Co je to Balíček odborné kompetence?

Akademičtí pracovníci Ostravské univerzity a Slezské univerzity mají možnost přihlásit se do výběrového řízení Zvyšování odborných kompetencí pomocí Balíčku odborných kompetencí, čímž získají možnost konzultace v rozsahu 20 hodin u uznávaného odborníka vybrané odborné oblasti (odborník z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe). Tyto konzultace mohou proběhnout buď výjezdem na dané pracoviště odborníka nebo pozváním odborníka na pracoviště žadatele, partnera. O tvorbu Balíčku OK může požádat jednotlivec nebo i skupina akademických pracovníků. Konzultace jsou omezeny na 20 hodin, takto je počítáno se smlouvou pro vybraného konzultanta.

V projektu je počítáno se vznikem 60 Balíčků odborných kompetencí, přičemž se na jeho tvorbě může podílet i více akademických pracovníků. Je přínosem vytvoření pracovního týmu k řešení dané problematiky, to znamená i účast více osob na domluvených konzultacích (hlavně v případě příjezdu konzultanta na OU nebo SU). Pokud se na Balíčku OK bude podílet více osob, budou to i spoluautoři částí, ze kterých se skládá.

Příprava Balíčku OK:

  • přípravu výjezdu akademického pracovníka/pracovníků nebo přípravu přijetí odborného konzultanta na OU nebo na SU
  • odborné konzultace u vybraného odborníka z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe

Balíček OK zahrnuje:

  • zpracování odborného textu (s distančními prvky)
  • zpracování odborných posudků
  • zpracování e-learningového kurzu – s využitím LMS Moodle
  • realizaci odborného kurzu
  • rozšířená anotace pro vydání sborníků Balíčků OK

Po zpracování Balíčků OK budou organizovány odborné kurzy, termíny budou přizpůsobeny akademickému roku (bude respektováno zkouškové období, prázdniny apod.). Kurzy budou mít hodinovou dotaci 30 hodin.

Nahoru...