Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Pretest

Před vlastním kurzem bude probíhat testování, které má zmapovat hlavní oblasti na které se školitelé v rámci praktické části zaměří. Se všemi vašimi osobními údaji bude nakládáno dle znění zákona o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro potřeby tohoto projektu. Před vlastním praktickým výcvikem, který proběhne v Krkonoších bude nutné provést PRETEST.

Po absolvování kurzu - na závěr bude následovat POSTTEST.

Metoda zvolená k testování - DIS BŽ
časová náročnost: minimálně 15 minut - maximálně 20 minut.
Jméno a příjmení není nutné uvádět.

Dále jsou uvedeny obrazovky, kterými budete procházet při volbě PRETEST a POSTTEST, z nabídky www stránek projektu.

Zvolte internetový snímač

Dvojkliknutím vyberte kategorii Dospělí

Důležité poznámky pro vyplnění formuláře!
Jméno a příjmení není nutno vyplňovat,ale je tam nutné zadat nějaké znaky (např. Ostravská, Univerzita)
Pro evidenci je třeba vyplnit datum narození.
Vzdělání: Dokončené vzdělání (např: VŠ nebo SŠ)
Obec: Zde napíšete název školy (např.: ZŠ Židlického Krnov)
Email: Zde uvedete Projekt123OSU
Důvod snímaní: zde zadejte termín konání výcvikové části (např. 9.9.-16.9)


Jako poslední krok zvolíte položku Pokračuj

Dále se budete již řídit intuitivní nápovědou v levé části okna. Pokud by se vyskytly jakékoli dotazy popř. problémy, rádi Vám budeme nápomocni. Věříme , že nyní Vám již nic nebrání v tom, aby jste přistoupili k vlastnímu testu.

©2005 Ostravská univerzita