fotka 5 - (c) Hana Lanská

Absolvování pohovoru u vybrané organizace, předložení průvodního dopisu a žádosti o zajištění odborné praxe.

Průvodní dopis je písemný dokument, prostřednictvím kterého žádá vysoká škola o umožnění odborné praxe.
Studující jej předkládají při prvním kontaktu s organizací, ve které plánují vykonávat odbornou praxi.
Vyzvednout si ho můžete v konzultačních hodinách u koordinátorky (kancelář č. 121)odborné praxe.
Poté do něho doplníte chybějící údaje a předložíte ho při prvním kontaktu se zařízením či organizací, kde plánujete praxi absolvovat.

Žádost o zajištění odborné praxe je písemný dokument, který představuje individuální žádost studujících o umožnění vykonání odborné praxe v organizaci. Přináší informace o základních údajích studujících či jejich dosavadních zkušenostech ve vztahu k výkonu odborné praxe.
Žádost o zajištění odborné praxe je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

Pozor! V případě zajištění odborné praxe fakultou předkládáte pouze Žádost o umožnění odborné praxe.

 
 
Projekt PRAXE