fotka 6  - (c) Nedělníková
Identifikaci a pochopení očekávání, které od konkrétního místa odborné praxe máte, uvědomění, které dané cíle a které individuální cíle na odborné praxi budete plnit v rámci plánu učení.

Viz. Průvodce odborným praktickým vzděláváním pro studující

Plán učení a další informace naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 
 
Projekt PRAXE