fotka 1

Nalezení místa praxe v organizaci, která splňuje předepsané požadavky a očekávání, jež ve vztahu k odborné praxi máte, a která umožňuje plnění konkrétních cílů učení.

K nalezení vhodného místa odborné praxe můžete využít následující zdroje informací:

  • databázi organizací v sekci seznam zařízení
  • konzultace s administrátorem odborné praxe, garantkou
  • informace od ostatních studujících
  • internetové vyhledávače organizací na internetových stránkách krajských, obecních úřadů apod.
 
 
Průvodce odborným praktickým vzděláváním
 
Spolupráce s poskytovateli praxí
 
Projekt PRAXE