fotka 9 - (c) Nedělníková

Potvrzení o absolvované odborné praxi je formulářem vysoké školy, jehož prostřednictvím mentor (podpis + razítko organizace) stvrzuje absolvování praxe studentem.

Vzor formuláře otvrzení o absolvované odborné praxi naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 
 
Projekt PRAXE