Informace o projektu
Průběh vzdělávání
Kurz Právní minimum
Kurz Příprava na ECDL
ECDL - "řidičák na počítač"
Kontakt:
Ing. Hana Santariusová

Telefon: 596 110 970

Kurz "Právní minimum"

Cílem kurzu je zprostředkovat základní orientaci posluchačů v právním systému ČR a vytipovaných základních právních odvětvích se zaměřením na praktické uplatnění poznatků v běžném občanském životě.

Čtyři dvou až tří hodinové moduly jejímž obsahem bude:

1. Základy práva

 • právní systém ČR
 • základní právní pojmy
 • právní normy
 • právní vztahy
 • právní odvětví
 • právo hmotné, procesní, veřejné, soukromé

2. Občanské právo, rodinné právo

 • majetkoprávní vztahy
 • vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM
 • věcná práva, práva k cizím věcem
 • formy převodu vlastnického práva (včetně dědění a vydržení), smlouva kupní, darovací, o půjčce a výpůjčce
 • práva a povinnosti uživatelů bytu, užívací práva manželů, nájemníků a podnájemníků
 • společná domácnost, osoby blízké atd.
 • vyživovací povinnosti

3. Pracovní právo

 • účastníci pracovně-právních vztahů
 • pracovní poměr, jeho vznik, průběh a ukončení
 • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • pracovní kázeň, pracovně-právní spory
 • příčiny nejčastějších konfliktů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a způsob jejích předcházení

4. Správní právo - se zaměřením zejména na sociální a zdravotní oblast

 • struktura správních orgánů
 • odvětví správního práva
 • sociální zabezpečení, pracovní neschopnost, důchody, rozsah sociálních dávek atd.
 • správní řízení
 • soudní systém, notářství, advokacie, státní zastupitelství, soudní exekuce

©2006 Ostravská univerzita