fotka 4
Respektování omezení možnosti praktikovat na konkrétním místě odborné praxe max. 2x za dobu studia.

Na konkrétním místě odborné praxe můžete odbornou praxi (souvislou nebo průběžnou) realizovat maximálně dvakrát za dobu studia. Nezáleží přitom, zda jde o praxi s povinným, nebo volitelným zaměřením. Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je projít co nejrůznorodější praxí, která bude utvářet Vaše poznání sociální oblasti.

Příklad:
V konkrétním domově pro matky s dětmi můžete absolvovat max. dvě odborné praxe. V případě, že na dalších odborných praxích chcete opět praktikovat v domově pro matky s dětmi, vybíráte si tento typ zařízení v jiné lokalitě.

Výjimku lze povolit po konzultaci s garantkou u 3. ročníků bakalářských oborů a 5. ročníků oborů magisterských.

 
 
Projekt PRAXE