Návrat zpět na úvodní stránku projektu...

Seznam kurzů Letního semestru 2013

Kód vzestupně podle názvu kurzu Název kurzu sestupně podle názvu kurzu Garant kurzu vzestupně podle data zahájení kurzu sestupně podle data zahájení kurzu Termíny vzestupně podle data ukončení kurzu sestupně podle data ukončení kurzu Stav Místo
konání
B5 Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků Mgr. Vladimír Bradáč březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B12 Protetická fyzioterapie PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D. únor - březen 2013 kurz ukončen OU
B14 Praktické užití epidemiologických metod v pracovním lékařství Ing. Hana Tomášková, Ph.D. březen - květen 2013 kurz ukončen OU
B15 Vzdělávání nadaných žáků doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. únor - duben 2013 kurz ukončen OU
B16 Proicio 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B17 Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti Mgr. Bc. Martina Rozsypalová březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B19 Moderní didaktické metody v matematice RNDr. Petra Konečná, Ph.D. únor - březen 2013 kurz ukončen OU
B20 Nástroje pro zjišťování výsledků učení žáků v hodinách dramatické výchovy Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B21 Sociální pedagogika doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. únor - březen 2013 kurz ukončen OU
B22 Socha v prostoru a čase PhDr. Marie Šťastná, Ph.D. únor - květen 2013 kurz ukončen OU
B23 Počítačem řízený kalkulus diferenciální geometrie na varietách RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU
B25 Učebnice a jejich využívání ve výuce Mgr. Iva Červenková, Ph.D. únor - duben 2013 kurz ukončen OU
B26 Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D. březen - květen 2013 kurz ukončen OU
B27 Chemické rovnováhy kolem nás doc. RNDr. Roman Maršálek, PH.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU
B34 Fraktály a jejich využití RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. květen - červen 2013 kurz ukončen OU
B36 Úvod do ekosystému Apple RNDr. Michal Janošek, Ph.D. březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B37 Analýza obrazu map nerovnosti povrchu Ing. David Bražina, Ph.D. březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B38 Teolingvistika PhDr. Marcela Gragerková, Ph.D. únor - květen 2013 kurz ukončen OU
B39 Enviroment v české literatuře Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. únor - květen 2013 kurz ukončen OU
B40 Odraz ekonomické krize v daňové politice EU Ing. Baáta Blechová, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU
B43 Kompetence učitelů přírodovědných předmětů doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU
B54 Dobrovolnictví Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. únor - duben 2013 kurz ukončen SU
B55 Mezigenerační komunikace PhDr. Věra Juřičková, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen SU
B56 Penologie PhDr. Igor Hendrych květen - červen 2013 kurz ukončen SU
B57 Radiační ochrana sester Mgr. Hana Heiderová duben - květen 2013 kurz ukončen SU
B58 Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen SU
B60 Teorie daní ze spotřeby Ing. Šárka Sobotovičová duben - květen 2013 kurz ukončen SU
B2 Metodologické aspekty počítačové podpory výuky chemie doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. květen - červen 2013 kurz ukončen OU
B4 Zvýšení odborných kompetencí v oblasti bezdrátových počítačových sítí RNDr. Tomáš Sochor, CSc. květen - červen 2013 kurz ukončen OU
B10 Počítačem podporovaná diagnostika ve vzdělávání Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU
B28 Agilní a štíhlý (Lean) vývoj a provoz informačních systémů RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. březen - duben 2013 kurz ukončen OU
B35 Formální logické systémy pro aplikaci v informatice RNDr. Martin Žáček, Ph.D. květen - červen 2013 kurz ukončen OU
B45 Úvod do teorie her RNDr. David Bartl, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU
B46 Aktuální problémy statistického zpracování dat RNDr. et Bc. Jan Štěpnička, Ph.D. květen - červen 2013 kurz ukončen OU
B47 Moderní techniky vývoje webových aplikací RNDr. Bogdan Walek, Ph.D. květen - červen 2013 kurz ukončen OU
B24 Techniky moderního vývoje informačních systémů RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. duben - květen 2013 kurz ukončen OU

Přihláška pro zájemce z Ostravské univerzity v Ostravě

Přihláška pro zájemce ze Slezské univerzity v Opavě

Nahoru...