresa: Soukenická 158, Chrudim
telefon: 469638209
e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz
web: http://www.socialni-sluzby.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Hana Darmovzalová
 
 
 
Projekt PRAXE