fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová
Na konkrétním místě odborné praxe může student odbornou praxi realizovat maximálně jedenkrát za dobu studia. Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je projít co nejrůznorodější praxí.

Výjimku lze povolit po konzultaci s garantkou.

 
 
Projekt PRAXE