doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

Úvod do problematiky ochrany duševního vlastnictví

Anotace:

Kurz (opora, balíček) se bude zabývat základními aspekty ochrany duševního vlastnictví a to v kontextu Vysoké školy. Dotkne se také transferu technologií a spolupráce výzkumných institucí s aplikační sférou.