Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

KDO MÁ ŘEŠIT PROBLÉM ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH?

Před několika lety bylo učitelům jedné základní a jedné střední školy položeno několik otázek v souvislosti s problematikou šikanování na školách. Cílem šetření bylo jen orientačně zjistit, jak problém možnosti řešit případy šikanování na školách vidí učitelé a zda mají subjektivní zkušenost s šikanováním.

Jak byste na uvedené otázky odpověděli vy?

Setkal jste se někdy v dětství nebo dospívání s šikanováním?
a) ano
b) ne
V jaké roli jste se nacházel?
a) oběť
b) svědek
c) aktér
Domníváte se, že se šikanování vyskytuje na vaší škole?
a) ano
b) ne
c) ojediněle
Kdo má, podle Vašeho názoru, problém šikanování na škole řešit?
a) každý učitel, který se s případem setká
b) výchovný poradce
c) psycholog
d) právník
e) ředitel školy
f) všichni výše uvedení
Domníváte se, že učitelé mají dostatečné vědomosti a dovednosti
pro řešení konkrétních případů šikanování?
a) ano
b) ne

Další ukázka - sociálně-právní ochrana dětí
Další ukázka

©2005 Ostravská univerzita