fotka 5 - (c) Hana Lanská

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
adresa: oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany
Wonkova 1145
Hradec Králové
500 02
telefon: 495 817 432
e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz
web: http://www.kr-kralovehradecky.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Robert Černý
 
 
název: MěÚ Jaroměř
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
náměstí ČSA 16
Jaroměř
551 01
telefon: 491 847 260
e-mail: bezdekova@jaromer-josefov.cz
web: http://www.jaromer-josefov.cz/
kontaktní osoby: Bc. Ladislava Bezděková
 
 
název: MěÚ Trutnov
adresa: Slovanské náměstí 165
Trutnov
541 16
telefon: 499 803 328
e-mail: rouha@trutnov.cz
web: http://www.trutnov.cz
kontaktní osoby: PaedDr. Karel Rouha
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Městský úřad Jičín
adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
telefon: 493 545 260
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Pourová
 
 
název: Statutární město Hradec Králové
adresa: Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
web: http://www.hradeckralove.org/
 
 
název: Úřad práce ČR - Krajská pobočka Hradec Králové
adresa: Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
telefon: 950 116 450
e-mail: reditel.hk@uradprace.cz
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/hradec_kralove
kontaktní osoby: Mgr. Martin Horák
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Domov na Stříbrném vrchu
adresa: 517 61 Rokytnice v Orlických horách
telefon: 494 595 117, 494 595 901
e-mail: reditel@uspro.cz
web: http://www.uspro.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Fremuthová, Bc. Jiří Krejčí
 
 
název: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižeím královéhradeckého kraje
adresa: Jana Černého 8
telefon: 49538867
kontaktní osoby: Mgr.Jiří Morávek
 
 
název: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením královéhradeckého kraje
adresa: Jana Černého 8
telefon: 49538867
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Morávek
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Skok do života
adresa: Brožíkova 451, Hradec Králové, 50012
telefon: 606839952
e-mail: katerina.drabkova@skokdozivota.cz
web: http://www.skokdozivota.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová
 
 
název: SPMP ČR pobočný spolek Hradec Králové
adresa: Velké náměstí 1265/16, 500 03 Hradec Králové
telefon: 776 110 519
e-mail: r.jaromira@seznam.cz
web: http://www.spmpcrhk.estranky.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jaromíra Růžičková
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
adresa: Rudé armády 1000
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 323 803
e-mail: m.raskova@suz.cz
web: http://www.suz.cz/pages/kostelec.html
kontaktní osoby: Mgr. Martina Rašková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Senioři

název: Domov DĚDINA
adresa: Nádražní 703, Opočno 517 73
e-mail: dbasova@domov-dedina.cz
web: http://www.domov-dedina.cz
kontaktní osoby: Bc. Dalibora Bašová
 
 
název: Sociální služby města Jičína
adresa: Havlíčkova 56
telefon: 493 546 211
e-mail: ssmj@ssmj.cz
web: http://www.ssmj.cz
kontaktní osoby: ředitel: Mgr. Kolátor Tomáš,sociální pracovnice: Mgr. Kolomazníková Ivana
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Malík a spol., s.r.o.
adresa: Na Okrouhlíku 1681,Hradec králové 50002
telefon: 495212621
kontaktní osoby: Jan Hanuš
 
 
název: Fakultní nemocnice Hradec Králové
adresa: Sokolská 581 Hradec Králové 50006
telefon: 495831111
kontaktní osoby: Oddělení sociální péče- vedoucí odd L. Němcová
 
 

Ostatní

název: Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
adresa:
telefon: 777 807 051
e-mail: kc.prazska@salinger.cz
web: http://www.salinger.cz
kontaktní osoby: Mgr. Silvie Hendycková
 
 
 
Projekt PRAXE