fotka 5 - (c) Hana Lanská

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Obecný úrad Svederník
adresa: Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole
telefon: +421 41 5696129
e-mail: urad@svedernik.info
web: http://www.svederník.info
 
 
název: Obecný úrad Svederník
adresa: Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole
telefon: +421 41 5696129
e-mail: urad@svedernik.info
web: http://www.svedernik.info
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Jazmín n. o.
adresa: Ferka Nádaždyho 103/4, 972 51 Handlová
telefon: 046/519 85 30
e-mail: jazmin.mrazova@stonline.sk
web: http://www.jazminhandlova.sk
kontaktní osoby: Mgr. Viera Mrázová
 
 

Rodina a děti

název: Rozum a Cit
adresa: Martina Rázusa 23
telefon: +421 0905 325 621
e-mail: janusova@rozumacit.sk
web: http://www.rozumacit.sk
kontaktní osoby: Nadežda Janušová
 
 

Senioři

název: Likava-Centrum sociálních služeb
adresa: Likavka 9
telefon: 00421444305826
e-mail: dagmar.svecova@vuczilina.sk
web: http://likavka.dsszsk.sk
kontaktní osoby: Ing. Dagmar Švecová
 
 
název: Likavka-centrum sociálních služeb
adresa: Likavka 9, 03495
telefon: 044/4305810
e-mail: dagmar.svecova@vuczilina.sk
web: http://likavka.dsszsk.sk
kontaktní osoby: Ing.Dagmar Švecová
 
 
název: Centrum sociálných služieb Via Vitae
adresa: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
telefon: 00421 905978074
web: http://www.sccviavitae.sk
kontaktní osoby: JUDr. Anton Tabčák
 
 
název: Senior centrum Sv. Kataríny
adresa: SNP26,972 51 Handlová
telefon: 0917 600 507
e-mail: seniorcentrum@nemha.sk
web: https://sites.google.com/site/katarinacentrum/home
 
 
název: Senior centrum Handlová, n.o
adresa: Ul. Márie Krššákovej č. 1107/č.1, 97251, Handlová
telefon: 046/545 04 58
e-mail: riaditel@seniorcentrum.handlova.sk
web: http://seniorcentrum.handlova.sk
kontaktní osoby: PhDr. Emília Nyitrayová
 
 

Uživatelé drog

název: Z -Návrat centrum
adresa: Nová cesta 385,
029 42 Bobrov
telefon: 0435587076
e-mail: z.navrat@centrum.sk
web: http://www.znavrat.sk/
kontaktní osoby: Mgr. Marcel Zemančík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na školení na pracovišti.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Caritas Vorarlberg Suchtfachstelle
adresa: Bahnhofstr. 9, 6850 Dornbirn
telefon: +43 5522-200 4060
e-mail: Ivo.Selner@caritas.at
web: http://www.caritas-vorarlberg.at
kontaktní osoby: Dr. Ivo Šelner
 
 
 
 
Projekt PRAXE