Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

Účetní a daňová problematika právnických osob

Anotace:

Téma je zaměřeno na provázanost účetní a daňové problematiky v souvislosti se zdaněním právnických osob (korporací). Cílem je prohloubení získaných teoretických znalostí z účetnictví a daní a upevnění schopností aktivně vyhledávat a prakticky řešit daňovou a účetní problematiku podnikatelské sféry. Výuka směřuje k nabytí samostatnosti při analýze účetního a daňového případu, spolu se schopností adaptace na změny v účetní a daňové legislativě. Současně fixuje základní neměnné metodické prvky charakteristické pro účetnictví a daně. Důkaz je kladen na vyhledávání aktuálního stavu právních předpisů.