fotka 5 - (c) Hana Lanská

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Moravské Budějovice
adresa: sociální odbor
Nám. Míru 31
Moravské Budějovice
676 02
telefon: 568 408 370
e-mail: loiblova@mbudejovice.cz
web: http://mbudejovice.cz
kontaktní osoby: Ing. Jana Loiblová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: MěÚ Havlíčkův Brod
adresa: odbor sociálních věcí
Havlíčkovo náměstí 57
Havlíčkův Brod
58061
telefon: 569 497 250
e-mail: ikrizova@muhb.cz
web: http://www.muhb.cz/
kontaktní osoby: Ivana Křížová
 
 
název: MěÚ Chotěboř
adresa: odbor sociálních věcí
Trčků z Lípy 69
Chotěboř
583 01
telefon: 569 641 142
e-mail: kafka@chotebor.cz
web: http://www.chotebor.cz
kontaktní osoby: Jiří Kafka
 
 
název: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
adresa: Rozkošská 2322
Havlíčkův Brod
58023
telefon: 569478111
e-mail: msuchomelova@plhb.cz
web: http://www.plhb.cz/
kontaktní osoby: Bc. Marie Suchomelová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Město Moravské Budějovice
adresa: nám. Míru 31,67602 Moravské Budějovice 2
telefon: 568 408 311
e-mail: mesto@mbudejovice.cz
web: http://www.mbudejovice.cz
kontaktní osoby: Ing. Vlastimil Bařinka
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Fokus Vysočina
adresa: Kosmonautů 262
Chotěboř
58301
telefon: 569 641 351
e-mail: marketa.krejcikova@fokusvysocina.cz
web: http://www.fokusvysocina.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Krejčíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Nemocnice počátky, s.r.o
adresa: Havlíčkova 206, 394 64 Počátky
telefon: 565 301 370
e-mail: ldn-pocatky@ldn-pocatky.cz
web: http://www.ldn-pocatky.cz
kontaktní osoby: Ing. Marie Hrnčířová, Sylva Fröhlichová
 
 
název: test
adresa:
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: DCHB - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, NESA - denní stacionář
adresa: Čechova 1660/30
telefon: 566522867
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz
web: http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/nesa-denni-stacionar/
kontaktní osoby: Mgr. Ing. Alena Poulová
 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Jihlava, p.o.
adresa: Jiráskova 67
Jihlava
58604
telefon: 567 301 115
e-mail: detske.centrum@quick.cz
kontaktní osoby: Hana Bachmanová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
adresa: Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
Nová Ves u Chotěboře
582 73
telefon: 569 621 522
e-mail: ddnv@chot.cz
web: http://www.podoubravi.cz/detskydomov/
kontaktní osoby: Etela Coufalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: STŘED - Klub mládeže Hájek, o.s.
adresa: Mládežnická 229
Třebíč
674 01
telefon: 568 843 732
e-mail: sdruzeni@stred.info
web: http://www.stred.info
kontaktní osoby: Mgr. Martina Bártová
 
 
název: MB Střed
adresa: Purcnerova 61
Moravské Budějovice
676 00
telefon: 568 843 732
e-mail: sdruzeni@stred.info
web: http://www.stred.info
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Dokulilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dětský domov Budkov
adresa: Budkov 1
675 42
telefon: 568 443 122
e-mail: navarova@ddbudkov.cz
web: http://www.ddbudkov.cz
kontaktní osoby: Marie Navarová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Účast na školení na pracovišti.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Participace na komunitním plánování

 
 
název: Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o.
adresa: Vítězslava Nováka 305 394 70 Kamenice nad Lipou
telefon: 565 432 295
e-mail: ddomov@tiscali.cz
web: http://www.ddkamenicenl.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Fárová
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
adresa: Zdenky Vorlové 2160
telefon: 561 201 570
e-mail: reditel@domovvelkemezirici.cz
web: http://www.domovvelkemezirici.cz
kontaktní osoby: Mgr. Helena Chalupová
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov, Telč
adresa: Štěpnická 111, Telč 588 56
telefon: 602 559 846
kontaktní osoby: Mgr. Milan Opravil - ředitel
 
 
název: Dětský domov u Chotěboře
adresa: Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1
 
 

Ostatní

název: Ústav sociální péče Nové Syrovice
adresa: Nové Syrovice 1, 675 41
telefon: 568 408 211
web: http://www.uspnovesyrovice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radmila Punčochárová
 
název: PATEB s.r.o.
adresa: Budějovická 1013, 675 31 Jemnice
telefon: 568 450 790
web: http://www.pateb.cz
kontaktní osoby: Lenka Vyhnálková
 
název: Oblastní charita Třebíč
adresa: L. Pokorného 15, Třebíč, 67401
telefon: 568 408 471
e-mail: petr.jasek@charita.cz
web: http://trebic.charita.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petr Jašek, Mgr. Jaroslav František Žák, Bc. Jarmila Liščáková, Dis.
 
název: Domovinka Třebíč
adresa: Gen.Sochora 705 /1,
674 01 Třebíč
telefon: 568 851 146
e-mail: domovinka@trebic.charita.cz
web: http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/domovinka-trebic/
kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Barák, DiS.,
 
 
 
Projekt PRAXE