Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.

Objektově orientované programování, didaktika informatiky

Anotace:

Objektově orientované paradigma patří mezi nejvyužívanější přístupy v oblasti programování, které se neustále dynamicky rozvíjí. Nové poznatky v této oblasti jsou důležité pro studenty v rámci studia i jejich následné praxi. Důležitým cílem je uplatnění moderních metod při výuce programování z hlediska nových poznatků a požadavků praxe.

Oblast objektově orientovaného programování se dynamicky vyvíjí. Vznikají nové programovací jazyky a přístupy k jejich využití v praxi. Oblast výuky tématu však částečně zaostává. Stále se využívají starší a dnes již méně vhodné metodické postupy.

Vybraní lektoři patří v ČR mezi přední odborníky v oblasti objektově orientovaného programování s velkým množstvím publikací a praktickými zkušenostmi na dané téma.

Poznatky budou využity při zkvalitnění výuky a organizaci seminářů pro zájemce o oblast programování.