fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Veselí nad Moravou
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Masarykova 119
Veselí nad Moravou
698 01
telefon: 518 670 220
e-mail: hruska@veseli-nad-moravou.cz
web: http://www.veseli-nad-moravou.cz/vismo/­deska.asp­
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Hruška
 
 
název: ÚMOb Brno - Komín
adresa: sociální oddělení
Vavřinecká 14
Brno
624 00
telefon: 541 428 164
e-mail: tatranova@komin.brno.cz
web: http://www.brno-komin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Helena Tatranová
 
 
název: ÚMČ Brno - Černovice
adresa: sociální odbor
Bolzanova 1
Brno
618 00
telefon: 548 129 851
e-mail: krejci.jarmila@cernovice.d-net.cz
web: http://www.brn­o.cz/­cernov­ice
kontaktní osoby: Krejčí Jarmila
 
 
název: Městský úřad Znojmo
adresa: náměstí Armády 1213/8, 66902 Znojmo
telefon: 515 216 557
e-mail: karel.burdik@muznojmo.cz
web: http://www.znojmocity.cz
kontaktní osoby: Mgr. Karel Burdik
 
 
název: Městský Úřad
adresa: Masarykovo náměstí 53/1
web: http://www.hodonín.eu
 
 
název: Městský úřad
adresa: MěÚ Hodonín
Národní třída 373/25
69535 Hodonín
MěÚ Hodonín
Horní Valy 3655/2
69535 Hodonín
telefon: 518 316 111
e-mail: muhodonin@muhodonin.cz
web: http://www.hodonin.eu
kontaktní osoby: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
 
 
název: Méstský úřad Brno, Starý Lískovec
adresa: Klobásova 9, Brno-Starý lískovec, 625 00
telefon: 547 139 205
web: http://www.staryliskovec.cz\index.html
kontaktní osoby: Bc. Renata Kuklínková
 
 
název: Město Veselí nad Moravou
adresa: Tř. Masarykova 119, 698 13
telefon: 518 670 111
web: http://www.veseli-nad-moravou.cz/
 
 
název: Městský úřad Hustopeče
adresa: Dukelského nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
telefon: 519 441 029
e-mail: socialni@hustopece-city.cz
web: http://www.hustopece-city.cz/mestsky-urad/struktura-a-cinnost/socialni-odbor/
 
 
název: Městský úřad Hodonín, odbor sociálních služeb
adresa: Odbor sociálních služeb
Národní třída 373/25
69501 Hodonín 1
telefon: 518 316 458
e-mail: muhodonin@muhodonin.cz
web: http://www.hodonin.eu
 
 
název: Městský úřad Kyjov - oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
69701
telefon: 518 697 479
web: http://www.mestokyjov.cz/
 
 
název: Město Blansko
adresa: Nám. Svobody32/3
telefon: 516 775 111
e-mail: epodatelna@blansko.cz
web: https://www.blansko.cz/
kontaktní osoby: Bc.et Mgr. Ivana Kouřilová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: STD Kotva
adresa:
 
 
název: Občanské sdružení Anabell
adresa: Milady Horákové 50
web: http://www.anabell.cz
 
 
název: Chráněné bydlení Ovečka
adresa: Hrnčířská 894/27, 602 00 Brno
telefon: 514 141 445
e-mail: chb.brno@diakonie.cz
web: https://brno.diakonie.cz/poskytovane-sluzby/lide-s-dlouhodobym-dusevnim-onemocnenim/chranene-bydleni-ovecka/
kontaktní osoby: Mgr. Lada Žertová
 
 

Menšiny

název: Společenství Romů na Moravě
adresa: Bratislavská 65a, 602 00, brno
telefon: +420 545 246 674
e-mail: srnm@srnm.cz
web: http://www.srnm.cz
kontaktní osoby: Ing. Karel Holomek, Jiřina Somsiová
 
 
název: IQ Roma servis
adresa: Tř. 1. Máje 39
telefon: +420 519 324 849
e-mail: breclav@iqrs.
web: http://www.iqrs.cz/
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Nojmánek - domov pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Neumannova 251/11
Brno - střed
602 00
 
 
název: Vozíčkáři znojemska o.s
adresa: Kotkova 664/14
Znojmo
669 02
telefon: 739 277 618
e-mail: Por.Bar@seznam.cz
web: http://www.porbar.org/
kontaktní osoby: Alena Smíšková
 
 
název: Ústav sociální péče pro zrakově postižené
adresa: Chrlické náměstí 2
Brno
643 00
telefon: 545 558 140
e-mail: rozborilova@uspchrlice.cz
web: http://www.uspchrlice.cz/
kontaktní osoby: Eliška Rozbořilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: USP pro zrakově postižení
adresa: Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice 643 00
kontaktní osoby: Bc. Eliška Rozbořilová - vedoucí sociální rehabilitace
 
 
název: Zelený dům pohody
adresa: P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín
telefon: 518 321 580
e-mail: info@zelenydumpohody.cz
web: http://www.zelenydumpohody.cz/
 
 
název: Zelený dům pohody
adresa: P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín
telefon: 518 321 580
e-mail: info@zelenydumpohody.cz
web: http://www.zelenydumpohody.cz/
 
 
název: Zelený dům pohody
adresa: P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín
telefon: 518 321 580
e-mail: info@zelenydumpohody.cz
web: http://www.zelenydumpohody.cz/
 
 
název: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
adresa: Císařova 394/27
telefon: 519 419 848
e-mail: reditel@betlem.org
web: http://www.betlem.org
kontaktní osoby: Petr Hejl, DiS
 
 
název: Domov Horizont Kyjov
adresa: Strážovská 1096 , 697 01 Kyjov
web: http://www.horizontkyjov.cz/
 
 
název: Liga vozíčkářů, z.ú.
adresa: Bzenecká 23
telefon: 537 021 493
e-mail: info@ligavozic.cz
web: http://www.ligavozic.cz
kontaktní osoby: Mgr. Terezie Chytková
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Nízkoprahové denní centrum
adresa: Svatoplukova 1018/18
telefon: 519 331 440
e-mail: premek.suchomel@charita.cz
web: http://breclav.charita.cz/charitni-sluzby/nizkoprahove-denni-centrum-breclav/
kontaktní osoby: Ing. Bc. Přemysl Suchomel
 
 

Poradny

název: Na počátku, o.s.
adresa: Soběšická 560/60,
614 00 Brno-Husovice
telefon: 548 221 405
e-mail: info@napocatku.cz
web: http://www.napocatku.cz
kontaktní osoby: Kamila Culíková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Preventivně informační skupina Policie ČR, Nový Jičín
adresa: Svatopluka Čecha 11,
741 11 Nový Jičín
telefon: 974 735 207, 208
e-mail: tisknj@mvcr.cz
web: http://www.policie.cz/clanek/adresy-a-telefonicke-kontakty-na-jednotliva-oddeleni-v-okrese-468044.aspx
kontaktní osoby: Zbyněk Tomšík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Znojmo, p.o.
adresa: ul. Mládeže 1020/10
Znojmo
669 02
telefon: 515 22 51 51
e-mail: detske.centrum@znojmo.cz
web: http://www.detskecentrumzn.cz
kontaktní osoby: Hana Krulová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Domov pro matky v tísni Znojmo
adresa: Mašovická 10
Znojmo-Hradiště
669 02
telefon: 515 220 755
kontaktní osoby: Mgr. Evžen Adámek
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Dětské centrum Brno, p.o.
adresa: Hlinky 132/136
Brno
603 00
telefon: 543210412
e-mail: pilatova@dcbrno.cz
web: http://www.dcbrno.cz/
kontaktní osoby: Ing. Eva Pilátová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Sdružení pěstounských rodin
adresa: Anenská 10
Brno
602 00
telefon: 543 249 141
e-mail: info@pestouni.cz
web: http://www.pestouni.cz/
kontaktní osoby: PhDr. Alena Michalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči
adresa: Josefská 1
Brno
602 00
telefon: 542 21 74 64
e-mail: crsp.brno@centrum.cz
web: http://www.crsp.cz
kontaktní osoby: Marcela Ondryjová
aktivita studenta
v místě praxe:
Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Občanské sdružení Janus
adresa: Novobranská 14, Brno 602 00
telefon: +420 775 785 325
kontaktní osoby: Jitka Nosková, DiS.
 
 
název: Dětský domov v Hodoníně
adresa: Jarošova 1/2267, Hodonín 695 01
telefon: 518 305 308
kontaktní osoby: Jana Petruchová - sociální pracovník
 
 
název: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
adresa: Štefánikova 288/15
69501 Hodonín
telefon: 774 650 133
kontaktní osoby: Martina Churá
 
 
název: Úřad městské části Brno -Bosonohy
adresa: Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno-Bosonohy
telefon: 547 422 712
e-mail: socialni@bosonohy.brno.cz
web: http://www.bosonohy.cz/
kontaktní osoby: Veronika Helánová, DiS.
 
 
název: ÚMČ Brno - střed
adresa: Měnínská 4
telefon: 542526226
 
 
název: Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Tř. Masarykova 119
telefon: 518 670 220
e-mail: hruska@veseli-nad-moravou.cz
web: http://www.veseli-nad-moravou.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Hruška
 
 
název: Odbor sociálně právní ochrany dětí Veselí nad Moravou
adresa: tř. Masarykova 119
telefon: 518 670 220
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Hruška
 
 
název: Dětské centrum Kyjov
adresa: Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
telefon: 518 601 392
e-mail: novakova.eva@dckyjov.cz
web: http://dckyjov.cz/
kontaktní osoby: Eva Nováková
 
 
název: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever
adresa: Bratislavská 70, 602 00 Brno
telefon: 545 542 258
e-mail: osvz@sever.brno.cz
web: http://www.sever.brno.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Pagáčová
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Třída Palackého 67, Kyjov 697 01
web: http://www.css-kyjov.cz/
 
 
název: Klokánek Brno
adresa: Michalova 4/2586

628 00 Brno
telefon: 544 212 996
e-mail: klokanek.brno@fod.cz
web: http://www.klokanekbrno.cz
kontaktní osoby: Marcela Bublová
 
 

Senioři

název: Domov důchodců Kociánka, p.o.
adresa: Kociánka 1/8
Brno-Sadová
612 00
telefon: 541 321 336
e-mail: info@ddkocianka.cz
web: http://www.ddkocianka.cz/
kontaktní osoby: Helena Kolomazníková
 
 
název: Domov pro seniory Znojmo
adresa: U Lesíka 3547/11,
669 02 Znojmo
telefon: 515225367
e-mail: domovproseniory.znojmo@seznam.cz
web: http://www.css.euweb.cz
kontaktní osoby: Lenka Dvořáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Participace na komunitním plánování

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov pokojného stáří Kamenná
adresa: Kamenná 204/29,
639 00 Brno-Štýřice
telefon: 543 212 845
e-mail: dpsk.brno@caritas.cz
web: http://www.brno.caritas.cz/
kontaktní osoby: Marekéta Chybová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Zdislava Veselí, o.p.s.
adresa: tř. Masarykova 118,
698 01 Veselí nad Moravou
telefon: 518 323 187
e-mail: pavel.zdislava@tiscali.cz
web: http://www.domacipecezdislava.w1.cz
kontaktní osoby: Bc. Pavel Matulka, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov pro seniory Podpěrova
adresa: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
telefon: 734 830 796
e-mail: soc@pod.brno.cz
web: http://www.pod.brno.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Štafínová, DiS
 
 
název: Domov seniorů Břeclav
adresa: Na Pěšině 2842/13
telefon: 519373087
e-mail: info@dsbreclav.cz
web: http://dsbreclav.cz/
 
 
název: Domov pro seniory Bažantnice - příspěvková organizace
adresa: Hodonín 695 01, tř. Bří Čapků 1
telefon: 518 321 834
e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz
web: http://www.ds-hodonin.cz/
kontaktní osoby: Vladimíra Křížková - ředitelka, Jaroslava Nováková - účetní a zástupce statutárního orgánu
 
 
název: Domov pro seniory Skalice
adresa: Skalice 1, 671 71 Hostěradice
telefon: +420 515 339 157
e-mail: info@domovskalice.cz
web: http://www.domovskalice.cz/
kontaktní osoby: Ing. Romana Hušková, huskova@domovskalice.cz
 
 
název: Domov SANTINI, Domov NORBERTINUM
adresa: Křtiny 20
telefon: 603 437 854
e-mail: nemecka@lumina.cz
web: http://www.lumina.cz
kontaktní osoby: Mgr. Hana Německá
 
 
název: Emin zámek
adresa: Hrušovany nad Jevišovkou 275
671 67
telefon: 515 229 151
 
 
název: Domov pro seniory Foltýnova
adresa: Foltýnova 1008/21
telefon: 546220040
e-mail: dpdjana@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. et. Mgr. Jana Prajznerová
 
 
název: S - centrum Hodonín
adresa: Na Pískách 4037/11, 695 01, Hodonín
web: http://www.s-centrum-hodonin.eu/
 
 
název: Charita Veselí nad Moravou
adresa: třída Masarykova 136
Veselí nad Moravou
698 01
telefon: 518 322 213, 518 326 016
e-mail: charita@veselinm.charita.cz
kontaktní osoby: Marie Štípská
 
 
název: Anavita a.s. DS Modřice
adresa: Masarykova 1018, Modřice
telefon: +420 725 831 967
e-mail: silhanova@anavita.cz
web: http://www.domov-senioru-brno.cz/
kontaktní osoby: Bc. Veronika Šilhanová
 
 
název: Centrum služeb pro seniory
adresa: Strážovská 1095, Kyjov 697 01
web: http://www.centrumproseniorykyjov.cz/
 
 
název: Centrum služeb pro seniory Kyjov
adresa: Strážovská 1095
Kyjov
697 01
web: http://www.centrumproseniorykyjov.cz/
 
 
název: Domov pro seniory Holásecká
adresa: Holásecká 33, 620 00 Brno - Tuřany
telefon: +420 532 197 111
e-mail: info@hol.brno.cz
web: http://www.hol.brnods.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Zahradníková
 
 
název: Domov pro seniory Velké Bílovice
adresa: Mírová 1124, 691 02, Velké Bílovice
e-mail: dps@velkebilovice.cz
 
 
název: Domov pro seniory Věstonická p.o.
adresa: Věstonická 4304/1
telefon: 544 121 511
e-mail: moncicak2358@seznam.cz
web: http://www.ves.brnods.cz/
kontaktní osoby: Bc. Hudečková (zást.ředitele)
 
 
název: Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí
adresa: Mikuláškovo náměstí 706/20, Starý Lískovec, Brno 625 00
telefon: 547139469
e-mail: a.klepackova@dsmin.cz
kontaktní osoby: Bc. Alena Klepáčková
 
 
název: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
adresa: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
web: https://www.centrumproseniorykyjov.cz/
 
 

Školská zařízení

název: Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov
adresa: Nádražní 698
telefon: 515 322 423
e-mail: vudds@seznam.cz
web: http://www.vuddmoravskykrumlov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Košíček
 
 
název: Základní škola speciální Blansko
adresa: Žižkova 27, 678 01, Blansko
telefon: +420 516 418 728
e-mail: specialniskola@blansko.net
web: http://www.specialniskola.blansko.net/cs
kontaktní osoby: Mgr. Martin Koupý
 
 

Uprchlíci a migranti

název: SOZE, zapsaný spolek
adresa: Mostecká 855/5, 614 00 Brno
telefon: +420 545 213 643
e-mail: soze@soze.cz
web: http://www.soze.cz
 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
adresa: Horní Česká 4
telefon: +420 515 264 996
e-mail: netopeer@podaneruce.cz
web: http://znojmo.podaneruce.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Protivínská - vedoucí služby, kontaktní a terénní pracovnice
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Znojmo
adresa: MUDr. Jana Janského 2675/11,
669 02 Znojmo
telefon: 515 215 111
e-mail: info@nemzn.cz
web: http://www.nemzn.cz
kontaktní osoby: Marie Kutláková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Nemocnice Znojmo
adresa: MUDr. Jana Janského 11
telefon: 515 215 111
e-mail: info@nemzn.cz
web: http://www.nemzn.cz/
kontaktní osoby: prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA
 
 
název: Nemocnice Kyjov - oddělení ošetřovatelské péče Veselí nad Moravou
adresa:
telefon: 518396197
kontaktní osoby: Helena Dražilová
 
 
název: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
adresa: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
e-mail: http://www.nemho.cz/
 
 
název: Hospic sv. Alžběty o.p.s.
adresa: Kamenná 207/36, 639 00 Brno
telefon: 543 421 494
e-mail: info@hospicbrno.cz
web: http://www.hospicbrno.cz
 
 
název: FN Brno
adresa: Jihlavská 20, Brno 625 00
telefon: 532232082
e-mail: dejlova.vilma@fnbrno.cz
kontaktní osoby: Vilma Dejlová
 
 

Ostatní

název: Kancelář veřejného ochránce práv
adresa: Údolní 39
Brno
602 00
telefon: 542 542 772
e-mail: lesa@ochrance.cz
web: http://www.ochrance.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petr Lesa
 
název: Charita Kyjov
adresa: třída Palackého 194/30,
697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589
e-mail: kyjov@caritas.cz
web: http://www.kyjov.caritas.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martin Boček
 
název: Santia s. r. o.
adresa: Šumavská 5, Brno, 602 00
e-mail: harudova@santia.cz
kontaktní osoby: Lucie Ivanová
 
název: PS Homediss
adresa: Polní 12, Hodonín, 695 01
telefon: 602 514 612
kontaktní osoby: Lucie Tothová
 
název: Kociánka
adresa: Kociánka 2, Brno - Královo pole, 612 47
telefon: 515 504 219
kontaktní osoby: Bc. Jiří Šimon
 
název: Domov pro seniory Plaveč
adresa: Plaveč 1, Plaveč, 671 32
telefon: 515 252 250
kontaktní osoby: Bc. David Král
 
název: Krizové centrum pro děti a dospívající
adresa: Hapalova 4, Brno 621 00
telefon: 549 272 850
e-mail: bizikova@centrum.cz
web: http://www.krizovecentrum.cz
 
název: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
adresa: Jiráskova 47
664 61 Rajhrad u Brna
web: http://www.dlbsh.cz/index.php?page=9&language=cz
 
název: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
adresa: Jarošova 26, Znojmo 669 02
telefon: 515 224 317
 
název: Obecní úřad Ladná
adresa: Masarykova 119/60, 69146 Ladná
telefon: 519 324 502
e-mail: info@obecladna.cz
web: http://www.obecladna.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Priesterrathová
 
název: Centrum sociálních služeb Kyjov
adresa: Palackého 67, 69701 Kyjov
telefon: 518 612 260
e-mail: info@css-kyjov.cz
web: http://www.css-kyjov.cz/
 
název: Sdružení ,,Piafa" ve Vyškově
adresa: Žerotínova 2
telefon: 515 539 212
e-mail: piafa@piafa.cz
web: http://piafa.cz
kontaktní osoby: Jana Podrápská
 
název: Nízkoprahový klub Wu-Wej
adresa: Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
telefon: 777 128 849
e-mail: michaela.zelinkova@kyjov.charita.cz
web: http://www.wu-wej.estranky.cz
kontaktní osoby: Bc. Michaela Zelinková
 
název: Tichý svět, o. p. s.
adresa: Josefská 612/15, 602 00, Brno
telefon: +420 702 186 044
e-mail: ilona.kasparkova@tichysvet.cz
web: http://www.tichysvet.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ilona Kašpárková
 
název: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Kyjova
adresa: Třída Palackého 67 Kyjov
telefon: 518612260,
e-mail: info@css-kyjov.cz
web: http://css-kyjov.cz
kontaktní osoby: PhDr. Jana TRNEČKOVÁ, MBA, LL.M
 
 
 
Projekt PRAXE