Mgr. Markéta Poštulková

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině

Anotace:

V ČR není dosud standardně vyučována problematika postamputační fyzioterapie po amputacích horních končetin podle nových zahraničních trendů. Především postupy nácviku manipulačních funkcí v sebeobslužných situacích s jednotlivými typy protéz není dostatečně známa ani v praxi. Vzhledem k velmi intenzivnímu rozvoji technologie výroby a ovládání protéz horních končetin je nutné, aby studenti všech tří studijních oborů realizovaných na katedře rehabilitace LF OU měli nejaktuálnější informace o jednotlivých protézách HK, jejich funkčních možnostech a rehabilitačních postupech při nácviku užívání protéz.