Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Pro koho je kurz určen?

pro všechny učitele II. stupně ZŠ, a to i pro ty, kteří si své studium teprve dokončují v rámci kombinovaného studia na VŠ, pro školní preventisty, školní pedagogické poradce, ředitele atd.

Jaké budou cíle a přínos programu?

  • program by měl motivovat učitele k preventivnímu působení na žáky v oblasti sociální,
  • program by měl učitele vybavit vědomostmi a dovednostmi, které jsou potřebné k efektivnímu uplatňování intervence u žáků a to tak, že budou respektovat nejen potřeby žáků, ale také své vlastní duševní zdraví,
  • učitelé by měli po ukončení programu umět včas odhadovat rizika, která podporují výskyt sociálně patologického chování žáků a umět jim předcházet.
Motto: Učitel nepředává svou moudrost, ale svou lásku a víru.
Chalil Džibrán

©2005 Ostravská univerzita