fotka 6  - (c) Nedělníková

Kontaktování vybrané organizace s dostatečným časovým předstihem (nejlépe tříměsíčním) z důvodu včasného vyřízení odborné praxe.

Toto doporuční neplatí, pokud odbornou praxi máte zprostředkovanou přes Fakultu sociálních studií.

 
 
Projekt PRAXE