Informace o projektu
Průběh vzdělávání
Kurz Právní minimum
Kurz Příprava na ECDL
ECDL - "řidičák na počítač"
Kontakt:
Ing. Hana Santariusová

Telefon: 596 110 970

Co je to ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) - tzv. "Řidičák na počítač" je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Vznikl jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, které si vynutily požadavek definovat pojem počítačová gramotnost.

ECDL certifikát je dokladem o uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem a zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč efektivně schopen využívat základní informační technologie.

Certifikát ECDL je standardem ve většině zemí EU. Do projektu je zapojeno přes 60 zemí ze všech kontinentů.

ECDL se stala hlavním formálním certifikátem počítačové dovednosti, žádaným studenty, zaměstnanci, pracovníky veřejné správy a širokou veřejností. Získání ECDL certifikátu zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Dosažení této kvalifikace je čím dál víc považováno za standard, který zaměstnavatelům ukazuje, na jaké úrovni jejich současní či potenciální zaměstnanci ovládají práci s počítačem.

Jaké jsou typy certifikátů a osvědčení?

ECDL certifikát (European Computer Driving Licence)
Mezinárodně uznávaný dokument, který dokládá, že jeho držitelé ovládají aktivně základní dovednosti pro všestranné a efektivní využívaní výpočetní techniky.ECDL certifikát získají uchazeči, kteří úspěšně složí testy ze všech sedmi výše uvedených modulů.

Osvědčení ECDL Start
Dokument, který dokládá, že jeho držitelé úspěšně složili zkoušky z libovolných čtyř modulů.

©2006 Ostravská univerzita