Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Systémová dynamika

Anotace:

Zaměřením Balíčku OK je využití systémové dynamiky při tvorbě modelů. Využívání simulačních metod v různých oblastech má souvislost se zaváděním výpočetní techniky a využíváním počítačů. V současné době se k modelování dynamických systémů využívají aplikace Powersim, Vensim a další. Další využití je směřováno na tzv. Beer Game, které se ve světě používají pro školení manažerů.