Realizační tým


Hlavní koordinátor projektu - vedoucí projektu:

      Ing. Eva Burianová, Ph.D.


Koordinátor projektu a odborný garant za OU:

      doc. ing. Cyril Klimeš, CSc.


Koordinátor projektu a odborný garant za SU:

      doc. RNDr. František Koliba, CSc.


Další členové realizačního týmu:

      Bc. Klára Dluhošová

      Jana Hájíčková

      Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

      Ing. Lenka Káňová

      Hana Konderlová

      doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

      Ing. Pavla Lazarová

      Mgr. Marek Osuchowski

      Bc. Gabriela Peroutková (Burianová)

      Bc. Simona Polochová

      Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

      Ing. Pavel Smolka

      Ing. Eliška Treterová

      Ivana Volná

      RNDr. Martin Žáček, Ph.D.