Návrat zpět na úvodní stránku projektu...

Seznam kurzů Zimního semestru 2013/2014

Kód vzestupně podle názvu kurzu Název kurzu sestupně podle názvu kurzu Garant kurzu vzestupně podle data zahájení kurzu sestupně podle data zahájení kurzu Termíny vzestupně podle data ukončení kurzu sestupně podle data ukončení kurzu Stav Místo
konání
B8 Směry rozvoje technologiemi podporované výuky v terciálním vzdělávání doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. září - říjen kurz ukončen OU
B29 Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D. září kurz ukončen OU
B30 Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B31 Alternativní koncepce výuky aritmetiky v primárním vzdělávání RNDr. Radek Krpec, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B32 Současné pojetí interkulturního vzdělávání PhDr. Denisa Labischová, PhD. říjen - listopad kurz ukončen OU
B33 Fytogeografie RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B41 Latinská poesie středověku Mgr. Richard Psík, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B42 Typologie liturgických knih v období středověku Mgr. Richard Psík, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B44 Jak (ne)napsat odborný text z biologie RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. říjen kurz ukončen OU
B48 Algebra v informatice doc., RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD,Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B49 Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B50 Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví Mgr. Alexandra Tomášová říjen kurz ukončen OU
B61 Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B62 Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU
B63 Case management Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D. říjen - listopad kurz ukončen OU
B64 Environmentální vzdělávání žáků ZŠ a SŠ s edukační podporou "inquiry" činností PaedDr. Svatava Kubicová, CSc. říjen - listopad kurz ukončen OU
B65 Metodika aplikace modelu excelence při tvorbě dlouhodobého záměru univerzity doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. říjen - listopad kurz ukončen OU
B66 Logika pro sémantický web RNDr. Martin Žáček, Ph.D. říjen - listopad kurz ukončen OU
B67 Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek RNDr. Bogdan Walek, Ph.D. září - říjen kurz ukončen OU

Přihláška pro zájemce z Ostravské univerzity v Ostravě

Přihláška pro zájemce ze Slezské univerzity v Opavě

Nahoru...