Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Studijní opory

V rámci projektu vzniklo 7 studijních opor, 5 je napsáno v distanční formě a 2 slouží jako podpora výcvikové části, která nemůže být realizována v distanční formě.
Tyto studijní materiály účastníci získávají v průběhu kurzu Management sociální práce se žáky základní školy a také mají k nim přístup prostřednictvím systému pro řízení výuky přes webové rozhraní, které je OU k tomuto účelu zřízeno.

Ostatní zájemci si mohou skripta vypůjčit v některých veřejných knihovnách.

Studijní materiály, které v rámci projektu vznikly:

Prokešová, M. Management sociální práce se žáky základní školy I Sociální interakce ve vztahu učitel žák. Ostrava: OU, 2005, ISBN 80-7368-078-5.

Fialová, I. Management sociální práce se žáky základní školy II Agrese a oběti násilí. Ostrava: OU, 2005, ISBN 80-7368-079-3.

Kolář, M. Management sociální práce se žáky základní školy II Školní násilí a šikanování. Ostrava:OU, 2005, ISBN 80-7368-076-9.

Niklová, T., Poláčková, L., Kachlová, J., Management sociální práce se žáky základní školy III Sociálně patologické jevy a sociální práce. Ostrava:OU, 2005, ISBN 80- 7368-080-7.

Kolibač, R. Management sociální práce se žáky základní školy IV Distanční forma vzdělávání (DIV). Ostrava:OU, 2005, ISBN 80-7368-077-7.

Svoboda, J. Dialogová forma výuky společenské, rodinné a sexuální výchovy v základní škole. Ostrava:OU, 2005, ISBN 80-7368-075-0.

Svoboda, J. Praxe učitelů základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů. Ostrava:OU, 2005, ISBN 80-7368-073-4

©2005 Ostravská univerzita