Publicita projektu


- publicita - nástěnka OU, květen 2014


- Listy OU, číslo 1/2014, str. 23 - Projekt rozšiřování odborných znalostí akademiků v cíli


- publicita - nástěnka OU, leden 2014


- server OU - "Projekt rozšiřování odborných znalostí akademiků doběhl do cíle"


- Listy OU, číslo 4/2013, str. 32 - PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE ANEB OKAPOUSU NA OSU


- server Novinky.cz - "Projekt zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků v Ostravě míří do finále"


- server OU - "Příklad dobré praxe aneb OKAPOUSU na OSU"


- Listy OU, číslo 2/2013, str. 36 - JAK FUNGUJE NOVÝ SYSTÉM ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ AKADEMIKŮ?


- publicita - nástěnka OU, květen 2013


- publicita - nástěnka OU, duben 2013


- server OU - "Jak funguje nový systém rozšiřování odborných znalostí akademiků?"


- informační leták - Balíček odborných kompetencí.pdf


- informační leták - Seminář LMS Moodle


- Listy OU, číslo 3/2012, str. 15 - Akademici si rozšiřují své odborné znalosti


- server Novinky.cz - "Akademici si rozšiřují své odborné znalosti"


- server OU - "Akademici si rozšiřují své odborné znalosti"


- publicita - nástěnka OU, květen 2012


- publicita - nástěnka OU, březen 2012


- Listy OU, číslo 6/2011 - str. 22, Zapojte se do projektu


- upoutávka na webu - Nejnovější Listy Ostravské univerzity


- elektronický měsíčník Newsletter OU číslo 10/2011 (str. 4), ZVYŠTE SVOU ODBORNOST!


- publicita - nástěnka OU, listopad 2011


- upoutávka na webu - Newsletter OU


- server OU - "Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ


- server Novinky.cz - "Akademičtí pracovníci vysokých škol zvyšují své odborné kompetence


- prezentace projektu - www stránky MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)