Informace o projektu
Průběh vzdělávání
Kurz Právní minimum
Kurz Příprava na ECDL
ECDL - "řidičák na počítač"
Kontakt:
Ing. Hana Santariusová

Telefon: 596 110 970

Průběh vzdělávání

Jakou formou bude vzdělávání probíhat?

Kurzy budou realizovány formou prezenční výuky v prostorách Věznice Heřmanice, která bude v rámci řešení projektu akreditovat počítačovou učebnu pro testování ECDL.

Digitální podoba kurzů bude trvale přístupna na intranetu počítačové učebny pro samostudium a potřeby ostatních vězňů i po ukončení projektu.

Absolventi kurzu "Příprava na ECDL" s dobrými výsledky budou moci složit test k získání osvědčení ECDL Start.

Jaká bude délka trvání kurzů?

Kurz Právní minimum:
10 výukových hodin - 4 lekce - 2,5 hodiny

Kurz Příprava na European Computer Driving Licence - ECDL:
16 výukových hodin - 4 lekce - 4 hodiny

Jaké jsou očekávané výstupy projektu?
Předpokládáme proškolení 90 osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody v kurzu "Právní minimum" a 50 osob v kurzu "Příprava na ECDL". Kurz "Příprava na ECDL" absolvuje i 10 pracovníků Věznice Heřmanice.

©2006 Ostravská univerzita