Přínos pro cílovou skupinu

Cílovými skupinami projektu jsou akademičtí pracovníci VŠ a studenti VŠ.

V projektu bude fungovat multiplikační efekt - přenos získaných znalostí od cílové skupiny akademičtí pracovníci směrem k cílové skupině studenti VŠ a další akademičtí pracovníci.

Hlavním přínosem vzdělávání cílových skupin je rozšíření znalostí a dovedností ve vybraných odborných oblastech vzdělávání.

Zájem o rozšiřování odborných kompetencí akademických pracovníků je velký, vyplynul z dotazníkové akce organizované na OU a SU. Dosud mohli akademičtí pracovníci získávat nové informace klasickým způsobem, absolvováním speciálních kurzů, vlastním samostudiem apod. Přičemž absolvování odborných kurzů je problematické, neboť právě akademičtí pracovníci potřebují individuální konzultace s odborníky, kteří se zabývají i úzkou odbornou problematikou směřující k vědě a výzkumu. Obzvlášť problematické je to pro nastupující asistenty, kteří se chtějí věnovat odborným oblastem. Proto jsou to hlavně oni, kteří propagují myšlenky vyjet za odborníkem na jeho pracoviště, mít možnost konzultací buď individuální nebo v malém týmu 2-5 osob. Tento postup se zdá být nejefektivnějším, obzvláště, je-li možno tohoto odborníka najít v rámci České republiky.

Získáním možnosti zpracovat Balíček OK je krokem k získání nových znalostí a dovedností, neboť se k němu váže právě konzultace v rozsahu 20 hodin u vybraného odborného konzultanta (odborníka z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe).

Tyto znalosti se odrazí ve všech částech zpracovaného Balíčku OK:

  • zpracování odborného textu
  • zpracování e-learningového kurzu
  • realizaci odborného kurzu
  • anotace pro vydání sborníků Balíčků OK

Přínosem pro druhou skupinu - studenti VŠ, do které se mohou ale připojit i další akademičtí pracovníci, aby si rozšířili své znalosti, je možnost přístupu ke všem částem Balíčku, které budou v elektronické podobě a navíc účast na kurzu, který je v rámci Balíčku připraven a realizován.

Nahoru...