fotka 9 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 787/6
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 138 006
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Ing. Dana Diváková
 
 
název: Charita Třinec
adresa: ul. Lidická 1272
Třinec
739 61
telefon: 558993587
e-mail: bezecna1@post.cz
web: http://www.charitatrinec.cz
kontaktní osoby: Marta Bezecná
 
 
název: Centrum pro integraci cizinců v Ostravě
adresa: Českobratrská 2227/7, Ostrava 702 00
telefon: 596 112 626
e-mail: icostrava@suz.cz
web: http://www.integracnicentra.cz/MoravskoslezskyKraj/MSK.aspx
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Vývoda
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Božkova 65, 702 00, Ostrav – Přívoz
telefon: 773 770 133
e-mail: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/komunitni-centrum-ostrava-privoz
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Vopeláková, Mgr. Marcela Stryjová
 
 
název: Sbor a komunitní centrum Ostrava - Armáda Spásy
adresa: Božkova 65
telefon: 773770133
e-mail: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: maj. Janneke Rozema, kpt. Frieda Hanouwer
 
 
název: Centrum sociálních služeb Armáda Spásy
adresa: Čsl. Armády 837/36 bcd, 794 01
telefon: 737 215 429
e-mail: csskrnov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Jiří Loskot
 
 
název: Charita Krnov
adresa: Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
e-mail: monika.dudova@krnov.charita.cz
web: http://www.krnov.charita.cz
kontaktní osoby: Bc.Monika Dudová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/35
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/35 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/5 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30. dubna 635/5Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. kateřina Kuchtová
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: 30.dubna 635/5 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: 731 692 774
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kuchtová
 
 
název: Odbor sociálních věcí
adresa: 30. dubna 3130/2d
telefon: 599 444 604
e-mail: MMarianek@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Mariánek
 
 
název: Charita Český Těšín Charitní středisko sociální rehabilitace
adresa: Ostravská 285
telefon: 739 247 747, 603 287 231
e-mail: rehabilitace@ceskytesin.charita.cz
web: http://www.ceskytesin.caritas.cz
kontaktní osoby: Bc. Šárka Jonsztová
 
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz/
kontaktní osoby: Dana Diváková
 
 
název: Mgr. Hana Pajorová - Agentura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/ 121
telefon: +420 604 804 394
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Mgr.Hana Pajorová-Agentura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/121
telefon: +420 604 804 394
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Mgr. Hana Pajorová - Agentura Domácí Péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/121
telefon: +420 604 804 394
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Mgr. Hana Pajorová - Agentura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.
adresa: Horymírova 3054/ 121
telefon: 596 786 107
e-mail: pajorova@volny.cz
web: http://domacipece-pajorova-cz.webnode.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Romana Ocelíková
 
 
název: Vzájemné soužití o. p. s.
adresa: Bieblova 404/8
telefon: 596 130 715
e-mail: vzajemnesouziti@vzajemnesouziti.cz
web: http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/
 
 
název: Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov - Podlesí
telefon: 596 811 736
web: http://www.ssmh.cz
 
 
název: Vzájemné soužití - terénní program Pomocná ruka
adresa: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
telefon: 775 761 196
e-mail: pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
web: https://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní osoby: Mgr. et Mgr. Michaela Grebeníčková
 
 
název: TyfloCentrum, o.p.s.
adresa: Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava 702 00
telefon: 596 783 073
e-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková, DiS
 
 

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Frenštát pod Radhoštěm
adresa: odbor sociálních věcí
Náměstí míru 1
Frenštát pod Radhoštěm
744 01
telefon: 556 833 170
e-mail: anna.hrachovcova@mufrenstat.cz
web: http://www.mufrenstat.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Hrachovcová
 
 
název: ÚMOb Stará Bělá
adresa: Junácká 127
Stará Bělá
724 00
telefon: 599 424 107
e-mail: irichterova@starabela.cz
web: http://www.starabela.cz/
kontaktní osoby: Ivana Richterová
 
 
název: Město Český Těšín - MěÚ Český Těšín - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: odbor Sociální
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Pod Zvonek 875/26
Český Těšín
737 01
telefon: 553 035 780
e-mail: moldrzykova@tesin.cz
web: http://www.tesin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dana Moldrzyková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ÚMOb Ostrava - Jih
adresa: Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
Horní 3
Ostrava - Jih
700 30
telefon: 599 430 450,
e-mail: lenka.podolinska@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Podolinská
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: MěÚ Nový Jičín
adresa: odbor Sociálních věcí
oddělení Sociálně právní ochrany a prevence
Masarykovo nám. 1
Nový Jičín
741 01
telefon: 556 768 335
e-mail: jmicanik@novyjicin-town.cz
web: http://www.novy-jicin.cz/organizacni-struktura/organizacni-struktura.html
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Mičaník
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava
729 29
telefon: 599 443 281
e-mail: antoszyova@moap.mmo.cz
web: http://www.moap.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Alena Antoszyková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Magistrát města Ostravy
adresa: oddělení SPOD
30.dubna 3130/2c
729 30 Ostrava 1
telefon: 599 444 955
e-mail: KHiznajova@ostrava.cz
web: http://www.mmo­.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Hižnajová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

 
 
název: ÚMOb Nová Bělá
adresa: Mitrovická 342 /100
Ostrava-Nová Bělá
724 00
telefon: 599 424 206
e-mail: smasarikova@novabela.mmo.cz
web: http://www.novabela.mmo.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Masaříková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava
adresa: sociální odbor
náměstí Jurije Gagarina 5
Ostrava
710 16
telefon: 599 410 026
e-mail: zmatysek@slezska.cz
web: http://www.slezskaostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek
 
 
název: ÚMOb Michálkovice
adresa: odbor sociálních věcí
Čs. armády 106
Ostrava
715 00
telefon: 599 415 111
e-mail: jkachlova@michalkovice.ostrava.cz
web: http://www.michalkovice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Judita Kachlová
aktivita studenta
v místě praxe:
Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158
Bohumín
735 81
web: http://www.mesto-bohumin.cz/
 
 
název: MěÚ Bílovec
adresa: Odbor sociálních věcí
17. listopadu 411
Bílovec
743 01
telefon: 556 312 142
e-mail: olga.hosicka@bilovec.cz
web: http://www.bilovec.cz/
kontaktní osoby: Olga Hošická
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: MěÚ Třinec
adresa: odbor sociálních věcí
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město
739 61
telefon: 558 306 336
e-mail: vera.majerova@trinecko.cz
web: http://www.trinec-mesto.cz/meu/
kontaktní osoby: Věra Majerová
 
 
název: ÚMOb Radvanice a Bartovice
adresa: Těšínská 281
Ostrava
710 16
telefon: 599 416 117
e-mail: m.drobikova@radvanice.ostrava.cz
web: http://www.radvanice.mmo.cz/
kontaktní osoby: Markéta Drobíková, Dis.
 
 
název: Magistrát města Havířova
adresa: Odbor sociálních věcí
OSPOD
Svornosti 2
Havířov - Město
736 01
telefon: 596 803 456
e-mail: paclova.milada@havirov-city.cz
web: http://www.havirov-city.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Milada Páclová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: MěÚ Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Náměstí 3
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
telefon: 558 604 126
web: http://www.frydlantno.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Skarková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: MěÚ Příbor
adresa: Náměstí S. Freuda 19
Příbor
742 58
telefon: 556 455 440
e-mail: soc@pribor-mesto
web: http://www.pribor-mesto.cz/
kontaktní osoby: Ing. Lenka Filipová
 
 
název: MěÚ Kravaře
adresa: odbor sociálních věcí
Náměstí 43
Kravaře
747 21
telefon: 553 777 924
e-mail: socialni@kravare.cz
web: http://www.kravare.cz/
kontaktní osoby: Bc. Irena Sentenská
 
 
název: Magistrát města Frýdku-Místku
adresa: odbor sociálních služeb a sociální péče
ul.Radniční 1148
Frýdek - Místek
738 22
telefon: 558 609 692, 558 609 604
e-mail: vabrouskova.kamila@frydekmistek.cz, eva.strakosova@fyrdekmistek.cz
web: http://www.fry­dekm­istek.­cz
kontaktní osoby: Bc. Eva Strakošová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: MěÚ Město Albrechtice
adresa: Náměstí ČSA 27/10
Město Albrechtice
793 95
telefon: 554 637 360
e-mail: hanarousova@mesto-albrechtice.cz
web: http://www.mesto-albrechtice.cz
kontaktní osoby: Ing. Rousová
 
 
název: Magistrát města Opavy
adresa: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
Horní nám. 69
Opava
746 26
telefon: 553 756 716
e-mail: iva.paletova@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz/
kontaktní osoby: Bc. Iva Paletová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Participace na komunitním plánování

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: MěÚ Hlučín
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mírové náměstí č.23,24
Hlučín
748 01
telefon: 595 020 229
e-mail: chlappkova@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Radka Chlappková
 
 
název: ÚMOb Ostrava-Poruba
adresa: sociální odbor
Gen. Sochora 6013/2
Ostrava-Poruba
708 56
telefon: 599 481 553
e-mail: jglogarova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz/
kontaktní osoby: Bc. Glogarová Jana
 
 
název: MěÚ Kopřivnice
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně právní ochrany
Štefánikova 1163
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 879 471
e-mail: dagmar.oprstena@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz/
kontaktní osoby: Dagmar Oprštěná, Dis.
 
 
název: ÚMOb Ostrava - Svinov
adresa: odbor sociálních věcí
Bílovecká 69
Ostrava
721 00
telefon: 599 421 038
e-mail: mgobelova@svinov.ostrava.cz
web: http://www.svinov.mmo.cz/
kontaktní osoby: Michaela Gobelová
 
 
název: ÚMOb Petřkovice
adresa: sociální úsek
Hlučínská 135
Ostrava
725 29
telefon: 599 429 107
e-mail: srobenkova@petrkovice.mmo.cz
web: http://www.petrkovice.mmo.cz/
kontaktní osoby: Ing. Šárka Robenková
 
 
název: ÚMOb Ostrava - Pustkovec
adresa: odbor sociálních věcí
Pustkovecká 47/64
Ostrava
708 00
telefon: 599 484 101
e-mail: vticha@pustkovec.ostrava.cz
web: http://www.pustkovec.mmo.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Eva Malchárková
 
 
název: MěÚ Orlová
adresa: odbor sociální a zdravotní
Okružní 988
Orlová-Lutyně
735 14
telefon: 596 581 462
e-mail: petra.bilikova@muor.cz
web: http://www.mesto-orlova.cz
kontaktní osoby: Petra Bilíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Magistrát města Karviné
adresa: odbor sociálně-právní ochrany dětí
Zakladatelská 974
Karviná-Nové Město
735 06
telefon: 596 389 221
e-mail: chytrova@karvina.org
web: http://www.karvina.org
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: MMFM - Odbor sociální péče: oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Palackého 115
telefon: 558 609 435
e-mail: bohacikova.renata@frydekmistek.cz
web: http://www.frydekmistek.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Bohačíková DiS.
 
 
název: Odbor sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Palackého 115
telefon: 558609111
 
 
název: OSPOD Frýdek-Místek
adresa: Palackého 115
telefon: 558609111
kontaktní osoby: Lenka Fabrigerová
 
 
název: oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Palackého 115
 
 
název: Ospod
adresa: Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599430464
web: http://posta@ovajih.cz
 
 
název: Statutární město Frýdek - Místek
adresa: Radniční 1148
telefon: 558 609 435
e-mail: bohacikova.renata@frydekmistek.cz
web: http://www.frydekmistek.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Bohačíková, DiS.
 
 
název: OSPOD Jablunkov
adresa: Dukelská 144, Jablunkov, 739 91
telefon: +420 558 340 650
e-mail: meu.soc@jablunkov.cz
web: http://www.jablunkov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Růžena Ježowiczová
 
 
název: Město Hlučín
adresa: Mírové náměstí 23, 748 01 HLUČÍN
telefon: 595 020 211
e-mail: podatelna@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiřina Pudichová - tajemnice
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
telefon: 599442179
e-mail: holaskova@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana holásková
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
telefon: 599 442 635
e-mail: holubovay@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Yveta Holubová
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
telefon: 594 442 635
e-mail: holubovay@moap.ostrava.cz
web: http://www.moap.cz
kontaktní osoby: Bc. Yveta Holubová
 
 
název: Úřad městského obvodu Vítkovice, Odbor sociálních věcí
adresa: Mírové náměstí 1, Ostrava - Vítkovice
e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Danuše Báliková
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
telefon: 556768335
e-mail: rpesat@novyjicin-town.cz
web: http://novyjicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Richard Pešat
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Divadelní 1, 741 01
telefon: +420 556 768 222
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz
kontaktní osoby: Ing. Jitka Davidová
 
 
název: Úřad MOb Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
telefon: 599410027
e-mail: vpeknik@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Úřad MOb Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/
 
 
název: Úřad MOb Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník, vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí, tel.: 599410027, Náměstí J. Gagarina 4
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Náměstí J. Gagarina 4
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Adamcová, vedoucí oddělení sociální práce, tel.: 599410020
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, Bohumín
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
adresa: Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 70030
web: http://www.ovajih.cz
 
 
název: Úřad Městského obvodu Ostrava - Poruba, Orgán sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Generála Sochora 6013/2, Ostrava - Poruba
kontaktní osoby: Bc. Jolana Tomanová, DiS.
 
 
název: Městský úřad Bohumín, OSPOD
adresa: Masarykova158
telefon: 596 092 139
e-mail: klvacova.lucie@mubo.cz
web: http://www.mubo.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Klvačová
 
 
název: ÚMOb Ostrava Poruba - odbor péče o občany, OSPOD
adresa: Gen.Sochora 6013/2, Ostrava - Poruba 70856
telefon: Bc. Jana Glogarová
e-mail: jglogarova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
 
 
název: Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
adresa: Krnovská 71C
telefon: 553756716
e-mail: iva.paletova@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz
kontaktní osoby: Bc. Iva Paletová
 
 
název: ÚMOb Hrabová
adresa: Bažanova 4
web: http://www.ostrava-hrabova.cz/
 
 
název: Obecní úřad Hošťálkovice
adresa: Rynky 277
telefon: 599428106
e-mail: mnajvarkova@hostalkovice.ostrava.cz
web: http://www.hostalkovice.cz/cs/radnice/urad
kontaktní osoby: Marie Najvárková
 
 
název: Úřad městského obvodu Hošťálkovice
adresa: Rynky 277 Ostrava-Hošťálkovice 725 28
telefon: 420 599 428 102
e-mail: posta@hostalkovice.ostrava.cz
web: http://www.hostalkovice.cz
kontaktní osoby: Marie Najvárková
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
telefon: 596 092 139
e-mail: klvacova.lucie@mubo.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Klvačová
 
 
název: Magistrát města Karviná
adresa: Zakladatelská 974, 735 06 Karviná-Nové město
telefon: 596389221
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
 
 
název: Městský úřad Bruntál
adresa: Nádražní 20, 792 01 Bruntál
web: http://www.mubruntal.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martina Božková
 
 
název: Městský úřad Odry
adresa: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
telefon: 556768140
web: http://www.odry.cz
kontaktní osoby: Miroslava Hrčková
 
 
název: Magistrát města Ostrava - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
adresa: 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava
telefon: 599 444 992
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Magdalena Stavárková - sociální pracovník NRP
 
 
název: Městský úřad Opava
adresa: Krnovská 71C, Opava
telefon: +420 734 767 913
e-mail: sarka.holowczakova@opava-city.cz
kontaktní osoby: Bc. Šárka Holowczaková
 
 
název: Úřad městského obvodu OV - Nová Ves
adresa: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves
telefon: vticha@novaves.ostrava.cz
web: http://www.novaves.ostrava.cz
kontaktní osoby: Veronika Tichá, DiS
 
 
název: Městský úřad Orlová, odbor Zdravotní a sociální
adresa: Osvobození 796, Orlová - Lutyně
telefon: 596 581 431
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Tomanová
 
 
název: UMOb Poruba
adresa: Gen. Sochora 2/6013
telefon: 599481545
e-mail: hvrankova@mop.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Hana Vranková - kurátorka pro mládež
 
 
název: Úřad práce ČR
adresa: Březinova 1018/1a
 
 
název: Odbor sociálních věcí
adresa: Námšstí Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
telefon: 556 833 170
web: http://www.mufrenstat.cz
kontaktní osoby: ing. Anna Hrachovcová - vedoucí odboru
 
 
název: Úřad práce v Ostravě
adresa: 30.dubna 31330/2c, Ostrava-Moravská Ostrava 702 00
e-mail: hanazdrazilova@ot.mpsv.cz
web: http://www.portal.mpsv.cz
kontaktní osoby: Bc. Hana Zdražilová - vedoucí pobočky Poruba
 
 
název: Úřad práce, Opava
adresa: Bochenkova 4, Opava 746 01
telefon: 553 608 173
kontaktní osoby: Mgr. Eva Klementová - vedoucí oddělení
 
 
název: Městský úřad
adresa: Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
telefon: 556 879 471
e-mail: dagmar.oprstena@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz
kontaktní osoby: Dagmar Oprštěná, DiS.
 
 
název: ÚMOb Ostrava- Hošťálkovice, úsek sociálních věcí
adresa: Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
telefon: 599428106
e-mail: mnajvarkova@hostalkovice.ostrava.cz
web: http://www.hostalkovice.cz
kontaktní osoby: Marie Najvárková, sociální pracovnice
 
 
název: MÚ Krnov
adresa: Vodní 1
telefon: 554697111
e-mail: epodatelna@mukrnov.cz
web: http://www.krnov.cz
kontaktní osoby: Mgr. František Fojtík
 
 
název: Úřad městského obvodu Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 516/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 599 453 227, 599 453 111
kontaktní osoby: Bc. Danuše Báliková
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Lhotka
adresa: U Splavu 76/14A
 
 
název: Úřad městského obvodu Michálkovice
adresa: Čs. armády 106
telefon: 599415111
e-mail: jkachlova@michalkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Judita Kachlová
 
 
název: Úřad práce - Oddělení nepojistných sociálních dávek
adresa: Husova 7, Ostrava 730 81
 
 
název: Statutátní město Havířov
adresa: Svornosti 2
telefon: 596803111
e-mail: posta@havirov-city.cz
web: http://www.havirov-city.cz
kontaktní osoby: Ing. Bernarda Urbancová
 
 
název: Úřad městského obvodu Jih
adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Světlana Chytrošová
 
 
název: Úřad městského obvodu JIh
adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Bc. Radim Miklas
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava, oddělení sociálních služeb - odborné sociální poradenství
adresa: Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky
telefon: 724 676 629
e-mail: jlasevic@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Bc.Jan Lasevič
 
 
název: Úřad práce ČR
adresa: Pivovarská 84/1
telefon: 950143725
kontaktní osoby: Radomíra Němečková, Dis
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
web: https://www.mesto-bohumin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Petr Vícha (Starosta města)
 
 
název: Městský úřad
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
telefon: 420 558 306 111
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
web: http://www.trinecko.cz
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 138/35
telefon: 599 410 011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník (OSPOD)
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě, Referát hmotné nouze pro Ostravu centrum
adresa: 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava
telefon: + 420 950 143 737
e-mail: martina.suderova@ot.mpsv.cz
kontaktní osoby: Martina Suderová
 
 
název: Statutární město Opava - Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Horní náměstí 69, Opava
746 01
telefon: 553756649
e-mail: helena.kozakova@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz
kontaktní osoby: Mgr. Helena Kozáková
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava - oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Náměstí J.Gagarina 4, PSČ: 710 00 Slezská Ostrava
telefon: 599 410 011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Statutární město Ostrava – městský obvod Plesná
adresa: Dobroslavická 83/8
telefon: 599427102
e-mail: posta@plesna.ostrava.cz
web: Web: http://www.plesna.cz/
kontaktní osoby: Zuzana Baierová Petrášová DiS.
 
 
název: Statutární město Ostrava – městský obvod Plesná
adresa: Dobroslavická 83/7
telefon: 599427102
e-mail: posta@plesna.ostrava.cz
web: http://www.plesna.cz/
kontaktní osoby: Zuzana Baierová Petrášová DiS.
 
 
název: Statutární město Ostrava – městský obvod Plesná
adresa: Dobroslavická 83/7
telefon: 599427102
e-mail: posta@plesna.ostrava.cz
web: http://www.plesna.cz/
kontaktní osoby: Zuzana Baierová Petrášová DiS.
 
 
název: Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Divadelní 1
Nový Jičín
741 01
e-mail: ppolakova@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Pavla Poláková
 
 
název: ÚMOb Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 516/1
telefon: 599 453 111
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Danuška Báliková
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Divadelní 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
e-mail: urban@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Ostrava - Poruba, gen. Sochora 6013, 708 00
telefon: 59481111
e-mail: info@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Glogarová Jana, Bc. Tomanová Jolana
 
 
název: městský úřad Stará Bělá
adresa: Junácká 127/343, 724 00 Stará Bělá
e-mail: posta@starabela.ostrava.cz
kontaktní osoby: Ing. Josef Holáň
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky - odd. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 224/63
telefon: 599 459 256
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Škrobánková, DiS.
 
 
název: Městský úřad Hlučín, úsek sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Mírové náměstí 23
telefon: 595 020 229
e-mail: petermannova@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Lenka Petermannová
 
 
název: Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: nám.Jana Zajíce, Vítkov
telefon: 556 312 222
web: http://klapetkova@vitkov.info
kontaktní osoby: Mgr. Klapetková Hana
 
 
název: Městský úřad Vítkov
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
telefon: 556 312 222
e-mail: socialni.veci@vitkov.info
web: http://www.vitkov.info
kontaktní osoby: Mgr. Hana Klapetková
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
telefon: 599 410 011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek, Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Odbor sociální péče
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 459 256
e-mail: skrobankova@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/cs
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Škrobánková, Dis.
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky - Odd. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 459 102
e-mail: urad@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/cs
kontaktní osoby: Ing. Marcela Kočová
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky - Odd. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 599 459 102
e-mail: urad@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/cs
kontaktní osoby: Ing. Marcela Kočová
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě (kontaktní pracoviště Opava)
adresa: Janská 785/2, Předměstí, 746 01 Opava 1
telefon: 950 142 530
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/opava
 
 
název: Městský úřad Studénka
adresa: nám. Republiky 762, Studénka 742 13
web: http://www.mesto-studenka.cz/
 
 
název: ÚMOb Ostrava-Jih, Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Horní 791/3 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599430271
web: http://ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: Statutární město Frýdek-Místek
adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek
web: http://www.frydekmistek.cz
 
 
název: Magistrát města Frýdek-Místek, Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Palackého 15, Frýdek-Místek, 738 01
telefon: 558 609 650
e-mail: mikulec.petr@frydekmistek.cz
web: http://www.frydekmistek.cz
kontaktní osoby: Bc., Ing. Petr Mikulec
 
 
název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, odd péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
web: http://www.marianskehory.cz
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Slaná, DiS.
 
 
název: Magistrát města Karviná - Odbor sociálních věcí
adresa: Zakladatelská 974/20, 735 06, Karviná - Nové Město
telefon: +420 596 389 177
e-mail: martina.smuzova@karvina.cz
web: http://www.karvina.cz
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava
telefon: 599 430 001
web: http://www.ovajih.cz/cs
kontaktní osoby: Bc. Lenka Podolinská
 
 
název: Magistrát města Ostravy - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti - Oddělení sociální práce a metodiky
adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
telefon: 604 226 143
e-mail: posta@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Urbanová
 
 
název: Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín
adresa: náměstí ČSA 1/1, 73701
telefon: 553035780
web: http://moldrzykova@tesin.cz
 
 
název: Městský úřad Orlová, odbor zdravotní a sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Okružní 988, Orlová-Lutyně, 735 14
telefon: 596 581 455
e-mail: katerina.gagolova@muor.cz
web: http://www.mesto-orlova.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Gagolová, DiS.
 
 
název: Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Třinec
adresa: Poštovní 621, Staré Město
telefon: 950 113 611
web: http://www.portal.mpsv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Wiewiorková - Vedoucí oddělení nepojistných soc. dávek
 
 
název: OSPOD Ostrava
adresa:
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou
adresa: 1. května 1/2a
725 25 Ostrava
Polanka nad Odrou
telefon: 599 425 101
web: https://polanka.ostrava.cz/cs/radnice/urad
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava Jih
adresa: Horní 3 Ostrava Hrabůvka
telefon: 599430428
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Kolářová Kateřina, DiS.
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
adresa: Štefánikova 1163/12
telefon: (+420) 556 879 411
e-mail: posta@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Galiová
 
 
název: Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30
telefon: 599 444 444
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad
 
 
název: Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30
telefon: 599 444 444
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
telefon: 595 622 222
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
web: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
kontaktní osoby: Bc. Renáta Zapletalová
 
 
název: Městský úřad Bílovec
adresa: MěÚ Bílovec, Odbor sociálních věcí
17. listopadu 411/3
74301 Bílovec 1
telefon: 556312142
e-mail: socialni@bilovec.cz
web: http://bilovec.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=442&id_u=3091
kontaktní osoby: Olga Hošická, Dis.
 
 
název: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor sociálních služeb
adresa: Radniční 1148, Frýdek- Místek
telefon: 558 609 324
e-mail: blablova.irena@frydekmistek.cz
web: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/
kontaktní osoby: Irena Blablová
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě
adresa:
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě
adresa:
 
 
název: Obecní úřad Bolatice
adresa: Hlučínská 95/3, Bolatice 747 23
telefon: +420 553 654 999
e-mail: bolatice@bolatice.cz
 
 
název: ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor sociálních věcí
adresa: Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnepravni-ochrany-deti
 
 
název: OSPOD Slezská Ostrava
adresa: náměstí Jurije Gagarina č.4
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: ČR - Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Ostrava Zábřeh
adresa: Na Obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava
telefon: + 420 950 143 762
e-mail: vera.pospechova@ot.mpsv.cz
kontaktní osoby: Věra Pospěchová
 
 
název: Město Nový Jičín - OSPOD
adresa: Masarykovo nám. 1
kontaktní osoby: Mgr. Pavla Poláková
 
 
název: Městský úřad Fulnek
adresa: nám. Komenského 12, Fulnek
telefon: 556770880
e-mail: meu@fulnek.cz
web: http://www.fulnek.cz/
kontaktní osoby: Ing. Taťána Jakešová, vedoucí odborbu vnitřních věcí ; Soňa Miková, sociální pracovnice
 
 
název: Statutární měso Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
adresa: Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 70030
telefon: 599 430 465
web: http://www.ovajih.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Vaňková
 
 
název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: Dr. E. Beneše 555/6, 729 29
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@moap.ostrava.cz
web: https://moap.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Spojovatelka
 
 
název: ÚMOb Radvanice a Bartovice
adresa: Těšínská 281/87
e-mail: posta@radvanice.ostrava.
web: http://www.radvanice.ostrava.cz
 
 
název: Magistrát města Havířova, statutární město Havířov
adresa: Odbor právních služeb, Svornosti 2, Havířov - Město, 736 01
telefon: 596 803 360
e-mail: kavkova.katerina@havirov-city.cz
web: http://www.havirov-city.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kavková
 
 
název: Městský úřad Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec 73961
telefon: +420 558 306 111
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
web: http://www.trinecko.cz
kontaktní osoby: RNDr. Věra Palkovská
 
 
název: Magistrát města Ostravy - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti - oddělení SPOD
adresa: Prokešovo nám. 8, 702 00
telefon: 599443800
e-mail: jrovnakova@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti
kontaktní osoby: Mgr. Jaroslava Rovňáková
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: náměstí Dr.E.Beneše 555/6
729 29 Ostrava
web: https://moap.ostrava.cz/cs
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Odbor sociální péče - Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
web: https://ovajih.ostrava.cz/cs
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: 28.října 117, 702 18 Ostrava
telefon: 595 622 155
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
web: https://kr-moravskoslezsky.cz
kontaktní osoby: Mgr. MUDr. Eva Misiačková
 
 
název: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 224/63
Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
709 36
telefon: 599459102
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Bc. Jiřina Palková
 
 
název: Obec Dolní Lutyně
adresa: Třanovského 10, 735 53
telefon: 596 544 409
e-mail: obecniurad@dolnilutyne.org
web: http://www.dolnilutyne.org
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Kulová, 552 301 296
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35, 710 16 Ostrava
telefon: 844 121 314
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad
 
 
název: Městský úřad Paskov
adresa: Nádražní 700, 739 21 Paskov
telefon: 558 671 118
e-mail: mu@mesto-paskov.cz
web: http://www.mesto-paskov.cz/
 
 
název: Městský úřad Český Těšín - oddělení sociálních věcí
adresa: Štefánikova 18/25
telefon: 553 035 700
e-mail: dinelli@tesin.cz
web: http://www.tesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Klaudie Dinelli
 
 
název: Městský úřad v Petřvaldě
adresa: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
telefon: 596 542 911
e-mail: podatelna@petrvald-mesto.cz
web: http://www.petrvald-mesto.cz/
kontaktní osoby: Káňová Eva Mgr. - tajemnice, Lukša Jiří Ing. - starosta
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Krásné Pole
adresa: Družební 576, Ostrava - Krásné Pole
telefon: 599426106
kontaktní osoby: Bc. Josef Šmída
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Krásné Pole
adresa: Družební 576, Ostrava - Krásné Pole
telefon: 599426106
kontaktní osoby: Bc. Josef Šmída
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava, oddělení sociálních služeb - Dům s pečovatelskou službou
adresa: Hladnovská 119, Ostrava - Muglinov
telefon: 596 245 502
e-mail: dkolkova@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Darina Kolková, DiS.
 
 
název: Městský úřad Bruntál
adresa: Nádražní 994/20
web: http://www.mubruntal.cz/mestsky-urad
kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.
 
 
název: Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa:
 
 
název: ÚMOB Ostrava-Jih, odbor sociálně právní ochrany dětí, odloučené pracoviště
adresa: Provaznická 1244/62
telefon: 734 423 967
e-mail: simona.klimkova@ovajih.cz
web: https://ovajih.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Simona Klímková
 
 
název: ÚMOb Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, OSPOD
adresa: Přemyslovců 65, Ostrava, 709 00
telefon: 599459102
e-mail: posta@marianskehory.cz
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialne-pravni-ochrany-deti
kontaktní osoby: Mgr. Petra Štenclová , vedoucí odboru, Telefon: 599459229
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12
telefon: 556879471
kontaktní osoby: Bc. Dagmar Oprštěná
 
 
název: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
adresa: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava
telefon: 599442936
web: http://www.moap.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Leona Večeřová, Bc. Jana Holásková
 
 
název: OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih
adresa: Provaznická 1244/62
telefon: 599430465
e-mail: posta@ovajih.cz
web: https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialne-pravni-ochrany-deti
 
 
název: Magistrát - statutární město Opava
adresa: Horní náměstí 69,Opava
telefon: 553756716
kontaktní osoby: Bc.Iva Paletová
 
 
název: Magistrát - Statutární město Opava
adresa: Horní náměstí 69,Opava - Magistrát
telefon: 553756716
kontaktní osoby: Bc.Iva Paletová
 
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6, Ostrava 702 00
telefon: 731462017
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Ing. Dana Diváková
 
 
název: Institut komunitního rozvoje
adresa: Purkyňova 6, Ostrava 702 00
telefon: +420 595 136 342
e-mail: institut@ikor.cz
web: http://www.ikor.cz
kontaktní osoby: Ing.Dana Divaková
 
 
název: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
adresa: Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
web: http://www.mufrenstat.cz
 
 
název: Obecní úřad Velká Polom
adresa: Opavská 58, Velká Polom 747 64
web: http://www.velkapolom.cz
 
 
název: Obecní úřad Albrechtice
adresa: Obecní 186
telefon: 596 428 448
e-mail: tajemnik@obecalbrechtice.cz
web: http://www.obecalbrechtice.cz
kontaktní osoby: Ing. Jarmila Ciupová
 
 
název: Městský úřad Krnov - odbor sociální
adresa: Vodní 2148/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 1
telefon: 554 697 523
e-mail: lrapusak@mukrnov.cz
web: http://www.krnov.cz/
kontaktní osoby: Lubomír Rapušák
 
 
název: ÚMOb Ostrava - Jih
adresa: Provaznická 1244/62
telefon: 599430405
kontaktní osoby: Mgr. Roman Solich
 
 
název: ÚMOb Ostrava - Jih
adresa: Provaznická 1244/62 Ostrava - Jih
telefon: 599430405
kontaktní osoby: Mgr. Roman Solich
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Krejčí
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
adresa: Horní 791/3
telefon: 599430490
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Gen. Sochora6013/2, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 599 481 500
e-mail: info@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolana Tomanová, DiS.
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě, Mariánské Hory
adresa: Hudební 496/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/kontakty?fyz=1000000142002
 
 
název: Obecní úřad Bukovec
adresa: Obec Bukovec
Bukovec 270
73985 Bukovec
telefon: +420 558 358 245
web: http://www.bukovec.cz/
 
 
název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
adresa: 28. října 117, 702 18 OSTRAVA
web: http://www.msk.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Karin Běhálková
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, oddělení sociální práce
adresa: Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava
telefon: 599410011
web: http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-davek-hmotne-nouze-pro-rodiny-s-nezaopatrenymi-detmi
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Adamcová
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
telefon: 599 430 271
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíčková
 
 
název: Magistrát města Frýdku-Místku
adresa: Palackého 115
 
 
název: Magisrát města Frýdku-Místku
adresa: Palackého 115
 
 
název: Magistrát města Frýdku-Místku
adresa: Palackého 115
 
 
název: Statutární město Frýdek-Místek
adresa: Radniční 1148
 
 
název: ÚMOb Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 70800
telefon: 599 481 111
e-mail: posta@moporuba.cz
web: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/urad/urad
 
 
název: ÚMOb Pustkovec
adresa: Pustkovecká 64/47
telefon: 599484105
e-mail: podatelna@ostrava-pustkovec.cz
web: http://www.ostrava-pustkovec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radka Langrová Dis.
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
adresa: Bažanova 174/4
Hrabová
720 00 Ostrava 20
telefon: 599 420 101
e-mail: sekretariat@ostrava-hrabova.cz
web: http://ostrava-hrabova.cz/
 
 
název: Městský úřad Vítkov
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
telefon: 556312200
web: http://www.vitkov.info
 
 
název: Magistrát města Karviná, Odbor sociální, Oddělení sociálních věcí
adresa: Fryštátská 72, Karviná - Fryštát
telefon: 596387353
web: http://karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialni
kontaktní osoby: mgr Bc. Wieslawa Fukalová
 
 
název: Obec Bordovice
adresa: Bordovice 130
telefon: 556855537
e-mail: obecni.urad@bordovice.cz
web: http://www.bordovice.cz
kontaktní osoby: Blanka Hoďáková, Ladislav Matúš
 
 
název: Obec Sedliště
adresa: Sedliště 271 Sedliště 739 36
telefon: 558 658 129
e-mail: obec@obecsedliste.cz
web: http://www.obecsedliste.cz
kontaktní osoby: Ing. Jaromír Krejčok
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2
telefon: 599 481 111
e-mail: posta@moporuba.cz
web: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/kontakty-a-telefonni-seznam/kontakty
kontaktní osoby: Mgr. Alena Cwiková-599481550
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 63
telefon: 599459102200
web: https://marianskehory.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: -
 
 
název: OSPOD ÚMOb Ostrava - Jih
adresa: Provaznická 1244/62
kontaktní osoby: Bc. Martina Vroblová
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
telefon: 556 879 411
e-mail: posta@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Iva Bordovská
 
 
název: Úřad práce Frýdek-Místek
adresa: Na Poříčí 3510
telefon: 950 113 111
e-mail: posta@fm.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frydek-mistek
kontaktní osoby: Ing. Ludmila Reichová
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky
adresa: Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
telefon: 599 443 850
e-mail: m.urbanova@ostrava.cz
web: http://www.ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Urbanová
 
 
název: MÚ- odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Divadelní 1, Nový Jičín
web: https://www.novyjicin.cz/odbory-a-useky/odbor-socialnich-veci/
kontaktní osoby: Mgr. Richar Pešat
 
 
název: Úmob Odbor sociálních věcí
adresa: Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Adamcová
 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Náměstí J. Gagarina 4,710 00 Ostrava
telefon: 599 410 027
e-mail: vpeknik@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: OSPOD
adresa:
 
 
název: Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 70800 Ostrava-Poruba
telefon: 599 481 538
e-mail: lkunischova@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kunischová
 
 
název: Oddělení sociálních služeb
adresa: Nádražní 110
telefon: 599442643
e-mail: kunzova@moap.ostrava.cz
web: https://moap.ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Kunzová
 
 
název: Město Rýmařov
adresa: náměstí Míru 230/1
 
 
název: ÚMOb Ostrava Poruba - odbor rozvoje obvodu
adresa:
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor legislativní a právní
adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
 
 
název: Okresní správa sociálního zabezpečení
adresa:
web: http://www.cssz.cz
 
 
název: Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje
adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
kontaktní osoby: Jiřina Dudová
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
adresa: Bažanova 174/4 Ostrava - Hrabová 720 00
telefon: 599 420 101
e-mail: ZHaunerova@ostrava-hrabova.cz
web: http://ostrava-hrabova.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Bollogová, vedoucí odboru, tel.: 599420116, 725 996 475, e-mail: IBollogova@ostrava-hrabova.cz
 
 
název: Obecní úřad Bravantice
adresa: Bravantice 223, 742 81 Bravantice
telefon: 556 417 052
e-mail: obec@bravantice.cz
web: http://www.bravantice.cz
kontaktní osoby: Vladimíra Palíková
 
 
název: Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Ostravě.
adresa: tř. Osvobození 1388/60a, Nové Město, 735 06 Karviná 6
 
 
název: Statutární město Ostrava - městský obvod Stará Bělá
adresa: Junácká 127/343, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
telefon: 599424107
web: https://starabela.ostrava.cz/cs
kontaktní osoby: Hana Jurečková, DiS.
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, 735 81
web: http://www.mesto-bohumin.cz
 
 
název: Magistrát města Havířova, Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Svornosti 2
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
adresa: odbor Sociálních věcí
Přemyslovců 224/63
Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
709 36
telefon: 599 459 269
e-mail: slana@marianskehory.cz
web: http://www.marianskehory.cz/
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Slaná, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: MENS SANA, o.s.
adresa: MENS SANA o.s.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba
telefon: 608 944 503, 596 918 104
e-mail: m.grucmanova@menssana.cz
web: http://www.menssana.cz
kontaktní osoby: Martina Grucmanová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 108
Ostrava - Poruba
708 00
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz
web: http://ddz.cz/
kontaktní osoby: Ing. Alexej Beránek
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Středisko Jordán
adresa: Hraniční 280
Třinec
739 61
telefon: 558 329 880
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
 
 
název: ANIMA VIVA - Klub Kafe Ostrava
adresa: Čujkovova 3165/40a,
Ostrava-Zábřeh
700 30
telefon: 595 782 484
e-mail: klub.kafe.ostrava@volny.cz
web: http://www.animaviva.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Krestová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: ANIMA VIVA
adresa: Liptovská 1045/21
Opava-Kylešovice
747 06
telefon: 553 734 619
e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
web: http://www.animaviva.cz
kontaktní osoby: Mgr. Darja Šlahorová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Participace na komunitním plánování

 
 
název: Terénní služba ZOOM
adresa: Sadová 604,738 01, Frýdek Místek
telefon: 732 449 204
e-mail: terennisluzba.f-m@caritas.cz
web: http://www.fm.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Vaňková, Dis.
 
 
název: Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné
adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava
telefon: 553 770 124
e-mail: chranene.bydleni@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Ing. Dagmar Slížová
 
 
název: Charitní dům Salvator
adresa: Švabinského 10
Krnov
794 01
telefon: 554 614 702
e-mail: cho.salvator@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2008080008
kontaktní osoby: Alice Posoldová
 
 
název: Oáza pokoje pro psychicky nemocné
adresa: K Hájku 2971, Frýdek-Místek 73801
telefon: 733 676 687
e-mail: jana.kozouskova@caritas.cz
web: http://fm.charita.cz/oaza/
kontaktní osoby: Bc. Jana Kožoušková, DiS.
 
 
název: Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01
telefon: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/denni-centrum-majak/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Petr, Bc. Alena Matýsková
 
 
název: Zámek Nová Horka
adresa: Nová Horka 22
telefon: 556 413 287
web: http://www.zameknovahorka.cz
 
 
název: Beskyd DZR, o.p.s.
adresa: Hlavní třída 2326
738 01, Frýdek Místek
telefon: 595 172 579
e-mail: beskyd-dzr@seznam.cz
web: http://www.beskyd-dzr.cz
kontaktní osoby: Bc.Anna Carbolová, Ing.Libor Sladkovský
 
 
název: Domovinka
adresa: Adamusova 1269
telefon: 558 848 087
e-mail: ssmo@ssmo.cz
web: http://www.ssmo.cz/products/denni-stacionar/
 
 
název: Domov Slunovrat
adresa: Na Mlýnici 203/5, Ostrava - Přívoz 702 00
telefon: 596 133 530
e-mail: slunovrat@domovslunovrat.cz
web: http://www.domovslunovrat.cz/
kontaktní osoby: Lenka Třísková, DiS.
 
 
název: RADOST – sociálně terapeutická dílna
adresa: Přemyslovců 13/26, Opava – Jaktař, 747 07
telefon: 553 612 780
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Slavíčková
 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí ulici č. 56 v Ostravě-Vítkovicích
telefon: 599 502 633
e-mail: drabinova@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz/?page_id=78
kontaktní osoby: Ing. Pavla Drabinová
 
 
název: Domov Jistoty
adresa: Koperníkova 870
telefon: 596013484
e-mail: zdrazilova@email.cz
web: http://www.djbohumin.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiřina Zdražilová
 
 
název: Beskyd DZR, o.p.s.
adresa: Hlavní třída 2326
telefon: 595 172 578
e-mail: beskyd-dzr@seznam.cz
web: http://www.beskyd-dzr.cz
kontaktní osoby: Ing.Libor Sladkovský - ředitel
 
 
název: Spirála o.p.s. - Klub Kafe Ostrava
adresa: Čujkovova 40a/3165
telefon: 595 782 484, 733 736 232
e-mail: klubkafeostrava.spirala@seznam.cz
web: http://www.spirala-ops.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Darja Šlahorová
 
 
název: Spirála o.p.s. - Kafárna
adresa: U Oblouku 10/501
telefon: 731 079 204, 596 630 692
e-mail: kafarna.spirala@seznam.cz
web: https://www.spirala-ops.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Darja Šlahorová, ředitelka
 
 
název: MENS SANA o. p. s.
adresa: Ukrajinská 1533/13
telefon: 608 944 503
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://www.menssana.cz
kontaktní osoby: Martina Grucmanová, DiS.
 
 
název: MANEMI, Dům dobré vůle Žáry
adresa: Žáry 3
telefon: 595 170 747, 773 989 376
e-mail: bakosova@manemi.cz
web: http://www.manemi.cz
kontaktní osoby: Beáta Bakošová
 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 770144575
e-mail: info@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz
kontaktní osoby: Bc. Martina Píchová
 
 
název: RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
adresa: Kavalcova7, 792 01 Bruntál
telefon: 734417007
e-mail: l.hrabackova@sdk.cz
web: http://www.rut-bruntal.webnode.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Hrabáčková
 
 
název: Denní centrum Maják pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: F. Čejky 450
telefon: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: http://www.fm.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Olga Hrušková
 
 
název: Domov Jistoty - Domov se zvláštním režimem, p.o.
adresa: Domov Jistoty
Koperníkova 870,
735 81, Bohumín-Nový Bohumín
telefon: 596 013 484
e-mail: zdrazilova@email.cz
web: http://www.djbohumin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Jiřina Zdražilová
 
 
název: Spirála o.p.s.
adresa: Antonína Poledníka 1/2, Ostrava Jih 70300
web: http://www.spirala-ops.cz/
kontaktní osoby: Mgr.Darja Šlahorová
 
 
název: Občanské sdružení Anabell
adresa: Sokolská Třída 2587/81, Moravská Ostrava
telefon: 737 069 486
e-mail: ostrava@anabell.cz
web: http://www.anabell.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Starostková
 
 
název: EKIPA - Chráněné bydlení Maják
adresa: Kylešovská 818/26, Opava 746 01
web: http://www.ekipa.cz/
 
 
název: Ekipa, občanské sdružení
adresa: Kylešovská 818/26 OPAVA, 746 01
telefon: 604 662 555
e-mail: lubomir.stoklasa@ekipa.cz
web: http://www.ekipa.cz
kontaktní osoby: Lubomír Stoklasa - předseda sdružení, statutární zástupce
 
 
název: Beskyd DZR, o.p.s.
adresa: Hlavní třída 2326
telefon: 595 172 578
e-mail: beskyd-dzr@seznam.cz
web: http://www.beskyd-dzr.cz/
kontaktní osoby: Ing. Libor Sladkovský - ředitel, Mgr. Nina Semenovová - vedoucí sociálního úseku (sociální pracovnice)
 
 
název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje
adresa: Skautská 1081/9, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 596 912 612
e-mail: crpdz@crpdz.cz
web: http://www.crpdz.cz
kontaktní osoby: Ing. Alexej Beránek
 
 
název: Klub Mlýnek
adresa: Nádražní 365/196, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
telefon: 596 115 427
e-mail: klubmlynek@seznam.cz
web: http://klubmlynek.webnode.cz/
kontaktní osoby: Lucie Tesarčíková, dis.
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 1081, Ostrava 708 00
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz, info@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz
kontaktní osoby: Hana Ederová, Marcela Hlinovská
 
 
název: Domov Letokruhy
adresa: Dukelská 650
telefon: 556 305 293
web: http://www.domov-letokruhy.cz
 
 
název: Podané ruce, o. s.
adresa: Zborovská 465, 738 01
telefon: +420 595 174 111
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
web: http://www.podaneruce.eu/
kontaktní osoby: Bc. Helana Fejkusová
 
 
název: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Na Nivách 259/7
73701 Český Těšín
telefon: 558 764 333
e-mail: ustredi@slezskadiakonie
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Mgr. et Ing. Romana Bélová mob.: 558 764 338, 731 137 998 e-mail: r.belova@slezskadiakonie.cz
 
 
název: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada
telefon: 734 363 348
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Koordinátor střediska: Bc. Romana Dobšová, Dis.
 
 
název: JORDÁN Třinec
adresa: Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada
telefon: 558 990 411
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Romana Dobšová, Dis.
 
 
název: Asociace TRIGON
adresa: Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: +420 596 630 246
e-mail: jsekera@asociacetrigon.eu
web: http://www.asociacetrigon.eu
kontaktní osoby: Mgr. Jakub Sekera
 
 
název: Sile Centrum denních služeb
adresa: Rolnická 55
telefon: 734769700
e-mail: siole@slezkadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc.Marta Machová
 
 
název: Siloe Ostrava, centrum denních služeb
adresa: Rolnická 55
telefon: 734769700
e-mail: siloe@slezkadiakonie.cz
web: http://www.slezkadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Marta Machová
 
 
název: Terénní služba ZOOM
adresa: Sadová 604
 
 
název: MENS SANA, o.p.s.
adresa: Ukrajinská 1533/13
telefon: 596 918 104
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://www.menssana.cz
kontaktní osoby: Jaroslava Saidlová
 
 
název: Siloe Odtrava, Centrum dennéch služeb
adresa: Rolnická 55, Nová Ves709 00
telefon: 734 769 700
e-mail: siloe@slezkadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Milada Jánská
 
 
název: RÚT Krnov, sociální rehabilitace
adresa: Hlubčická 8, Krnov, 794 01
telefon: 733142404
e-mail: rut.kr@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: koordinátor střediska: Iva Volná
 
 
název: MENS SANA, o.p.s.
adresa: Ukrajinská 1533/13, 708 00, Ostrava-Poruba
telefon: 596 918 104
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://menssana.1sin.cz
kontaktní osoby: Martina Hudečková, DiS.
 
 
název: Stacionář Jantar
adresa: Štefánikova 1173, 739 61
telefon: 558 993 753
e-mail: jantar@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz/index.php?idz=10
kontaktní osoby: Andrea Wojnarová, DiS.
 
 
název: Chráněné bydlení sv. Alexandra
adresa: Holvekova 651/28
telefon: 733675704
kontaktní osoby: Bc. Šťukavcová Jarmila
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 1081
708 00 Ostrava
web: http://www.ddz.cz
 
 
název: MEDELA - péče o seniory
adresa: Ostravice 855, Ostravice, 739 14
telefon: 733 610 357
e-mail: socialni.pracovnik@medela-ops.cz
web: http://www.medela-ops.cz/
kontaktní osoby: Marie Poláchová
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Dům duševního zdraví, Skautská 1081, 708 00 Ostrava
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz/
 
 
název:
adresa:
web: http://charitafm.cz
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 1081
telefon: 733 437 735
e-mail: hana.ederova@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz/
kontaktní osoby: Hana Ederová
 
 
název: Charita Frýdek-Místek, Terénní služba Zoom pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 732 449 204, 731 759 039
e-mail: terennisluzba@charitafm.cz
web: http://www.charitafm.cz/zoom
kontaktní osoby: Mgr. Dominika Jonáková, Bc. Jana Zborovská
 
 
název: Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/denni-centrum-majak/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Petr
 
 
název: Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: F.Čejky 450, Frýdek-Místek
telefon: 732463412
kontaktní osoby: Bc. Alena Matýsková
 
 
název: Denní centrum Maják
adresa: F. Čejky 450
telefon: 732463412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Petr
 
 
název: Spirála o.p.s
adresa: Čujkovova 40a, Ostrava - Jih
telefon: 595 782 484
e-mail: klubkafeostrava.spirala@seznam.cz
web: http://www.spirala-ops.cz/
 
 
název: FOKUS Opava
adresa: Lepařova 8/2906, Opava 746 01
telefon: 553 652 433
e-mail: fokusopava@seznam.cz
 
 
název: Domov Alzheimer Darkov
adresa: Lázeňská 48/41
 
 
název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje z.s.
adresa: Skautská 1081, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596 912 612
e-mail: lenka.pouchla@crpdz.cz
web: http://www.crpdz.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lenka Pouchlá, Dis.
 
 
název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s.
adresa: Skautská 1081, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596 912 612
e-mail: lenka.pouchla@crpdz.cz
web: http://www.crpdz.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Pouchlá, Dis.
 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 474/56
telefon: 725123744
web: http://www.dmagnolie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Lasevič
 
 
název: Komunitní dům Albinna - Chráněné bydlení
adresa: Kunín 84
telefon: 732200124
kontaktní osoby: Mgr. Jana Zedková
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautská 1081/9, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 596 912 009
e-mail: ddz@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz/
kontaktní osoby: Hana Ederová, hana.ederova@ddz.cz, 733 437 735
 
 
název: Domov Alzheimer Darkov o.p.s.
adresa: Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná
telefon: 735 170 225
e-mail: darkov@domovalzheimer.cz
web: http://www.domovalzheimer.cz/
 
 
název: Cenrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s.
adresa: Skautská 1081, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596912612
web: http://www.crpdz.cz
kontaktní osoby: Ing. Alexej Beránek
 
 
název: Dům duševního zdraví
adresa: Skautká1081/9 Ostrava-Poruba,70800
telefon: 596912009
e-mail: hana.ederova@ddz.cz
web: http://www.ddz.cz
kontaktní osoby: Hana Ederová
 
 
název: Nový domov, příspěvková organizace
adresa: U Bažantnice 1564/15
telefon: 596 348 651
e-mail: sekretariat@ndkarvina.cz
web: http://www.ndkarvina.cz
kontaktní osoby: Irena Šafářová
 
 
název: Mensana, zú
adresa:
 
 
název: MENS SANA, z.ú.
adresa: Ukrajinská 1533/13
telefon: 596 918 104
e-mail: menssana@menssana.cz
web: http://menssana.cz/kontakt/
 
 
název: Anima Viva z. s.
adresa: Liptovská 21, Opava Kylešovice
telefon: 553 821 300
e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
web: http://www.animaviva.cz
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Jedličková DiS.
 
 

Menšiny

název: SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.s.
adresa: Palackého 13/49
Ostrava
702 00
telefon: 596 136 609, 724 161 932
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Johanna
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Vzájemné soužití - Helpale
adresa: Bieblova 8/404,
702 00 Ostrava.
telefon: 596 128 402
e-mail: poradna-souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.cz/?Helpale
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Mastná
aktivita studenta
v místě praxe:
Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Vesnička soužití
adresa: Betonářská 790/12
Ostrava - Muglinov
712 00
telefon: 731 625 873
e-mail: mirek.hodecek@caritas.cz
web: http://www.vesnickasouziti.caritas.cz/
kontaktní osoby: Ing. Miroslav Hodeček
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: CENTROM
adresa: Sirotčí 45a, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 599 526 051
e-mail: centrom@centrom.cz
web: http://centrom.cz/
kontaktní osoby: Jana Drábková-asistentka ředitelky -tel.: 734 428 705
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: LIGA o.s. Bruntál
adresa: Lidická 33
telefon: 554 725 159
e-mail: liga@centrum.cz
web: http://www.ligabruntal.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Juřenová
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jekhetane - Společně
adresa: Palackého 25, Ostrava - Přívoz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Bc. Miroslav Honěk
 
 
název: Středisko Horizont
adresa: Holvekova 204/44
telefon: 733 621 638
e-mail: helena.peskarova@dchoo.charita.cz
web: http://vs.charita.cz./stredisko-socialni-aktivizace-horizont/
kontaktní osoby: vedoucí střediska Bc. Helena Peškarová
 
 
název: Vzájemné soužití
adresa: Bieblova 8/404
telefon: 596 130 715
e-mail: vzajemne.souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sri Kumar Vishwanathan
 
 
název: Dživipen
adresa: Horní náměstí 48
Opava , 746 01
telefon: 734 659 555
web: http://www.dzivipen.cz/
kontaktní osoby: Bc. Vlastimila Bezecná
 
 
název: Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum Khamoro
adresa: Jarošova 31B
Havířov - Šumbark
telefon: 596 811 736
e-mail: orlikova.eva@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Eva Orlíková, DiS
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Nezbeda
adresa: F. Čejky 450
telefon: 732 628 731
e-mail: klubnezbeda@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/nezbeda/
kontaktní osoby: Alena Kopidolová,Mgr.
 
 
název: Poradna pro občanství / občaská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3, Moravská Ostrava
telefon: 724 701613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lydia Poláčková
 
 
název: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3
telefon: 724701613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc.Lydia Poláčková
 
 
název: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3, moravská Ostrava
telefon: 724701613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lydia Poláčková
 
 
název: Centrom, o.s.
adresa: Sirotčí 45 a
telefon: 599526051
e-mail: centrom@centrom.cz
web: http://www.centrom.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Hantlová
 
 
název: Helpale,organizační jednoka Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 8, Moravská Ostrava 702000
web: http://www.vzajmnesouziti.cz
 
 
název: Helpale,organizační jednotka vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 8 , Moravská Ostrava 702000
telefon: 65497996
e-mail: poradna-souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/
kontaktní osoby: Mastná Lucie, Mgr. Helpale-ředitelka sociálních služeb
 
 
název: Společně-Jekhetane
adresa: U Tiskárny 515/3
web: http://www.jekhetane.cz
 
 
název: Vzájemné soužití - NZDM Liščina, KC
adresa: Sodná 25, Ostrava-Hrušov
telefon: +420 596 244 640, +420 777 760 199
e-mail: nzdmkcliscina@vzajemnesouziti.cz
web: https://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní osoby: Zdeněk Kroščen, Věra Kanalošová
 
 
název: Vzájemné soužití - NZDM Hrušov, KC
adresa:
 
 
název: Poradnapro občanství/Občanská a lidskápráva
adresa: Prokešov náměstí 618/3
telefon: 724 701 613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lýdia Poláčková
 
 
název: Pradna pro občanství / Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3
telefon: 724 701 613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc.Lýdia Polačková
 
 
název: NZDM Bunkr Nový Jičín
adresa: Jablunkovská 110
telefon: 734178556
kontaktní osoby: Ing. Jiří Pracuch
 
 
název: Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 8/404
telefon: 775761192
e-mail: pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Helena Jedináková
 
 
název: Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 404/8
telefon: +420 777 760 190
e-mail: vzajemnesouziti@vzajemnesouziti.cz
web: http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/
kontaktní osoby: Bc. Simona Jirásková
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: U tiskárny 515/3
telefon: 595 136 720, 725 487 228
e-mail: nizkoprah@nizkoprah.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Mgr.Helena Balábánová (ředitelka), Bc. Lenka Adámková (vedoucí NZDM)
 
 
název: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
adresa: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
telefon: 596 136 609
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Ředitelka organizace – statutární zástupce: Mgr. Helena Balabánová telefon: 596 136 609
 
 
název: SPOLEČNĚ - JEKHETANE
adresa: U Tiskárny 515/3
telefon: 725487228
web: http://jekhetane.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lenka Adámková
 
 
název: SPOLEČNĚ- JEKHETANE
adresa: U Tiskárny 515/3
telefon: 725487228
web: http://jekhetane.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lenka Adámková
 
 
název: Společně-Jekhetane o.p.s.
adresa: Božkova 65, 702 00
telefon: 725487228
e-mail: nizkoprah@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Adamkova
 
 
název: Vzájemné soužití o.p.s.
adresa: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
telefon: 777 760 192
e-mail: helpale@vzajemnesouziti.cz
web: https://www.vzajemnesouziti.cz/terenni-pragramy
kontaktní osoby: Mgr. Mastná Lucie
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Speciálně pedagogické centrum SRDCE
adresa: Slezského odboje 5
Opava
746 01
telefon: 553 626 092
e-mail: spc.srdce@seznam.cz
web: http://nestroj.com/zsso
kontaktní osoby: Bc. Ivana Celtová
 
 
název: Náš svět, příspěvková organizace
adresa: Pržno 239
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
telefon: 558 605 600
e-mail: info@centrumprzno.cz
web: http://www.centrumprzno.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Anna Hamelová, ředitelka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: ÚSP pro mentálně postižené děti a mládež
adresa: Čapkova 708
Třinec
739 61
kontaktní osoby: Anna Ciencalová
 
 
název: Marianum, p.o.
adresa: Rooseveltova 47
Opava
746 01
telefon: 553 621 284
e-mail: marianum.opava@worldonline.cz
web: http://www.marianum-opava.cz
kontaktní osoby: Ing. Antonín Janýška
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Eben - Ezer
adresa: Vělopolská
Horní Žukov
737 01
telefon: 558 748 008
e-mail: eben.ezer@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/eben___ezer.html
kontaktní osoby: Renáta Motyková
 
 
název: Domov Tichá, p.o.
adresa: Tichá 295
Tichá
742 74
telefon: 556 408 581
e-mail: uspticha@volny.cz
kontaktní osoby: Bc. Vítěslava Hustáková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
adresa: Hladnovská 751/119,
Ostrava – Muglinov
712 00
telefon: 596 223 211
e-mail: uspseligova@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz/
kontaktní osoby: Ing. Tamara Šeligová
 
 
název: SANTÉ- Domov pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Tajovského 1156/1
Havířov - Podlesí
736 01
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.org
web: http://www.sante-havirov.org/
kontaktní osoby: Alena PETRÁŠOVÁ
 
 
název: Tyfloservis Ostrava, o.p.s.
adresa: Sadová 5
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 783 227
e-mail: ostrava@tyfloservis.cz
web: http://www.tyfloservis.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Bohumil Bocviňok
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Integrační centrum Stonožka
adresa: Mitušova 4
Ostrava - Hrabůvka
700 30
telefon: 596 729 587
e-mail: cit@stonozkaostrava.cz
web: http://www.stonozkaostrava.cz
kontaktní osoby: Zuzana Kostelňáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.) 
 
název: ÚSP Hrabyně
adresa: Hrabyně 3/202
747 67
telefon: +420 720 512 265
e-mail: jordanova@usphrabyne.cz
web: http://www.usphrabyne.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Jordánová
 
 
název: Fontána, příspěvková organizace
adresa: Celní 3
Hlučín
748 01
telefon: 595 041 187
e-mail: reditel@fontana-po.cz
web: http://www.fontana-po.cz/
kontaktní osoby: Iva Hrubá
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Denní stacionář Kopretina
adresa: Vlčovice 76
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 802 483
e-mail: kopretina@sssmk.cz
web: http://www.sssmk.cz/
kontaktní osoby: Aneta Hanzelková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

 
 
název: Domov Beruška
adresa: Jandova 3023/4
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 599 503 176
e-mail: vedouciDB@ctyrlistekostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/domov-beruska
kontaktní osoby: Bc. Jana Vejlupková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči Projekt Výzva - podpora rodin s dětmi s postižením
adresa: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI o.s.
středisko VÝZVA
Syllabova 19
Ostrava–Zábřeh
703 86
telefon: 774244258
e-mail: tnogolova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Nogolová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov na Liščině
adresa: Na Liščině 342/10,
711 00 Ostrava - Hrušov
telefon: 596 223 280
e-mail: vedoucidl@uspostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/domov-na-liscine
kontaktní osoby: Bc. Anna Václahovská, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Rehabilitační ústav Chuchelná
adresa: Komenského 14,
747 24 Chuchelná
telefon: 553 683 300
e-mail: ruchuchelna@ruhrabyne.cz
web: http://www.ruhrabyne.cz
kontaktní osoby: Dagmar Cipinová
 
 
název: Stacionář RADOST
adresa: Čapkova č. 708,
739 61 Třinec
telefon: 558 993 751, 739 205 106
e-mail: stac.radost@volny.cz
web: http://www.stacionartrinec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Raszka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Sírius
adresa: Mánesova 1684/7,
746 01 Opava-Předměstí
telefon: 555 538 020
e-mail: usp.manesovaopava@centrum.cz
web: http://www.usp-opava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Soňa Lichovníková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Stacionář Mraveneček
adresa: Neumannova 3
747 07 Opava-Jaktař
telefon: 553 616 648
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz/
kontaktní osoby: Jana Konopková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Rehabilitační stacionář Třinec
adresa: Máchova 1134,
739 61 Třinec-Lyžbice
telefon: 558 332 167
e-mail: stac.radost@volny.cz
kontaktní osoby: Bc. Kamil Raszka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Denní stacionář Eunika
adresa: Horova 654
Karviná Ráj
734 01
telefon: 596 311 815
e-mail: eunika@slezskadiakonie.cz
web: http://www.sdkabo.cz/ds-eunika-nabidka-sluzby
kontaktní osoby: Mgr. Čimborová Helena
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

 
 
název: Slezská diakonie
adresa: Vělopolská 243
telefon: 558 748 008
e-mail: ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Halina Pientoková, DiS
 
 
název: MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením
adresa: Čujkovova 40a, 700 30
telefon: 774498956
e-mail: predseda@mikasa-detem.cz
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sabina Honová
 
 
název: Zámek Dolní Životice
adresa: Zámecká 1, 747 55 Dolní Životice
telefon: 553786200
e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz
web: http://www.zamekdolnizivotice.cz
kontaktní osoby: ředitel organizace PhDr. Dalibor Sokolovský
 
 
název: Harmonie,příspěvková organizace
adresa: Za Drahou 3
telefon: 604135666
kontaktní osoby: Martina Kusová,Lenka Fojtíková DiS.
 
 
název: Harmonie,příspěvková organizace
adresa: Za Drahou 3
telefon: 604135666
e-mail: fojtikova@po-harmonie.cz,kusova@po-harmonie.cz
web: http://www.usp-harmonie.cz/
kontaktní osoby: Martina Kusová,Lenka Fojtíková DiS
 
 
název: Harmonie,příspěvková organizace
adresa: Chařovská 785/85
telefon: 604135666
e-mail: fojtikova@po-harmonie.cz
web: http://www.usp-harmonie.cz/
kontaktní osoby: Lenka Fojtíková DiS.,Martina Kusová
 
 
název: Harmonie,p.o.
adresa: Za Drahou 3,794 01 Krnov
telefon: 604135666
e-mail: fojtikova@po-harmonie.cz,kusova@po-harmonie.cz
web: http://www.usp-harmonie.cz/
kontaktní osoby: Lenka Fojtíková DiS.,Martina Kusová
 
 
název: Chráněné bydlení
adresa: Slovanská 1555
telefon: 603 308 462
e-mail: radmilarehakova@seznam.cz
web: http://www.zameknovahorka.cz
kontaktní osoby: Radmila Řeháková
 
 
název: Sociálně terapeutická dílna
adresa: Hlučínská 1130/7a
telefon: 595 020 562
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Kostková, DiS.
 
 
název: RÚT Řeský Těšín,středisko sociální rehabilitace
adresa: Třanovského 10,Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc.Michaela Horňáková
 
 
název: Centrum sociální pomoci Třinec, p. o., středisko: Denní stacionář Radost
adresa: Máchova č. 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 993 751
e-mail: reditelka@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz
kontaktní osoby: Bc. Alena Kostková
 
 
název: RÚT, sociální rehabilitace, Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Michaela Horňáková
 
 
název: Chráněné bydlení
adresa: ČSA 413
telefon: 556 301 861
web: http://zamekdolnizivotice.cz
kontaktní osoby: Bc. Pavla Minaříková
 
 
název: Podané ruce, o.s Projekt OsA
adresa: Zborovská 465, 73801 F-M
telefon: 595174111
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
web: http://www.podaneruce.eu
kontaktní osoby: Bc. Helena Fejkusova
 
 
název: Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením
adresa: Bezručova 130 73991 Jablunkov
telefon: 733581485
e-mail: jablunkov@caritas.cz
web: http://www.jablunkov.caritas.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Szotkowská
 
 
název: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
adresa: Marie Dolanské 19, 746 01 Opava - Vlaštovičky
telefon: 553 793 459
e-mail: vlastovicky@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Bc. Zuzana Janků DiS
 
 
název: Mikasa o.s.
adresa: Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
telefon: 774 498 956
e-mail: predseda@mikasa-detem.cz
web: http://mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sabina Honová
 
 
název: Klub STONOŽKA Ostrava, o.s.
adresa: Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka 700 30
telefon: 777 754 570
web: http://www.stonozkaostrava.cz
kontaktní osoby: Jan Pucher, ředitel
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.s.
adresa: Bieblova 3, Ostrava 702 00
telefon: 596 115 318
e-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz
web: http://www.czp-msk.cz
kontaktní osoby: Jana Krepčoková, DiS - sociální pracovník
 
 
název: Sportovní klub vozíčkářů, Frýdek-Místek
adresa: Sadová 604, Frýdek-Místek 738 01
telefon: 608 708 523
web: http://www.skvfm.com
kontaktní osoby: Radomír Krupz - vedoucí klubu
 
 
název: Slezská diakonie, Benjamín Krnov
adresa: SPC 54, Krnov 749 01
telefon: 733142402
e-mail: benjamin@sdk.cz
web: http://benjaminkrnov.webnode.cz
kontaktní osoby: Veronika Fofová
 
 
název: Denní stacionář Dům v Aleji
adresa: V Aleji 434
Karviná
734 01
telefon: 725217140
e-mail: socpracovnikds@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
kontaktní osoby: Bc. Šárka Pintérová
 
 
název: Denní stacionář LYDIE
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 558 712 728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Markéta Horváthová
 
 
název: Archa, chráněné bydlení
adresa: Ke Kamenině 187/17, Ostrava - Hrušov 711 00
telefon: 731670763
 
 
název: EBEN-EZER Horní Žukov,
adresa: Vělopolská 243, Český Těšín - Horní Žukov 737 01
telefon: 558748008
 
 
název: SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových služeb
adresa: Tajovského 1156/1
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.cz
web: http://www.sante-havirov.cz/
 
 
název: Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením
adresa: Bezručova 130, Jablunkov, 739 91
telefon: 733 581 485
kontaktní osoby: Bc. Lucie Szotkowská
 
 
název: ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
adresa: Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně
telefon: 553 607 800
web: http://www.usphrabyne.cz/
 
 
název: Domov na Liščině
adresa: Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov
telefon: 596 223 280
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Matyášková
 
 
název: SAGAPO
adresa: Uhlířská 2, 792 01 Bruntál
telefon: 554 719 525
e-mail: sagapo@sagapo.cz
web: http://www.sagapo.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Konečný, ředitel
 
 
název: Denní stacionář EDEN Český Těšín a Třanovice
adresa: Frýdecká 34
telefon: 558 746 844
e-mail: eden@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Denní stacionář Škola Života
adresa: Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín
telefon: 732 683 593
e-mail: reditel@skola-zivota.cz
web: http://www.skola-zivota.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michal Holáň - ředitel
 
 
název: Zámek Dolní Životice p. o.
adresa: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice
telefon: 553 786 200
e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz
web: http://www.zamekdolnizivotice.cz
kontaktní osoby: PhDr. Dalibor Sokolovský
 
 
název: Tabita Český Těšín, osobní asistence
adresa: Třanovského 10
telefon: 731 826 808,
e-mail: mailto:asistence.respit@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Horňáková
 
 
název: Tabita Český Těšín,osobní asistence
adresa: Třanovského 10
telefon: 731 826 808
e-mail: mailto:asistence.respit@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/tabita-cesky-tesin-osobni-asistence
kontaktní osoby: Mgr.Michaela Horňáková
 
 
název: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Hladnovská 751/119, Ostrava- Muglinov, 712 00
telefon: 596 223 211
e-mail: uspostrava@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Anna Václahovská, DiS
 
 
název: Mikasa z.s. - denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením
adresa: Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
telefon: 774498956
e-mail: mikasa.ds@mikasa-detem.cz
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Aneta Naivertová
 
 
název: Denní stacionář Škola života
adresa: Mozartova 2313, Frýdek Místek, 738 01
telefon: 558 434 126
e-mail: skolazivota@seznam.cz
web: http://www.skolazivotafm.wbs.cz
kontaktní osoby: Kuboň Günther, Chýlková Květa
 
 
název: Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
adresa: Lesní 859, 735 14, Orlová - Lutyně
telefon: 596 511 098
web: http://www.ndz-duha.unas.cz/
kontaktní osoby: Pavla Recmaníková
 
 
název: Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
adresa: Mládí 725
Orlová - Lutyně
telefon: 596 511 098
e-mail: kralova.marcela@quick.cz
web: http://www.ndz-duha.unas.cz/
kontaktní osoby: PaedDr. Králová Marcela
 
 
název: Podpora samostatného bydlení
adresa: Boženy Němcové 786, Vítkov 749 01
telefon: 556 303 694
e-mail: psb.vítkov@seznam.cz
web: http://zámek dolní životice / psb vítkov
kontaktní osoby: Petr Kubesa
 
 
název: Zámek Nová Horka, p.o.
adresa: Nová Horka 22
telefon: +420 556 428 072
e-mail: lukas.spurny@zameknovahorka.cz
web: http:///www.zameknovahorka.cz
 
 
název: EDEN Nový Jičín
adresa: Beskydská 274
741 01
Nový Jičín
telefon: 556 729 122
e-mail: ds.nj@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/eden-novy-jicin-denni-stacionar
kontaktní osoby: Bc. Eva Švagerová (vedoucí střediska), Mgr. Tereza Müllerová (sociální pracovnice)
 
 
název: Škola Života o.p.s., denní stacionář, Fakultní zařízení PdF MU
adresa: Beskydská 176
Nový Jičín
telefon: 732683593
e-mail: reditel@skola-zivota.cz
web: http://www.skola-zivota.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Holáň
 
 
název: KARMEL Tichá
adresa: Tichá 295, 742 74
telefon: 733142413
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Klepáčová
 
 
název: LYDIE Český Těšín, denní stacionář
adresa: Třanovského 10
telefon: 558 712 728
e-mail: mailto:lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/lydie-cesky-tesin-denni-stacionar
kontaktní osoby: Mgr.Tereza Niedoková
 
 
název: EUNIKA Karviná, denní stacionář
adresa: Horova 654, 734 01 Karviná-Ráj
telefon: 731 670 761
e-mail: eunika@slezskadiakonie.cz
 
 
název: Centrum sociálních služeb Bohumín, Sociálně terapeutické dílny
adresa: Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o., Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81
telefon: 596 013 736
e-mail: orsulikova.anna@mubo.cz
web: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/subjekty-mesta/centrum-socialnich-sluzeb/9914-socialne-terapeuticke-dilny.html
kontaktní osoby: Bc. Anna Oršulíková, Jindřiška Kučová
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči-Projekt VÝZVA-podpora rodin s dětmi a mladými lidmi s postižením
adresa: Syllabova 19
Ostrava-Zábřeh
70386
telefon: 774244258
e-mail: tnogolova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodinu.cz
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Nogolová, DiS.
 
 
název: Domov Duha pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Hřbitovní č. 41
741 01 Nový Jičín
telefon: +420 556 709 033
e-mail: reditel@domovduha.cz
web: http://www.domovduha.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dana Jančálková
 
 
název: PSB Vítkov,Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov
adresa: Boženy Němcové 786
telefon: 556 303 694
e-mail: psb.VITKOV@seznam.cz
kontaktní osoby: Bc.Kaštovská Lenka
 
 
název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni
adresa: Hrabyně 3/202, 747 67
telefon: 553 607 800, 553 607
e-mail: socialni@sphrabyne.cz
web: http://www.usphrabyne.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Jordánová
 
 
název: Bruntálská dílna Polárka o. p. s.
adresa: Nám. J. Žižky 2, Bruntál 792 01
telefon: 554 725 255
e-mail: spmpbruntal@iol.cz, polarka@spmpbruntal.cz
web: http://www.spmpbruntal.cz
kontaktní osoby: ing. Marcela Kovářová
 
 
název: Středisko pracovní rehabilitace
adresa: Ludvíka Podéště 1874, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon: 596 954 480
e-mail: spr@sprostrava.cz
web: http://www.sprostrava.estranky.cz/
kontaktní osoby: PhDr. Lenka Hankeová
 
 
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: LDN Orlová 5. Patro, ul. Masarykova 900, 735 14 Orlová Lutyně
telefon: 739498958
e-mail: socialni@ambrosie.cz
web: http://www.ambrosie.cz
kontaktní osoby: Ing. Ivana Wykretová, Uršula Michníková
 
 
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: Ul. Masarykova 900, 735 14 Orlová Lutyně
telefon: 739 498 958
e-mail: socialni@ambrosie.cz
web: http://www.ambrosie.cz
kontaktní osoby: Ing. Ivana Wykretová, Uršula Michníková
 
 
název: EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
adresa: U Jičínky 25
Nový Jičín
telefon: 734 416 302
web: http://www.slezskadiakonie.cz/stredisko/effatha-novy-jicin
kontaktní osoby: Gabriela Lhotská, Dis.
 
 
název: Zámek Nová Horka, p.o.
adresa: Nová Horka 22

742 13 Studénka
telefon: 556 428 060
web: http://www.zameknovahorka.cz/
 
 
název: RADOST - sociálně terapeutická dílna
adresa: Přemyslovců 13/26
telefon: 553 612 780
e-mail: radost@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Slavíčková
 
 
název: Santé - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
adresa: Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov - Podlesí
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.cz
web: http://www.sante-havirov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Stanislava Gorecká
 
 
název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
adresa: Zámecká 1, Dolní Životice
 
 
název: Chráněné bydlení Ostrava - Tvorkovských
adresa: Tvorkovských 9
kontaktní osoby: Michaela Nosová, DiS.
 
 
název: Sociální služby Karviná
adresa: Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město
telefon: 596325414
e-mail: socsluzby@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
 
 
název: Chráněné bydlení Moravice, Zámek Dolní Životice
adresa: Moravice 33, 747 84 Melč
telefon: 730 580 005
e-mail: chbmoravice@seznam.cz
web: http://zamekdolnizivotice/moravice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Švanová
 
 
název: Žirafa- integrované centrum
adresa: Fibichova 469
telefon: 604444640
kontaktní osoby: Mgr. Dana Šťastníková
 
 
název: Žirafa- intergované centrum
adresa: Fibichova 469
telefon: 604444640
kontaktní osoby: Mgr. Dana Šťastníková
 
 
název: MRAVENEČEK - denní stacionář pro děti a mládež s kombionvanými vadami
adresa: Neumannova 3
telefon: 553 616 648
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Jana Konopková
 
 
název: Charita Opava
adresa: Přemyslovců 26, Opava, 747 07
telefon: 553 612 780
web: http://www.charitaopava.cz/?page=texty&id=143
kontaktní osoby: Jan Hanuš, ředitel
 
 
název: Sociální služby města Orlová
adresa: Adamusova 1269
web: http://www.ssmo.cz
kontaktní osoby: Bc. Kocianová Jitka
 
 
název: Žebřík o.p.s.
adresa: Ostrava Svinov; Leopolda Kříže 495/3
telefon: 774344922
e-mail: r.gazda@zebrikops.cz
web: http://www.zebrik-ops.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Lepíková
 
 
název: Žebřík o.p.s.
adresa: Denní stacionář Žebřík, Leopolda kříže 495/3, Svinov 72100
telefon: 774344922
e-mail: r.gazda@zebrikops.cz
web: http://www.zebrik-ops.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Lepíková
 
 
název: RÚT Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Podané ruce
adresa: Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811
telefon: 777 011 059
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
web: http://www.podaneruce.eu
 
 
název: Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
adresa: 5. května 5376/1, 722 00 Ostrava-Třebovice
telefon: 599 503 151
e-mail: vedoucist@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz/kontakty
kontaktní osoby: Taťána Piskallová
 
 
název: Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"
adresa: Atriová 5
telefon: 725 852 994
e-mail: valisova.renata@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová, DiS.
 
 
název: Centrum sociální pomoci Třinec, p. o., středisko: Denní stacionář Paprsek
adresa: Máchova 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 332 167
e-mail: reditelka@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz/denni-stacionar-paprsek/
kontaktní osoby: Sociální pracovník: Mgr. Lucie Rajcová
 
 
název: Duhový dům - Slezská diakonie
adresa: Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 730 811 309
e-mail: soc.dozp@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Pavlína Macková, DiS.
 
 
název: Slezská Diakonie-středisko Lydie Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 558 712 728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Jana Kadlubcová
 
 
název: RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Michaela Horňáková
 
 
název: Fokus
adresa: Opavská 33 , Svobodné Heřmanice
telefon: 553650760
kontaktní osoby: Šárka Potyšová
 
 
název: OO SONS ČR Ostrava
adresa: Msgre Šrámka 1760/4
telefon: 596 783 083
e-mail: ostrava-odbocka@sons.cz
web: http://www.sons-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Vojvodíková
 
 
název: Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"
adresa: Atriová 5
telefon: 725 852 994
e-mail: valisova.renata@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová, DiS.
 
 
název: Benjamín
adresa: Modrá 1705, Petřvald
telefon: 739384604
e-mail: usp.petrvald@tiscali.cz
web: http://www.domovpromladezpetrvald.cz
kontaktní osoby: Bc. Chmielová Taťána
 
 
název: Náš svět, p.o.
adresa: Náš svět 239, Frýdlant n. O. 739 11
telefon: 737982391
e-mail: r.mikulaskova@centrumprzno.cz
kontaktní osoby: Bc. Radka Mikulášková
 
 
název: Středisko pracovní rehabilitace
adresa: L.Podéště 1874/4 - 708 00 Ostrava-Poruba
e-mail: spr@sprostrava.cz
web: http://www.sprostrava.cz
 
 
název: Slezská diakonie - EDEN Nový Jičín
adresa: Slezská diakonie - EDEN Nový Jičín, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín
telefon: 556 729 122, 734 439 346
e-mail: ds.nj@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Müllerová
 
 
název: Občanské sdružení CHEWAL
adresa: čp. 1280 Bystřice 739 95
e-mail: allice@chewal.cz
web: http://www.chewal.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alice Walaská
 
 
název: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Moravská Ostrava
telefon: 774 731 331
e-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková, Dis.
 
 
název: RÚT Třinec, sociální rehabilitace
adresa: Frýdecká 136, 739 61 Třinec
telefon: 558 990 403, 731 826 808
e-mail: rut.tr@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr.Michaela Horňáková
 
 
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: ul. Masarykova 900, 735 14 Orlová Lutyně
telefon: 739 498 958
e-mail: socialni@ambrosie.cz
web: http://www.ambrosie.cz/dzp/
kontaktní osoby: Bc. Uršula Michníková
 
 
název: Žirafa integrované centrum Frýdek-Místel
adresa: Fibichova 469
telefon: 558 431 563, 558 431 723
e-mail: centrummpm@quick.cz
web: http://www.centrummpm.cz
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
adresa: Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
telefon: 774 244 259
e-mail: abadzgonova@prorodiny.cz
web: http://www.vyzva.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová
 
 
název: Sociálně terapeutické dílny
adresa: B. Smetany 35, Město Albrechtice 793 95
telefon: 554 610 817
e-mail: vedoucistd@po-harmonie.cz
web: http://www.po-harmonie.cz
kontaktní osoby: Ing. Hana Rousová
 
 
název: Dětské denní centrum Beruška
adresa: Husova 2, Bruntál
telefon: 554 725 834
e-mail: info@berl.cz
web: http://www.berl.cz
kontaktní osoby: Bc. Monika Medková
 
 
název: Slezská diakonie - Středisko Lydie, Denní stacionář pro děti se zdravotním postižením
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 558 712 728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Slezská diakonie, středisko LYDIE
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 558712728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Tereza Niedobová
 
 
název: Eunika Karviná, denní stacionář
adresa: Horova 654, Karviná 4
telefon: 739391779
web: http://www.sdkabo.cz
kontaktní osoby: Věra Sedláková, DiS
 
 
název: Centrum sociálních služeb, Denní stacionář Domovinka
adresa: Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81
telefon: 553 810 134
e-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
web: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/centrum-socialnich-sluzeb/2382-denni-stacionar-domovinka.html
kontaktní osoby: Jana Mencnerová
 
 
název: Fokus
adresa: Opavská 33 Svobodné Heřmanice
telefon: 553650760
kontaktní osoby: Šarka Potyšová
 
 
název: Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
adresa: Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina
telefon: 733 142 411
e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Tereza Klöselová
 
 
název: Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
adresa: Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina
telefon: 733 142 411
e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Tereza Klöselová
 
 
název: Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
adresa: Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina
telefon: 733 142 411
e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Tereza Klöselová
 
 
název: Benjamín, příspěvková organizace
adresa: Modrá 1705 Petřvald
e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz
web: http://www.domovpromladezpetrvald.cz
kontaktní osoby: Mgr. Darja Kuncová
 
 
název: RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 731 826 808
e-mail: j.jourova@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jourová
 
 
název: Slezská diakonie - středisko RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
adresa: Kavalcova 7
kontaktní osoby: Bc. Lenka Hrabáčková, DiS.
 
 
název: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Hladnovská 751/119, Ostrava- Muglinov, 712 00
telefon: 596 223 211
e-mail: uspostrava@uspostrava.cz
web: http://www.uspostrava.cz/
kontaktní osoby: Iveta Skoumalová, Dis.
 
 
název: Slezská diakonie,EFFATHA F-M,Frýdlant n.O.-sociálně terapeutické dílny
adresa: Třída T. G. Masaryka 1101
telefon: 734 510 156
e-mail: dílny.fm@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Jana Jarošová Dis.
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. Projekt Výzva - Integrační klub Brána
adresa: Syllabova 19
telefon: 774 244 081
e-mail: avodsedalkova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.
 
 
název: Speciálně pedagogické centrum při Základní škole
adresa: Těšínská 98, Slezská Ostrava
telefon: 596238036
web: http://www.zs-tesinska.cz/spc
kontaktní osoby: Mgr. Hana Lidvínová
 
 
název: Charita Opava - Radost
adresa: Přemyslovců 26,747 07 Opava
telefon: 553 612 780
e-mail: radost@charitaopava.cz
web: http://charitaopava.cz/?page=texty&id=119&IIgen=18
kontaktní osoby: Dis. paní Lucie Lichá
 
 
název: Slezská diakonie - KARMEL Tichá
adresa:
 
 
název: Duhový dům Ostrava
adresa: Klostermannova 1586/25
telefon: 736757533
e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Fritscherová
 
 
název: Domov na Liščině
adresa: Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov
 
 
název: Duhový dům - Slezská diakonie, Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
adresa: Dr. E. Beneše 1497/21
telefon: 554 718 068
e-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz
web: http://www.czp-msk.cz/
kontaktní osoby: Ing. Aleš Šupina
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči - Integrační klub Brána
adresa: Kostelní nám. 3172/1, 72802 Ostrava
telefon: 774244081
web: http://www.prorodiny.cz/
 
 
název: Slezská Diakonie – Sociálně terapeutické dílny EFFATHA Krnov
adresa: Hlubčická 294/9, Krnov, 794 01
telefon: 734 366 285, 734 366 287
e-mail: dilnykrnov@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Sylva Dorazilová
 
 
název: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště, Frenštát pod Radhoštěm, referát NSD
adresa: Tyršova 993, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
telefon: 950 139 250
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frenstat_pod_radhostem/kontakty
kontaktní osoby: Mgr. Alena Bednářová
 
 
název: Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Stacionář Třebovice
adresa: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
telefon: 739 362 852
e-mail: vedouciST@ctyrlistekostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz
kontaktní osoby: Ing. Monika Šlahorková
 
 
název: Benjamín
adresa: Modrá 1705
telefon: 596 541 149
e-mail: benjamin.lacova@seznam.cz
web: http://www.domovpromladezpetrvald.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Lacová
 
 
název: Rehabilitační ústav Hrabyně, detašované pracoviště Chuchelná
adresa: Komenského 14, 747 24 Chuchelná
telefon: 553 683 300
e-mail: ruchuchelna@ruhrabyne.cz
web: http://www.ruhrabyne.cz
 
 
název: Podpora samostatného bydlení JINAK
adresa: Brantice 220, 793 93 Brantice
telefon: 736 528 058
e-mail: skacelova@jinakops.cz
web: http://www.jinakops.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Skácelová
 
 
název: DUHOVÝ DŮM Ostrava
adresa: Klostermannova 1586/25
telefon: 731 128 887
e-mail: domov.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Monika Benianová Kührová
 
 
název: SALOME, Slezská diakonie
adresa: Nerudova 1041, Bohumín, 735 81
telefon: 731 194 012
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Litvanová
 
 
název: Harmonie,příspěvková organizace
adresa: Chařovská 785/85
telefon: 774649015
e-mail: perinova@po-harmonie.cz
web: http://www.po-harmonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Zuzana Peřinová
 
 
název: Slezská Diakonie-Lydie Český Těšín, denní stacionář
adresa: Na Nivách 7
telefon: 558 712 728
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Jana Kadlubcová
 
 
název: BETEZDA
adresa: Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník
telefon: 558 694 239
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Halina Pientoková DiS.
 
 
název: Menssana, o.p.s
adresa: Ostrava-Poruba, ukrajinská 1583/13
web: http://menssana.cz/
 
 
název: Linie radosti o.s.
adresa: Palackého 122
telefon: 602 601 120
e-mail: linieradosti@seznam.cz
web: http://www.linieradosti.cz
kontaktní osoby: Vladislav Ryška, Jaroslava Lukšová
 
 
název: Alfi z.s.
adresa: Chelčického 533/4, 702 00 Ostrava
 
 
název: Domov NaNovo, p.o.
adresa: Domov NaNovo, p.o.
Poštovní 912
742 13 Studénka

web: http://www.dnanovo.cz/
 
 
název: ČMELÁČEK, z.s.
adresa: Mjr. Nováka 1455/34 Ostrava - Hrabůvka
telefon: +420 733 183 681
e-mail: barbora@cmelacek.cz
web: http://www.cmelacek.cz/
kontaktní osoby: Bc. Barbora Durčáková
 
 
název: Benjamín p.o.
adresa: Modrá 1705, Petřvald
telefon: 739384604
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Chmielová
 
 
název: Benjamín p.o.
adresa: Modrá 1705, Petřvald
kontaktní osoby: Mgr. Monika Lacová
 
 
název: Mraveneček - denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými vadami
adresa: Neumannova 3
telefon: 553 616 648
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Bc. Vladan Jägermann
 
 
název: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub ZVONEČEK
adresa: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub ZVONEČEK
Nádražní 695/28, 742 35 Odry
telefon: 556 731 161
e-mail: klub.zvonecek@seznam.cz
web: http://www.klubzvonecek.wz.cz/?p=uvod
kontaktní osoby: Galetková Klára
 
 
název: Mikasa z.s.
adresa: Čujkovova 40a
telefon: 774498956
e-mail: mikasa.ds@mikasa-detem.cz
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Aneta Bartková
 
 
název: MŠ, ZŠ, a SŠ Slezské diakonie
adresa: Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
telefon: 558 746 618
e-mail: cps.diakonie@tiscali.cz
web: http:// www.skolasd.eu
kontaktní osoby: Beata Nowoková
 
 
název: Fontána p.o
adresa: Celní 409/3, Hlučín 748 01
telefon: 596 762 640
e-mail: reditelka@fontana-po.cz
web: http://www.fontana-po.cz/
kontaktní osoby: Ing. Blanka NEVŘELOVÁ, Iva HRUBÁ, Iveta CIGÁNOVÁ, DiS.
 
 
název: FOKUS Opava
adresa: Hradecká 16
telefon: 553650760
web: http://www.fokusopava.cz
kontaktní osoby: Šárka Potyšová, DiS.
 
 
název: KAFIRA
adresa: Na Poříčí 595,
738 01, Frýdek - Místek
telefon: 777 574 361
kontaktní osoby: Bc. Vendula Kocichová Dis.
 
 
název: KAFIRA o.p.s.
adresa: Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 777 574 361
kontaktní osoby: Bc. Vendula Kocichová Dis.
 
 
název: ZŠ a MŠ Naděje
adresa: Škarabelova 562, 738 01
telefon: 776096548
e-mail: l.zavorkova@seznam.cz
web: http://www.specskolynadeje.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Závorková Lenka
 
 
název: Chráněné bydlení Čtyřlístek
adresa: Thomayerova 11/1338, 703 00 Ostrava – Vítkovice
telefon: 599 503 100, 736 258 738
e-mail: vedouciCHB@ctyrlistekostrava.cz
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz
kontaktní osoby: Barbora Rakošánová, DiS.
 
 
název: Žirafa - Integrované centrum
adresa: Fibichova 469, 738 01
telefon: 558 431 563
e-mail: socialni@zirafafm.cz
web: http://www.zirafafm.cz
kontaktní osoby: Bc. Ivana Skotnicová
 
 
název: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
adresa: 28. října 286/10
telefon: 608 763 111
e-mail: csnn@csnn.cz
web: http://www.csnn.cz/
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Zarubová
 
 
název: Sdružení na pomoc zdravotně postiženým občanům KATO, z.s.
adresa: Mitušova 1072/65, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
telefon: 737 589 585
kontaktní osoby: Eva Suknarovská
 
 
název: Sdružení na pomoc zdravotně postiženým KATO, z.s.
adresa: Mitušova 1072/65, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
telefon: 737 589 585
kontaktní osoby: Eva Suknarovská
 
 
název: T-WOOD s.r.o. - chráněná dílna
adresa: Frenštátská 716, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: info@t-wood.cz
kontaktní osoby: Lubomír Hyvnar
 
 
název: T-WOOD s.r.o. - chráněná dílna
adresa: Frenštátská 716, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
telefon: 558847705
e-mail: info@t-wood.cz
web: http://www.t-wood.cz
kontaktní osoby: Petr Tomášek
 
 
název: DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář
adresa: Klostermannova 1586/25
709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 731 128 887
e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Šilhavá
 
 
název: Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“
adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov - Město
telefon: 596 885 678
e-mail: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=53
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová, DiS, vedoucí střediska
 
 
název: DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář
adresa: Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 731 128 887
e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Šilhavá
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči
adresa: Syllabova 19
telefon: 552 301 408
e-mail: brana@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.
 
 
název: Sírius, příspěvková organizace
adresa: Mánesova 7
telefon: 553 711 803
e-mail: reditel@sirius-opava.cz
web: http://www.sirius-opava.cz/
 
 
název: ARPZPD Klub Stonožka Ostrava
adresa: Mitušova 1330/4
telefon: 596 729 587
e-mail: cit@stonozkaostrava.cz
web: http://www.stonozkaostrava.cz
kontaktní osoby: Jan Pucher
 
 
název: Mental Café
adresa: Dr.Švardy 3015/16, 700 30 Ostrava Bělský les
e-mail: Lucie.Gurecka@seznam.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Gurecká
 
 
název: Sociální služby Karviná
adresa: Závodní 1667 735 06 Karviná-Nové Město
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
 
 
název: Galaxie centrum pomoci z.ú.
adresa: Kašparova 2978/1, Hranice, 733 01 Karviná 1
web: http://www.galaxie-karvina.cz/
kontaktní osoby: ředitel: Bc. Marcel Dvořák
 
 
název: Fontány, příspěvková organizace
adresa: Celní 409/3 Hlučín 748 01
telefon: 596762640
e-mail: vedouci1@fontana-po.cz
web: http:///www.fontana-po.cz
kontaktní osoby: Bc. Petr Surovka
 
 
název: Charita Hlučín
adresa: U Bašty 275/3 Hlučín 748 01
telefon: 603 502 618
e-mail: katerina.wojtas@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Wojtas
 
 
název: Bílá holubice, z.s.
adresa: Černá louka 3187
telefon: 603950682
e-mail: xenie.kaduchova@bila-holubice.cz
web: http://www.bila-holubice.z
kontaktní osoby: Mgr. Xenie Kaduchová, ředitelka
 
 
název: Domov Třebovice
adresa: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
telefon: 596 223 211
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/chranene-bydleni-trebovice
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Piskallová
 
 
název: Domov Třebovice
adresa: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
telefon: 596 223 211
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Piskallová
 
 
název: Denní stacionář Eunika
adresa: Horova 654, 734 01 Karviná - Ráj
telefon: 731 670 761
e-mail: eunika@slezskadiakonie.cz
 
 
název: Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením, Domov Jandova
adresa: Jandova 3023/4
telefon: 599 503 178
web: http://www.ctyrlistekostrava.cz/domov-jandova
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Musilová
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
adresa: Bieblova 3, 702 00 Ostrava
 
 
název: Mikasa z.s., Sociální rehabilitace MIKASA
adresa: 28. října 864/273, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 730 51 34 05
e-mail: socialni.rehabilitace@mikasa-detem.cz
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Klára Lichovníková
 
 
název: PRAPOS z.s.
adresa: Pavlovova 1625/65
telefon: 721293403
e-mail: reditelka@prapos.cz
web: http://www.prapos.cz
kontaktní osoby: Mgr.Lucie Habiballa
 
 
název: Mikasa z.s.
adresa: Čujkovova 40a
telefon: 774498956
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Bc. Ivana Malcharová, DiS.
 
 
název: Mikasa z.s.
adresa: Čujkovova 40a
telefon: 774498956
web: http://www.mikasa-detem.cz
kontaktní osoby: Bc. Ivana Malcharová, DiS.
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
adresa: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice 70386
telefon: 774 232 442
e-mail: jkondiczova@prorodiny.cz
web: http://vyzva.prorodiny.cz/vyzva/kontakty/
kontaktní osoby: Jana Kondiczová Telefon: 774 232 442 E-mail: jkondiczova@prorodiny.cz
 
 
název: Denní stacionář Mraveneček
adresa: Přemyslovců 13/27 Opava-Jaktař
telefon: 553612780
e-mail: info@charitaopava.cz
kontaktní osoby: Jana Koubková
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
adresa: Kostelní náměstí 1/3172
telefon: 775644245
e-mail: jgoluchova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolana Goluchová DiS.
 
 

Nezaměstnaní

název: ÚP Nový Jičín
adresa: Msgr. Šrámka 1030/8
Nový Jičín
741 01
telefon: 950 139 464
e-mail: milena.chytilova@nj.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/sz/local/nj_info/sz
kontaktní osoby: Milena Chytilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Asociace TRIGON
adresa: Skautská 1045; 708 00 Ostrava Poruba
telefon: +420602 121 820
e-mail: info@asociacetrigon.eu
web: http://www.asociacetrigon.eu
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Salyová, DiS.
 
 
název: ÚP ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Odbor nepojistných sociálních dávek, oddělení hmotné nouze - Jih
adresa: Hudební 496/2, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420950143762
e-mail: vera.pospechova@ot.mpsv.cz
web: http://mpsv.cz
kontaktní osoby: Bc. Věra Pospěchová
 
 
název: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Ostravě
adresa: Zahradní 368/12
telefon: 597093102
web: http://www.mpsv.cz
kontaktní osoby: Ing. arch. Yvona Jungová,ředitelka krajské pobočky
 
 
název: ÚMOb Poruba
adresa: Gen. Sochora 6013/2
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Zuzana Holaňová, Romana Sladká, DiS.
 
 
název: ČR-Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek - Místek
adresa: Na Poříčí 3510
e-mail: podatelna@fm.mpsv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Švrčková
 
 
název: ČR - Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek - Místek
adresa: Na Poříčí 3510
e-mail: podatelna@fm.mpsv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Švrčková
 
 
název: ČR - Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek - Místek
adresa: Na Poříčí 3510
e-mail: podatelna@fm.mpsv. cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Švrčková
 
 
název: Krajský úřad ČR - krajská pobočka v Ostravě
adresa: Zahradní 368/12
telefon: 950143762
kontaktní osoby: Bc.Pospěchová Věra
 
 
název: Armáda spásy Adelante
adresa: U Nových Válcoven 9
 
 
název: Úřad práce, Hmotná nouze
adresa: Junácká 1623/3
telefon: 950126700
e-mail: podatelna@ka.mpsv.cz
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/havirov
kontaktní osoby: Mgr. Ladislava Skýbová
 
 
název: Statutární město Ostrava, Odbor sociální péče
adresa: Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
telefon: 599 430 444
web: http://www.ovajih.ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Šťastová Jana
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro muže Palackého
adresa: Palackého 61
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 133 605
e-mail: mbekarkova@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Michaela Bekárková, DiS
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773770115
e-mail: socialni2_mdostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi?strana=kontakty
kontaktní osoby: Bc. Růžena Slavíčková
 
 
název: Prevence bezdomovectví Ostrava
adresa: Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1
telefon: 737 215 431
e-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-prevence-bezdomovectvi/#2
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 599 527 494
e-mail: cho.zdislava@caritas.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-zdislava/
kontaktní osoby: Bc. Monika Tvarůžková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Azylový dům Bethel
adresa: Frýdecká 191
Třinec
739 61
telefon: 558 334 861
e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Roman Folwarczny, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Azylový dům pro muže
adresa: U Nových válcoven 347/9,
Ostrava-Hulváky
709 00
telefon: 596 620 650
e-mail: ad_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz/projekty.php?idp=34&lokace=ostrava
kontaktní osoby: Jiří Bednář
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov Přístav Ostrava
adresa: Holvekova 38
Ostrava - Kunčičky
718 00
telefon: 596 237 151
e-mail: henk_a_ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: kpt. Henk van Hattem
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Azylový dům Debora
adresa: Karpatská 40
Ostrava - Zábřeh
700 30
telefon: 596 787 437
e-mail: bockova.ostrava@diakoniecce.cz
web: http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
kontaktní osoby: Bc. Anita Bočková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Armáda spásy
adresa: Azylový dům pro matky s dětmi v Havířově
Dvořákova 235/21
Havířov-Město
736 01
telefon: 773 770 151
e-mail: vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/havirov/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi
kontaktní osoby: Adriana Gašová
 
 
název: Armády spásy v ČR, Dům pod Svahem-služba následné péče
adresa: Havířov-Šumbark,Dům pod Svahem 1
telefon: 773770158
kontaktní osoby: Mgr.Tomáš Kolondra
 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město
telefon: 725217161
e-mail: hiblerova@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz/azylovy-dum/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Hiblerová
 
 
název: Slezská diakonie, BETHEL Frýdek-Místek
adresa: Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek
telefon: 734 393 917
e-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Renata Bendíková, DiS.
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum RACEK
adresa: Horní 1113, Kopřivnice 742 21
telefon: 790 232 245, 790 232 244
e-mail: ndcracek@seznam.cz
web: http://www.mascas.cz/Racek/
kontaktní osoby: Bc. Michal Raška - sociální pracovník
 
 
název: Nová Šance
adresa: Podsedliště 73/415, 711 00 Ostrava - Koblov, areál bývalých kasáren
telefon: 731 265 982
web: http://koblov.cz
kontaktní osoby: Statutární zástupce: Petr Novák - ředitel sdružení
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov
e-mail: jczudek@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: Armáda spásy
adresa: U Nových válcoven 347/9
Ostrava-Mariánské Hory
709 00
telefon: 773770111
e-mail: socialni.cssostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-ostrava-marianske-hory?strana=kontakty
kontaktní osoby: Bc. Jarmila Tihelková
 
 
název: Sára, Frýdek-Místek
adresa: Bruzovská 328, Frýdek Místek 738 01
telefon: 734640266
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Bethel
adresa: Tovární 2044/239, Český Těšín 73701
 
 
název: SÁRA Frýdek-Místek
adresa: Bruzovská 328
telefon: +420 734 640 266
e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Raszková
 
 
název: Armáda spásy,
adresa: Prevence bezdomovectví
Palackého 25
Ostrava 1
702 00
telefon: 773 770 139
e-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/prevence-bezdomovectvi?strana=kontakty
kontaktní osoby: Mgr. Iveta Malíková
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 596 611 962
e-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová, 737 215 431, 773 770 120
 
 
název: Sdružení azylových domů
adresa: Kollárová 16, Ostrava
telefon: 596630186
e-mail: info@azylovedomy.cz
web: http://www.azylovedomy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dominika Najvert
 
 
název: Centrum sociálních služeb Krnov
adresa: Československé armády 837/36 bcd,
794 01, Krnov
 
 
název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., Azylový dům
adresa: Horní 1114, Kopřivnice, 742 21 Kopřivnice
telefon: 556812811
e-mail: sssmk@sssmk.cz
web: http://www.sssmk.cz
kontaktní osoby: Bc Lenka Štěpánová
 
 
název: Služby Dobrého Pastýře
adresa: Markvartovická 20/22, Ludgeřovice
telefon: 595052494
web: http://www.sluzbydobrehopastyre.cz
kontaktní osoby: Alena Starobová, Dis.
 
 
název: Dům na půli cesty Heřmánek
adresa: Nám. O. Foltýna 267
telefon: 596312213
e-mail: dpchermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek2.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Sporysch, Martina Švagříková, Dis.
 
 
název: Chartní středisko Sv. Lucie
adresa: Erbenova 48, Ostrava-Vítkovice 703 00
telefon: 731 534 061, 731 646 782
web: http://cho.lucie@charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Eliška Horňáková, Petra Hořínková, DiS.
 
 
název: Charitní středisko Sv. Lucie - Startovací byty
adresa: Erbenova 48, Ostrava-Vítkovice 703 00
telefon: 731 534 061, 731 646 782
e-mail: www.ostrava.charity.cz
web: http://cho.lucie@charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Eliška Horňáková, Petra Hořínková, DiS.
 
 
název: Bethel
adresa: Bahno - Příkopy
telefon: 558 638 789
e-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz,
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Alena Maliková
 
 
název: Bethel
adresa: Bahno - Příkopy 1309
telefon: 558 6538 789
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Alena Maliková
 
 
název: BETHEL Třinec
adresa: Frýdecká 191
e-mail: /bethel.tc@slezkadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Domov Přístav 2
adresa: Zukalova 1401/3
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/domov-pristav-ii
kontaktní osoby: Mgr. Jan Vincenc
 
 
název: Centrum sociálních služeb AS pro ženy, Azylový dům Armády spásy pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 2980/25
702 00 Ostrava-Fifejdy
telefon: 737 215 431, 773 770 120
e-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová
 
 
název: Armáda spásy, Domov Přístav II.
adresa: Zukalova 1401/3
telefon: 773 770 267
e-mail: andrea_krainova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Andrea Krainová
 
 
název: Armáda spásy v ČR-Centrum sociálních služeb Samaritán
adresa: Nákladní 24, 746 01 Opava
telefon: 595 172 591
e-mail: gerhard_karhan@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/opava
kontaktní osoby: Gerhard Karhan
 
 
název: Salus- domov pro matky a děti v nouzi
adresa: Tyršova 1015
telefon: 556810160
e-mail: salus@cbox.cz
web: http://www.domov-salus.cz
kontaktní osoby: Alena Pohořelská, Bc. Věra Jurková,DiS.
 
 
název: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba
adresa: Ostrava - Poruba, gen. Sochora 6013, 708 00
telefon: 599481522
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Berousková Šárka
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
adresa: Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51
telefon: 733 676 651
e-mail: bohumin@charita.cz
web: http://bohumin.charita.cz/nizkoprahove-denni-centrum-pro-osoby-bez-pristresi/
kontaktní osoby: Zdenka Kniezková-Brňáková, DiS.
 
 
název: ASLIDO- Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.
adresa: Závodní 1370/98, 70300 Ostrava - Vítkovice
 
 
název: Charita Nový Jičín
adresa: Dolní brána 2075/57
telefon: 556709240
e-mail: charitanj@charitanj
web: https://charitanj.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jolana Orlíková
 
 
název: Občanské sdružení "Máš čas?"
adresa: I. Šustaly 1080, Kopřivnice 742 21
telefon: 790 232 244
e-mail: ndcracek@seznam.cz
web: http://mascas.koprivnice.org/
kontaktní osoby: Bc. Michal Raška
 
 
název: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová
 
 
název: Armáda spásy - Domov Přístav Ostrava - Zukalova
adresa: Zukalova 1401/3
telefon: 773 770 267
e-mail: lenka_plihalova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/domov-pristav-ii
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Lenka Plíhalová
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavyostrava.charita.cz - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14, Ostrava Zábřeh
telefon: 599527494
e-mail: cho.zdislava@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Al Sahebová
 
 
název: Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kapitolní 14, OV-Zábřeh
telefon: 599527494
e-mail: cho.zdislavav@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Al Sahebová
 
 
název: Charitativní dům sv. Zdislavy
adresa: Kapitolní 14
telefon: 599 527 494
e-mail: cho.zdislava@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-zdislava/
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773 770 119
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi?strana=kontakty
kontaktní osoby: 773 770 115
 
 
název: Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi
adresa: Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
telefon: 773 770 115
e-mail: socialni2_mdostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/centrum-socialnich-sluzeb-pro-zeny-matky-s-detmi?strana=kontakty
kontaktní osoby: Bc. Růžena Slavíčková
 
 
název: Centrum sociálních služeb Poruba
adresa: Vřesinská 2230/5
telefon: 596 630 208, 596 911 611
e-mail: eva.bocvinokova@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Eva Bocviňoková
 
 
název: Charita Bohumín
adresa: Charita Bohumín
Štefánikova 957
735 81 Bohumín – Nový Bohumín
telefon: 596 013 606
e-mail: info@bohumin.charita.cz
web: http://www.bohumin.charita.cz
kontaktní osoby: Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS., ředitelka
 
 
název: Armáda spásy, prevence bezdomovectví
adresa: Obránců Míru 619/3 Havířov 736 01
telefon: 773770389
web: http://armadaspasy.cz/
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
adresa: Hřbitovní 2, Havířov-Šumbark, 736 01
telefon: 596 811 405
e-mail: ndc@ssmh.cz
web: http://ssmh.cz/index.php
kontaktní osoby: Mgr. Michal Fabian
 
 
název: Armáda spásy - Domov Přístav
adresa: Holvekova 612/38a, 718 00 Ostrava-Kunčičky
telefon: 773 770 126
e-mail: socialni_pristav@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-domov-pristav/#11
kontaktní osoby: Mgr. Jana Plačková
 
 
název: Azylový dům BETHEL
adresa: Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 558 638 709
e-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Sobek
 
 
název: Domov Přístav/ Armáda spásy
adresa: Holvekova 612/38
telefon: 737 215 422
e-mail: pristav@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Daniel Cieślar
 
 
název: Azylový dům pro muže
adresa: U Nových válcoven 9 Ostrava
 
 
název: SÁRA Třinec, azylový dům pro ženy
adresa: Hraniční 280, 73961 Třinec
telefon: 558 990 401
e-mail: ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Ing. Gabriela Ščuková
 
 
název: Armáda spásy
adresa: Čsl. armády 837/36 bcd
telefon: 773 770 199
e-mail: katrin_surovkova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Katrin Surovková; Bc. Jiří Ivanov, DiS
 
 
název: Nová šance, z.s.
adresa: Stará cesta 121/6
 
 
název: Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 6, Český Těšín, 737 01
telefon: 558711704, 603287959
e-mail: matky@ceskytesin.charita.cz
web: http://ceskytesin.caritas.cz/lide-v-tizive-socialni-situaci/charitni-dum-pro-matky-v-tisni
kontaktní osoby: Bc. Andrea Branná
 
 
název: Domov Přístav Frýdek-Místek
adresa: Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/frydek-mistek/frydek-mistek-domov-pristav/
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Bednaříková
 
 
název: Charitní dům Sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum
adresa: Lidická 773/54, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 773 444 059
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/terenni-programy-benedikt-labre/
kontaktní osoby: Mgr. Ivo Křížka, Petr Matěj
 
 
název: Armáda spásy Adelante
adresa: U Nových válcoven 1571/9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 773 770 100
e-mail: cssostrava@armadaspasy.cz
 
 
název: Domov Přístav Frýdek – Místek
adresa: ulice Míru 1313
738 01 Frýdek-Místek
telefon: 773 770 338
e-mail: tatana_bednarikova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/frydek-mistek/frydek-mistek-domov-pristav/
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Bednaříková
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum - terénní programy
adresa: Lidická 54
telefon: 773444059
web: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/terenni-programy-benedikt-labre/
kontaktní osoby: Mgr. Ivo Křížka, Mgr. Marek Adámek Dis.
 
 
název: Dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Rybářská 86, 746 01, Opava
telefon: +420 773 770 192
web: http://armadaspasy.cz
 
 
název: CHANA Bruntál, azylový dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Kavalcova 7
telefon: 595 178 794
e-mail: chana@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-bez-domova/sluzby-pro-lidi-bez-domova/centrum62
 
 
název: Armáda spásy, Adelante Ostrava
adresa: U Nových válcoven 1571/9
709 00 Ostrava-Hulváky
telefon: 773770101
web: http://www.armadaspasy.cz
 
 
název: Domov Přístav - Zukalova, Ostrava
adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava, 703 00
telefon: 737 215 421
e-mail: lenka_plihalova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Lenka Plíhalová
 
 
název: Armáda spásy - prevence bezdomovectví
adresa: Obránců míru 619/3
telefon: 773770389
kontaktní osoby: Mgr. Táňa Ševčíková
 
 
název: Prevence bezdomovectví
adresa: Obránců míru 619/3
73601 Havířov-Šumbark
telefon: 773 770 389
e-mail: tana.sevcikova@armadaspasy.cz
 
 
název: Prevence bezdomovectví
adresa: Obránců míru 619/3
73601 Havířov-Šumbark
telefon: 773 770 389
e-mail: tana.sevcikova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/prevence-bezdomovectvi/
kontaktní osoby: Mgr. Táňa Ševčíková
 
 
název: Charitní dům sv. Františka
adresa: Sirotčí 683/41, Ostrava - Vítkovice
telefon: 599 527 496
e-mail: frantisek@ostrava.charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Jiří Linart - vedoucí
 
 
název: Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov
adresa: Dvořákova 21/235
telefon: 773770150
e-mail: alica_neupauerova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Bc. Alica Neupauerová
 
 
název: Armáda spásy - Prevence bezdomovectví
adresa: Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh
kontaktní osoby: luciana.vadinska@armadaspasy.cz
 
 

Poradny

název: Diecézní charita ostravsko - opavská
adresa: Kratochvílova 3
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 127 262-4
e-mail: eva.dosedlova@caritas.cz
web: http://dchoo.caritas.cz/
kontaktní osoby: Ind. Eva Dosedlová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Štefánikova 7/826
Nový Jičín
741 00
telefon: 556 702 265
e-mail: nj@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/poradna_novy_jicin.php
kontaktní osoby: Bc. Ivana Dorotíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Občanské sdružení Heřmánek
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267/12
733 01 Karviná - Staré Město
telefon: 596 312 213, 774 247 280
e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Daniela Brůnová - sociální pracovnice
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Charita Opava
adresa:
 
 
název: Rodinná a manželská poradna
adresa: Pekařská 4
telefon: 553 622 764
e-mail: opava@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/poradna_opava.php
kontaktní osoby: Bortlíková
 
 
název: Občanská poradna Havířov
adresa: kontaktní místo Prostřední Suchá
Hornická 855/2
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
telefon: 734 862 311
e-mail: obcan.sucha@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Žaneta Hečková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: SONS ČR
adresa: Štefánikova 7
Nový Jičín
741 01
telefon: 776 488 164
e-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz
web: http://www.sons.cz
kontaktní osoby: Bc. Martin Hyvnar, DiS.
 
 
název: Poradna pro ženy a dívky
adresa: Palackého 131, Frýdek Místek
telefon: 558 434 961
e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
kontaktní osoby: Bc. Ivana Grussmannová
 
 
název: Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky
adresa: Palackého 131, Frýdek-Místek 738 02
telefon: 558 434 961
 
 
název: Centrum nové naděje
adresa: Palackého 129
Frýdek-Místek
738 01
telefon: 558 629 223
e-mail: cnnfm@cnnfm.cz
web: http://www.cnnfm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jalůvková - vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice, Mgr. Petr Oroszy - ředitel organizace
 
 
název: Občanské sdružení Anabell, Kontaktní centrum Anabell Ostrava
adresa: Sokolská třída 81, Moravská Ostrava 702 00
telefon: 602236457
e-mail: ostrava@anabell.cz
web: http://www.anabell.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Starostková, vedoucí zařízení
 
 
název: Bílý kruh bezpečí, o. s.
adresa: 28. října 124, 702 00 Ostrava
telefon: 597 489 204
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
web: http://www.bkb.cz
kontaktní osoby: PhDr. Julius Kopčanský
 
 
název: Poradna Charity Ostrava
adresa: Jeremenkova 8
telefon: 5995269906
e-mail: cho.poradna@charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Matulíková
 
 
název: Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Moravsoslezský kraj
adresa: Ostrčilova 2691/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
telefon: 736 751 206, 596 110 282
e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz
web: http://www.nrzp.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Kašpárková (vedoucí), Mgr. Markéta Dunděrová (odborný sociální poradce)
 
 
název: Sociálně-právní poradna
adresa: Masarykova 1325
Orlová-Lutyně
73514
telefon: +420605184856
e-mail: rpotysova@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr, Bc. Renata Potyšová, Ph.D
 
 
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Poruba
adresa: 17. listopadu 1123
telefon: 553 810 751
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz
web: http://www.ppp-ostrava.cz
kontaktní osoby: Bc. Petra Dostálová
 
 
název: Občanská poradna Charity Bohumín
adresa: Bohumín - Štefánikova 957
telefon: 596016715
e-mail: opbohumin@seznam.cz
web: http://www.volny.cz/charitabohumin/poradna.htm
kontaktní osoby: Bc. Márie Míčková, DiS., Bc. Lucie Fábryová, DiS.
 
 
název: RENARKON o.p.s. - Drogová poradna
adresa: Maeriánskhoroská 1328/29
Moravská Ostrava 702 00
telefon: 596 638 806
e-mail: poradna@renarkon.cz
web: http://www.renarkon.cz
kontaktní osoby: Mgr. Břetislav Kantor
 
 
název: Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířo v
adresa: Na Nivách 7
telefon: 734 640 284
e-mail: l.honsarkova@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Honsárková
 
 
název: Občanská poradna Karviná, odborné sociální poradenství
adresa: V Aleji 435, Karviná - Ráj
telefon: 596 323 031
e-mail: obcan.ka@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Iveta Kuczerová
 
 
název: Slezská diakonie - Poradenské centrum Havířov
adresa: Opletalova 4
telefon: +420734864124
e-mail: obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Šárka Křivá, DiS.
 
 
název: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 618/3
telefon: 724 701 613
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lydia Poláčková
 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, 736 01
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Froncová Danuše
 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, 736 01
web: http://www.ssmh.cz
 
 
název: FAUST,o.s.
adresa: FAUST, o.s. (korespondenční adresa)
Průkopnická 20
700 30 Ostrava- Zábřeh
telefon: 602 967 468
e-mail: faust.ostrava@post.cz
web: http://www.faustos.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Hajderová, ředitelka FAUST,o.s.
 
 
název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3
telefon: 724701613
web: http://www.poradna-prava.cz
kontaktní osoby: Bc. Lýdia Poláčková
 
 
název: Poradna pro ženy a dívky
adresa: Palackého 131
telefon: 558434961
e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
web: http://www.poradnaprozeny.eu/
kontaktní osoby: Bc. Ivana Grussmannová
 
 
název: Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
adresa: Rodinná a manželská poradna
Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 702 265, 777 499 633
e-mail: nj@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Niklová
 
 
název: Centrum nové naděje
adresa: Centrum nové naděje, Palackého 129, 738 01 Frýdek - Místek
e-mail: jaluvkova@cnnfm.cz
web: http://www.cnnfm.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jalůvková
 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava
adresa: Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory
 
 
název: Centrum nové naděje
adresa: Palackého 129, Frýdek - Místek 738 01
web: http://www.cnnfm.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jalůvková
 
 
název: Občanská poradna Jekhetane, o.p.s.
adresa: Palackého 49,702 00 Ostrava 2
telefon: 596 113 890
kontaktní osoby: Lucie Florová
 
 
název: Bílý kruh bezpečí
adresa: ulice 28 října 124, Ostrava
telefon: 597 489 204
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
web: http://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/
kontaktní osoby: PhDr. Julius Kopčanský
 
 
název: SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.p.s.
adresa: U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
telefon: 596 136 609
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Mgr. Helena Balabánová
 
 
název: Občanská poradna - Charita Opava
adresa: Kylešovská 10
telefon: 553 616 437
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Radka Lenková, Dis.
 
 
název: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
adresa: Malý Kolorédov, 811
telefon: 777 853 505
e-mail: frydekmistek-odbocka@sons.cz
kontaktní osoby: Vlasta Kopuncová
 
 
název: SALOME Denní stacionář
adresa: Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
telefon: 732 744 426
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Obec Světlá Hora
adresa: Světlá Hora 374
telefon: 554 773 150
e-mail: svetlahora@svetlahora.cz
kontaktní osoby: Michaela Marková
 
 
název: Centrum psychologické pomoci, detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
adresa: Na Bělidle 815/2, Fryštát, 733 01 Karviná
telefon: 556 702 265, 777 499 633
e-mail: dorotikova@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz
kontaktní osoby: Bc. Ivana Dorotíková
 
 
název: Pedagogicko - psychologická poradna
adresa: Gen. Svobody 228/8
telefon: 595 043 110
e-mail: ppp.hlucin@seznam.cz
web: http://ppp.opava.cz/uvod/
kontaktní osoby: Mgr. Šaršová Vladimíra
 
 
název: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3, Ostrava, 702 00
telefon: 724 701 613
e-mail: lydia.polackova@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz/kontakty.html
kontaktní osoby: Mgr. Lýdia Poláčková
 
 
název: SP+D kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
e-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: SP+D Kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
e-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: SP+D kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
e-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: SP+D Kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: Centrum nové naděje
adresa: Palackého 129
telefon: 558439628
e-mail: feyrerova@cnnfm.cz
web: http://www.cnnfm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Feyrerová
 
 
název: Mobilní Hospic Ondrášek o.p.s.
adresa: Mobilní Hospic Ondrášek o.p.s.
Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 459/11, 700 30
telefon: 724 975 275
e-mail: socialni@mhondrasek.cz
web: http://www.mhondrasek.cz
kontaktní osoby: Ředitelka: Bc. Bronislava Husovská, DiS.
 
 
název: ADRA, o.p.s.
adresa: Markova 600/6, Praha 5
telefon: 605 784 584
e-mail: zuzana.kuperova@adra.cz
web: http://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Kuperová
 
 
název: Poradenské centrum
adresa: Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
telefon: 595 171 681, 603 356 766, 737 627 872
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/poradenstvi/poradenske-centrum/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Janečková
 
 
název: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
adresa: Prokešovo náměstí 3, Ostrava, 702 00
telefon: 724 701 613
e-mail: poradna@poradna-prava.cz
web: http://www.poradna-prava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Gniadková
 
 
název: Občanská poradna - Charita Bohumín
adresa: Štefánikova 957, Nový Bohumín, 735 81
web: http://bohumin.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Fábryová, DiS.
 
 
název: Poradna ELPIS
adresa: Třinec, Máchova 643
telefon: 558 990 400
kontaktní osoby: Bc. Martina Lenczowská
 
 
název: Poradenské centrum KHAMORO
adresa: ul. Jarošova 31b v Havířov-Šumbark
e-mail: gawlasova.andrea@ssmh.cz
web: https://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=42
kontaktní osoby: sociální pracovnice Mgr. Andrea Gawlasová
 
 
název: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4
telefon: 774731330
e-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková, DiS.
 
 
název: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
adresa: Msgre Šrámka 1760/40
telefon: 774 731 331
e-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz
web: http://www.tyflocentrum-ova.cz
kontaktní osoby: Kamila Rojáková DiS.
 
 
název: Centrum Anabell, z. ú.
adresa: Pivovarská 4/10
e-mail: posta@anabell.cz
web: http://www.anabell.cz/
 
 
název: Poradna ERGON
adresa: Poštovní 445
telefon: 734863270
e-mail: poradna@ergonsp.cz
web: http://ergonsp.cz/Poradna.html
kontaktní osoby: Mgr. Stanislava Valášková, Bc. Kateřina Kundľová, Mgr. Alena Kostková
 
 

Rodina a děti

název: Bílý nosorožec, o.p.s.
adresa: Ladislava Ševčíka 420/26
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
telefon: 774 774 638
e-mail: vedeni@bilynosorozec.cz
web: http://www.bil­ynosoroze­c.cz
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Bartáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

 
 
název: Dětský domov a školní jídelna Nový Jičín
adresa: Revoluční 56
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 706 115
e-mail: detskydomov.nj@applet.cz
web: http://www.ddnj.wz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Pokorný
 
 
název: Rodinná poradna
adresa: Jahnova 12
Ostrava Mariánské Hory
709 00
telefon: 599 455 120
e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/poradna/
kontaktní osoby: Mgr. Monika Chlopčíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Centrum rodinného poradenství, FOD Ostrava
adresa: pobočka Ostrava
Žerotínová 1
Moravská Ostrava
701 01

telefon: 596 111 132
e-mail: cnrp.ostrava@fod.cz
web: http://www.fod.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dita Tenglerová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Salome - denní stacionář
adresa: Nerudova 1041
Bohumín
735 081
telefon: 596 013 434
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/salome.html
kontaktní osoby: Bc. Lenka Venglářová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Jahnova 12
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
telefon: 599 455 120
e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Kvarda
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče
adresa: Škrobálkova 16
Ostrava-Kunčičky
718 00
telefon: 596 237 196
e-mail: sandra.wintrova@dum-ostrava.cz
web: http://dum-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Sandra Wintrová
aktivita studenta
v místě praxe:
Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Krizové centrum Ostrava
adresa: Nádražní 196
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 110 883 - 5, 732 957 193
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
web: http://www.kriceos.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Ďásková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Výchovný ústav a školní jídelna,
adresa: Slezská 23
Ostrava-Hrabůvka
700 30
telefon: 595 781 288
e-mail: socialni@vum.cz
web: http://www.vum.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Němynář
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Spolu pro rodinu z.s. (Sdružení sociálních asistentů, z. s.)
adresa: Smetanovo náměstí 7/1180,
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 739 341 315
e-mail: socialni.asistence@centrum.cz
web: http://www.socialniasistence.cz/index.html
kontaktní osoby: Mgr. Dita Tenglerová
 
 
název: Vzájemné soužití: Hnízdo – Čiriklano Kher
adresa: Bieblova 6
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 111 840
e-mail: hnizdo.souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Bařínková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.
adresa: Nákladní 29
Opava
74601
telefon: 553 621 548
e-mail: hruskova@dcctyrlistek.cz
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Miketová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
adresa: Jedličkova
Ostrava - Zábřeh
700 44
telefon: 595 705 321
e-mail: info@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Kovalčíková
 
 
název: Armáda spásy - Dům pro matky s dětmi
adresa: Dvořákova 235/21,
Havířov-Město
736 01
telefon: 773 770 152
e-mail: danuse.tesarczykova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/havirov/
kontaktní osoby: Bc. Danuše Tesarczyková, DiS.
 
 
název: Dům sv. Eufrasie
adresa: Markvartovická 22
Ludgeřovice
747 14
telefon: 695 052 494
e-mail: goodshepherd@tiscali.cz
web: http://web.quick.cz/Goodshepherd/dum_sv_eufrasie.htm
kontaktní osoby: Danuta Zavadilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na školení na pracovišti.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

 
 
název: Domov SALUS, o.p.s.
adresa: Tyršova 1015
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 810 160
e-mail: salus@cbox.cz
web: http://domov-salus.cz/
kontaktní osoby: Bc. Věra Jurková DiS
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Kojenecký ústav s dětským domovem v Opavě
adresa: Nákladní 29
Opava
746 01
telefon: 553 621 548
e-mail: szymikova@kuopava.cz
web: http://www.kuopava.cz/
kontaktní osoby: Marie Szymiková
 
 
název: Elim Opava, o.s - NZDM Magnet
adresa: Rolnická 21a
Opava-Kateřinky
747 05
telefon: 775 591 986
e-mail: clubmagnet@email.cz
web: http://www.elimopava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Alena Peterková
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. - RESPIT - odlehčovací služba, projekt VÝZVA
adresa: Kostelní nám. 3172
Ostrava 1
728 02
telefon: 774244259, 552301405
e-mail: abadzgonova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz/
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na školení na pracovišti.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Generála Píky 25
Ostrava - Fifejdy
702 00
telefon: 596 611 962
e-mail: sbor_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Rajdusová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Elpis Ostrava
adresa: Velká 19
Moravská Ostrava
702 00
telefon: 596 615 935
e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Martina Vilínová, Dis.
 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: pobočka Opava
Zacpalova 27
Opava
746 01
telefon: 553 616 497
e-mail: fod.opava@fod.cz
web: http://www.fod.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Jordánová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: Dětský domov a školní jídelna
adresa: Masarykova 607
Příbor
742 58
telefon: 556 725 103
kontaktní osoby: Miluše Petřeková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Participace na komunitním plánování

 
 
název: Dětstký domov
adresa: Na Vizině 28
Ostrava - Slezská Ostrava
710 00
telefon: 596 247 763
e-mail: zastupce.vizina@quick.cz
kontaktní osoby: Eva Křemenová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Dětský diagnostický ústav Bohumín
adresa: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
Bohumín - Šunychl 463
735 81
telefon: 596 013 711
e-mail: ddu.bohumin@centrum.cz
web: http://www.ddu.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Marek Czaniecki
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Benjamin, p.o.
adresa: Modrá 1705
Petřvald
735 41
telefon: 596 542 605
e-mail: benjamin.chmielova@seznam.cz
kontaktní osoby: Taťána Chmielová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Rodinné centrum
adresa: Čujkovova 31
Ostrava - Jih
700 30
telefon: 596 769 915
e-mail: rodinne.centrum@seznam.cz
web: http://rcentrum.com/
kontaktní osoby: Patricie Kajanová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Kojenecký ústav s dětským domovem Čtyřlístek
adresa: pracoviště Havířov
Hornická 8
Havířov - Suchá
735 64
telefon: 605435663
e-mail: sosta@dcctyrlistek.cz
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Šostá Skovajsová
aktivita studenta
v místě praxe:
Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Komunitní centrum Ostrava - Přívoz
adresa: Božkova 65
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 135 202
e-mail: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/projekty.php?idp=18&lokace=ostrava
kontaktní osoby: Mgr. Radka Kubišová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům na půl cesty Ostrava
adresa: Sokolská třída 62
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00
telefon: 732 759 747
e-mail: dpc@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Schwarzová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 79/6
Český Těšín
737 01
telefon: 558 711 704
e-mail: charitact@volny.cz
web: http://www.charitact.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Bubová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Rodičovské centrum KLUBÍČKO
adresa: Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 732 934 118
e-mail: cho.klubicko@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Taťána Lázničková - Praxe v současné době neposkytují !!!
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: MLADÍ LIDÉ - Středisko dětí a mládeže Michala Magone
adresa: Václava Košaře 12a
Ostrava-Dubina
700 30
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@caritas.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Jiří Hořínek
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Náruč – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Syllabova 20
Ostrava - Vítkovice
703 00
telefon: 595 781 711
e-mail: gurecka.ostrava@diakoniecce.cz
web: http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gurecká Lenka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Participace na komunitním plánování

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: pobočka Ostrava
Nádražní 410/171
Ostrava - Přívoz
702 00
telefon: 596 112 341
e-mail: fod.ostrava@fod.cz
web: http://fod.cz/
kontaktní osoby: Petra Holenková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Klokánek Dolní Benešov
adresa: Osada Míru 313
Dolní Benešov
747 22
web: http://www.klokanky.cz/db
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Účast na školení na pracovišti.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Participace na komunitním plánování

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna Čeladná
adresa: Čeladná 87,
73912 Čeladná
telefon: 558 684 112
e-mail: ddceladna@volny.cz
web: http://ddceladna.nejendetem.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Jančíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna Havířov
adresa: Čelakovského 1270/1,
736 01 Havířov-Podlesí
telefon: 596 411 212
e-mail: soc.prac.ddhavirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Hana Príbelová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na školení na pracovišti.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Centrum sociálních služeb Ostrava
adresa: Jahnova 867/12,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 599 444 117
e-mail: kkolarova@css-ostrava.cz
web: http://www.css-ostrava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kolářová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Diagnostický ústav mládeže Ostrava
adresa: Zákrejsova 32
Ostrava – Přívoz
702 00
telefon: 596237196
e-mail: sekretariat@dum-ostrava.cz
web: http://www.dum-ostrava.cz/
kontaktní osoby: Lucie Peroutková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Mediační Centrum Ostrava
adresa: Nádražní 171
702 00 Ostrava - Přívoz
telefon: 595 136 288
e-mail: info@mcova.cz
web: http://www.mcova.cz/
kontaktní osoby: Bc. Sabina Nováková, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35
web: http://www.slezska.cz
 
 
název: Odbor sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Palackého 115
telefon: 558609111
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - OSPOD
adresa: Přemyslovců 65, Ostrava
kontaktní osoby: PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru
 
 
název: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 65
 
 
název: Městský úřad
adresa: Masarykovo nám. 25, 74235 Odry
telefon: 556 768 140
e-mail: hrckova@odry.cz
web: http://www.odry.cz/struktura-a-telefonni-seznam-uradu/os-1021
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Hrčková
 
 
název: Sociální služby města Havířova - služby pro rodiny
adresa: Přemyslova 1618/12
telefon: 607 268748
e-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
 
 
název: Občanské sdružení Heřmánek, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Dvořákova 1623, Karviná-Nové Město
telefon: 596 312 160
e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Sporysch, Lenka Hanusková
 
 
název: Odbor sociálních věcí a kultury - OSPOD Kravaře
adresa: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
telefon: 553777924
e-mail: socialni@kravare.cz
web: http://www.kravare.cz
kontaktní osoby: Bc. Irena Sentenská
 
 
název: Dětský domov Školní jídelna, Bukovanského 25, Ostrava- Slezská Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Bukovanského 25
telefon: 737 609 344,730 788 096
e-mail: info@ddov-bazalyseznam.cz
kontaktní osoby: Bc Chodurová Eva
 
 
název: Úřad městského obvodu Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava
telefon: 599 453 262
e-mail: mfiuryova@vitkovice.ostrava.cz
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Martina Hradová, Dis.
 
 
název: Azylový dům pro rodiny sdětmi
adresa: Na liščině 2
telefon: 596 629 483
e-mail: jczudek@slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: OSPOD
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 708 00, Ostrava - Poruba
telefon: 599 481 111
e-mail: posta@moporuba.cz
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Glogarová
 
 
název: Městský úřad Český Těšín
adresa: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
telefon: 553 035 780
web: http://www.tesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dana Moldrzyková
 
 
název: Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín
adresa: Náměstí ČSA 1/1
telefon: 553 035 780
e-mail: moldrzykova@tesin.cz
web: http://www.tesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dana Moldrzyková
 
 
název: Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Václava Košaře 12a, 700 30 Ostrava-Dubina
telefon: 599 527 250
e-mail: cho.magone@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2008080013
kontaktní osoby: Mgr. Kristýna Řehořová
 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: Nádražní 410/171
telefon: 596 112 341
e-mail: e-mail: fod.ostrava@fod.cz
web: http://www.fod-ostrava.cz/kontakt/
kontaktní osoby: Mgr. Hana Nalevajková
 
 
název: Středisko sociální aktivizace Horizont
adresa:
web: http://vs.charita.cz/stredisko-socialni-aktivizace-horizont/
 
 
název: Úřad městského obvodu Svinov
adresa: Bílovecká 69/48
telefon: 599 421 020
e-mail: posta@svinov.ostrava.cz
web: http://www.svinov.ostrava.cz/
 
 
název: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o. - Domov pro matky s dětmi
adresa: Dělnická 386/30
telefon: 596916028
e-mail: Marcela.Stuchlikova@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz
kontaktní osoby: Bc. Marcela Stuchlíková, DiS
 
 
název: Odbor sociálních věcí ÚMOb Ostrava - Poruba, Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a mládeže
adresa: Gen. Sochora 6013/2, 708 00 Ostrava -Poruba
telefon: 599 481 500, 599 581 520
web: http://www.moporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Glogarová, DiS., Bc. Jolana Tomanová, DiS.
 
 
název: Sociální služby města Havířova, Centrum prevence
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov - Podlesí
telefon: 599 505 320, 599 505 324
e-mail: centrumprevence@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Petřeková
 
 
název: o.s. Filadelfie (NZDM U-KRYT)
adresa: Jiřího z Poděbrad 3109
telefon: 558 435 637
e-mail: u-kryt@seznam.cz
web: http://www.filadelfie.cz
kontaktní osoby: Bc. Marcela Holomková
 
 
název: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
adresa: Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 595 781 288
e-mail: socialni@vum.cz
web: http://www.vum.cz/
kontaktní osoby: sociální pracovnice Zuzana Janošová
 
 
název: Úřad MOb, Slezská Ostrava, odbor soc. věcí, odd. SPOD
adresa: Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
telefon: 599 410 026
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek
 
 
název: Úřad MOb, Slezská Ostrava, odbor soc. věcí, oSPOD
adresa: Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
telefon: 599 410 026
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Matýsek
 
 
název: Klub Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: F. Čejky 450 Frýdek-Místek 738 02
telefon: 732 628 731
e-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz
web: http://fm.charita.cz/nezbeda/
kontaktní osoby: Mgr. Alena Kopidolová, Jana Boščíková
 
 
název: Poradna pro ženy a dívky
adresa: Náměstí Míru 551, 739 61 Třinec
telefon: 558 989 972
web: http://www.poradnaprozeny.eu
kontaktní osoby: Milena Sikorová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Čeladná 87,739 12
telefon: 558 684 411
e-mail: vancurova.ddceladna@centrum.cz
web: http://www.ddceladna.cz
kontaktní osoby: Vančurová Martina, sociální pracovnice
 
 
název: Úřad MOb Slezská Ostrava
adresa: Těšínská 35
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz/cs
kontaktní osoby: mentor Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Oddělení sociálně pravní ochrany dětí
adresa: Nádražní 20/994
telefon: 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz
web: http://www.mubruntal.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martina Božková
 
 
název: Magistrát města Ostrava, Sociálně právní ochrana dětí, Husova 7
adresa: Husova 7 Ostrava
 
 
název: MěÚ Jablunkov; odbor Sociálních věcí a zdravotnictví - SPOD
adresa: Město Jablunkov, Dukelská144, 739 91 Jablunkov
telefon: 558340650
e-mail: meu.soc@jablunkov.cz
web: http://www.jablunkov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Růžena Ježowiczová, vedoucí odboru SVaZ
 
 
název: Středisko Sára, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi
adresa: Petrovice u Karviné 616, 735 72
telefon: 596 316 703
web: http://www.slezskadiakonie,cz
kontaktní osoby: Irena Koplová
 
 
název: Rodičovské centrum Klubíčko
adresa: Kotlařova 124 a) Ostrava Zábřeh, 700 30
telefon: 596 710 340
e-mail: cho.klubicko@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Taťána Lázničková
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Dělnická 387/20, Ostrava-Poruba 708 00
telefon: 603 386 038
web: http://www.jekhetane.cz
kontaktní osoby: Miroslav Honěk - sociální pracovník
 
 
název: Duha Wings
adresa: Bedrnova 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh
telefon: 731 44 24 60
e-mail: stanakan@seznam.cz
web: http://www.duhawings.cz
kontaktní osoby: Stanislava Kantorová - statutární zástupce
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 1, 741 01
telefon: 556 768 222
web: http://www.novy-jicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Absolonová Jarmila, MBA
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek Místek
adresa: Na Hrázi 2126, Frýdek Místek 738 02
telefon: 558 412 418
e-mail: domovfm@centrum.cz
web: http://www.ddnahrazi.cz
kontaktní osoby: Daniela Frischtoková, DiS.
 
 
název: Domov pro matky s dětmi
adresa: Dělnická 368, Ostrava - Poruba 708 00
telefon: 59 916 028
e-mail: cssporuba@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz
kontaktní osoby: Mgr. Vladislava Ševčíková
 
 
název: HANNAH Orlová, azylový dům
adresa: Klášterní 367, Orlová město, 735 11
telefon: 739 391 778
kontaktní osoby: Klára Majerová, DiS.
 
 
název: Centrum pro rodinu Sluníčko
adresa: Jurkovičova 1547, Karviná - Nové město
web: http://www.centrum-slunicko.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kalniková
 
 
název: Centrum pro rodiče a děti Hello s r.o.
adresa: Fr. Formana 45, Ostrava Dubina
web: http://www.helloteddy.cz
kontaktní osoby: Lenka Nekorancová
 
 
název: Charita Český Těšín
adresa: Hrabinská 17, Český Těšín
telefon: 558 712 334
e-mail: cesky.tesin@caritas.cz
web: http://www.ceskytesin.caritas.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martin Hořínek
 
 
název: Rodičovské centrum Klubíčko
adresa: Kostel Sv. Ducha, Pastorační centrum Jana Pavla II.
Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 731 646 782, 732 934 118
e-mail: cho.klubicko(at)charita.cz
web: http://www.ostrava.charita.cz
kontaktní osoby: Taťána Lázničková
 
 
název: Charita Osztrava - Rodičovské centrum Klubíčko - zařízení pro rodiče a děti
adresa: Kostel Sv. Ducha, Pastorační centrum Jana Pavla II.
Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 731 646 782, 732 934 118
e-mail: cho.klubicko(at)charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Petra Hořínková,DiS.
 
 
název: Charita Český Těšín-Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 6, Český Těšín
telefon: 558 711 704, 603 287 231
e-mail: chct.matky@caritas.cz
web: http:// ceskytesin.caritas.cz/nase-strediska/charitni-dum-pro-matky-v-tisni
kontaktní osoby: Mgr.Jana Antošová
 
 
název: Charita Ostrava-Rodičovské centrum Klubíčko
adresa: Kostel Sv. Ducha, Pastorační centrum Jana Pavla II.
Kotlařova 124A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
telefon: 731 646 782, 732 934 118
e-mail: cho.klubicko@charita.cz
web: http://www.ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Hořínková Petra, DiS.
 
 
název: Centrum Pramínek
adresa: Míru 1344, Frýdek-Místek 738 01
telefon: 733 676 671
web: http://fm.charita.cz/praminek/
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Lenka Šebestová, DiS
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Ostrava - Hrušov, Na Liščině 2
telefon: 596 629 483
e-mail: jczudek@slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná
adresa: V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/socialni-asistence-karvina-orlova-socialne-aktiviz
kontaktní osoby: Bc. Jan Motloch, DiS.
 
 
název: Dětské centrum Domeček
adresa: Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh
telefon: +420 595 705 327
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz
web: http://www.ddpd3.cz/
kontaktní osoby: Sociální pracovnice: Lenka Čermáková
 
 
název: Občanské sdružení FUTRA
adresa: Masarykova třída 1000, 735 14 Orlová-Lutyně
telefon: 777 988 786
e-mail: futra@email.cz
web: http://www.futra.cz
kontaktní osoby: Bc. Kristýna Malíková
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov
telefon: 596 629 483 725 399 467
e-mail: jczudek@slezska.cz
kontaktní osoby: Bc. Johanka Czudek, DiS.
 
 
název: Komunitní centrum Ličšina
adresa: Sodná 25
telefon: +420 596 244 640
e-mail: nzdmkliscina.souziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/clanky/ks-liscina.html
kontaktní osoby: Zdeněk Krosčen
 
 
název: Komnitní centrum Liščina
adresa: Sodná 25
telefon: 596 244 640
e-mail: ndzmkliscina.vouziti@seznam.cz
web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/clanky/ks-liscina.html
kontaktní osoby: Zdeněk Krosčen
 
 
název: Vzájemné soužití - NZDK Zárubek - KC
adresa: Zárubecká 16, Sleská Ostrava
telefon: 777 760 198
e-mail: vzajemne.souziti@seznam.cz
web: http://vzajemnesouziti.estranky.cz
kontaktní osoby: Mgr. Simona Reichlová
 
 
název: Klub Kamarád - NZDM
adresa: Francouzská 1181
Kopřivnice
742 21
telefon: +420 739 587 110
e-mail: klub.kamarad@koprivnice.cz
web: http://www.klubkamarad.estranky.cz
kontaktní osoby: Bc. Marie Jalůvková
 
 
název: Paleček
adresa: Paleček, denní centrum pro děti od 1 do 5 let
Ovocná 100/2
747 20 Vřesina
telefon: 731184339
e-mail: palecekvresina@seznam.cz
web: http://www.palecekvresina.cz
kontaktní osoby: Ing.Karla Jindrová
 
 
název: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí, Sociálně-právní ochrana dětí
adresa: úřad Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01
telefon: 556 833 179
kontaktní osoby: Petra Vedralová, DiS.
 
 
název: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín
adresa: Hájkova 165/8, 70200 Ostrava
telefon: 777 528 254
e-mail: ddu.hajkova@centrum.cz
web: http://www.ddu.cz
kontaktní osoby: Bc. Martin Ryba
 
 
název: ÚMOb Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Náměstí J.Gagarina 4, PSČ: 710 00 Slezská Ostrava
telefon: 599410011
e-mail: posta@slezska.cz
web: http://www.slezska.cz
kontaktní osoby: Mgr. Václav Pěkník
 
 
název: Eurotpia Opava o.p.s.
adresa: Zacpalova 379 / 27 Opava 746 01
telefon: 734315984
e-mail: martina.cihlarova@eurotopia.cz
web: http://www.opava.eurotopia.cz
kontaktní osoby: Bc.Martina Cihlářová
 
 
název: Eurotopia Opava o.p.s.
adresa: Zacpalova 379 /27 Opava 746 01
telefon: 734315984
web: http://www.opava.eurotopia.cz
kontaktní osoby: Bc.Martina Cihlářová
 
 
název: Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava
adresa: Rolnická 21A, 747 05 Opava
telefon: 553 653 239
e-mail: kancelar@elimopava.cz
web: http://elimopava.cz/elim/
kontaktní osoby: Mgr.Pavlína Němcová
 
 
název: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
telefon: 599 444 444
e-mail: posta@ovajih.cz
web: http://www.ovajih.cz
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.
adresa: Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava
telefon: 774244258
e-mail: tnogolova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Nogolová, DiS.
 
 
název: Dětské centrum Čtyřlístek
adresa: Havířov-Suchá
Hornická 8
73564
telefon: 605435663
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Šostá Skovajsová
 
 
název: