fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: xyz
adresa: Hlavní 1
 
 

Krajské a Městské úřady

název: Úřad městské části Praha 5 - OSPOD
adresa: náměstí 14. října 4/1381
web: http://www.praha5.cz
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Domov Dana
adresa: Barrandovská 1010/45
telefon: 251 818 370
e-mail: Reditelka@domovdana.cz
web: http://Domovdana.cz
kontaktní osoby: Jana Plíšková
 
 
název: Asistence O.P.S.
adresa: V Pevnosti 13/4, 128 00 Praha 2
telefon: +420 739 006 382
e-mail: stredisko@asistence.org
web: http://www.asistence.org
kontaktní osoby: Mgr. Erik Čipera
 
 
název: Tyfloservis
adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1
telefon: 221 462 365
e-mail: centrum@tyfloservis.cz
web: http://www.tyfloservis.cz
kontaktní osoby: Olga Buriánková
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům Gloria
adresa: Renoirova 7, Praha 5, 152 00
telefon: 251522453
 
 
název: Armáda spásy
adresa: Lidická 18a, Praha 5, 15000
telefon: 777 497 200
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/praha/centrum-socialnich-sluzeb-lidicka-praha/
kontaktní osoby: Jan Desenský, DiS,
 
 

Rodina a děti

název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Za Papírnou 7, 170 00 Praha 7
telefon: 272766694
e-mail: azylovy.dum@seznam.cz
web: http://azylovydum.sweb.cz/azylovy_dum.html
 
 
název: Občanské sdružení Otevřené srdce - Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Za papírnou 144/7, Praha 7-Holešovice 170 00
telefon: 602455573
web: http://www.sweb.cz/azylovydum
kontaktní osoby: Michaela Nováková
 
 
název: Dětský domov Radost, o.p.s.
adresa: ČS tankistů 277, Praha 10, 109 00
telefon: 737 824 809
kontaktní osoby: Tereza Plívová, DiS.
 
 
název: Nízkoprahový klub Pacific
adresa: Vlčkova 1067
telefon: 775 964 796
e-mail: pacific@motylek.org
web: http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku
kontaktní osoby: Petra Blažková
 
 
název: Nízkoprahový klub Pacific
adresa: Vlčkova 1067
telefon: 775 964 796
e-mail: pacific@motylek.org
web: http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku
kontaktní osoby: Petra Blažková
 
 
název: Dětský domov Charlotty Masarykové
adresa: U Včely 176
telefon: 257 920 303
web: http://www.ddzbraslav.cz
 
 
název: Dětský domov Charlotty Masarykové
adresa: U Včely 176, Praha 5
telefon: 257 920 303
web: http://www.ddzbraslav.cz/
kontaktní osoby: Hana Hrabětová, DiS.
 
 
název: Speciálně pedagogické centrum Klíč
adresa: Národní třída 25
110 00 PRAHA 1 - Nové Město
telefon: tel.: +420 222 542 265 mob.: +420 724 758 318 mob.: +420 606 121 376
e-mail: info@klic-centrum.cz
web: http://www.klic-centrum.cz/
kontaktní osoby: PhDr. Miroslava Měchurová
 
 
název: Úřad městské části Praha 8 - Oddělení
adresa: Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
180 00
telefon: 222 805 244
e-mail: dagmar.kubicikova@praha8.cz
web: http://www.praha8.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kubičíková Dagmar
 
 

Školská zařízení

název: Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče v Praze 4
adresa: Na Dlouhé mezi 69/19
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
telefon: 241 723 646
e-mail: info@dum-praha.cz
web: http://www.dum-praha.cz/
kontaktní osoby: Marcela Polášková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: CRC Kouzelný ostrov
adresa: Teplická 494/17
telefon: 739434612
e-mail: crc.kouzelnyostrov@qmail.com
web: http://www.kouzelnýostrov.cz
kontaktní osoby: Kristýna blatová
 
 

Uprchlíci a migranti

název: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
adresa: Lhotecká 7
Praha 4
143 01
telefon: 974 827 117, 974 827 118
e-mail: suz@mvcr.cz
web: http://www.mvcr.cz/ministerstvo/suz.html
kontaktní osoby: Mgr. Miloslav Koudelný
 
 
název: Zařízení pro děti - cizince. Diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola.
adresa: Radlická 30, Praha 5, 150 00
telefon: +420 251 555 501
web: http://www.ddc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Vučková
 
 
název: ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI-CIZINCE. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
adresa: Radlická 30, Praha 5, 150 00
telefon: +420 251 555 501
web: http://www.ddc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Vučková
 
 
název: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
adresa: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Kovářská 939/4
190 00 Praha 9

web: https://www.opu.cz
 
 

Uživatelé drog

název: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
adresa: Vlašská 336/36
telefon: 257 197 376
e-mail: nmskb@nmskb.cz
web: http://www.nmskb.cz/
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Psychiatrická léčebna Bohnice
adresa: Ústavní 91
Praha 8
181 02
telefon: 284 016 111
e-mail: pl@plbohnice.cz
web: http://plbohnice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Magdalena Šťastná
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

 
 
název: Thomayerova nemocnice
adresa: Vídeňská 800, Praha 4
telefon: 261081111
web: http://www.ftn.cz
kontaktní osoby: Helena Šlenkrtová
 
 
název: Lékořice, o.s.
adresa: Pod Slovany 1977/4, Praha 2
telefon: 2 6108 2265
e-mail: karin.pospisilova@ftn.cz
web: http://www.lekorice.com
kontaktní osoby: Mgr. Karin Pospíšilová
 
 
název: Poliklinika Prosek a.s.
adresa: Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
telefon: 266 010 111
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
web: http://www.poliklinikaprosek.cz/
 
 
název: Nemocnice Na Bulovce
adresa: Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81
telefon: 266 082 023
e-mail: sona.mendlova@bulovka.cz
web: http://bulovka.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Soňa Mendlová
 
 
název: Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské neurologie
adresa: V Úvalech 84
telefon: 224433305
e-mail: gabriela.pavlova@fnmotol.cz
web: http://www.fnmotol.cz/
kontaktní osoby: Gabriela Pavlová
 
 
název: Ústřední Vojenská nemocnice
adresa: U Vojenské nemocnice 1200
telefon: +420 973 208 333
e-mail: info@uvn.cz
web: http://www.uvn.cz
 
 

Ostatní

název: Centrum integrace dětí a mládeže
adresa: Peckova 7, Praha 8, 186 00
telefon: 777 191 145
kontaktní osoby: PhDr. Marie Petrželová
 
název: EPI-RODINA
adresa: Soběslavská 2377/1, Praha 3 - Vinohrady, 130 00
 
název: Úřad práce
adresa:
 
název: Úřad práce
adresa:
 
název: Úřad práce ČR
adresa:
 
název: ERGO Aktiv o.p.s.
adresa: Olšanská 2666/7, Praha 3
telefon: 732 542 529
e-mail: iva.shanelova@ergoaktiv.cz
web: http://www.ergoaktiv.cz
kontaktní osoby: Jan Konig, Iva Shánělová
 
název: Generace Plus
adresa: Nádražní 1272/15
telefon: 602 144 206
web: http://www.generaceplus.cz
kontaktní osoby: Mgr. Klára Vítková
 
název: ERGO Aktiv
adresa: Olšanská 2666/7, Praha 3 13000
telefon: 732 542 529
e-mail: info@ergoaktiv.cz
web: http://www.ergoaktiv.cz
kontaktní osoby: Mrg. Veronika Slepičková
 
název: ERGO Aktiv
adresa: Olšanská 2666/7, Praha 3, 13000
telefon: 732 542 529
e-mail: info@ergoaktiv.cz
web: http://www.ergoaktiv.cz
kontaktní osoby: Mrg. Veronika Slepičková
 
název: Tyfloservis
adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1
telefon: 221 462 365
e-mail: centrum@tyfloservis.cz
web: http://www.tyfloservis.cz
kontaktní osoby: Olga Buriánková
 
 
 
Projekt PRAXE