fotka 7  - (c) Nedělníková

Zpracování plánu učení s mentorem/kou

Plán učení je nástrojem, který slouží k písemnému strukturování vytyčených aktivit pro dobu odborné praxe. Plán učení vytváří studující s mentorem. Plán zahrnuje cíle učení, harmonogram plnění cílů, aktivity, role zapojených osob.

Plán učení naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 
 
Projekt PRAXE