Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0240


 

Modernizace didaktických metod - příprava kurikulárních dokumentů

Realizované činnosti:

  • zajištění vstupních informací, podkladů a materiálů (pracovní cesty - památkové ústavy, archivy), sběr dat, rešerše literárních zdrojů, konzultace s odborníky (pracovní cesty);
  • realizace výběrového řízení pro dodávku výpočetní techniky;
  • strategie postupu řešení projektu, tvorba komunikační a PR strategie projektu;
  • definice učebních výstupů (znalosti, vědomosti, kompetence) pro registraci předmětů ve studijním informačním systému STAG;
  • vize inovovaných studijních předmětů (teoretické požadavky);
  • zpracování systémů průběžného a závěrečného hodnocení inovované výuky.

Veškeré činnosti jsou komplexně řešeny, byl stanovený harmonogram zpracování kutikulárních dokumentů.

Aktualizace: 15. 02. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt