PhDr. Denisa Labischová, PhD.

Současné pojetí interkulturního vzdělávání

Anotace:

V současné době dochází k výrazným posunům v pojetí interkulturního vzdělávání od kulturně-standardního, setrvávajícího na etnickém pojetí a skupinových konceptech, směrem k transkulturnímu přístupu, zohledňujícímu více individualitu, občanské kompetence. V tomto směru se připravuje také revize průřezového tématu RVP ZV Multikulturní výchova (garant pracovní skupiny při MŠMT D. Labischová). Studenti by měli získat materiál, který nové pojetí reflektuje a který nabízí nové didaktické a metodické inspirace, jež budou moci ve své profesní praxi využít budoucí učitelé (nejen) společenskovědních předmětů.