RNDr. Jan Šustek, Ph.D.

Počítačová algebra

Anotace:

Počítačová algebra tvoří základ programů počítačové algebry (např. Mathematica, Maple, Matlab, nebo systémy CAD) umožňujících realizaci tzv. symbolické matematiky jednak při manipulaci s matematickými výrazy nebo pro efektivní numerické výpočty pro praktické využití nebo pro vědecké výpočty. Význačným aspektem počítačové algebry je automatizace těžkých a zdlouhavých manipulací s matematickými a datovými objekty, jako čísla, výrazy, nebo jiné algebraické a analytické struktury, a proto její znalost je možné jednak využít při návrhu efektivních procedur výpočtů nebo ve výuce různých metod programovacích technik. Program Balíčku bude orientován jako algoritmicky orientovanou analýzu složitosti a teoretického pozadí základních matematických technik (aritmetické operace – násobení, umocňování, dále řešení algebraických rovnic, faktorizace, kódování, sčítaní řad, integrování apod.)