Mgr. Richard Psík, Ph.D.

Typologie liturgických knih v období středověku

Anotace:

Typologie liturgických knih v období středověku; zásady popisu rukopisů; středověké rukopisné fondy v českých zemích; práce s databázemi digitalizovaných rukopisných fondů