Registrační číslo projektu: CZ 1.07/2.2.00/15.0026

Balíčky v rámci udržitelnosti pro akademický rok 2016/2017

číslo
balíčku
Navrhovatel Spolunavrhovatelé univ. fakul. Název balíčku
(po kliknutí se zobrazí anotace balíčku)
35 RNDr. Martin Žáček, Ph.D.   OU FPR Formální logické systémy pro aplikaci v informatice
36 Mgr. Michal Janošek   OU FPR Úvod do ekosystému Apple
45 RNDr. Bartl David, Ph.D.   OU FPR Úvod do teorie her
47 RNDr. Walek Bogdan, Ph.D.   OU FPR Moderní techniky vývoje webových aplikací
62 Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.   OU PDF Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
63 Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.   OU FSS Case management
66 RNDr. Martin Žáček, Ph.D.   OU PRF Logika pro sémantický web
67 RNDr. Bogdan Walek, Ph. D.   OU PRF Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek