Popis cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • akademičtí pracovníci VŠ
  • studenti VŠ

1) Cílová skupina akademičtí pracovníci VŠ

Spolupracuje na projektu v rámci přípravy a realizace Balíčků odborných kompetencí. Tato skupina bude oslovena maily na univerzitách (OU, SU), rovněž přes porady fakult, kateder a ústavů, na www stránkách univerzit. K řešení Balíčku OK se mohou přihlásit všichni akademičtí pracovníci. Předpokládá se hlavně zájem z řad pracovníků bez akademické hodnosti nebo s Ph.D., CSc., maximálně s hodností doc.

Všechny přihlášky projdou výběrovým řízením a budou doporučeny výběrovou komisí k realizaci. Výběrové řízení bude realizováno řídicím týmem projektu a proběhne během trvání projektu ve třech termínech.

Zapojení cílové skupiny: na základě schválené přihlášky získává tato cílová skupina konzultace s vybraným odborníkem z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe. Takto rozšířené a prohloubené odborné kompetence je nutno pro zajištění efektivity vzdělávání předat dále, a to kolegům (akademickým pracovníkům) a hlavně druhé cílové skupině - studentům VŠ. Hlavním výstupem projektu jsou proto tzv. Balíčky OK, jejichž výsledkem jsou znalosti a dovednosti akademických pracovníků (které získali díky podpoře projektu na konzultacích), zpracované odborné texty, e-learningové kurzy, sborníky anotací (viz. klíčové aktivity).

2) Cílová skupina studenti VŠ

Aktivní účast na kurzech a možnost využití odborných textů rozšíří znalosti a dovednosti studentů ve speciálních odborných tématech, která ještě nejsou součástí studijních programů. Všichni studenti budou pravidelně informováni o jednotlivých kurzech, které pro ně budou připraveny. Informace budou rozesílány na e-mailové adresy pomocí IS VŠ. Všechny informace budou prezentovány také na www stránkách projektu a v Listech OU a SU. Tato cílová skupina se bude moci přihlásit jak na odborné kurzy, tak na konané semináře.

Nahoru...