fotka 6  - (c) Nedělníková

Závěrečná zpětná vazba z odborné praxe.

Závěrečná zpětná vazba z odborné praxe slouží k písemné formulaci zpětné vazby mentora/ky k působení studující(ho) na odborné praxi. Jsou v ní posuzovány vytyčené oblasti.

Vzor formuláře závěrečné zpětné vazby naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 
 
Projekt PRAXE