Informace o projektu
Průběh vzdělávání
Kurz Právní minimum
Kurz Příprava na ECDL
ECDL - "řidičák na počítač"
Kontakt:
Ing. Hana Santariusová

Telefon: 596 110 970

Kurz "Příprava na ECDL"

Kurz je přípravou na test ECDL - mezinárodně uznávanou objektivní standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti. Absolventi kurzu s dobrými výsledky budou moci složit test k získání osvědčení "ECDL Start".

Počítačová gramotnost podle ECDL konceptu se skládá ze sedmi modulů, avšak u tohoto projektu budou účastníci proškoleni jen v modulech 1- 4:

1. Základy informačních technologií

 • Základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady
 • Informační technologie a společnost - člověk versus počítač
 • Bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
 • Hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
 • Komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT

2. Používání a správa souborů

 • Používání počítače a správa souborů
 • Tvorba adresářové struktury a její filozofie
 • Kopírování souborů
 • Nastavení uživatelského prostředí na počítači

3. Textový editor

 • Filozofie práce s textem v textovém programu
 • Formátování písma, odstavců a dokumentu
 • Vlastní úprava textu a pravidla související
 • Možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů

4. Tabulkový kalkulátor

 • Filozofie práce s tabulkovým programem
 • Formátování buňky a tabulky
 • Práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
 • Možnosti adresování v tabulce při kopírování
 • Tvorba grafů a databází
 • Možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek

5. Databáze

 • Filozofie práce s databází
 • Vytvoření seznamu
 • Definice textových a číselných polí
 • Výběr položek a jejich zpracování
 • Ukládání dat

6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace

 • Grafické možnosti kreslících programů a jejich použití (desktop publishing)
 • Vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
 • Tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
 • Možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy
 • Možnosti ukládání na jiná než běžná média

7. Služby informační sítě

 • Filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory
 • Možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost
 • Elektronická pošta - způsob využívání
 • Internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu
 • Vyhledávání informací a jejich zpracování

©2006 Ostravská univerzita