Doc. RNDr. František Koliba, CSc.

Řízení projektů dle standardů IPMA

Anotace:

Základními pojmy Projektového řízení, definice Projektu a pojmů souvztažných; seznámení s technikami a metodami projektového řízení (20 technických kompetencí projektového manažera); význam behaviorálních kompetencí pro práci projektového manažera; související kompetence projektového manažera.