Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0240


 

Rozšiřování nabídky kombinované popřípadě distanční formy studia - příprava studijních distančních textů

Realizované činnosti:

 • vytvoření studijních opor (recenzovaných)
 • vytvoření studijních materiálů v prostředí Moodle (moodle.osu.cz)

Výukové texty jsou zpracovány metodikou distančních opor. Autory studijních opor jsou odborní pracovníci Ostravské univerzity v Ostravě. Všechny texty jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky. Za jazykovou korekturu odpovídají autoři sami. Každý titul je k dispozici v elektronické podobě v knihovně OU a v prostředí IS Moodle.

Studijní opory:

 • Umění evropského středověku
 • Umění českého středověku
 • Terminologický seminář
 • Publicita průmyslového dědictví
 • Česká grafika
 • Urbanizace I
 • Urbanizace II
 • Revitalizace a konverze průmyslových objektů
 • Obnova kulturních památek
 • Kapitoly z dějin evropského baroka
 • Restaurování technických památek
 • Evropská renesance
 • Evropské malířství a sochařství 19. století
 • Architektura a umění 20. století
 • Homo faber
Aktualizace: 15. 02. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt