fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Oloumouce
adresa: odbor sociální pomoci
Hálkova 20
Olomouc
779 11
telefon: 585 562 423
e-mail: miroslava.mankova@mmol.cz
web: http://www.olomouc.eu
kontaktní osoby: Miroslava Mánková
 
 
název: Magistrát města Přerova
adresa: odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Smetanova 7
Přerov
750 02
telefon: 581 268 773
e-mail: ssaz@mu-prerov.cz
web: http://www.mu-prerov.cz/
kontaktní osoby: Eva Divinová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: MěÚ Šternberk
adresa: odbor sociálních věcí
Opavská 1
Šternberk
785 01
telefon: 585 086 527
e-mail: zajacova@sternberk.cz
web: http://www.sternberk.eu/
kontaktní osoby: Bc. Jitka Rašendorferová
 
 
název: MěÚ Prostějov
adresa: odbor sociálních věcí
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Školní 4
Prostějov
769 01
telefon: 582 329 550
e-mail: zdena.hamplova@mestopv.cz
web: http://www.mestop­v.cz
kontaktní osoby: Zdena Hamplová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Měú Hranice
adresa: oddělení sociální péče o občany staré a zdravotně postižené
Pernštejnské nám. 1
Hranice
753 37
telefon: 581 828 435
e-mail: petr.mynar@mesto-hranice.cz
web: http://www.mesto-hranice.cz/
kontaktní osoby: Ing. Petr Mynář
 
 
název: MěÚ Uničov
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Masarykovo nám. 22
Uničov
78391
telefon: 585 088 304
e-mail: iolbert@unicov.cz
web: http://www.unicov.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivo Olbert
 
 
název:
adresa: odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Kosmonautů 10
Olomouc
779 11
telefon: 585 510 111
e-mail: lucie.jancikova@mmol.cz
web: http://www.mmol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Jančíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: MěÚ Hranice - Oddělení sociálně právní ochrany dětí, sociální práce
adresa: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Purgešova ul. čp. 1399
Hranice
753 01
telefon: 581 828 440
e-mail: martina.skapová@mesto-hranice
web: http://www.mesto-hranice.cz
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Šumperská nemocnice, a.s.
adresa: Nerudova 640/41,
787 52 Šumperk
telefon: 583 334 564
e-mail: stefeckova@nemspk.cz
web: http://www.nemspk.cz
kontaktní osoby: Dana Štefečková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Město Jeseník, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Masarykovo náměstí 1/167
telefon: 584 498 111
web: http://www.mujes.cz
kontaktní osoby: Alena Kalinová
 
 
název: Městský úřad Konice
adresa: Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice
telefon: 582 401 403
kontaktní osoby: Ing. Bc. Dušan Opletal
 
 
název: Městský úřad Zábřeh
adresa: Náměstí osvobození 15, 78901 Zábřeh na Moravě
telefon: 583 468 127
web: http://www.zabreh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Hana Horčicová
 
 
název: Městský úřad Šumperk - Odbor sociálních věcí
adresa: Lautnerova 1, Šumperk
telefon: +420 583 388 907
e-mail: bela.michalkova@sumperk.cz
web: http://www.sumperk.cz/
kontaktní osoby: Ing. Běla Michálková
 
 
název: Statutární město Přerov - Odbor sociálních věcí a školství
adresa: Bratrská 34, Přerov 2, 750 11
telefon: 581 268 773
web: http://www.mu-prerov.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Žouželková
 
 
název: Úřad práce ČR - krajská pobočka Zlaté Hory
adresa: Nádražní 280, Zlaté Hory 79376
telefon: 950 121 325
e-mail: marcela.mackova@je.mpsv.cz
web: http://www.portal.mpsv.cz
kontaktní osoby: Marcela Macková
 
 
název: Městksý úřad Mohelnice
adresa: U Brány 916/2
78985 Mohelnice
telefon: 583 452 111
e-mail: mesto@mohelnice.cz
web: http://www.mu-mohelnice.cz/
 
 
název: MěÚ Zábřeh
adresa: Masarykovo náměstí 510/6
telefon: 583 468 111
e-mail: posta@muzabreh.cz
web: http://www.muzabreh.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Kapplová, Mgr. Hana Horčicová - Odbor sociálních věcí
 
 
název: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Hranice
adresa: Purgešova 1399
kontaktní osoby: Ing. Eliška Václavíková
 
 
název: Městský úřad Kojetín
adresa: Kojetín I - Město, Masarykovo náměstí 20
telefon: 581 277 431
web: http://www.kojetin.cz
kontaktní osoby: Bc. Alice Přehnalová
 
 
název: Městský úřad Žulová
adresa: Žulová, Hlavní 36,79065
telefon: 584437129
e-mail: mu.zulova@jen.cz
web: http://www.mestozulova.cz
kontaktní osoby: Radek Trsťan-starosta
 
 
název: Městský úřad Uničov
adresa: Masarykovo nám., 1, Uničov 783 91
telefon: 585 088 111
e-mail: mu@unicov.cz
web: http://www.unicov.cz
kontaktní osoby: Monika Hamplová, DiS, 585 088 326
 
 
název: Magistrát města Přerova
adresa: Magistrát města Přerova, asistentka tajemníka
Bratrská 34, 750 11 Přerov
telefon: 581 268 280
e-mail: renata.lounova@prerov.eu
web: http://www.prerov.eu/
kontaktní osoby: Ing. Renata Lounová
 
 
název: orgán sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce
adresa: Pernštejnské náměstí č. 1
telefon: 581828440
web: http://www.mesto-hranice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová
 
 
název: Orgán sociálně-právní ochrana dětí,sociální práce
adresa: Pernštejnské náměstí č.1
telefon: 581828440
e-mail: mskapova@mesto-hranice.cz
web: http://www.mesto-hranice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová
 
 
název: Statutární město Olomouc - Odbor sociálních věcí
adresa: Štursova 1, 779 11 Olomouc
telefon: 585 562 111; 585 562 217; 585 562 453; 585 562 407
e-mail: odb.sv@olomouc.eu
web: http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OSV
 
 
název: Městský úřad Zlaté Hory
adresa: Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory
telefon: 584 425 126
e-mail: mesto@zlatehory.cz
web: http://zlatehory.cz/
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Psychiatická nemocnice Marianny Oranžské
adresa: Ves Bílá Voda 1
kontaktní osoby: Bc. Buchtelová Hermína
 
 
název: Duševní zdraví
adresa: Nám. Přerovského povstání 1
 
 
název: ZAHRADA 2000 z. s.
adresa: Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník
telefon: 775 492 334
e-mail: info@zahrada2000.cz
web: http://www.zahrada2000.cz/
 
 

Menšiny

název: Člověk v tísni, o.p.s.
adresa: Litovelská 14
Olomouc
779 00
telefon: 608 732 386
e-mail: michal.las@clovekvtisni.cz
web: https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/olomouc
kontaktní osoby: Michal Láš
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Ústav sociální péče pro ženy Kokory, p.o.
adresa: Kokory 54
Kokory
751 05
telefon: 581 292 611, 581 292 612
e-mail: usp@uspkokory.cz
web: http://www.uspkokory.cz/
kontaktní osoby: Ludmila Zlámalová
 
 
název: Sdružení Most k životu
adresa: Boh. Němce 4
Přerov
750 00
telefon: 581 207 238
e-mail: mostkzivotu@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Plšková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Ústav sociální péče pro mládež Olšany
adresa: Olšany 105
789 62
telefon: 583 247 212
e-mail: moravkova@ustavolsany.cz
web: http://www.ustavolsany.cz
kontaktní osoby: Blanka Morávková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje
adresa: nám. Svobody 1963/4,
750 02 Přerov I-Město
telefon: 581 206 925
e-mail: reditelka@czpok.cz
web: http://www.czpok.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radana Hlobilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Účast na školení na pracovišti.

 
 
název: DUHA - centrum sociálních služeb Vikýřovice
adresa: Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
telefon: 583 214 543
e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz
web: http://www.duhacentrumvikyrovice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Zdenek Staněk - ředitel
 
 
název: Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, pobočka Litovel
adresa: Rybníček 44 a 45, 784 01 Litovel
telefon: 585 342 430
e-mail: grezlova@novezamky.cz
web: http://www.novezamky.cz
kontaktní osoby: Bc. Petra Grézlová
 
 
název: Domov Větrný mlýn Skalička
adresa: Skalička 1
telefon: 581670204
e-mail: uspskalicka@uspskalicka.cz
web: http://www.uspskalicka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Němec, Věra Spodniaková
 
 
název: Občanské sdružení Lipka
adresa: Tetín č. 1506/1, Prostějov 79601
telefon: 582 360 295
e-mail: cekalova@oslipka.cz
web: http://www.oslipka.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Renata Čekalová
 
 
název: DOZP Vincentinum Uničov
adresa: Olomoucká 1474
telefon: 778 705 148
web: http:// www.vincentinum.cz
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková
 
 
název: Větrný Mlýn Skalička
adresa: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o.
Skalička 1
753 52
IČO 61985902
telefon: 581/67 02 00
e-mail: uspskalicka@uspskalicka.cz
web: http://www.uspskalicka.cz/informace.htm
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Němec mobil: 732/71 84 25 e-mail: reditel@uspskalicka.cz tel.: 581/67 02 02
 
 
název: Jitro Olomouc, o. p. s.
adresa: JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43, Olomouc 779 00
telefon: 585 427 041
e-mail: jitro-olomouc@seznam.cz
web: http://www.jitro-olomouc.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Taclová
 
 
název: Jitro Olomouc, o. p. s.
adresa: JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43, Olomouc 779 00
telefon: 585 427 041
e-mail: jitro-olomouc@seznam.cz
web: http://www.jitro-olomouc.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Taclová
 
 
název: Jasněnka, občanské sdružení
adresa: Jiráskova 772,
telefon: 585 051 076
e-mail: jasnenka-os@volny.cz
web: http://www.jasnenka.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Josef Červinka, Mgr. Miloslava Bártová
 
 
název: Charita Hranice
adresa: Purgešova 1399, Hranice 75301
telefon: 581 606 615
e-mail: info@charita.hranice.cz
web: http://www.charita.hranice.cz
kontaktní osoby: Ing. Bc. Radmila Andrýsková, 733 755 881
 
 
název: Jasněnka, z.s.
adresa: Jiráskova 772
telefon: 585 051 076
e-mail: jasnenka-os@seznam.cz
web: http://www.jasnenka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Josef Červinka
 
 
název: Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk
adresa: Sadová 7
telefon: 585 011 071
web: http://www.vincentinum.cz
kontaktní osoby: Mgr. Hana Mazalová
 
 
název: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o.
adresa: Skalička 1 , 753 52
telefon: 58167002
e-mail: uspskalicka@uspskalicka.cz
web: http://uspskalicka@uspskalicka.cz
kontaktní osoby: Věra Spodniaková, DiS.
 
 
název: Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
adresa: Olšany 105,PSČ 78962
telefon: 583247212
e-mail: klimesova@domovolsany.cz
web: http://www. domovolsany.cz
kontaktní osoby: Renata Klimešová DiS.
 
 
název: Domov Větrný mlýn Skalička
adresa: Skalička 1
telefon: 581670204
web: https://www.uspskalicka.cz/
kontaktní osoby: Věra Spodniaková
 
 
název: CHARITA PROSTĚJOV - Domov Daliborka
adresa: Daliborka 10, Prostějov 796 01
telefon: 581 115 290, 734 172 105
e-mail: daliborka@prostejov.charita.cz
web: http://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka
 
 

Nezaměstnaní

název: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Jeseník, Detašované pracoviště Zlaté Hory
adresa: Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory
telefon: 950 121 325
e-mail: marcela.vrtna@je.mpsv.cz
kontaktní osoby: Ing. Marcela Vrtná
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro muže a ženy
adresa: O. Březiny 228/28, Jeseník 790 01
telefon: 589412669
e-mail: ad.jesenik@seznam.cz
kontaktní osoby: Bc. Kamil Archel
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum SCHOD
adresa: Šternberská 497
telefon: 739 500 404
e-mail: schod.unicov@sternberk.charita.cz
web: http://www.sternberk.charita.cz/index.php/sluzby/unicov/ndc-schod.html
 
 

Poradny

název: Poradna pro rodinu, Jeseník
adresa: Dukelská 436, Jeseník 790 01
e-mail: kotkova@ssp-ol.cz
kontaktní osoby: Kotková Jana, DiS. - sociální pracovník
 
 
název: Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky
adresa: Remešova 1, Olomouc 772 00
telefon: 585 222 147
web: http://www.poradnaprozeny.eu
kontaktní osoby: Venkrbcová Drahomíra - vedoucí poradny
 
 
název: Nezávislá občanská poradna Olomouc
adresa: Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
telefon: 585 225 867
e-mail: poradna@nopool.cz
web: http://www.nopool.cz
kontaktní osoby: Eva Linhartová
 
 
název: NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc
adresa: Horní náměstí 5
telefon: 585 225 867, 721 324 423, 730 148 905
e-mail: poradna@nopool.cz
web: http://www.nopool.cz
kontaktní osoby: Lenka Lohrerová
 
 
název: Středisko sociální prevence Olomouc
adresa: Bezručovo náměstí 9, 796 01 Prostějov
telefon: 731 447 456
e-mail: ppr.prostejov@ssp-ol.cz
web: http://WWW.ssp-ol.cz
kontaktní osoby: Krupová Marie, sociální pracovnice
 
 

Rodina a děti

název: Středisko sociální prevence, p.o.
adresa: Na Vozovce 26
Olomouc
779 00
telefon: 585 427 141
web: http://www.ssp-ol­.cz
kontaktní osoby: Mgr. Žaneta Doubravská
 
 
název: Ubytovna pro neúplné rodiny s dětmi
adresa: ul. 9. května 107
Přerov
750 00
 
 
název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
adresa: Dělnická 1
Jihlava
586 01
telefon: 567 331 736
e-mail: dvu@ji.cz
web: http://www.ddssjihlava.cz/
kontaktní osoby: Helena Jarošová
 
 
název: Detský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou
adresa: Tyršova 772
Lipník nad Bečvou
751 31
telefon: 581 773 822
e-mail: dd.lipnik@quick.cz
web: http://www.ddlipnik.ic.cz/
 
 
název: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
adresa: Pracoviště Přerov
Kouřílkova 8
Přerov
750 00
telefon: 581 217 760
e-mail: oppp@oppp.pr-net.cz
web: http://www.ppp-olomouc.cz/prerov.html
kontaktní osoby: Lenka Rašková
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov
adresa: Balkán 333
Plumlov
798 03
telefon: 582 393 236
e-mail: ddplu@pvskoly.cz
web: http://www.ddplumlov.org/
kontaktní osoby: Mgr. Pavla Urbanovská
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

 
 
název: Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Jeseník
adresa: Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník
telefon: 584 414 035
e-mail: ppr.jesenik@ssp-ol.cz
web: http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/poradny-pro-rodinu/poradna-pro-rodinu-jesenik/
kontaktní osoby: Bc. Jana Kotková, DiS.
 
 
název: Klokánek - Fond ohrožených dětí Olomouc
adresa: Peřinova 341/2, Olomouc 779 00
telefon: 724 567 560
e-mail: marta.solichova@fod.cz
web: http://www.klokanekolomouc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marta Solichová
 
 
název: Poradna pro rodinu Šumperk
adresa: M. R. Štefánika 20, Šumperk
telefon: 583213141
e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz
web: http://ssp-ol.cz
kontaktní osoby: Kateřina Höhlová, DiS.
 
 
název: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek
adresa: Dukelská 456/13, Jeseník 790 01
telefon: 774 742 449
web: http://www.darmodej.cz/nzdm/
kontaktní osoby: Bc. Marie Vondrková
 
 
název: Dětské centrum Pavučinka
adresa: Dr. E. Beneše 13, Šumperk 787 01
kontaktní osoby: Iva Zajíčková
 
 
název: pracoviště Náhradní rodinné péče Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí
adresa: Žilinská ulice č.7
telefon: 585 757 175
e-mail: p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
web: http://www.kr-olomoucky.cz/telefonni-seznam.asp?idodbor=11
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Podivínský (vedoucí OSPOD), Mgr. et Bc. Andrea Jelínková (metodik NRP)
 
 
název: Městský Úřad Hranice -Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce
adresa: Purgešova 1399/6
753 01 Hranice I-Město
telefon: +420 581 828 440
e-mail: martina.skapova@mesto-hranice.cz
web: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcan...
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
 
 
název: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
adresa: Gen. Svobody 68, Šumperk 78701
telefon: 583 550 237
e-mail: rachot@pontis.cz
web: http://www.pontis.cz/ohrozena-mladez/
kontaktní osoby: Vladimír Přibyl, Dis.
 
 
název: Pracoviště náhradní rodinné péče
adresa: Žilinská 7
telefon: 585 757 176
e-mail: m.vychodilova@kr-olomoucky.cz
web: http://www.kr-olomoucky.cz/nahradni-rodinna-pece-cl-291.html
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Andrea Jelínková, Bc. Markéta Vychodilová
 
 
název: DD Kobylá nad Vidnavkou
adresa: Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová 1
telefon: 584 437 295
e-mail: socialni2@ddkobyla.cz
web: http://ddkobyla.cz
kontaktní osoby: Bc. Jitka Zdražilová
 
 
název: Městský úřad Konice, Odbor sociálních věcí, Oddělení Sociáně-právní ochrany dětí
adresa: Na Příhonech 405, 79852, Konice
telefon: 582 401 471
e-mail: hana.koudelkova@konice.cz
web: http://www.konice.cz/odbor%2Dsocialnich%2Dveci/os-1024/p1=5396
kontaktní osoby: Mgr. Hana Koudelková
 
 
název: Centrum pro rodinu a děti Přerov
adresa: Dluhonská 1481/91
telefon: 776810970
e-mail: cprd-prerov@seznam.cz
web: http://www.cprd-prerov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marie Stoklásková
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Hranice, Purgešova 847
telefon: 581 601 905
e-mail: ddhranice@ddhranice.cz
web: http://www.ddhranice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Věra Rušarová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Hranice, Purgešova 847
telefon: 581 601 905
e-mail: mailto:ddhranice@ddhranice.cz
web: http://www.ddhranice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Věra Rušarová
 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: Masarykovo náměstí 13
telefon: 724 667 746
e-mail: fod.zabreh@fod.cz
web: http://www.fod.cz
kontaktní osoby: Soňa Kolářová, DiS.
 
 
název: Domov pro matky s dětmi
adresa: Tunklova 1, Zábřeh 78901
telefon: 583 415 060, 737 911 956
e-mail: info@dmd.zabreh.cz
web: http://msz.zabreh.cz/index.php?option=com_resource&view=list&category_id=15&Itemid=29
 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: 9. května 2481/107 Přerov
telefon: +420 737 215 416
e-mail: vedouci_mdprerov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/prerov
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Šíma
 
 
název: Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk
adresa: Palackého 2, 78701 Šumperk
telefon: 583213141
e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz
web: http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/poradny-pro-rodinu/poradna-pro-rodinu-sumperk/
kontaktní osoby: Bc. Linhartová
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Dukelská 1047/21, 790 01 Jeseník
telefon: 731 840 189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. Josef Vondrka
 
 
název: Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov
adresa: Nádražní 530, Uničov 783 91
telefon: 585 051 156
e-mail: info@ddm-unicov.cz
web: http://www.ddm-unicov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Veselá
 
 
název: Městský úřad, Hranice
adresa: Pernštejnské náměstí č. 1
telefon: 581828440
e-mail: mskapova@mesto-hranice.cz
web: http://www.mesto-hranice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová
 
 
název: MěU Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD
adresa: Karla Čapka 1147/10, Jeseník
telefon: 584 498 445
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kovalčík
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna, Přerov
adresa: Sušilova 25
telefon: 607052377
e-mail: pavlas@ddprerov.cz
web: http://www.ddprerov.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jan Pavlas, Mgr. Lenka Moťková
 
 
název: Město Kojetín
adresa: Masarykovo náměstí 20
telefon: 581277431
web: http://kojetin.cz
kontaktní osoby: a.prehnalova@ranice.kojetin.cz
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory Tovačov, p.o.
adresa: Nádražní 94
Tovačov
751 01
telefon: 581 731 150 - 52 klapka 47
e-mail: info@dstovacov.cz
web: http://www.dstovacov.cz/
kontaktní osoby: Bc. Petra Rozehnalová, vedoucí úseku SPA
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou Lipník nad Bečvou
adresa: Souhradní 1393
Lipník nad Bečvou
751 31
telefon: 581 773 783
e-mail: socialni_sluzby@seznam.cz
web: http://www.socialnisluzby.com/
kontaktní osoby: Dana Navrátilová
 
 
název: Domov seniorů Hranice
adresa: Jungmanova 1805, 75301 Hranice
telefon: 581 650 111
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Kučerová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov pro seniory
adresa: Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
telefon: 581 275 081
e-mail: socialni@domovrl.cz
web: http://www.domovrl.cz
kontaktní osoby: Danuše Nesvadbová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: DD Kobylá nad Vidnavkou, p.o.,
adresa: DD Kobylá nad Vidnavkou , příspěvková organizace

Kobylá nad Vidnavkou 153
790 65 Žulová 1
telefon: 584 437 295
e-mail: socialni2@ddkobyla.cz
web: http://www.ddkobyla.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jitka Zdražilová
 
 
název: Sociální služby města Přerova, p. o. - Dům s pečovatelskou službou Přerov
adresa: Trávník 1, 750 02 Přerov
telefon: 581 736 370
e-mail: bartova@ssmp.cz
web: http://www.ssmp.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sylva Bártová
 
 
název: Penzion pro seniory Jeseník
adresa: Beskydská 1298, 730 01, Jeseník
telefon: 584 411 331
kontaktní osoby: Bc. Alice Macečková
 
 
název: Domov seniorů Pohoda Chválkovice
adresa: Švabinského 3, 772 00 Olomouc
telefon: 585 111 334
web: http://www.ddol.cz/
 
 
název: Domov pro seniory
adresa: Mohelnice, Lidická 4, 789 85
telefon: 583 430 502
e-mail: dpd-mohelnice@c-mail.cz
web: http://www.mohelnice.cz/domovy-duchodcu/
kontaktní osoby: ředitel Karel Junek, sociální pracovnice Bc. Petra Heidenreichová
 
 
název: Domov pro seniory Javorník
adresa: Školní 104, 790 70 Javorník
telefon: 584 440 586
e-mail: domov.javornik@wo.cz
web: http://www.domovduchodcu.jesenicko.com/
kontaktní osoby: Ing. Jitka Richterová
 
 
název: Charita Kojetín, Dům sv. Josefa
adresa: Komenského náměstí 49
telefon: 581 762 160
e-mail: cds@kojetin.charita.cz
web: http://kojetin.charita.cz/
kontaktní osoby: Světlana Němčáková
 
 
název: Domov důchodců Šumperk,p. o.
adresa: U Sanatoria 25, Šumperk 787 01
telefon: 583 215 518
e-mail: reditelka@ddspk.cz
web: http://www.ddspk.cz/
kontaktní osoby: Ing. Anna Podhrázská - ředitelka, Bc.Kateřina Bílková - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálního úseku
 
 
název: Domov důchodců Šumperk, p. o.
adresa: U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
telefon: 583 215 518
e-mail: reditelka@ddspk.cz
web: http://www.ddspk.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Podhrázská - ředitelka
 
 
název: Domov pro seniory
adresa: Nádražní 94
telefon: 603209161
e-mail: soc@dstovacov.cz
web: http://www.dstovacov.cz
kontaktní osoby: Bc. Petra Rozehnalová
 
 
název: Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o.
adresa: Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
telefon: 581 727 506
e-mail: info@domovrl.cz
kontaktní osoby: Emil Skácel, ředitel
 
 
název: Domov seniorů Prostějov
adresa: Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov
telefon: 582344211
web: http://www.domovpv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Vladimíra Zhorová
 
 
název: Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace
adresa: Hradská 113/5
telefon: 583 445 120
e-mail: info@ppd-lostice.cz
web: http://www.ppd-lostice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Ondřej B. Jurečka, Zuzana Pospíšilová, DiS., Renata Rabenseiferová
 
 
název: Domov důchodců Červenka
adresa: Červenka, Nádražní 105, 784 01 Litovel
telefon: 585 341 301
e-mail: hofmanova@ddcer.cz
web: http://www.ddcer.cz
kontaktní osoby: Mgr. Hofmanová Radomíra, Bc. Horníková Věra, Mgr. Josef Piska
 
 
název: Domov se zvláštním režimem
adresa: Sobotín 147, 78816 Petrov nad Desnou
telefon: 583237176
e-mail: sobotin@diakoniecce-sobotin.cz
web: http://www.diakoniecce-sobotin.cz
kontaktní osoby: Bc. Hana Galašová
 
 
název: Pečovatelská služba - Domov seniorů Hranice
adresa: Tovačovského 2000
telefon: 581602230
e-mail: pecovatelskasluzba@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
kontaktní osoby: Jaroslava Míková
 
 
název: Sociální služby města Přerova
adresa: Kabelíkova
telefon: 581 289 111
web: http://www.ssmp.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Zouželková
 
 
název: Sociální služby města Přerova
adresa: Kabelíkova 3217/14a
telefon: 581 289 111
e-mail: ssmp@prerov.cz
web: http://www.ssmp.cz
 
 
název: Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.
adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou 751 31
telefon: 604/796 734
e-mail: kropma@seznam.cz
web: http://www.socialnisluzby.com/
kontaktní osoby: Mgr. Marie Vinklerová, DiS
 
 
název: Domov seniorů Hranice
adresa: Jungmannova 1805, Hranice 75301
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
 
 
název: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace
adresa: Bratří Čapků 662
telefon: 585054446
e-mail: cssunicov@email.cz
web: http://www.cssunicov.cz
kontaktní osoby: Miroslava Slavíčková, Jaroslava Kocurková
 
 
název: Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou
adresa: Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová
telefon: 584 437 295
e-mail: socialni2@ddkobyla.cz
web: http://www.ddkobyla.cz
kontaktní osoby: Bc. Jitka Zdražilová
 
 
název: Centrum sociálních služeb
adresa: Bratří Čapků 662
telefon: 585 054 446
e-mail: cssunicov@email.cz
web: http://www.cssunicov.cz
kontaktní osoby: Bc. Jaroslava Kocurková, DiS.
 
 
název: Domov důchodců Libina
adresa: Libina 540, Libina 788 05
telefon: 583 233 203
e-mail: ddlibina@ddlibina.cz
web: http://www.ddlibina.cz
kontaktní osoby: Bc. Grézlová Petra - 731 656 412
 
 
název: Domov důchodců Zlaté Hory
adresa: Hornická 579, 793 76 Zlaté Hory
telefon: 584 425 554
e-mail: reditel@ddzlatehory.cz
web: http://www.ddzlatehory.cz/
kontaktní osoby: Bc. Zděňka Macháčková, Bc. Jana Chytilová
 
 
název: Dům seniorů FRANTIŠEK, p.o.
adresa: Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané
telefon: 585 754 445
e-mail: ddnamest@quick.cz
web: http://www.ddnamestnahane.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Martina Kurfürstová
 
 
název: Domov seniorů Hranice
adresa: Jungmanova 1805, 75301 Hranice
telefon: 581650111
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Simina Hašová, ředitelka
 
 
název: Domov pro seniory Radkova Lhota
adresa: Radkova Lhota 16, 75114 Dřevohostice
telefon: 581727638
e-mail: zdravotni@domovrl.cz
web: http://www.domovrl.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Pátková
 
 
název: Domov pro seniory Radkova Lhota
adresa: Domov pro seniory Radkova Lhota 16
telefon: 732754180
e-mail: domovrl@volny.cz
web: http://www.domovr.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Pátková
 
 
název: Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.
adresa: U sanatoria 25
787 01 Šumperk
telefon: 583 215 518
e-mail: reditelka@socsluzby.cz
web: http://www.ddspk.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Podhrázská - ředitel
 
 
název: ADP-SANCO
adresa: Vrahovická 721/109, 79811 Prostějov
telefon: 582 343 370
e-mail: info@adpsanco.cz
web: http://www.adpsanco.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Květoslava Šťastná
 
 
název: Charita Konice
adresa: Zahradní 690, 798 52 Konice
telefon: 582 396 217
e-mail: info@konice.charita.cz
web: http://www.charitakonice.cz/
 
 
název: Městys Hustopeče nad Bečvou- pečovatelská služba
adresa: J.V.Choráze 309, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
telefon: 581 698 411
e-mail: dps@ihustopece.cz
web: http://www.ihustopece.cz
kontaktní osoby: Mgr. Iveta Zrůcká
 
 
název: Domov pro seniory Červenka, p.o.
adresa: Nádražní 105
telefon: 585 119 141
e-mail: dd.litovel@centrum.cz
web: http://www.ddcer.cz
kontaktní osoby: Mgr. Josef Piska, Mgr. Radomíra Hofmanová
 
 
název: Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
adresa: Petrov nad Desnou 203, 788 16
telefon: 583 237 177
e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz
web: http://www.diakoniecce-sobotin.cz
kontaktní osoby: Kateřina Pokorná, DiS.
 
 
název: Domov u dvou slunečnic, z. s.
adresa: Příkazy 181, 783 33
telefon: 774269040
kontaktní osoby: Mgr. Marta Sedláčková
 
 
název: Sociální služby města Přerova, Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a
adresa: Kabelíkova 3217/14a
kontaktní osoby: Bc Jana Žouželková
 
 
název: Domov seniorů Hranice
adresa: Jungmanova 1805, Hranice 75301
telefon: 581 650 111
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Hašová
 
 
název: Centrum sociálních služeb Prostějov
adresa: Prostějov, Lidická 86
telefon: 582 321 209
web: http://www.csspv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Nenálová - sociální pracovnice
 
 
název: CSS Prostějov
adresa: Lidická 86, Prostějov 796 01
telefon: 582 321 209
web: http://www.csspv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Nenálová - sociální pracovnice
 
 
název: Domov seniorů POHODA Chválkovice
adresa: Švabinského 3
telefon: 775 029 903
e-mail: vraj@ddol.cz
web: http://www.ddol.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lubomír Vraj
 
 
název: Městys Hustopeče nad Bečvou - pečovatelská služba
adresa: J. V. Choráze 309, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
telefon: 00420 581 698 411
e-mail: dps@ihustopece.cz
web: http://www.ihustopece.cz/zdravotnictvi-a-pecovatelstvi/pecovatelska-sluzba-1/
kontaktní osoby: Mgr. Iveta Zrůcká
 
 
název: Domov seniorů Hranice, p.o.
adresa: Jungmannova 1805, 753 01, Hranice
telefon: 581 650 201
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
 
 

Školská zařízení

název: Základní škola a dětský domov Prostějov
adresa: Lidická 86, Prostějov 796 01
telefon: 582 406 640
web: http://www.zsadd-prostejov.cz
kontaktní osoby: Irena Adámková - zástupce ředitele
 
 
název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko
adresa: Veselíčko č. 1
telefon: 581 250 841
e-mail: ddsveselicko@ddsveselicko.cz
web: http://www.ddsveselicko.cz/
kontaktní osoby: Lenka Pokorná, sociální pracovnice
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Přerov
adresa: Sušilova 25, 750 02 Přerov
telefon: 607 052 377
e-mail: pavlas@ddprerov.cz
web: http://www.ddprerov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Pavlas - ředitel zařízení
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
adresa: Priessnitzova 405
web: http://www.detskydomov-jesenik.com
 
 
název: Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
adresa: Palackého 938, 784 01 Litovel
telefon: 585 341 394
e-mail: zsaddlitovel@seznam.cz
web: http://www.zsaddlitovel.wz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Opletalová (ředitelka)
 
 
název: Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
adresa: Palackého 938, 784 01 Litovel
telefon: 585 342 178
e-mail: zsaddlitovel@.wz.cz
web: http://www.zsaddlitovel.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Opletalová,
 
 
název: Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
adresa: Palackého 938, 784 01 Litovel
telefon: 585 342 178
e-mail: zsaddlitovel@wz.cz
web: http://www.zsaddlitovel.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Opletalová
 
 
název: Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice
adresa: Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice
telefon: 581 604 317
e-mail: www.detskecentrumhranice.cz
web: http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php/kontakt
kontaktní osoby: Mgr. Petra Stryková, 728 506 205
 
 
název: Dětský domov se školní jídelnou
adresa: Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně
telefon: 584401116
e-mail: rediteldd@jesenik.com
web: https://www.detskydomov-jesenik.com/
kontaktní osoby: Filip Haltmar
 
 
název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené
adresa: Kosmonautů 4
telefon: 774 726 362
web: https://www.sluch-ol.cz/
kontaktní osoby: Ivana Seifertová
 
 
název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc
adresa: Kosmonautů 881/4
telefon: 774726362
e-mail: info@sluch-ol.cz
web: http://www.sluch-ol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martina Michalíková
 
 

Uprchlíci a migranti

název: SOZE
adresa: SOZE, zapsaný spolek, Ostružnická 336/28, 779 00 Olomouc
telefon: + 420 585 242 535
e-mail: soze.olomouc@soze.cz
web: http://www.soze.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Straka
 
 

Uživatelé drog

název: TK Monar, o.s.
adresa: Bohutín 148
Olšany u Šumperka
789 62
telefon: 583 247 533
e-mail: monar@monar.cz
web: http://www.monar.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Jančík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Kontaktní centrum Kappa
adresa: Kosmákova 44
Přerov
750 01
telefon: 605 211 355
e-mail: prerov@kappa-help.cz
web: http://www.kappa-help.cz/
kontaktní osoby: Kateřina Svobodová, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

 
 
název: Terapeutická komunita Fides
adresa: Bílá Voda
790 69
telefon: 584 414 155
e-mail: fides@olu.cz
web: http://www.darmodej.cz/fid.htm
kontaktní osoby: Lukáš Chmela
 
 
název: K-centrum Kappa, Hranice
adresa: Skalní 1059
Hranice
753 01
telefon: 581 607 022
e-mail: hranice@kappa-help.cz
web: http://www.kappa-help.cz/
kontaktní osoby: Ivo Vavřík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: K-Centrum Sdružení Podané ruce, o.s.
adresa: Sokolská 48
Olomouc
779 00
telefon: 58 52 200 34
e-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz
web: http://www.podaneruce.cz/
kontaktní osoby: Lucie Řeřichová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

 
 
název: Psychiatrická léčebna, Bílá Voda
adresa: Bílá Voda-Ves
Bílá Voda 1
790 69
telefon: 584 413 208
e-mail: pl.bila.voda@ova.pvtnet.cz
web: http://www.pl.bila.voda.jesenicko.com
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Mahrová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Kontaktní centrum Prostějov
adresa: Vrahovická 83
798 11 Prostějov
telefon: 582 361 401
e-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
web: http://www.podaneruce.cz/cz/programy/kontaktni-centra/zelva.html
kontaktní osoby: PhDr. Iva Součková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Kontaktní a poradenské centrum o.s. KAPPA-HELP
adresa: Kojetínská 382/11
telefon: 773 821 005
web: http://www.kappa-help.cz
 
 
název: Darmoděj o.s.
adresa: Dukelská 456/13
telefon: 731 840 189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz/
kontaktní osoby: Josef Vondrka
 
 
název: Darmoděj z.ú.
adresa: Dukelská 456/13, Jeseník, 79001
telefon: 731840189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. Josef Vondrka
 
 
název: Kontaktní a poradenské centrum Krédo
adresa: Temenická 1, 787 01 Šumperk
telefon: 583 550 235
e-mail: k-centrum@pontis.cz
web: http://www.pontis.cz/drogove-zavisli/
 
 
název: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Komunita Fides
adresa: Bílá Voda 1, 790 69
telefon: 584414156
e-mail: gabriela.mahrová@seznam.cz
web: http://www.pl.bila.voda.jesenicko.com
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Mahrová
 
 
název: Kontaktní centrum Prostějov
adresa: Vrahovická č.p. 83
telefon: 776 654 685
e-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
web: http://www.podané ruce.cz
kontaktní osoby: Jana Kučerová
 
 

Věznice

název: Vazební věznice Olomouc
adresa: Švermova 2
Olomouc
771 57
telefon: 585 525 111
e-mail: veznice@vez.olc.justice.cz
web: http://www.vscr.cz/olomouc
kontaktní osoby: plk. Mgr. Jiří Ruprecht
 
 
název: Probační a mediační služba České Republiky - středisko Olomouc
adresa: Pavelčákova 20
Olomouc
772 00
telefon: 587 402 950
e-mail: jzatloukal@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Zatloukal
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 

Zdravotnická zařízení

název: Fakultní nemocnice Olomouc
adresa: sociální oddělení
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
telefon: 588 443 132
e-mail: balutova@fnol.cz
web: http://www.fnol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dana Balutová
 
 
název: Středomoravská nemocniční a.s
adresa: Nemocnice Prostějov
Mathonova 291/1
Prostějov
796 04
telefon: 582 315 897
e-mail: Jarmila.Zbozinkova@nempv.cz
web: http://www.nempv.cz
kontaktní osoby: Jarmila Zbožínková
 
 
název: Jesenická nemocnice, spol. s.r.o.
adresa: Liptovská 103, 790 32
web: http://www.jesnem.cz/
 
 
název: Interna Zábřeh s.r.o.
adresa: Jiráskova 24, Zábřeh 789 01
telefon: 583 484 210-265
e-mail: interna@interna-zabreh.cz
web: http://www.interna-zabreh.cz/
kontaktní osoby: Langarová Jitka, Dana Mikulášová, Bc.
 
 
název: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
adresa: Ves Bílá Voda 1, Bílá Voda 790 69
 
 
název: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
adresa: Paseka 145, 783 97 Paseka
telefon: 585 007 999
web: http://www.olupaseka.cz
kontaktní osoby: Soňa Zapletalová, 585 007 807
 
 
název: Oblastní spolek ČČK Olomouc
adresa: Sokolská 32 Olomouc
telefon: 585 222 965
e-mail: olomouc@cervenykriz.eu
web: http://cck-ol.webnode.cz/
kontaktní osoby: MUDr, D. Přidalová
 
 
název: Oblastní spolek ČČK Olomouc
adresa: Sokolská 32 Olomouc
telefon: 585 222 965
e-mail: olomouc@cervenykriz.eu
web: http://cck-ol.webnode.cz/
kontaktní osoby: MUDr. P. Přidalová
 
 
název: Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
adresa: Jívavská 1435/20, Šternberk 785 01
telefon: 587 800 111
web: http://nemocnicesternberk.agel.cz/o-nemocnici/identifikacni-udaje.html
kontaktní osoby: spojovatelka 587 800 111
 
 
název: Hospic na Svatém Kopečku
adresa: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
telefon: 585 319 754
e-mail: info@hospickopecek.charita.cz
web: http://www.hospickopecek.charita.cz/adresar/?o=hospic-na-svatem-kopecku#directory-detail
 
 
název: Vojenská nemocnice Olomouc
adresa: Sušilovo náměstí 5, 779 00
telefon: 792 287 901
e-mail: odlozilikovai@vnol.cz
web: https://www.vnol.cz/index.php/cs/component/content/featured
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Odložilíková
 
 
název: Nemocnice Prostějov Středomoravská nemocniční Člen skupiny Agel
adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
telefon: +420 582 315 111
web: http://nemocniceprostejov.agel.cz/index.html
 
 
název: Interna Zábřeh, s.r.o
adresa: jiráskova 24, Zábřeh, 78901
kontaktní osoby: bc. Kateřina Valentová
 
 
název: Nemocnice Hranice
adresa: Zborovská 1245, Hranice 75301
telefon: 581679111
e-mail: nemocnice@nemocnice-hranice.cz
web: http://www.nemocnice-hranice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. David Hýžďal, 581679392
 
 

Ostatní

název: Oblastní charita Uničov
adresa: Šternberská 497
Uničov
783 91
telefon: 585 054 519
e-mail: m.drazanova@volny.cz
web: http://unicov.charita.cz/
kontaktní osoby: Lenka Petříková
 
název: Armáda spásy v České republice, z.s.
adresa: 9. května 107
Přerov
750 02
telefon: 773 770 217
e-mail: katerina_krskova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/prerov
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Kršková
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Purgešova 847
telefon: 581 694 233
e-mail: ddhranice@ddhranice.cz
web: http://www.ddhranice.cz
kontaktní osoby: Bc. Věra Rušarová, v.z.
 
název: Lázně Teplice nad Bečvou
adresa: Teplice nad Bečvou 63,
753 51
telefon: 581 818 181
e-mail: m.bartosova@ltnb.cz
web: http://www.ltnb.cz
kontaktní osoby: Marie Bartošová
 
název: Člověk v tísni
adresa: Karla Čapka 1147/10
 
název: SOZE - sdružení občanů zabývajících se emigranty
adresa: Ostružnická 28, Olomouc, 779 00
telefon: 585 242 535
e-mail: malochova@soze.cz
web: http://www.soze.cz
 
název: Občanské sdružení SPKFree
adresa: Biskupské náměstí 2, Olomouc, 771 01
telefon: 777 723 593
web: http://www.pomocsdluhy.cz
kontaktní osoby: Zuzana Vaculíková
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: 9. května 107, Přerov, 750 02
telefon: 773 770 242
 
název: Domov Větrný mlýn, Skalička
adresa: Skalička 1, Skalička 753 52
telefon: 581 670 204
kontaktní osoby: Věra Spodniaková - sociální pracovník
 
název: Charita Šumperk
adresa: Žerotínova 12, Šumperk 787 01
web: http://www.sumperk.caritas.cz
kontaktní osoby: Jiřina Dostálová - vedoucí sociálních služeb
 
název: Soužití 2005, o.p.s.
adresa: Na Bukovci 1, Mikulovice, 730 84
telefon: 584 429 143
kontaktní osoby: Bc. Zdeňka Macháčková
 
název: Domov pro seniory Bílá Voda
adresa: Bílá Voda, 790 69
kontaktní osoby: Josef Losman
 
název: Domov důchodců Kobylá nad Vindavkou
adresa: Kobylá nad Vindavkou 153, Žulová 1, 790 65
kontaktní osoby: Michaela Bauerová, DiS.
 
název: Dětský domov Černá Voda
adresa: Černá Voda 1, Černá Voda, 790 59
telefon: 584 444 052
kontaktní osoby: Dana Šemberová
 
název: Středisko pečovatelské služby
adresa: Otakara Březiny 1370/26, Jeseník, 709 01
telefon: 724 341 075
kontaktní osoby: Bc. Jana Macková, DiS.
 
název: Centrum pro integraci cizinců
adresa: Kosmonautů 1085, Olomouc, 779 00
web: http://www.integracnicentra.cz
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Výmolová
 
název: Centrum sociálních služeb Prostějov
adresa: Lidická 2924/86
796 01 Prostějov
telefon: 582 321 209
e-mail: jnenalova@csspv.cz
web: http://www.csspv.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Nenálová
 
název: Úřad úráce ČR
adresa: Karla Čapka 1147/13. Jeseník, 790 01
telefon: 950 121 331
kontaktní osoby: Ing. Jana Procházková
 
název: Úřad práce ČR
adresa: Karla Čapka 1147/13, Jeseník 790 01
telefon: 950 121 331
kontaktní osoby: Ing. Jana Procházková
 
název: Dětský domov a Školní jídelna Přerov
adresa: Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov
telefon: 581 205 126
 
název: Občanské sdružení LIPKA
adresa: Tetín 1506/1, Prostějov, 796 01
kontaktní osoby: Mgr. Dita Zbořilová
 
název: Domov důchodců Šumperk, p.o.
adresa: U Sanatoria 25, Šumperk, 787 01
kontaktní osoby: Bc.Kateřina Bílková
 
název: Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi
adresa: Slavíč 22, Slavíč - Hranice
kontaktní osoby: Libuše Jakešová, DiS.
 
název: Darmoděj o.s.
adresa: Darmoděj o.s.
Dukelská 456/13
Jeseník
79001
telefon: 731840189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Vondrka
 
název: Odbor acoiálních Věcí Šumperk
adresa:
kontaktní osoby: Ing. Běla Michálková
 
název: OSPOD Jeseník
adresa:
kontaktní osoby: Alena Kalinová
 
název: NZDM Metro
adresa: Škodova 96/11, Přerov 75001
telefon: 773821001
e-mail: office@kappa-help.cz
web: http://www.kappa-help.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Smětalová
 
název: NZDM KudyKam - Sdružení Podané ruce
adresa: Dolní náměstí 38
telefon: 585 220 430
e-mail: kudykam@podaneruce.cz
web: http://nzdmkudykam.podaneruce.cz/
kontaktní osoby: Bc. Petra Pšenicová
 
název: Zahrada 200 o.s. SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ CENTRUM
adresa: Na Mýtince 32
790 01 Jeseník (Dětřichov)
telefon: 584 401 195
e-mail: info@zahrada2000.cz
web: http://www.zahrada2000.cz/
kontaktní osoby: L. Čuláková - organizační a administrativně-technické záležitosti, sekretariát l.culakova@zahrada2000.cz, info@zahrada2000.cz
 
název: Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Prostějov
adresa: Lutinovova 42/1
telefon: 950 154 331
e-mail: leona.macova@pv.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prostejov
kontaktní osoby: Mgr. Leona Mácová
 
název: Arcidiecézní charita Olomouc
adresa: Křížkovského 6 + Peškova 1
e-mail: info@acho.charita.cz
web: http://www.acho.cz
 
název: Oblastní charita Přerov
adresa: 9. května 1925/82
telefon: 581 204 717
e-mail: reditel@prerov.charita.cz
web: http://prerov.caritas.cz
kontaktní osoby: Ing. Marta Šťastná
 
název: Darmoděj o.s.
adresa: Dukelská 456/13 790 01 Jeseník
telefon: 731840189
e-mail: darmodej@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Josef Vondrka
 
název: Člověk v tísni, o.p.s.
adresa: Karla Čapka 1147, 790 01 Jeseník
telefon: 739 220 640
web: http://www.clovekvtisni.cz
kontaktní osoby: Bc. Michal Láš
 
název: Obec Bochoř
adresa: Náves 41
telefon: 581 202 416
web: http://www.bochor.cz
kontaktní osoby: Lucie Odložilíková
 
název: Domov pro seniory
adresa:
 
název: MAS Střední Haná, o.p.s.
adresa: Masarykovo náměstí 20
telefon: 725 889 593
e-mail: manazer@masstrednihana.cz
web: http://masstrednihana.cz/
kontaktní osoby: Ing. Jarmila Matoušková
 
název: MAS Střední Haná, o.p.s.
adresa: Masarykovo náměstí 20
telefon: 725 889 593
e-mail: manazer@masstrednihana.cz
web: http://masstrednihana.cz/
kontaktní osoby: Ing. Jarmila Matoušková
 
název: Magistrát města Přerova
adresa: Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
telefon: +420 581 268 280
e-mail: renata.lounova@prerov.eu
web: http://www.prerov.eu
kontaktní osoby: Ing. Renata Lounová
 
název: Darmoděj z. ú.
adresa: Dukelská 456/13
telefon: 731 840 189
e-mail: administrativa.sro@darmodej.cz
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. Josef Vondrka
 
název:
adresa:
 
název: Úřad práce ČR - KOP Kojetín
adresa: nám. Míru 21
telefon: 950155858
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/kojetin
kontaktní osoby: Jitka Petruželová, DiS.
 
 
 
Projekt PRAXE