Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.

Zen a umění ve výtvarné výchově

Anotace:

Vliv zenového (čchanového) myšlení na výtvarné umění v Evropě i Spojených Státech ve dvacátém století a na „západní“ způsob myšlení vůbec patří ke klíčovým fenoménům, s nimiž je třeba současné učitele blíže seznámit.

Nejde zde pouze o historické, umělecko-historické, filosofické a religionistické aspekty, ale také o recepci interkulturních vztahů a o aktuální potřebu hledání kontemplativní protiváhy současné povrchnosti a roztěkanosti, související s konzumním způsobem života.