Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Zde se můžete přihlásit na jednotlivé termíny tutoriálů (teoretická část kurzu). Každý z Vás musí absolvovat 3 tutoriály, které jsou rozprostřeny do období tří měsíců. Každý měsíc si můžete vybrat jeden termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat a každý měsíc se setkáte s jinou skupinou lektorů.

V listopadu se seznámíte s LMS a distanční formou studia (Mgr. Richard Kolibač) a setkáte se s PhDr. Miriam Prokešovou - Sociální interakce ve vztahu učitel žák.

V prosinci se potkáte s lektory PhDr. Ivana Fialová - Agrese a oběti násilí a PhDr. Michal Kolář - školní násilí a šikanování.

V lednu 2006 se na Vás bude těšit poslední skupina lektorek - pracovnic MMO (Mgr. Judita Kachlová, Bc. Lýdia Poláčková, Mgr. Taťána Niklová) - Sociálně patologické jevy a soc. práce.

Po přihlášení budete požádáni o heslo (bylo vám zasláno elektronickou poštou). Zobrazí se Vám jednotlivé termíny - každý měsíc si zvolte jeden termín, který vám bude nejlépe vyhovovat. Výjimku tvoří prosincové termíny 7.12, 8.12. a 9.12. odpoledne, na které pak navazují termíny dopoledne 14.12.,15.12. a 16.12. Na posledním tutoriálu vám předáme osvědčení o absolvování kurzu "Management sociální práce se žáky základní školy".

©2005 Ostravská univerzita