fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
adresa: oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany
Wonkova 1145
Hradec Králové
500 02
telefon: 495 817 432
e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz
web: http://www.kr-kralovehradecky.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Robert Černý
 
 
název: MěÚ Jaroměř
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
náměstí ČSA 16
Jaroměř
551 01
telefon: 491 847 260
e-mail: bezdekova@jaromer-josefov.cz
web: http://www.jaromer-josefov.cz/
kontaktní osoby: Bc. Ladislava Bezděková
 
 
název: MěÚ Trutnov
adresa: Slovanské náměstí 165
Trutnov
541 16
telefon: 499 803 328
e-mail: rouha@trutnov.cz
web: http://www.trutnov.cz
kontaktní osoby: PaedDr. Karel Rouha
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Městský úřad Jičín
adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
telefon: 493 545 260
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Pourová
 
 
název: Statutární město Hradec Králové
adresa: Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
web: http://www.hradeckralove.org/
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Domov na Stříbrném vrchu
adresa: 517 61 Rokytnice v Orlických horách
telefon: 494 595 117, 494 595 901
e-mail: reditel@uspro.cz
web: http://www.uspro.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Fremuthová, Bc. Jiří Krejčí
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
adresa: Rudé armády 1000
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 323 803
e-mail: m.raskova@suz.cz
web: http://www.suz.cz/pages/kostelec.html
kontaktní osoby: Mgr. Martina Rašková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Senioři

název: Domov DĚDINA
adresa: Nádražní 703, Opočno 517 73
e-mail: dbasova@domov-dedina.cz
web: http://www.domov-dedina.cz
kontaktní osoby: Bc. Dalibora Bašová
 
 
název: Sociální služby města Jičína
adresa: Havlíčkova 56
telefon: 493 546 211
e-mail: ssmj@ssmj.cz
web: http://www.ssmj.cz
kontaktní osoby: ředitel: Mgr. Kolátor Tomáš,sociální pracovnice: Mgr. Kolomazníková Ivana
 
 

Ostatní

název: Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
adresa:
telefon: 777 807 051
e-mail: kc.prazska@salinger.cz
web: http://www.salinger.cz
kontaktní osoby: Mgr. Silvie Hendycková
 
 
 
Průvodce odborným praktickým vzděláváním
 
Spolupráce s poskytovateli praxí
 
Projekt PRAXE